Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Реклама:


«Книга як твір автора і видавця»

(до Дня працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження)


“...Дивною і ненатуральною здається людина, яка існує без книги”
Т. Г. Шевченко

Сьогодні ми не знаємо хто написав першу книжку, як вона називалася. Книга – унікальне, феноменальне творіння людства. Ми не можемо уявити своє життя без книги. Книги – наші постійні супутники. Книга – джерело знань для школяра, студента, кожної людини. Книга – наш найкращий порадник у всіх життєвих ситуаціях і для школяра, і для зрілого, досвідченого мужа. Недарма в народі кажуть: книга вчить як на світі жить; хто багато читає, той багато знає.
Скільки книг треба прочитати, щоб бути освіченим, розумним, мудрим, щоб пізнати світ? Цього ніхто не знає. Читати потрібно все життя. Вік живи, вік учись.
Читають книги навчаючись, здобуваючи знання, читають і в час відпочинку.
Любов до книги з дитинства і продовжується все життя. Гарну книжку часто читаємо багато разів і кожен раз знаходимо в ній щось нове, цікаве, вражаюче. Такими книгами є Біблія, “Кобзар” Тараса Шевченка та багато інших – вони ніколи не старіють, не набридають. Вони – наші найперші порадники, друзі. Багато людей вважають книгу найкращим подарунком.
Отож, шануймо, бережімо, читаймо книги, бо у них мудрість, розум, знання людства, які створювалися впродовж тисячоліть. Книга – найбільший винахід людства.
Ким бути? Яким бути? На ці запитання дають відповідь книги.
Книга відкриває світ пізнання й сходження до одвічних життєдайних джерел цивілізації. Книги дарують нам цілющі зерна знань. Вони спонукають до творчого пошуку, прекрасних знахідок і відкриттів.
За всіх часів люди славили книгу. Як її тільки не називали: і джерелом мудрості, і цілителькою душі, сонячним сяйвом і рікою, що живить Всесвіт. Книга завжди ототожнювалась із світлом, яке, незважаючи ні на що, намагались загасити варвари, знищуючи книжкові скарби. Книга і сьогодні – важливе джерело знань.

              У К А З
           ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

                      Про День працівників видавництв,
                      поліграфії і книгорозповсюдження

Враховуючи значний       внесок       працівників
видавничо-поліграфічного комплексу у справу відродження духовності
народу,  розвиток  науки, культури, освіти, всіх сфер життя
суспільства, п о с т а н о в л я ю:

Установити в Україні професійне свято - День працівників
видавництв,  поліграфії і книгорозповсюдження, яке відзначати
щорічно в останню суботу травня.


Президент України                       Л.КУЧМА

м. Київ, 25 травня 1999 року
N 563/99
Україна. Президент (1994-2004 ; Кучма Л.) Про День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження : указ вiд 25. 05. 1999 року N 563/99 // Уряд. кур'єр. – 1999. – 29 трав. – С. 2.
Огієнко, І. І. Історія українського друкарства / І. І. Огієнко. – Київ : Наша культура і наука, 2007. – 536 с. – (Видавничий проект Фундації ім. митрополита Іларіона (Огієнка) "Запізніле вороття". Серія 2. "Зарубіжні першодруки". Т. 6) Дане видання розкриває історію українського книговидання, показує, що незважаючи на всілякі утиски, заборони і перепони українська книга пробивалася до народу, будила його думку, піднімала з колін.

Васьківська, О. Друкар книг, перед тим небачених, та книгодрукування на Україні у ХVI-ХІХ століттях / О. Васьківська // Вісник Книжкової палати. – 2009. – № 1. – С. 38-41. – Бібліогр. : с. 41 (5 назв).

Стаття розповідає про життя і діяльність першодрукаря книг - Івана Федорова.

Зленко, Г. Старої книги пахощі і знада : Із циклу розповідей "Написане залишається" : [історія виявлення в фонді Одеської державної наукової бібліотеки ім. М. Горького одного із раритетів південноукраїнського книгодруку – книги Іуди Гадасі "Ешколь га-кофер"] / Григорій Зленко // Науковий світ. – 2007. – № 1. – С. 8-9.

Ружанська, Т. Іван Федоров – засновник книгодрукування в Україні та Росії : урок у 8 кл. / Т. Ружанська // Шкільний світ. – 2011. – № 18. – С. 18-23. – Бібліогр. наприкінці ст.

Цендра, Н. Львів і українська книжка на зламі ХІХ і ХХ століть / Н. Цендра // Науковий світ. – 2008. – № 6. – С. 26-29.

Книгодрук – одна з яскравих сторінок української культури. Огляд колекції Музею книги і друкарства у Львові.Ісаєвич, Я. Українське книговидання : витоки, розвиток, проблеми / Я Ісаєвич ; Ін-т укр-знавства ім. І. Крип`якевича НАН України. – Львів, 2002. – 520 с.

Від рукописних фоліантів і стародруків до сучасних книг і електронної “всесвітньої павутини” – такий шлях розвитку інформаційної інфраструктури суспільств і держав. У книзі йдеться про першопочатки інформаційних революцій, висвітлюється роль раннього книговидання і друкарства у контексті культурного життя України, процесів державотворення і формування української національної культури.
Сава, В. І. Основи техніки творення книги : навч. посіб. / В. І. Сава. – Львів : Каменяр, 2000. – 136 с.

У посібнику робиться спроба методичних рекомендацій щодо набору і верстання текстових та ілюстративних елементів видань, правильності застосування шрифтів, вибору сторінки складання і форматів видань, правильного використання коректурних знаків та практичних підрахунків обсягів видань, потреби матеріалів для друкування накладу видання тощо.
В даному збірнику вміщені доповіді науковців Праги, Братіслави, Києва, Берліна, Пряшева, Львова та Ужгорода, які виступали на науковій конференції присвяченій сторіччю з дня смерті Духновича. Конференція була створена для того, щоб глибше пізнати спадщину Духновича і тим самим точніше визначити його місце в історії культури українців.
Вильберг, Г. П. Азбука книжного дизайна : справочное издание / Г.П. Вильберг, Ф. Форсман ; пер. с нем. Еременко ; ред. А. В. Иванов. – СПб. : Изд-во СПбГПУ, 2003. – 110 с. – (Культура издательского дела)

В ненав'язливій і доступній формі на численних прикладах розглядаються найбільш суттєві питання книжкової верстки, дизайну, робота з шрифтом, композиція сторінки, підбір паперу, способи друкування та інші численні, проаналізовані найбільш поширені помилки.
Серед тих, хто в поті чола трудився на ниві національно-культурного відродження, будив національну свідомість закарпатських русинів-українців, плекав ідею слов’янської єдності, могутньою постаттю возвеличується ім’я Олександра Духновича. Пропоновані праці відомого українського письменника і вченого з Пряшева Юрія Бачі та ужгородського історика Дмитра Данилюка покликані розкрити перед читачем мало або зовсім невідомі сторінки діяльності Будителя.
Сопко, О. І. Технологічні особливості видань та друкованої продукції : метод. вид. для занять з дисципліни "Технологія і матеріалознавство". Теорет. та практ. матеріал / Одарка Іванівна Сопко ; Мін-во освіти і науки України, Закарпат. художній ін-т. – Ужгород : Ґражда, 2006. – 48 с. : табл.

У посібнику йдеться про загальні відомості друкарських процесів, дається методична рекомендація щодо вимог розробки проекту видання, макетування та застосування матеріалів поліграфічної продукції.
Тимошик, М. Книга для автора, редактора, видавця : практ. посіб. – К. : Наша культура і наука, 2005. – 560 с. (Серія “Бібліотека видання, редактора, автора”).

Це перше в Україні видання, де в популярній формі комплексно висвітлюються найголовніші питання, що охоплюють усі процеси творення, редакційно-видавничої підготовки, поліграфічного виконання та реалізації різних видів видань.
Енциклопедія видавничої справи : навч. посібник / В. П. Ткаченко [та ін.]. – Х. : Прапор, 2008. – 320 с. : іл., табл.

Розглядається весь редакційно-видавничий процес від моменту одержання видавництвом авторського оригіналу і закінчуючи відносинами з книгорозповсюджувачами. У виданні зібрано найактуальніший методичний і довідковий матеріал із видавничої справи, зокрема з питань підготовки видання, взаємин видавництва і поліграфічного виробництва, містить також юридичні та економічні аспекти книговидання та книгорозповсюдження.

Афонін, О. Рекомендації з удосконалення українського книговидання / О. Афонін, Н. Петрова // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 1. – С. 3-5.

Бондар, Ю. Підтримка книговидання – умова формування національного інформаційного простору / Ю. Бондар // Віче. – 2008. – № 12. – С. 2-4.
Видавці очікують від держави сприяння у вирішенні передусім економічних питань, створення правового поля, в якому видавнича галузь могла б успішно й прогнозовано розвиватися, була захищена.

Брати Капранови. Інтелектуальний голод. Де взяти розумну книжку? : [про укр. книжк. ринок] / Брати Капранови // Сучасність. – 2010. – № 5. – С. 198-205.
Автор статті критикує сучасний стан українського книжкового ринку. В цій статті він спробує розібратися в тому, хто є винуватцем інтелектуального голоду в Україні - неплатоспроможні інтелектуали, попсуй-майстри від бізнесу, чи, може, хтось інший, великий, таємний та невловимий.

Індутна, К. Напрями підтримки книговидання в Україні / К. Індутна // Економіка України. – 2010. – № 2. – С. 24-33.
Проаналізовано нагальні проблеми книговидавничої справи в Україні, розроблено методологічні основи системної програми підтримки книговидання.

Кучина, Н. Правові аспекти книговидання в Україні / Н. Кучина // Вісник Книжкової палати. – 2006. – № 1. – С. 6-8.Бейверсток, Е. Як продавати книги / Е. Бейверсток ; пер. з англ. С. О. Царьова. – 3-є вид. – Х. : Каравела, 2002. – 352 с.

Дане видання буде корисним для всіх, хто пов’язаний з видавничим бізнесом. Тут розглядаються питання як потрапити у видавничу галузь, спланувати видання книги і пріоритети видавничої справи у ХХІ столітті.
Слово о книге : афоризмы. Изречения. Литературные цитаты / ред. Е. С. Лихтенштейн. – М. : Книга, 1981. – 320 с.

Видання містить яскраві вислови, крилаті думки та вислови, пов’язані з книгою, знанням, творчістю.
Корисні посилання
:
посилання
посилання
посилання
посилання
посилання
посилання
посилання
посилання