Закарпатська Україна: шлях до возз’єднання

(до 60-річчя возз’єднання Закарпатської України з Радянською Україною)

Нової доби доленосне світання,
Мов сонце по ночі, для нас зайнялось
У день, коли прагнення до возз'єднання
Звершилося, сталось, навіки збулось!
В єдиній державі — єдині надії,
Допоки єдина, у злагоді путь.
Нас сили ніякі, ніякі стихії
Ніколи, нізащо, нічим не зіб'ють.

Василь Густі

Складний і неоднозначний шлях пройшло в своєму розвитку Закарпаття, ще складнішою була доля його населення. Перебуваючи протягом століть під владою чужоземних держав, закарпатці відчули на собі вплив різних суспільно-економічних формацій, державних режимів і культур.
Займаючи цікаве й оригінальне геополітичне становище, наш край об'єктивно зазнавав активного впливу як із Заходу, так і зі Сходу, панівні класи різних держав цих двох регіонів нерідко намагалися в своїх інтересах використовувати становище Закарпаття як міст між Заходом і Сходом.
На жаль, нерідко на цьому своєрідному мосту «топталися» власть імущі сильних держав, ходило багато людей, а від цього, як правило, терпіло населення невеликого слов'янського регіону.
На деяких етапах історичного розвитку були спроби використати Закарпаття як бастіон в поширенні східнослов'янського впливу на захід, а пізніше й в поширенні комуністичної ідеології з СРСР в цивілізовану, але буржуазну Європу.
Багатостраждальний шлях в своєму історичному розвитку пройшли закарпатці. Були періоди, коли вони взагалі не визнавалися за повноцінний народ з точки зору активних учасників творення матеріальних та культурних благ, розумних і законослухняних людей за різних політичних режимів. Незважаючи на складність соціально-економічних умов свого життя, закарпатський люд в більшості випадків зумів знаходити своє місце в суспільстві, лояльно та виважено ставився до різних державно-політичних режимів, зберіг свою самобутність в культурі та мові, звичаях, релігії та інших сферах життя.
Добре розуміючи, що вищим виразом національної свідомості для любого народу є проблеми державності, закарпатці в своїй практичній діяльності розумно і виважено підходили й до цієї складної справи.
Коли стало можливим ставити та вирішувати й політичні проблеми, передові мужі Закарпаття, яку б політико-географічну назву воно не мало, проблему державності пробували розв'язувати із врахуванням конкретно-історичних умов свого розвитку. В історії державності Закарпаття можна виділити такі яскраві сторінки, як: постановку питання про окремий русинський політичний округ в часи А. Добрянського (середина XIX ст.), боротьба за широку автономію і її реалізацію в період входження Підкарпатської Русі до складу Чехословаччини, проголошення самостійної Карпатської України (березень 1939 р.), існування Закарпатської України як специфічного державно-територіального утворення в перехідний період на шляху до возз'єднання Закарпаття з Україною.
29 червня 1945 р. із возз’єднанням Закарпаття з Україною здійснилося те, про що століттями мріяли мільйони українців, розкиданих по всіх усюдах, розділених горами й кордонами – жити в єдиній українській родині.


 • Бабій Б.М.Возз’єднання Західної України з Українською РСР. – К.: Вид-во АН УРСР, 1954. – 196 с.
 • Бедь В. Політико-правові аспекти возз’єднання Закарпаття з Україною (кінець 1994 – початок 1946 рр.). // Право України. – 2002. – № 8. – С. 120-122.
 • Бедь В.В. Політико-правові аспекти питання про возз’єднання Закарпатської України з Україною (кінець 1944 – початок 1946 рр.). // Наук. вісн. Закарпат. ін-ту ім. А. Волошина. – 2001. – Вип. 1. – С. 95-98.
 • Бєлоусов С.М. Возз’єднання українського народу в єдиній українській Радянській державі. – К.: Вид-во АН УРСР, 1951. – 168 с.
 • Бисага Ю., Коровська Н., Угляй В. Історичне значення возз’єднання Закарпаття з Україною. // українські землі в роки Другої світової війни: Наук.-метод. зб. матеріалів конф. – Ужгород, 1998. – С. 107-110.
 • Болдижар М. М. Будьмо правдивими до минулого: (До 55-річчя возз’єднання Закарпаття з Україною). – Ужгород, 2000. – 68с.
  У пропонованій книжці автор ділиться своїми думками про малодослідженні питання діяльності Закарпатської України, в тому числі й подає свої судження з приводу деяких окремих дослідників цієї проблеми.
 • Болдижар М. Участь і думка народу у формуванні органів влади Закарпатської України: До 55-річчя возз’єднання Закарпаття з Україно. // Європа-центр. – 2000. – 29 квіт. – С. 5.
 • Возз’єднання Закарпаття з Радянською Україною: соц.-політ. і правові основи. – Львів: Вища школа, 1985. – 168 с.
 • Возз’єднання: Зб. архів. док. і матеріалів (трав. 1944 – січ. 1946 рр.)про возз’єднання Закарпатської України з Рад. Україною. / Упорядкував та перем. О.Д. Довганича, А.М. Шекети. – Ужгород: Закарпаття, 1999. – 314 с.
 • Возз’єднання: Матеріали Міжн. наук. конф., присвяч. 55-річчю возз’єднання Закарпатської України з Україною / Укладач: В.І. Худанич. – Ужгород: Мистецька лінія, 2001. – 180 с.
  У збірнику вміщено статті провідних українських і зарубіжних вчених, які займаються проблемами возз’єднання Закарпаття з Україною.
  У дещо іншому ракурсі висвітлено архівні документи самого возз’єднання, а також узгоджено самі категорії, які стосуються цієї важливої події.
 • Гаврош О. Возз’єднання Закарпаття з Україною – головна подія новітнього часу: Підсумки ХХ століття. // Ужгород. – 1999. – 27 листоп. – С. 12.
 • Гайдош В. Хочу торкнутись національного питання: [Спогади про возз’єднання Закарпаття з Рад. Україною]. // Подкарпат. Русь. – 1996. – 27 апр.
 • Галда П. Вся Україна – то велика родина: До 56-ї річниці Маніфесту про возз’єднання Закарпаття з Україною. // Ужгород. – 2000. – 25 листоп. – С. 5.
 • Галда П. Таємний документ про наслідки “визволення” Закарпаття: [в 1945-1947 рр.] // Ужгород. – 2001. – 17 листоп. – С. 11.
 • Довганич О. Альтернативи возз’єднанню не існувало: [Возз’єднання Закарпаття з Україною]. // Новини Закарпаття. – 2001. – 27 січ. – С. 14.
 • Довганич О. Спогади Дмитра Пригари: [До 55-річчя возз’єднання]. // Новини Закарпаття. – 2000. – 20 трав. – С.14.
 • Довганич О., Коршинський І. Засуджений до розстрілу… [Активний учасник нац.-визвольного руху в складі орг. ОУН у період угор. окупації М. Орос]. // Новини Закарпаття. – 2000. – 9 листоп. – С. 5.
 • Звершилося. Сталося. Навіки збулось!: 55 років возз’єднання Закарпаття з Україною: Док., спогади, розповіді про делегатів Першого з’їзду нар. ком. Закарпат. України / Упоряд.: О. Довганич. – Ужгород: Карпати, 2001. – 126 с.
  У збірнику вміщені доповіді і виступи на присвячених 55-річчю возз’єднання Закарпаття з Україною урочистостях в Ужгороді і Києві, спогади делегатів, а також досі не друковані розповіді про окремих учасників Першого з’їзду народних комітетів Закарпатської України, який проходив 26 листопада 1944 р.

 • Ільницький Ю.В. Віхи звитяжного поступу. – Ужгород, 1975. – 144 с.
 • Ільницький Ю.В. Голос отчого краю: Що нам повідають пожовклі сторінки… – Ужгород, 1991. – 31 с.
 • Макара М. “Возз’єдналися … з бажанням, виявленим населенням Закарпатської України”: 29 червня минає 53 роки укладення Договору між СРСР і ЧСР про Закарпатську Україну. // Новини Закарпаття. – 1998. – 27 черв. – С. 6.
 • Макара М.П. Закарпатська Україна: шлях до возз’єднання, досвід розвитку (жовтень 1944 – січень 1946 рр.). – Ужгород, 1995. – 108 с.
 • Маркусь В. Приєднання Закарпатської України до Радянської України 1944 – 1945 рр. – К., 1992. – 43 с.

  Автор, котрий був безпосереднім учасником історичних подій на Закарпатті 1944-1945 рр., цієї книги ділиться спогадами про той час, вперше надає можливість ознайомитися з працею, що викликала у 1956 році роздратовану реакцію Радянських офіційних кіл своєю принциповою відмінною позицією у висвітленні цього питання. Головна увага зосереджується на історичному факті, що мав місце у самому серці Європи – приєднання Закарпатської України до СРСР 29 червня 1945 р.
  Автор нагадує, про зміни на Закарпатській Україні, пов’язані у минулому з угорським або чехословацьким пануванням, а потім переходить до останнього періоду, що розпочався у квітні 1944 р., коли Червона Армія прибула у Карпати.

 • Махун С. Закарпатська гілка українського дерева: повернення: [55-річчя возз’єднання Закарпаття з Україною]. // День. – 2000. – 1 лип. – С. 4.
 • Мишанич О. Закарпаття – частина України: історія. // Альманах Укр. Братського Союзу. – 1994. – С. 103-113.
 • Пагиря В. Разом з Україною: Іст. нарис до 55-річчя Першого з’їзду Нар. ком. Закарпат. України. – Ужгород: Закарпаття, 1999. – 64 с.

  У книзі подаються матеріали про перший з’їзд Народних Комітетів Закарпатської України, який проходив 26 листопада 1944 року в м. Мукачеві, де був прийнятий Маніфест про возз’єднання краю з Україною. Автор подав списки делегатів з’їзду і запрошених гостей, обрання Народної Ради та ряд інших документальних та публіцистичних документів.

 • Про Закарпатську Україну. – К., 1945. – 48 с.
 • Решетар В. Довгоочікуваний день – возз’єднання: До 57-ї річниці Першого з’їзду нар. ком. Закарпат. України. // Новини Закарпаття. – 2001. – 20 лист. – С. 6.
 • Сабов Ф. Вшануймо пам’ять подвижників: Спогад: До 55-річчя возз’єднання Закарпаття з Україною. // Новини Закарпаття. – 2000. – 30 берез. – С. 7.
 • Сабов Ф.А. Ми обрали своє майбутнє: Історичні матеріали, нариси. – Ужгород: Закарпаття, 2002. – 88 с.

  У книзі подаються матеріали про Перший з’їзд Народних комітетів Закарпатської України, який проходив 26 листопада 1944 року в Мукачеві, де був прийнятий Маніфест про возз’єднання краю з Україною. Автор подав списки делегатів з’їзду і запрошених гостей, обрання Народної Ради та ряд інших документальних та публіцистичних документів.
  Книга містить ряд цікавих матеріалів про Перший з’їзд Спілки молоді Закарпатської України.

 • Сідей І. Закарпаття готується до свята: Злука. // Демократ. Україна. – 2000. – 8 черв. – С. 1.
 • Сідей І. Як це було: 55 років возз’єднання Закарпаття з Україною. // Демократична Україна. – 2000. – 30 черв. – С. 2.
 • Тарасюк В. “Возз’єднання”, що подолало час: [Зб. арх. док. і матеріалів / трав. 1944 – січ. 1946 рр.]. // Ужгород. – 2000. – 29 січ. – С. 12.
 • Того дня зійшло сонце возз’єднання: минуле і сучасне / Упоряд. О.Д. Довганич. – Ужгород, 1997. – 164 с.
 • Троян М.В. Того дня зійшло сонце возз’єднання. – Ужгород: Карпати, 1979. – 136 с.
 • Уста І. Історія веде лік нашому возз’єднанню: [Возз’єднання Закарпаття з Україною]. // Новини Закарпаття. – 2001. – 3 лип. – С. 2.
 • Уста І. Цей день пам’ятним буде завжди: [відзначення 57 річниці І з’їзду Нар. Ком. Закарпат. України]. // Новини Закарпаття. – 2001. – 29 листоп. – С. 1-2.
 • Федака С. Визволення і возз’єднання Закарпаття: через терни до майбуття // Ужгород. – 2001. – 27 жовт. – С. 1, 11.
 • Худанич В. Правда і домисли про возз’єднання: [Возз’єднання Закарпаття з Рад. Україною]. // Закарпат. правда. – 2004. – 19 листоп. – С. 6.
 • Худанич В. Той вікопомний 1945-й: [55-річчя з дня возз’єднання Закарпат. України з Україною]. // Новини Закарпаття. – 2000. – 27 черв. – С. 4,5.
 • Худанич В.І. Возз’єднання Закарпаття з Україною: Оцінки і сучасність. // Наук. вісн. Закарпатс. ін-ту ім. А. Волошина. – 2001. – Вип. 1. – С. 68-71.
 • Шандор В. Приєднаня Карпатської України до української РСР. // Українські Карпати: Матеріали Міжнар. наук. конф. “Українські Карпати: етнос, історія, культура” (26 серп. – 1 верес. 1991 р.). – Ужгород: Карпати, 1993. – С. 574-581.
 • Шекета А. в єдиній українській родині: [Спогади голови ради делегатів І з’їзду Нар. Ком. Закарпат. України Андрія Шекети]. // Новини Закарпаття. – 2000. – 27 черв. – С. 3,4.
 • Шершун І. Поступ у сьогодення: [Події на Закарпатті в 1945-47 рр.] // Новини Закарпаття. – 1997. – 21 січ. – С. 5.
  Посилання по темі

  http://www.uzhgorod.net.ua/pro/zakarpat/120/
  http://www.vesna.org.ua/txt/dumynetsi/istbor/
  http://euromist.uzhnet.net/comments.php?id=175_0_1_30
  http://kolyba.org.ua/modules/myarticles/article.php?storyid=51&storypage=1
  http://www.carpathia.gov.ua/dovidka/istorija.htm
  http://www.franko.lviv.ua/Subdivisions/um/um7/Statti/6-KYRYCHUK%20Yuriy.htm|
  http://www.transcarpathia.org/Ukrainian/about_tr2.php