ЮНЕСКО: роль в сучасному світі

(до 60-річчя від дня заснування)


В столиці Франції - Парижі знаходиться штаб-квартира однієї з найбільших міжнародних організацій сучасності - ЮНЕСКО. Ця абревіатура - перші букви англійської назви Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization).

4 листопада 2006 р. виповнюється 60 років з дня заснування ЮНЕСКО, хоч її історія в цілому охоплює більш тривалий період. Витоки цієї Організації беруть свій початок ще з 1942 року, коли Англія запропонувала скликати міжнародну конференцію з співпраці в галузі освіти, маючи, зокрема, на увазі сприяти подоланню величезної шкоди, завданої другою світовою війною справі освіти і просвітництва.

ЮНЕСКО була заснована на Установчій конференції в Лондоні 16 листопада 1945 р., яка прийняла Статут організації, що став політичною і правовою основою її діяльності. Після ратифікації 20 державами Статут набрав чинності 4 листопада 1946 р. З того часу цей день вважається датою створення ЮНЕСКО.

Участь України в ЮНЕСКО

Національна комісія України у справах ЮНЕСКО (далі Нацкомісія) є постійно діючим міжвідомчим органом при Міністерстві закордонних справ України, створеним з метою забезпечення та координації участі України в діяльності ЮНЕСКО. Діяльність Нацкомісії забезпечує її Секретаріат, який є структурним підрозділом Управління культурного та гуманітарного співробітництва МЗС України. До кола питань, якими займається Нацкомісія, належить проблематика цієї спеціалізованої міжнародної організації ООН, а саме: освіта, наука, культура, комунікація, інформація, навколишнє середовище тощо.

В рамках своїх повноважень Нацкомісія готує та забезпечує участь українських делегацій в роботі чергових сесій Генеральної конференції ЮНЕСКО, Виконавчої ради ЮНЕСКО та інших міжурядових органів цієї Організації, до яких обрана Україна.

Україна послідовно реалізує стратегічний курс на інтеграцію в європейське співтовариство. У сфері вищої освіти головне питання полягає в приєднанні України до Болонського процесу. У травні 2004 року спільно з ЮНЕСКО, МОН на базі НТУ "КПІ" проведено міжнародну конференцію з питань приєднання до Болонського процесу.

Україна є стороною низки конвенцій ЮНЕСКО у сфері культури. Це, зокрема, Гаазька конвенція про захист культурної спадщини у випадку збройного конфлікту (1954 р.) та Перший Гаазький протокол (1954 р.), Конвенція про заходи, спрямовані на заборону та попередження незаконного ввезення, вивезення і передачі права власності на культурні цінності (1970 р.), а також Конвенція про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини (1972 р.) і Європейська конвенція про захист археологічної спадщини (1992 р.).

Найважливішим напрямом роботи Нацкомісії у сфері культури є співпраця з ЮНЕСКО у сфері збереження об'єктів культурної і природної спадщини. Станом на сьогодні до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО входять такі пам'ятки, як "Софія Київська" - Києво-Печерська лавра" (внесено у 1990 році) та історичний центр Львова (внесено у 1998 році).

Визнанням авторитету України в галузі спорту було рішення Генерального директора К.Мацуури про присвоєння українському олімпійському чемпіонові С.Бубці почесного звання "Чемпіон спорту ЮНЕСКО", офіційна церемонія якого відбулася 4 листопада 2003 року.

У 2004 році Нацкомісією, за фінансового сприяння ЮНЕСКО, проведена конференція щодо оптимізації функціонування Карпатського біосферного заповідника (м. Рахів).

Так, за період з 1996 р. по 2005 р. до зазначеного переліку було внесено 13 ювілейних дат, зокрема у 2004 - 2005 рр.: 150-річчя українського вченого, культурного та громадського діяча Івана Горбачевського, 100-річчя хореографа та балетмейстера Сержа Лифаря та 100-річчя астронома Сергія Всехсвятського.

Важливою подією, співпраці України з ЮНЕСКО, стало відзначення (12 травня 2004 р.) 50-річчя членства України в цій Організації. В рамках заходів, що пройшли в Україні та у штаб-квартирі ЮНЕСКО з цієї нагоди, Генеральним директором ЮНЕСКО К.Мацуурою було зазначено, що "Україна завжди належала до авторитетних членів Організації завдяки високому розвитку в нашій державі науки, культури, освіти та інформаційно-комунікаційних технологій". • 1. Фортов В. ЮНЕСКО, в интересах общего дела. // Международная жизнь. - 2003. - № 2. - С. 67-76.
 • 2. Дем'янюк О. Гуманітарними засобами. ЮНЕСКО - магістраль з двостороннім рухом. // Політика і час. - 2001. - № 11. - С. 70-77.
 • 3. Майор Ф., Тангян. Высокий образовательный замысел. // Педагогика. - 1996. - № 6. - С. 3-14.
 • 4. За толерантність: Документ ЮНЕСКО. // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 1998. - № 25-28. - С. 3. • 5. Раса та расові упередження: Документ ЮНЕСКО. // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 1998. - № 25-28. - С. 3.
 • 6. Декларація принципів толерантності: Схвал. Генер. конференцією ЮНЕСКО на її 28 сесії в Парижі 16.11.95 р. // Людина і влада. - 1999. - № 2-3. - С. 174-176.
 • 7. Костенко О. З місією інтелектуального співробітництва: [ЮНЕСКО і Україна]. // Політика і час. - 1994. - № 12. - С. 58-63.
 • 8. Костенко О. ЮНЕСКО: захист культури - захист гуманізму. // Дніпро. - 1994. - № 1. - С. 84-86. • 9. Уранов Г.В., Канаев Н.М. ЮНЕСКО - 40 лет. - М.: Знание, 1986. - 64 с.

  В книзі розповідається про одну з найбільших спеціалізованих організацій ООН - ЮНЕСКО. Автори розповідають про її місце і роль в системі міжнародних відносин, вклад в збереження миру на Землі, співробітництво між народами. • 10. Уранов Г.В. ЮНЕСКО: к 40-летию деятельности. - М.: Междунар. отношения, 1986. - 128 с.

  В книзі розглядається діяльність ЮНЕСКО - Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури. Вказані роль і місце ЮНЕСКО в сучасній системі міжнародного співробітництва, у вирішенні глобальних проблем людства.


 • Посилання по темі

  http://ru.obkom.net.ua/news/2006-09-09/1430.shtml
  http://unesco.org.ua/ua/about/activity/
  http://zvisti.com.ua/info.php?id=3178
  http://www.alliance.odessa.net/org/unesco/unesco.htm
  http://www.russie.net/france-ru/unesco.htm
  http://typo38.unesco.org/ru/unesco-home/organization/
  http://www.iite.ru/iite/index
  http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/publication/content/748.htm
  http://kimo.univ.kiev.ua/MOrg/96.htm
  http://unesco.org.ua/ua/about/activity/
  http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=29008&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
  http://www.unesco.org/general/rus/
  http://whc.unesco.org/
  http://unesco.org.ua/ua/unesco/participation/