Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Реклама:


Верховинець із серцем соборника

(до 115-річчя з дня народження Василя Ґренджі-Донського)

… Нині настав час, коли треба об’єктивно підійти до всього зробленого письменником, належно оцінити його внесок в український літературний процес, вказувати на те, що він зробив, а не на те, чого не зробив і не міг зробити…


Олекса Мишанич

В історії літературного розвитку Закарпаття Василеві Ґреджі-Донському належить одне з провідних місць. Його активна літературна і культурно-громадська діяльність у 20-30 роках ХХ століття сприяла національному самоутвердженню українського населення краю, становленню і розвитку тут нової української літератури. Поет, прозаїк, драматург, публіцист, журналіст, він прокладав шляхи єднання Закарпаття з Україною, творив локальне письменство Закарпаття в загальноукраїнський літературний процес. Багато в чому йому судилося бути першим. Збірка поезій “Квіти з терням” (1923) Василя Ґренджі-Донського була першою на Закарпатті книжкою світського автора, написаною українською літературною мовою. Він першим в літературній творчості почав утверджувати ідею возз’єднання Закарпаття з Україною, першим почав друкувати свої твори на Україні.

Ґренджа-Донський, В. С. Твори / В. С. Ґренджа-Донський ; вступ. ст. та прим. О. В. Мишанича. – Ужгород : Карпати, 1991. – 605 с. : іл. – (Б-ка “Карпати”).

Дана книга вміщує зібрання творів українського письменника – поета, прозаїка, драматурга.
Ґренджа-Донський, В. С. Твори. у 2-х т. Т. 1 : Шляхом терновим / В. С. Ґренджа-Донський ; упоряд. текстів та пердм. З. Ґренджі-Донської. – Ужгород : Карпати, 2004. – 608 с. : іл.

Перший том містить ґрунтовну передмову-розвідку дочки письменника Зірки, поеми, драматичні поеми, оперету та історичні повісті В. Ґренджі-Донського, наскрізною темою яких є осмислення тернистого шляху українського народу найзахідніших околиць держави упродовж століть – як також – демонстрацію незламності волі та духу, що й уможливило великою мірою утвердження нашої соборності й незалежності.
Ґренджа-Донський, В. С. Твори. У 2-х т. Т. 2 : Сини Верховини / В. С. Ґренджа-Донський ; упоряд. та підгот. текстів З. Ґренджі-Донської. – Ужгород : Карпати, 2004. – 464 с. : іл.

“Сини Верховини” – лебедина пісня Ґренджі-Донського, над створенням якої його й застала смерть. Це широке епічне полотно про Закарпаття з кінця ХІХ століття до 1921 року. В ньому колоритно змальовано життя на Верховині в останні роки панування тут Австро-Угорщини в перші роки після приєднання краю до Чехословаччини; яскраво відтворено побут, звичаї, вірування, прагнення до возз’єднання з усім українським народом, пробудження закарпатців до політичного і культурного життя.
Ґренджа-Донський, В. С. Щастя і горе Карпатської України : щоденник. Мої спогади / В. С. Ґренджа-Донський ; упоряд. та примітки Д. М. Федаки. – Ужгород : Вид-во “Закарпаття”, 2002. – 516 с. : іл.

Представлена книга своєрідний літопис українського державотворення на теренах Закарпаття наприкінці 1938 – початку 1939 років. “Спогади” розширюють і доповнюють хронологічні рамки щоденника, представляють постать автора у контексті подій усієї першої половини ХХ століття.
Ґренджа-Донський, В. С. Я теж українець : публіцистика / В. С. Ґренджа-Донський ; упоряд., передм., підгот. текстів В. І. Ільницького. – Ужгород: Вид-во “Закарпаття”, 2003. – 520 с. : іл.

Ім’я видатного українського письменника із Закарпаття Василя Ґренджі-Донського тісно пов’язане з розвитком регіональної й всеукраїнської журналістики першої половини ХХ століття. Ця книга вперше в Україні з належною повнотою представляє широкому читачеві публіцистику автора, в якій усебічно відображено труди і дні краю першої половини ХХ століття.
Барчан, В. Поетична творчість Василя Ґренджі-Донського : навч. посібн. / В. Барчан. – Ужгород : Карпати – Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2004. – 152 с. : іл.

У посібнику вперше проаналізовано поетичний доробок В. Ґренджі-Донського в аспекті ідейно-тематичної, жанрової та стильової еволюції.
Розглянуто ще не досліджені ліро-епічні твори, які входили до окремих збірок, а також ті, які не друкувалися за життя поета. В додатках подані перші відгуки на його творчість.
Вегеш, М. М. Громадсько-політична і культурно-освітня діяльність Василя Ґренджі-Донського (1897-1974) : матеріали до спецкурсу “Історія української культури ХХ століття” / М. М. Вегеш, Л. В. Горват, Ужгород, 2000. – 106 с.

У книзі вчених Ужгородського національного університету простежуються головні віхи життя, громадсько-політичної і культурно-освітньої діяльності визначного українського поета, письменника і політичного діяча краю ХХ століття. Автори книги звертають увагу на роль і місце В. Ґренджі-Донського в політичному житті Закарпаття кінця 30-х років ХХ ст.
Ґренджа-Донська, З. “Ми є лишень короткі епізоди…” : життя і творчість Василя Ґренджі-Донського / З. Ґренджа-Донська. – Ужгород : Срібна земля, 1993. – 82 с. – (Серія “До джерел”).

Пропонована праця знайомить читача зі складним та багатогранним світом неспокійної творчої натури невтомного національно-культурного подвижника.
Рекіта, В. І. Історія Закарпаття у творчій спадщині Василя Ґренджі-Донського / В. І. Рекіта ; передм. проф. В. Задорожного. – Ужгород : Ґражда, 2004. – 100 с.

У книзі висвітлено історію Срібної Землі у творах Василя Ґренджі-Донського. Автор книги неупереджено дослідив творчість В. Ґренджі-Донського.
Періодика:


 • Вегеш, М. Августин Волошин в оцінці Гренджі-Донського /М. Вегеш // Календар "Просвіти" на 1999 рік. – Ужгород : Закарпат. край. т-во "Просвіта", 1999. – С. 73-74.
 • Гренджа, І. Гренджа Іван: "КГБ пропонувало мені шпигувати за братом" : [інтерв`ю з братом відом. письмен. В. Гренджі-Донського – І. Гренджою / вів О. Гаврош] / І. Гренджа // Календар "Просвіти" на 2002 рік. –Ужгород : Закарпат. край. т-во "Просвіти", 2002. – С. 177-183.
 • Гренджа-Донська, З. Моя подорож у світ (спогад) / Зірка Гренджа-Донська // Календар "Просвіти" на 1998 рік. – Ужгрод : Закарпат. край. т-во "Просвіта", 1998. – С. 50-52.
 • Густі, В. "Не лінуватися і не жаліти себе" (про Василя Гренджу-Донського) / В. Густі // Едельвейс Закарпаття. – 2008. – 25 квіт. – С. 4.
 • Костевич, І. Музей Гренджі-Донського став народним : [упр. культури ОДА присвоїло тячів. шкіл. музею звання нар.] / І. Костевич // Фест. – 2010. – 11-17 лют. – С. 2.
 • Кундрат, Ю. Василь Гренджа-Донський як перекладач: історико-літературний огляд / Ю. Кундрат // Дукля. – 1998. – № 4. – С. 40-41.
 • Пагиря, В. В. Терновий шлях поета : до 30-річчя смерті Василя Гренджі-Донського / В. В. Пагиря. – Мукачево : Карпат. вежа, 2004. – 48 с. : портр.
 • Пагиря, В. Зустрічі і листування з Василем Гренджою-Донським і його дочкою Зіркою : [до 35-річчя з дня смерті] / В. Пагиря // Карпат. Україна. – 2009. – 21 листоп. – С. 7. : фото.
 • Пагиря, В. Зустрічі і листування з Василем Ґренджею-Донським та його дочкою Зіркою : до 110-річчя народження письменника, публіциста, громадського діяча / В. Пагиря // Календар "Просвіти" на 2007 рік. – Ужгород : Закарпат. край. т-во "Просвіта", 2007. – С. 54-58. : портр., фото
 • Рекіта, В. І. Василь Гренджа-Донський у вітчизняній і зарубіжній історіографії / В. І. Рекіта // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Історія. – Вип. 24. – 2010. – С. 229-237.
 • Рекіта, В. Рід Василя Ґренджі-Донського / В. Рекіта // Календар "Просвіти" на 2004 рік. – Ужгород : Закарпат. край. т-во "Просвіта", 2004. – С. 195-197.
 • Рекіта, Г. Вона встане, встане... Ідея соборності України у творчості Василя Гренджі-Донського / Г. Рекіта // Слово вчителя. – 2009. – 5 лют. – С. 3.
 • Рекіта-Пазуханич, Г. Незгасний світоч Срібної Землі : [про поета В. Гренджу-Донського] / Г. Рекіта-Пазуханич // За сьомою горою. – Ужгород : Закарпаття, 2002. – С. 3-5.
 • Статті про В. Гренджу-Донського : [перелік ст. письм. В. Пагирі] // Пагиря, В. Серце диктує перу. – Мукачево : Карпат. вежа, 2009. – С. 77-78.
 • Сторінками історії українських земель... : вплив л-ри на нац. відродж. в Закарпатті : [в т. ч. про письм. В. Гренджу-Донського] // Пороги. – 2008. – № 3 (лип.-серп.). - С. 8-9.
 • Сюсько, М. Він живе у пам`яті краян : [про життя і творчість громад. діяча, поета В. Гренджі-Донського] / М. Сюсько // Ужгород. - 2009. - 28 листоп. - С. 12.
 • Федака, Д. Василь Гренджа-Донський – літописець Карпатської України: До 70-річчя Карпатської України : [культ.-освітній та громад. діяч Закарпаття про Карпат. Україну] / Д. Федака // Вісник Хустщини. – 2009. – 28 лют. – С. 3.
 • Ференц, Н. "Вогонь патріотизму усім – усюди розсівав" : [про творчість В. Гренджі-Донського] / Н. Ференц // Ференц, Н. Поетичні горизонти Закарпаття : літ.-критич. ст. – Ужгород : Мистец. лінія, 2006. – С. 72-81.
 • Ференц, Н. "Ми українцями звемося..." : [про творчість В. Гренджі-Донського] / Н. Ференц // Ференц, Н. Поетичні горизонти Закарпаття : літ.-критич. ст. – Ужгород : Мистец. лінія, 2006. – С. 89-95.
 • Ференц, Н. "Я в "Нашу землю" вложив свою душу" : [про творчість В. Гренджі-Донського] / Н. Ференц // Ференц, Н. Поетичні горизонти Закарпаття : літ.-критич. ст. – Ужгород : Мистец. лінія, 2006. – С. 82-89.
 • Ференц, Н. Будівничий і поет Карпатської України : [про В. Гренджу-Донського] / Н. Ференц // Ференц, Н. Поетичні горизонти Закарпаття : літ.-критич. ст. – Ужгород : Мистец. лінія, 2006. – С. 102-111.
 • Ференц, Н. Пласт у житті і творчості В. Гренджі-Донського / Н. Ференц // Ференц, Надія. Поетичні горизонти Закарпаття : літ.-критич. ст. – Ужгород : Мистец. лінія, 2006. – С. 111-116.
 • Ференц, Надія. Духовний спадкоємець Шевченка : [про творчість В. Гренджі-Донського] / Н. Ференц // Ференц, Н. Поетичні горизонти Закарпаття : літ.-критич. ст. – Ужгород : Мистец. лінія, 2006. – С. 95-102.
 • Філіппов, О. Мої зустрічі з Василем Гренджою-Донським : [cпогади В. Пагирі] / О. Філіппов // Старий Замок. Паланок. – 2007. – 19-25квіт. – С. 20.
 • Юришинець, Н. Зачинатель нової української літератури на Закарпатті : [про В. Гренджу-Донського] / Н. Юришинець // Нарцис. долина. – 2010. – 13 серп. – С. 6, 7. : фото.Корисні посилання:


http://www.kolyba.org.ua/pysmennyky-zakarpattya/2907-vasyl-grendzha-donsky

http://litopys.org.ua/grendzha/grendzh01.htm

http://litopys.org.ua/grendzha/grendzh.htm

http://tysa1.tv/

http://sribnazemlja.org.ua/

http://www.lnu.edu.ua/