Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Реклама:


«Гуца-Венелін і Слов’янський світ»

(до 210-річчя від дня народження)


(1820-1839)

Першовитоки рідкісного таланту майбутнього вченого-слов’янознавця, історика, етнографа й фольклориста, джерела його благодатного світосприймання започаткувалися в рідній Тибаві на Свалявщині, де він народився в сім’ї священика. Після здобуття гімназійної освіти в Ужгороді навчався у Львівському університеті, учителював у м. Кишиневі (Молдова). Зацікавившись історією слов’ян, переїжджає до Москви, закінчує там університет і за завданням Російської академії наук здійснює наукову подорож до Болгарії. Своїми працями з болгарської історії, літератури та фольклору став засновником болгаристики в Росії та Україні, сприяв національно-культурному відродженню болгар, які встановили йому пам’ятник у славнозвісному м. Габрові.
За останні два десятиліття чимало зроблено щодо вивчення, популяризації спадщини видатного вітчизняного вченого та увіковічення його пам’яті. У 1989р. і 2002р. проведено в Ужгороді та Сваляві міжнародні наукові конференції. Матеріали конференцій надруковано окремими книжками. А до 200-річчя Ю. Гуци-Венеліна вперше видано збірник праць самого вченого з аналізом його наукової спадщини, яка стосується історії України і її складової частини - Закарпаття («Ю.Венелін. З наукової спадщини визначного славіста». Історичний нарис проф. Д.Данилюка. Ужгород – 2002р.). Але відкритий 1991р. знаменитому земляку пам’ятник у Сваляві ще чекає на своє поновлення.


К71-8
В 29
Венелін, Юрій.
З наукової спадщини визначного славіста [Текст] : з нагоди 200-ліття від дня народження Ю. Венеліна / Ю. Венелін ; уклад. Д. Д. Данилюк ; передм. В. Гісем ; Г. Кеменяш, Д. Д. Данилюк ; Ужгород. нац. ун-т. - Ужгород : В-во В. Падяка, 2002. - 184 с.

Праці Юрія Венеліна (1802-1839) – визначного російського вченого (родом із Закарпаття) суттєво вплинули на розвиток слов*янознавства та болгаристики, стали важливим підгрунтям болгарського національного відродження.
Видання знайомить читача з окремими працями вченого, а також містить наукові розвідки про його творчий шлях та дослідницький доробок.
К 71-8
Г 97
Юрій Гуца-Венелін [Текст] : до 200-річчя від дня народж. / упоряд. В. Є. Задорожний ; М. І. Зимомря. - Ужгород : Карпати, 2002. - 209 с.

У літописі вітчизняної науки і культури першої половини ХІХ століття визначне місце посідає вчений енциклопедист Юрій Гуца-Венелін, уродженець Закарпаття, який своїми дослідженнями збагатив наукову скарбницю українського, російського та інших слов*янських народів, а його найвагоміші досягнення – в галузі болгаристики.
Основу даного видання склали доповіді міжнародної наукової конференції ,присвяченої пам*яті видатного вченого.
К71-8
Д18
Данилюк, Дмитро Дмитрович.
Ю. І. Гуца-Венелін [Текст] / Д. Д. Данилюк. - Ужгород : Патент, 1995. - 43 с.

Життя Ю.І.Гуци-Венеліна яскравою зіркою спалахнуло на науковому небосхилі слов*янського світу. Вчений-енциклопедист, один із основоположників славістичної науки в Росії, перший дослідник історії болгарськог онароду, його будитель і просвітитель – він прославив не тільки своє ім*я, а й свій рідний край, заслужив на добру пам*ять своїх земляків.
К71-8
П78
Програма наукової конференції "Ю. І. Гуца-Венелін і розвиток міжслов`янських взаємозв`язків" [Текст] : 21-23 берез. 1989 р. - Ужгород : [б. и.], 1989. - 13 с.

Дане видання містить перелік наукових доповідей, які були проведені на науковій конференції «Ю.І. Гуца-Венелін і розвиток міжслов`янських взаємозв`язків», яка відбулась в Ужгородському державному університеті 21-23 березня 1989 року.
КОя2
П57
Поп, Иван.
Энциклопедия Подкарпатской Руси [Текст] / И. Поп; Сост. и гл. ред. И. Поп ; Карпато-русский Этнологический Исследовательский Центр США. - Ужгород : [б. и.], 2006. - 412 с. : ил.

Дана енциклопедія пропонує читацькому загалу цінні історичні відомості по історії Підкарпатської Русі, значна частина яких рідко зустрічається в сучасних загальних історичних джерелах, книгах та документах.
Довідкова стаття про життя і діяльність Юрія Івановича Гуци-Венеліна знаходиться на 132 с. пропонованого видання.
К72.96:72Павленко, Григорій Васильович
Діячі історії, науки і культури Закарпаття: [Текст] малий енциклопедичний словник / Г. В. Павленко. – вид. 2-ге, доп. і перероб.– Ужгород, 1999. – 196 с. : іл.

«Малий енциклопедичний словник» подає дані про майже три сотні діячів історії, науки і культури Закарпаття від найдавніших часів по сьогодення.
Розрахований на широку читацьку аудиторію небайдужих до історії та культури рідного краю читачів – краєзнавців, викладачів вузів, вчителів, працівників культури і освіти.
Довідкова стаття про Ю.І. Гуцу-Венеліна поміщено на 55-56 сторінках.
Періодика:


  • Данилюк, Дмитро. Воскреситєль духу слов`янського: До 200-річчя від дня народження Юрія Венеліна-Гуци [Текст] : [вчен.] / Д. Данилюк // Календар "Просвіти" на 2002 рік. - Ужгород : Закарпат. край. т-во "Просвіти", 2002. - С. 78-81.
  • Данилюк, Дмитро. Славний син Карпатського краю: До 170-річчя пам`яті Ю.І. Венеліна [Текст] : [культ. діяч Закарпаття] / Д. Данилюк // Трибуна. - 2009. - 28 берез. - С. 13. : портр.
  • Данилюк, Дмитро Дмитрович. Ю. Венелін (1802-1839) - будитель народного духу болгарського [Текст] : [вчен., педагог. культур. діяч] / Д. Д. Данилюк // Данилюк, Д. Історична думка на Закарпатті епохи національного відродження (кінець XVIII - середина XIX ст.). - Ужгород : Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2009. - С. 81-114. : іл.
  • Данилюк, Дмитро. Наукова спадщина Юрія Венеліна у світлі нових досліджень [Текст] : [фундатор славістич. науки] / Д. Данилюк // Русин. - 2008. - № 3-4. - С. 160-171. : фото
  • Олашин, Микола. Будитель народного духу: До 160-річчя від дня смерті Ю.І.Гуци-Венеліна [Текст] : [славіст, основоположник болгар. іст-фії] / М. Олашин // Календар "Просвіти" на 1999 рік. - Ужгород : Закарпат. край. т-во "Просвіти", 1999. - С. 89-90.
  • Русин, Федір. Юрій Гуца- Венелін - перший славіст світу [Текст] : [Вечір пам`яті в Ужгород. міськ. б-ці ] / Ф. Русин // Ужгород. - 2006. - 21жовт. - С. 12
  • Федака, Дмитро. Мислитель , лікар , вчений , педагог [Текст] : [про Ю. І. Гуцу (Венеліна)] / Д. Федака // Календар "Просвіти" на 1994 рік. - Ужгород : ВВК "Патент", 1994. - С. 77-80.
  • Федака, Сергій. Хто Ви, докторе Венелін? [Текст] : [про культр. діяча Ю. І. Гуцу-Венеліна] / С. Федака // Слово вчителя. - 2010. - 15 черв. - С. 6. : фотоКорисні посилання:


http://who-is-who.com.ua

http://uk.wikipedia.org/

http://www.prodamknigu.com/

http://www.svalyava-vlada.gov.ua/

http://zakarpattya.net.ua/