Гармонія крізь тугу дисонансів

(до 75-річчя від дня народження Ліни Костенко)

Ще кожен пальчик
сам собі Бетховен.
Ще все на світі
гарне і моє.
І світить сонце
оком загадковим.
Ще слів нема.
поезія вже є.
 

 • Брюховецький В.С. Ліна Костенко: Нарис творчості. К.: Дніпро, 1990. 262 с.

 • Гуцало Є. Ліна Костенко: [Про неї та вірші]. //Золотий гомін. Українська література: Хрестоматія для 11 кл. середньої школи. К.: Освіта, 1995. С. 509-530.
 • Жулинський М. Лицарство Духа: [Про Ліну Костенко]. // Вітчизна. 2000. № 3-4. С. 2-5.
 • Ліна Костенко: Життєвий і творчий шлях. // Усе для шк. Укр. літ-ра. 11 кл. 2002.
 • Ліна Костенко: Життєвий і творчий шлях, вірші. // Живиця: Хрестоматія укр. літ. ХХ ст.: У 2 кн. Кн. 2 / За ред. М.М. Конончука. К.: Твім інтер, 1998. С. 387-422.
 • Ліна Костенко: Навч. посібник-хрестоматія. Кіровоград: Степова Еллада, 1999. 320 с.

 • Барабаш С. Філософія осягнення світу: Про лірику Ліни Костенко. // Дзвін. 2003. № 4. С. 142-145.
 • Бондаренко А. Усі вже звикли: геніїв немає (художнє мово мислення поетичного циклу Ліни Костенко Силуети). // Урок української. 2004. № 8-9. С. 24-27.
 • Бондаренко С. Спросите у автора: [О выходе новой книги Л. Костенко Пейзажі памяті]. // Киевские ведомости. 2003. 18 марта. С. 9.
 • Грігорова Л. Світ поезії: (Ліні Костенко Жінці і Поету): Вірш. // Укр. мова і літ. в шк. 2003. № 3. С. 43.
 • Загнітко А. Душа тисячоліть шукає себе в слові: [Про прагматичну стилістику Л. Костенко]. // Урок української. 2000. № 2. С. 24.
 • Клочек Г. Історичний роман Ліни Костенко Маруся Чурай: Навч. посібник. Кіровоград: Степова Еллада, 1998. 52 с.

 • Костенко Л. Поезія. Маруся Чурай: Посібник для 11 кл. Х.: Ранок, 1999. 64 с.
 • Латинський В. Уроки Ліни Костенко: Про книжку Василя Мартинова Магія Думного потоку. // Літ. Україна. 2004. 24 черв. С. 6.
 • Панченко В. Одиночество на верховьях. Поэзия Лины Костенко во времена оттепели и заморозков. // День. 2004. 30 июля. С. 18-19.
 • Поезія.: Ліна Костенко. Олександр Олесь. Василь Симоненко. Василь Стус. К.: Наук. думка, 2002. 272 с.

 • Пономаренко І. Полтава проти Марусі Чурай: [Своєрідність віршованого роману Маруся Чурай Л. Костенко]. // Укр. мова та література. 2002. Ч. 4. С. 1.
 • Саєнко В. Поетична культурологія Ліни Костенко: До 75-річчя поетеси. // Українська мова та література. 2005. Ч. 9. С. 3-7.
 • Сафонова А. Особливості поетичного стилю Ліни Костенко. // Дивослово. 2002. № 3. С. 30-32.
 • Сизоненко О. Зоря і хрест Ліни Костенко: Назустріч діамантовому ювілею. // Літературна Україна. 2005. 10 бер. С. 1,6.
 • Таран О. Поетика печалі в художньому світі Ліни Костенко. // Українська мова та література. 2004. Ч. 15. С. 19-23.
 • Хомчук І. Навіть сонце упало ниць: Структурно-семіотична інтерпретація поезії Ліни Костенко Пастораль ХХ століття. // Українська мова та література. 2004. Ч. 15. С. 24-27.

Я сповідую віру,
у якій оточують німбом
не святих,
не пророків,
а просто щасливих людей
Мандрівки серця.

Посилання по темі: