Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Реклама:


«Олександр Духнович і сьогодні – Вчитель»

Письменник – поет, прозаїк і драматург, журналіст-публіцист, організатор шкільництва, вчений – педагог, історик, етнограф, мовознавець, філософ, а також книговидавець, священик, Олександр Духнович вписав своє ім’я не тільки в історію культури Закарпаття, всієї України, але й у світові обшири – 2003 рік рішенням ЮНЕСКО оголошено роком Духновича.
Народився Олександр Духнович 24 квітня 1803 року в мальовничому гірському карпатському селі Тополя (тепер у Словаччині) у священницькій родині. Початкову освіту Духнович здобув дома від батька та діда по матері. Потім – Ужгородська школа та гімназія, духовна семінарія, далі робота – архіваріусом Пряшівської єпископальної канцелярії, учителем – у багатого поміщика та нотаріусом консисторії. Далі усе життя займався самоосвітою і зібрав чималу власну бібліотеку, яка нараховувала біля 1600 книг. Помер 30 березня 1865 року.

Духнович, О. В. Вибрані твори / Олександр Васильович Духнович ; упорядкув., вступ. ст., підготов. текстів та прим. Д. М. Федаки ; редкол. : І. М. Різак [та ін.]. – Ужгород : Закарпаття, 2003. – 568 с. : портр. Олександр Духнович – видатний український культурно-освітній діяч історичного Закарпаття, ім’я якого широко відоме у народі. У книзі –– представлено його творчу спадщину як письменника, педагога, історика, етнографа, фольклориста, релігійного діяча.
Духнович, О. Твори в 4-х томах / Олександр Духнович. – Братіслава : Словац. пед. вид-во ; Пряшів : Від. укр. л-ри.
Т. 1 : Твори / О. Духнович ; покажч. склав Ю. Кундрат ; авт. комент. і слов. О. Рудловчак, В. Микитась. – 1968. – 730 с.
Т. 2 : Твори / О. Духнович ; упоряд. М. Ричалка ; худож. оформ. А. Гая ; авт. вступ. ст. М. Ричалка, Ф. Науменко. – 1967. – 600 с.
Т. 3 : Твори / О. Духнович ; упорядкув., вступ. нариси, прим., комент. та слов. О. Рудловчак. – Вид. перше. – 1989. – 525 с.

Це видання є першим кроком на шляху до здійснення Постанови наукової конференції присвяченій століттю з дня смерті Олександра Духновича, яка відбулась у 1965 році у Пряшеві, першою спробою укласти і науковим способом видати повне зібрання творів одного з закарпатоукраїнських письменників XIX століття, зачинателя нової української літератури на Закарпатті Олександра Духновича.
Духнович, А. Книжиця читалная для начинающихь / Александер Духнович ; післямова Ю. Бачі. – Факс. вид. 1847. – Пряшів : NITECH s.r.o., 2003. – 128 с. – Післямова укр., англ., словац. мовами

Велика заслуга О. Духновича не тільки перед краянами, а й усією Україною в тім, що ще наприкінці 40-х років XIX ст. він видав перший український буквар народною материнською мовою, який вийшов 1847 року, перевидавався у 1850 і 1852 роках. Ця Книжиця виховала тисячі молодих людей кількох генерацій.
Духнович, О. В. Твори / Олександр Васильович Духнович ; упорядкув. та підготов. текстів О. М. Рудловчак ; вступ. ст. Ю. А. Бачі, прим. Д. М. Федаки. – Ужгород : Карпати, 1993. – 242 с.

До книги ввійшли його найбільш характерні художні твори – поетичні, прозові, драматичні, – фрагменти історичних, педагогічних та філософських праць, зразки публіцистики.
Духнович, А. Добродътель превышаеть богатство : игра въ трехъ дъйствіяхъ. Число 30-31 / А. Духнович ; Вид-во т-ва "Просвъта" въ Ужгородъ. – Ужгородъ : Книгопечатня акціонерного товариства "Уніо", 1923. – 55 с.

О. Духнович – творець перших повноформатних п’єс на Закарпатті. Написана живою народною мовою дана п’єса ставилася на самодіяльній сцені за життя автора, була популярною на Закарпатті в 20-ті роки XX століття, досі продовжує йти і на сцені професійній.
Олександр Духнович : зб. матеріалів наук. конф., присвяч. 100-річчю з дня смерті (1865–1965) / редкол. : М. Ричалка [та ін.]. – Пряшів, 1965. – 402 с.

В даному збірнику вміщені доповіді науковців Праги, Братіслави, Києва, Берліна, Пряшева, Львова та Ужгорода, які виступали на науковій конференції присвяченій сторіччю з дня смерті Духновича. Конференція була створена для того, щоб глибше пізнати спадщину Духновича і тим самим точніше визначити його місце в історії культури українців.
Невідомий Олександр Духнович. / Ю. Бача. Шлях О. Духновича; Д. Данилюк. «Затаїти правду не сміючи…». – Ужгород : Срібна Земля, 1993. – 61 с.

Серед тих, хто в поті чола трудився на ниві національно-культурного відродження, будив національну свідомість закарпатських русинів-українців, плекав ідею слов’янської єдності, могутньою постаттю возвеличується ім’я Олександра Духновича. Пропоновані праці відомого українського письменника і вченого з Пряшева Юрія Бачі та ужгородського історика Дмитра Данилюка покликані розкрити перед читачем мало або зовсім невідомі сторінки діяльності Будителя.
Микитась, В. О. В. Духнович : літературно-крит. нарис / Василь Микитась. – Ужгород : Закарпат. облас. вид-во, 1959. – 101 с.

У літературно-критичному нарисі кандидата філологічних наук Василя Микитася висвітлюється громадська і літературна діяльність О. В. Духновича. В книзі розкривається епоха, в якій жив і творив Духнович, його життєвий та творчий шлях, дається оцінка суспільно-політичної діяльності.
Вайда, М. Великий пробудитель Закарпаття : в пам’ять 150-літнього ювілею народж. о. А. Духновича / Микола Вайда. – Філадельфія : Карпат. голос, 1953. – 48 с.

Дане видання вийшло у Філадельфії за сприянням патріотів рідної землі – Американських Карпатських Русинів (Українців), і присвячене 150-літньому ювілею народження О. Духновича. Книга має такі розділи: Короткий життєпис; Його діяльність; Листування з Яковом Головацьким; Зв’язки з Галичиною; Отець А. Волошин про А. Духновича; Ужгородська «Просвіта» про А. Духновича.
Волошин, А. Пам’яті Олександра Духновича / Августин Волошин. – Факс. вид. 1923. – Ужгород : Ґражда, 2001. – 34 с.

Це факсимільне видання, яке видало Закарпатське крайове культурно-освітнє товариство «Просвіта» з нагоди 200-річчя народження О. Духновича.
Тези доповідей науково-практичної конференції, присвяченої 125-річчю з дня смерті О. Духновича. – Ужгород, 1990. – 57 с.

В збірнику вміщені доповіді таких науковців як: Ю. Балеги, Т. Чумак, І. Кашули, К. Галас, П. Чучки, Н. Ференц, Ю. Туряниці, І. Сенька, В. Барчана, М. Зимомрі та багато інших.
Літературна та педагогічна спадщина О. Духновича : тези доп. та повідомл. до наук. сес., присвяч. 100-річчю з дня смерті О. Духновича / редкол. : Ю. І. Балега [та ін.]. – Ужгород, 1965. – 87 с.

Книга вийшла за сприяння Ужгородського державного університету, автори доповідей – В. Л. Микитась, П. К. Волинський, Т. М. Чумак, П. В. Лінтур, Ю. І. Балега, В. Феденишинець, Й. О. Дзендзелівський та багато інших. З доповідей кожен може почерпнути багато цікаво про життя і творчість О. Духновича.
О. В. Духнович і Слов’янський світ : прогр. наук. конф. 23-24 квіт. 1993 р. – Ужгород : Патент, 1993. – 196 с. + програмка.

«… Олександра Духновича треба належно вивчити, зрозуміти і перестати фальсифікувати, – і його краща спадщина нам ще довго може стати у пригоді при вирішуванні складних сучасних завдань розвитку української нації, культури і держави…» – так говорить Ю. Бача у своїй статті-виступі до збірника. Авторів багато, статей багато, тож кожен хто бажає вивчити і зрозуміти О. Духновича почерпне багато корисної інформації з даного збірника.
Духнович и русинске питанє. – Нови сад : Руске слово, 1990-1991. – 139 с. Александр

Олександр Духнович – складна постать. А жити й працювати йому доводилось чи не у найскладніших умовах, які коли-небудь випадали на долю його краян русинів-українців. Дане видання допоможе краще вивчити, зрозуміти і осягнути його життя і творчість.
Белень, М. О. Александерь Духновичь: до 200-річчя від дня народж. О. Духновича. – Ужгород: Мистецька лінія, 2003. – 344 с.; іл.

У виданні закарпатського українського академічного скульптора, художника і педагога Михайла Беленя вміщено стислий огляд життя і діяльності О. Духновича – карпато-руського, українського громадсько-культурного і політичного діяча, магістра-освітянина, біблійно-релігійного філософа – одного з найвидатніших просвітителів другої половини XIX століття. Автор книги вперше проілюстрував графічними творами складний життєвий шлях поета, показавши на основах першоджерел тогочасного письменства більш як столітню епоху культури до Духновича, прижиттєву, священицьку, просвітницьку діяльність і відгомін його впливів після смерті, аби в такий спосіб ширше розкрити духовну велич Будителя.


Корисні посилання
:
http://zodub.uz.ua/vydav/duxnovych.html
http://www.zakinppo.org.ua/2010-01-18-13-45-48/144-2010-03-19-10-21-27
http://www.br.com.ua/referats/Pedagogica/16919.htm
http://litopys.org.ua/zahpysm/zah25.htm
http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00284986_0.html
http://referat.parta.ua/view/13151/
Статті із збірників про життя і творчість О. Духновича:


Алмашій, М. О. В. Духнович – патріарх народної освіти на Закарпатті : до 190-річчя від дня народж. О. В. Духновича / Михайло Алмашій // Календар "Просвіти" на 1993 рік. – Ужгород : Патент, 1993. – С. 86-90.

Ґренджа-Донський, В. Арестовання Духновича : [вірш] / Василь Ґренджа-Донський // Календар "Просвіти" на 1993 рік. – Ужгород : Патент, 1993. – С. 90-91.

Данилюк, Д. 200-річчя з дня народження Олександра Васильовича Духновича, видатного громадсько-культурного діяча-будителя, поета, письменника, педагога, публіциста, збирача фольклору : (1803–1865) / Дмитро Данилюк // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2003 рік : реком. бібліограф. посіб. / уклад. : Т. І. Васильєва, Г. В. Бобонич ; відп. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2002. – С. 74-80. – Бібліогр. наприкінці ст.

Данилюк, Д. Д. О. Духнович (1803–1865) як історик : [письм., нар. будитель] / Дмитро Дмитрович Данилюк // Данилюк, Д. Історична думка на Закарпатті епохи національного відродження (кінець XVIII – середина XIX ст.). – Ужгород : Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2009. – С. 148-176. : іл.

Данилюк, Д. Олександр Васильович Духнович (1803-1865) / Дмитро Данилюк // Данилюк, Д. Історія Закарпаття в біографіях і портретах : (з давніх часів до початку ХХ ст.). – Ужгород : Патент, 1997. – С. 138-155.

Жупанин, С. Олександр Духнович про виховання в дітей почуття патріотизму / С. Жупанин, Г. Рего // Календар "Просвіти" на 1998 рік. – Ужгород : Закарпат. край. т-во "Просвіта", 1998. – С. 106-107.

З думок Олександра Духновича // Календар "Просвіти" на 2003 рік. – Ужгород : Закарпат. край. т-во "Просвіта", 2003. – С. 108.

Михайлович, П. День пам’яті Олександра Духновича / Павло Михайлович // Календар "Просвіти" на 2004 рік. – Ужгород : Закарпат. край. т-во "Просвіта", 2004. – С. 90.

Михайлович, П. Спадщина Олександра Духновича в діяльності товариства "Просвіта" : (до 130-річчя від дня смерті О. Духновича) / Павло Михайлович // Календар "Просвіти" на 1995 рік. – Ужгород : Ґражда, 1995. – С. 90-92.

Нариси та статті Василя Пагирі про О. Духновича : [перелік] // Пагиря, В. Серце диктує перу : нариси, статті, рецензії, есеї. – Мукачево : Карпат. вежа, 2009. – С. 75-76.

Пагиря, В. Олександр Духнович / Василь Пагиря // Пагиря, В. Відлуння Карпат. – Мукаево : Елара, 1996. – С. 47-50.

Пам’яті Олександра Духновича // Календар "Просвіти" на 2004 рік. – Ужгород : Закарпат. край. т-во "Просвіта", 2004. – С. 88-89.

Поп, И. Духнович Александр / Иван Поп // Поп, И. Энциклопедия Подкарпатской Руси. – Ужгород : Изд-во В. Падяка, 2001. – С. 168-170. : фото.

Сенько, І. Будитель Олександр Духнович / Іван Сенько // Сенько, І. Земля з іменем : краєзн. Студії / Іван Сенько. – Ужгород : Патент, 1998. – С. 54-60.

Сенько, І. Духновичева колядка і віншівки / Іван Сенько // Календар "Просвіти" на 2005 рік. – Ужгород : Закарпат. край. т-во "Просвіта", 2005. – С. 18.

Спадщина Олександра Духновича в діяльності товариства «Просвіта» : до 130-річчя від дня смерті О. Духновича // Федака, П. Пам’ять рідної землі. – Ужгород, 1996. – С. 246-250.

Федака, Д. Під знаком Духновича : до 200-річчя від дня народж. / Дмитро Федака // Календар "Просвіти" на 2003 рік. – Ужгород : Закарпат. край. т-во "Просвіта", 2003. – С. 103-107.

Федака, Д. Сходинки у безсмертя : (до 195-річчя від дня народж. О. Духновича) / Дмитро Федака // Календар "Просвіти" на 1998 рік. – Ужгород : Закарпат. край. т-во "Просвіта", 1998. – С. 102-105.

O. Холошняй, М. Александер Духнович и бачванско-сримски руснаци з окремним огляднуцом на єден його нєпознати твор / о. Михаил Холошняй // Карпатские русины в славянском мире : актуал. прблемы. – М. : Издатель Степаненко, 2009. – С. 171-181.
Статті із періодичних видань:


Алмашій, М. І. О. Духнович про освіту дорослих / М. І. Алмашій // Освіта Закарпаття. – 2005. – № 1. – С. 44-45.

Алмашій, М. А. В. Духнович і театр / М. Алмашій // Чиста політика. – 2006. – 29 квіт. – С. 7.

Алмашій, М. "Книжиця читальная для начинающих" педагогічна поема : [про О. Духновича] / Михайло Алмашій // Панорама. – 2007. – 21 квіт. – С. 2.

Алмашій, М. Мадярська революція "благословила" Духновича на національний подвиг / М. Алмашій // Карпат. євроміст. – 2003. – 15 лют. – С. 2.

Бача, Ю. Олександр Духнович в нашій сучасності / Юрій Бача // Дукля. – 1993. – № 2. – С. 30-38.

Белень, М. Будитель доброї волі : [О. Духнович] / М. Белень // Новини Закарпаття. – 1997. – 24 квіт.

Бубряк, Е. Духнович і музика : до 200-річчя з дня народж. / Е. Бубряк // Панорама. – 2003. – 8 лют. – С. 3.

Визначний ювілей : [до 200-ліття від дня народж. О. Духновича] // Культуролог. джерела. – 2003. – № 1. – С. 33-34.

Гаврош, О. За що боролися закарпатські будителі? : із зап. О. Духновича : [урив. із щоденника] / Олександр Гаврош // Старий Замок. Паланок. – 2010. – 1-7 квіт. – С. 20.

Ганич, В. 200-річчя відзначатимуть і в Києві : [лей О. Духновича] / В. Ганич // Новини Закарпаття. – 2003. – 13 берез. – С. 3.

Гарагонич, В. Створено науково-культурологічне товариство ім. О. Духновича / В. Гарагонич // Панорама. – 2003. – 22 берез. – С. 3.

Голонич, С. Олександр Духнович : [життя та діяльн. культур. діяча Закарпаття] / С. Голонич // Вісті Свалявщини. – 1996. – 27 квіт.

Горват, В. Винагорода за пам’ятник Олександру Духновичу : [м. Виноградів] / В. Горват // Новини Закарпаття. – 2003. – 8 лют. – С. 3.

Горват, В. Ювілей відзначили і у Виноградові : [200-річчя з дня народж. О. Духновича] / В. Горват // Новини Закарпаття. – 2003. – 26 квіт. – С. 3.

Густі, В. Сім раз відміряй, а раз відріж : [О. Духновичу – 200!] / В. Густі // Новини Закарпаття. – 2003. – 24 квіт. – С. 5.

Данилюк, Д. Видатний культурно-освітній і духовний діяч : до 200-річчя з дня народж. О. Духновича / Д. Данилюк // Новини Закарпаття. – 2003. – 25 січ. – С. 6.

Довганич, О. Моє слово про великого краянина : до 200-річчя від дня народж. О. Духновича / О. Довганич // Новини Закарпаття. – 2003. – 4 берез. – С. 8.

Довганич, О. Поема про Олександра Духновича, написана в таборах ГУЛАГу : [про поему А. Патрус-Карпатського "Предтеча за Бескидами"] / Омелян Довганич // Дукля. – 2004. – № 1. – С. 41.

Драб, М. Будитель повернувся : [відкр. пам’ятника О. Духновичу в м. Виноградові] / М. Драб // Закарпат. правда. – 2005. – 3-9 верес. – С. 12.

Духнович у слові и камени : [день пам’яті Будителя в Ужгороді] // Подкарпат. русин. – 2010. – 10-24 юнія. – С. 1, 3.

Жупанин, С. І. Народознавча педагогіка Олександра Духновича / С. І. Жупанин // Дукля. – 1992. – № 4. – С. 32-40.

Козубовська, І. В. Проблема відхилень у поведінці в педагогічній спадщині О. Духновича та А. Волошина / І. В. Козубовська, А. Р. Досін // Освіта Закарпаття. – 2006. – № 3. – С. 86-89.

Костак-Боржавський, В. Олександр Духнович – просвітитель рідного краю : [поет, прозаїк, драматург, вчений, педагог...] / Василь Костак-Боржавський // Срібна Земля. – 2009. – 21 листоп. – С. 14.

Кривошапко, В. Олександр Духнович – вдома! : [про пам’ятник Духновичу в Ужгороді] / В. Кривошапко // РІО-інформ. – 1997. – 14 жовт.

Кулинич, М. М. Олександр Духнович – постійний дописувач часопису "Вістник для русинів Австрійської держави" / М. М. Кулинич // Наукові записки. – 2010. – № 2. – С. 27-32.

Листи О. В. Духновича до М. Ф. Раєвського / публікатор О. Рудловчак // Карпат. край. – 1999. – № 1-3. – С. 57-59.

Лісіцкі, М. Ю. Посвята Духновичу! : [поезія] / М. Ю. Лісіцкі // Трибуна. – 2008. – 22 берез. – С. 12.

Лявинець, М. Рассуждения Александра Духновича / М. Лявинець // Русинськый світ. – 2009. – Чис. 68 (май). – С. 7-9.

Мукачево в діяльності Духновича // Панорама. – 2003. – 22 берез. – С. 6.

Мукачівці дочекалися Духновича : [про встановл. пам’ятника О. В. Духновича в м. Мукачеві по вул. Пушкіна] // Панорама. – 2007. – 21 лип. – С. 1.

Орос, В. На народній основі : [до пит. про мову творів О. Духновича] / В. Орос // Карпат. край. – 1995. – № 9-12. – С. 51-52.

Офіцинський, Р. Русинське питання від О. Духновича до В. Балоги / Роман Офіцинський // Екзиль. – 2007. – № 10-12. – С. 28-31.

Пагиря, В. Духнович у Мукачеві і Давидкові : [історія] / Василь Пагиря // Новини Закарпаття. – 1998. – 6 серп.

Пагиря, В. Просвітянин О. Духнович і Галичина / Василь Пагиря // Новини Закарпаття. – 1999. – 30 січ.

Патрус-Карпатський, А. Предтеча за Бескидами : поема : [про письм., просвітителя, культур. діяча Закарпаття А. Духновича] / Андрій Патрус-Карпатський // Дукля. – 2004. – № 1. – С. 42-49.

Педагог національного відродження : [про о.О. В. Духновича] // Слово вчителя. – 2008. – 20 берез. – С. 5.

Петровцій, І. Магічні світи Духновича і Беленя / І. Петровцій // Новини Закарпаття. – 2006.– 20 трав. – С. 13.

Повх, Л. Олександр Духнович і сьогодні – ВЧИТЕЛЬ / Лідія Повх // Новини Закарпаття. – 1998. – 23 квіт.

Рудловчак, О. Заповіт Олександра Духновича / О. Рудловчак // Дукля. – 1992. – № 5. – С. 48-53.

Сенько, І. "Ми посієм – внуки будуть жати" : до 200-річчя від дня народж. О. Духновича / І. Сенько // Новини Закарпаття. – 2003. – 22 берез. – С. 12.

Скунць, П. Духнович : [вірш] / П. Скунць // Карпат. євроміст. – 2003. – 11 січ. – С. 1.

Сможаник, В. Просвітитель, будитель, громадянин : [200-річчя з дня народж. О. Духновича] / В. Сможаник // Соціал-демократ. – 2003. – 27 берез. – С. 7.

Стадник, О. Мукачівська публічна бібліотека ім. О. Духновича / Ольга Стадник // Світ Карпат. – 2006.– № 7 (серп.-верес.). – С. 39.

Твори Олександра Духновича впорядковані та перевидані : [п’ята кн. сер. "Народна бібліотека" – "Я – русин. Твори" О. Духновича, впорядков. І. Петровцієм] // РІО. – 2010. – 3 квіт. – С. 3.

Туряниця, Ю. Великий Будитель : [О. Духнович] / Юрій Туряниця // Ужгород. – 2007. – 30 черв. – С. 12.

Туряниця, В. В. Ідеї О. В. Духновича про фізичне виховання і спорт та модель їх реалізації в сучасних умовах / В. В. Туряниця, І. Ф. Шанта // Освіта Закарпаття. – 2005. – № 1. – С. 56-61.

Туряниця, В. Концептуальні положення Олександра Духновича про виховання гармонійної особистості / Василь Туряниця, Іван Шанта // Слово вчителя. – 2009. – 19 листоп. – С. 4, 5.

Фріцькый, І. При Памятнику А. Духновічови было нам барз добрї : (ад: 75 років од одкрытя памятника Будителеви) / Іван Фріцькый // Русин. – 2009. – № 3. – С. 6-7. : фото.

Холошняй, М. Александер Духнович и Бачванско-Сримски руснаци з окремним огляднуцом на єден його нєпознати твор / Михаіл Холошняй // Русин. – 2009. – № 5. – С. 18-21.

Чумак, Т. Будитель нашого сумління : [О. Духнович] / Т. Чумак // Карпат. край. – 1998. – № 1-2. – С. 4-7.

Шелепець, Й. Історія Пряшівської єпархії Олександра Духновича, її варіант і продовження / Йосип Шелепець // Дукля. – 2004. – № 1. – С. 50-53.

Юришинець, Н. Великий будитель нашого краю : до 145-річчя з дня смерті О. В. Духновича / Наталія Юришинець // Нарцис. долина. – 2010. – 29 січ. – С. 7.

Я русин був, єсьм і буду... : до 140-річчя з дня смерті О. Духновича : [вечір у будинку школяра в м. Мукачеві] // Старий Замок. – 2005. – 15-21 квіт. – С. 14.