Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Реклама:


«Великий Кобзар у камені та бронзі»

(Із циклу віртуальних виставок "Закарпатська Шевченкініана")
Третя виставка із циклу «Закарпатська Шевченкініана» представляє матеріали та документи, що стосуються увічнення пам’яті Великого Кобзаря в добу незалежної України. Зокрема, широко подаються нові дані та фотодокументи, що стосуються нашого краю. Значна частина інформації зібрана і експонується вперше.

Шевченко, Т. Г.
Зібрання творів : у 6-ти томах (видання, автентичне 1-6 томам "Повного зібрання творів у 12-ти томах") / Тарас Григорович Шевченко ; ред. кол. : М. Г. Жулинський, В. С. Бородін, С. А. Гальченко та ін.; упоряд. та коментарі : І. Д. Бажинова, В. С. Бородіна, Л. С. Генералюк та ін.; Національна Академія Наук України ; Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Наук. думка. - 2003
Т. 1 : Поезія 1837-1847 / упоряд. та коментарі І. Д. Бажинов, В. С. Бородін, Л. С. Генералюк та ін. - 2003. -784 c. : c-портр.
Це видання становить повне зібрання творів Тараса Григоровича Шевченка і містить усю відому сьогодні його літературну та образотворчу спадщину. До видання входять також творчі заготовки та підготовчі матеріали до нездійснених літературних і мистецьких творів Шевченка.
Шевченко Т. Г. "Я так її, я так люблю..." = "Я так, я так ее люблю..." : вибрані вірші та поеми / Т. Г. Шевченко ; упоряд., примітки М. Павлюк ; вступ. ст. М. Жулинський ; худ. оформлення О. Григір. - К. : Либідь, 2004. – 704 с. : a-іл.

У книзі містяться вибрані вірші та поеми Тараса Шевченка, написані в різні періоди його життя. Твори подаються в оригіналі та в перекладі російською мовою. Книга ілюстрована художніми творами автора, які дають уявлення про нього як про художника. Для всіх шанувальників творчості Т. Г. Шевченка.
Яцюк, В. М. Віч-на-віч із Шевченком : іконографія 1838-1861 років = Face to face with Shevchenko : the iconography 1838-1861 / В. М. Яцюк. - К. : Балтія Друк, 2004. - 112 c. : a-іл.

Тарас Шевченко… У кожного він свій. Пропонований читачеві альбом – своєрідне завершення тривалого й складного етапу роботи науковців і самого автора над дослідженням прижиттєвої іконографії Тараса Шевченка. Публікація в одному виданні досить повної збірки портретів має на меті не лише задовільнити інтерес Шевченкових шанувальників, а й спонукати фахівців до подальших пошуків, нових знахідок і атрибуцій.
Яцюк, В. М. "Не забудьте пом'янути..." : Шевченківська листівка як пам'ятка історії та культури, 1890-1940 : 190-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка присвячується = Forget not to remember me...: Shevchenko card as a memorial of history and culture, 1890-1940 / В. М. Яцюк ; автор тексту й упоряд. В. М. Яцюк, худ. оформлення і макет Л. І. Андрієвський. - К. : Криниця, 2004. - 488 с. : a-кольор. іл.

У щедро ілюстрованому виданні вперше на рівні монографічного дослідження висвітлюється історія з’яви старих шевченківських карток і їхній зміст. У дослідженні багато місця відведено темі «Образ Т. Шевченка в скульптурі» – одна із найменш розроблених шевченкознавцями.


Шевченкова криниця : зб. афоризмів із творів Тараса Шевченка / упоряд. : В. Дорошенко, Т. В. Майданович, вступ. сл. Л. І. Андрієвський. – 2-е вид., доопрацьоване. – К. : Криниця, 2003. – 258 с. – (Скарби Тарасової Гори).

Цим виданням започатковується серія книг «Скарби Тарасової Гори», в якій широкому колу читачів буде представлена творча спадщина Тараса Шевченка та інші унікальні матеріали із музейної збірки Шевченківського національного заповідника, – зокрема, каталоги його мистецької та букіністичної колекції, архівні документи, фотографії, епістолярія тощо.
Закарпатці - Т. Шевченкові : про спорудження памятника Т. Г. Шевченкові в м. Ужгороді з нагоди 185-ї річниці від дня народж. Великого Кобзаря. - Ужгород : Госпрозрахунк. РВВ упр. у справах преси та інформації, 1999. - 48 с.

У виданні зібрані та систематизовані матеріали, пов'язані зі спорудженням пам'ятника Т. Г. Шевченкові на Закарпатті, в м. Ужгороді. Наводяться розширені відомості про внесок підприємств, організацій установ, навчальних закладів та окремих громадян на спорудження пам'ятника.
Ужгородська шевченкіана : з історії спорудження пам'ятника Тарасові Шевченку в Ужгороді / уклад. О. Богданова-Борець, О. Борець, М. Тімков ; худ. Л. Поліха. – Ужгород - К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 1999. - 112 с.

Пропоноване видання є першою спробою комплексного публіцистично-документального узагальнення проблеми спорудження в м. Ужгород пам’ятника Тарасові Шевченку. Упорядники сподіваються, що видання стане в пригоді всім, кому не байдужі доля української культури й національні орієнтири.
Маляр, Л. В. Закарпатські сторінки про Шевченка, Пушкіна і Петефі : навч.-метод. посіб. / Л. В. Маляр. – Ужгород, 2003. – 84 с.

Даний посібник пропонує матеріал із літературного краєзнавства Закарпаття, зокрема подається методична розробка уроку, в якій розкривається важливий аспект із літературного життя краю – рецепція творчості великого майстра художнього слова Т. Шевченка.
Увічнення пам’яті Великого Кобзаря в монументальній пластиці


Щороку на відзначення річниць з дня народження та смерті Т. Г. Шевченка, у День незалежності України, День Соборності України тощо біля пам’ятника Т. Г. Шевченкові відбуваються урочисті церемонії з покладанням квітів на знак нескінченної подяки та пошани до людини, чий внесок у розвиток та становлення України є надзвичайно вагомим.

Сьогодні пам’ятники Т. Г. Шевченкові встановлено в різних куточках нашої планети, іменем Тараса в Україні названо численні громадські організації, навчальні заклади, наукові інституції, творчі колективи, площі, вулиці.

Багато величних монументів зведено на честь Кобзаря і на Закарпатті.


9 березня 1999 року з нагоди 185-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка на Народній площі (м. Ужгород) урочисто відкрито йому пам’ятник. Автори пам’ятника – скульптор Михайло Михайлюк, архітектурну частину виконав Володимир Лезу.

Пам'ятники в м. Мукачеве


Керамічний барельєф на стіні Української гімназії (скульптор Г. Горват) у м. Берегове.


Пам’ятник Т. Шевченку біля школи № 1 у центрі села Колочава Міжгірського району (скульптор П. Штаєр).


Закарпатська Шевченкініана на сторінках періодичних видань:

Біксей, Л. Тарас Шевченко і закарпатські митці – лауреати Національної премії ім. Т. Шевченка [Текст] / Л. Біксей, Є. Стародубцева // Культуролог. джерела. – 2008. – № 1. – С. 13-15.
Вішован, Ю. Відкриття пам`ятника генію українського народу у Волівці [Текст] : [пам`ятник Т. Г. Шевченку] / Ю. Вішован // Календар "Просвіти" на 2008 рік. – Ужгород, 2008. – С. 97-98. : фото.
Деяк, Л. Закарпатських шевченківських лауреатів зібрали в одному виданні [Текст] : [презентація БП "Закарпатські митці – лауреати Національної премії ім. Т. Г. Шевченка"] / Л. Деяк // Ужгород. – 2009. – 7 берез. – С. 7. ; Фест. – 2009. – 5-11 берез. – С. 14.
Зварич, М. В Ужгороді можна побачити два офорти "Українського Рембранта" [Текст]... : [про вист. офортів Т. Г. Шевченка та творів закарпатців в Закарпат. облас. худож. музеї ім. Й. Бокшая] / М. Зварич // Новини Закарпаття. – 2008. – 5 квіт. – С. 2. ; Фест. – 2008. – 6-12 берез. – С. 12
Кобаль, В. Шевченко на сцені українського театру Закарпаття [Текст] / В. Кобаль // Культуролог. джерела. – 2009. – № 1. – С. 47-48.
Козак, М. Образ Т. Шевченка в закарпатоукраїнській поезії 20-30-х рр. ХХ ст. [Текст] / М. Козак // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : зб. наук. праць. – Вип. 10. – Ужгород, 2006. – С. 243-247.
Лівак, Ю. Невідомий Шевченко. В Україні побачили світ ексклюзивні видання поета, які раніше не друкувалися ніколи [Текст] : [презентація "Кобзаря" в ЗОУНБ] / Ю. Лівак // Старий Замок. Паланок. – 2009. – 1-7 жовт. – С. 3. : фото.
Михайлюк, М. "...Коли ми діждемося Вашингтона?." [Текст] : [до проблеми спорудж. пам'ятника Т. Г. Шевченку в Ужгороді] / М. Михайлюк // Екзиль. – 1998. – № 1. – С. 10. : іл.
Міхіна-Стасевська, Г. "Поки б`ються серця людей, звучатимуть голоси будителів". Спільні мотиви у творчості Т. Шевченка й О. Духновича [Текст] : [урок-конф.] / Г. Міхіна-Стасевська // Вивчаємо укр. мову та л-ру. – 2009. – № 8 (берез.). – С. 21-25.
Палюх, Ф. Довгий шлях Тараса до Ужгорода [Текст] : [про відкр. пам'ятника Т. Г. Шевченку в Ужгороді] / Ф. Палюх // Календар "Просвіти" на 2000 рік. – Ужгород, 2000. – С. 46-47.
Поховайте та вставайте, кайдани порвіте! : безсмертний "Заповіт" Т. Шевченка мовою народу хауса [Текст] : [переклад Ю. Зимомрі] // Календар "Просвіти" на 2006 рік. – Ужгород, 2006. – С. 58.
"Просвіта" вшанувала Т. Шевченка та Карпатську Україну [Текст] // Просвіта. – 2010. – черв. – С. 3. : фото.
Ушануємо Тараса Шевченка [Текст] : [Всеукр. конкурс дит. творчості серед читачів б-к для дітей віком від 11-16 р. "У вінок Кобзаря ми вплітаємо майбутнє" в Нац. б-ці України для дітей та мас. заходи, які проходили в дит. б-ках м. Ужгорода] // Ужгород. – 2010. – 13 берез. – С. 10.
Шевченків "Заповіт" мовою "землі добрих людей" [Текст] // Карпат. світ. – 2006. – № 1. – С. 195.
Шевченківський музей Лінгвістичної гімназії відкритий для всіх [Текст] // Ужгород. – 2008. – 22 берез. – С. 6. ; Трибуна. – 2008. – 22 берез. – С. 5.
Штефаньо, О. Відреставровані офорти Шевченка з`явилися в художньому музеї [Текст] / О. Штефаньо // Фест. – 2008. – 13-19 берез. – С. 2. ; Закарпат. правда. – 2008. – 16-22 лют. – С. 12
Шутко, М. Дві роботи Тараса Шевченка виставляє художній музей імені Йосипа Бокшая [Текст] / М. Шутко // Новини Закарпаття. – 2008. – 12 лют. – С. 3
Шутко, М. Є пророки у нашій Вітчизні... Як Тарас Шевченко до Ужгорода йшов [Текст] : [до 195-річчя від дня народж. Великого Кобзаря] / М. Шутко // Новини Закарпаття. – 2009. – 7 берез. – С. 18. : фото.

Пропонуємо Вашій увазі Інтернет-ресурси:

Web-версія "Кобзаря" Тараса Григоровича Шевченка
Тарас Шевченко в Інтернет:
Багато інформації на порталі: www.kobzar.info
Там, де живуть українці, з’являються пам’ятники Кобзарю. Чи ведеться статистика: де і скільки існує пам’ятників Шевченку? Хто опікується, щоб вони знаходились в належному стані? Про історію появи різних монументів дізнайтесь за адресою: http://www.day.kiev.ua/123512
Пам'ятники Т.Г. Шевченку в Україні та інших країнах світу на сайті : http://uk.wikipedia.org/
Пам'ятники Тарасу Шевченку (фото):