Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     > 

Календарі краєзнавчих знаменних дат

2013-02-09
СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ ПОЛЯК
80-річчя від дня народження кандидата фізико-математичних наук, заслуженого професора ЗакДУ (нар. 1933)

Народився Степан Поляк 9 лютого 1933 р. в м. Іршаві в сім’ї залізничника. Молоді роки майбутнього професора пройшли на Іршавщині. Спочатку він навчався в Іршавській народній школі, де закінчив чотири класи, потім продовжив навчання в горожанській школі с. Білки Іршавського району, а у 1950 р. закінчив з золотою медаллю середню школу в Іршаві. У тому ж 1950 р. вступив на математичне відділення фізико-математичного факультету Ужгородського державного університету, де проявилися його здібності математика. Після закінчення університету в 1955 р. С. С. Поляку запропоновано викладацьку роботу на математичному факультеті асистентом кафедри математичного аналізу.

У 1958 р. він став аспірантом кафедри загальної математики зі спеціальності “Вища алгебра”. Його науковим керівником був визначний український математик, прекрасний педагог, доктор фізико-математичних наук, професор Самуїл Давидович Берман. За роки навчання в аспірантурі С. С. Поляк освоїв складні аспекти теорії груп, кілець і алгебр, а також їх зображень. Він захопився задачами знаходження представників класів спряжених елементів та незвідних комплексних зображень унітрикутних груп UT (n,2). Після закінчення аспірантури його було направлено на роботу асистентом кафедри в УжДУ. Згодом він стає старшим викладачем. Відзначаючи високі організаторські здібності Степана Степановича, у 1966 р. його обирають завідувачем кафедри вищої математики загальнотехнічного факультету, де він працює до 1976 р.

У травні 1969 р. С. С. Поляк успішно захищає дисертацію в Інституті математики АН БРСР (м. Мінськ) на тему: “Незвідні комплексні зображення і класи спряжених елементів груп трикутних матриць” на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук. Вчене звання доцента йому було присвоєне у 1974 р. Протягом 1976-1996 рр. працює доцентом кафедри алгебри УжДУ.

Високі організаторські якості, комунікабельність та принциповість молодого вченого, сумлінне ставлення до своїх обов’язків, високий авторитет сприяли обранню С. С. Поляка у 1979 р. деканом математичного факультету УжДУ.

Ужгородський державний університет тривалий час був єдиним осередком освіти, культури і науки в Закарпатті, тому можливість одержання вищої освіти в області була обмеженою. На відміну від інших областей, Закарпаття було єдиною областю на теренах Української держави, в якій був тільки один вищий навчальний заклад. Намагання демонополізації вищої освіти в рамках єдиного вишу призвело до відкриття у 1995 р. нового вищого навчального закладу – Ужгородського інституту інформатики економіки і права (статус Державного отримав у 1997 р.) з підготовкою фахівців зі спеціальностей: комп’ютерні науки, економіка і менеджмент, право і міжнародні відносини. Для функціонування нового інституту потрібні були не тільки кваліфіковані кадри, а й організатори нових спеціальностей, тобто фахівці, які б були спроможні створити сучасний вищий навчальний заклад європейського рівня. Такими якостями у повній мірі володів С. С. Поляк, тому у вересні 1996 р. він переходить в Ужгородський державний інститут інформатики, економіки і права (тепер Закарпатський державний університет – ЗакДУ) на посаду доцента кафедри фізико-математичних дисциплін. У 2000 р. Степан Степанович став професором кафедри фізико-математичних дисциплін та був призначений деканом факультету інформатики.

Враховуючи високі заслуги і вагомий внесок у становленні Закарпатського державного університету, тепер широковідомого вищого навчального закладу України, професору С. С. Поляку, одному з перших, було присвоєно у 2006 р. звання “Заслужений професор Закарпатського державного університету”.

Протягом майже 60-річної педагогічної діяльності С. С. Поляк читав курси і проводив практичні заняття з алгебри і теорії чисел, лінійної алгебри і геометрії, аналітичної геометрії і алгебри, вищої математики, диференціальної геометрії, теорії чисел, варіаційного числення та інших. Як Викладач і Вихователь молоді з великої літери, він з величезною майстерністю викладає основні математичні дисципліни, є автором багатьох навчальних посібників, має чисельних вдячних учнів.

Вагомі та широковідомі серед фахівців наукові здобутки С. С. Поляка. Він описав повну систему мінімальних попарно ортогональних ідемпотентів комплексної групової алгебри унітрикутної групи, що повністю характеризує всі нееквівалентні незвідні комплексні зображення цієї групи; дав точні оцінки для порядків класів спряжених елементів цієї групи та побудував ефективні алгоритми для комп’ютерного знаходження представників цих класів. Його участь у наукових міжнародних симпозіумах і конференціях завжди викликала зацікавленість і жваві наукові дискусії серед фахівців складної високоінтелектуальної науки, якою є її величність Математика.

Ініціативність, прагнення залишити добру згадку нащадкам змусило Степана Степановича Поляка взятися за складну і кропітку роботу зі створення історії рідного математичного факультету, якому у 1996 р. виповнилось 30 років. Ця дата особлива для нього – одного з перших випускників-п’ятидесятників. Тільки така людина могла ретельно, точно складати та поповнювати списки випускників математиків протягом багатьох років, збирати відомості про кожного викладача математичного факультету і написати разом з професором В. В. Маринцем монографію “Математики і математичний факультет Ужгородського державного університету­”. Цю монографію з доповненнями було перевидано у 2006 р. до 40-річчя математичного факультету та 56 річниці від початку підготовки фахівців з математики у Закарпатті.

Наприкінці слід наголосити ще на одній чудовій рисі С. С. Поляка як відомого спортсмена, що піклується про історію та розвиток спорту на Закарпатті. Він є відомим волейболістом, виступав за збірну викладацьку волейбольну команду університету (тренер майстер спорту СРСР І. І. Скрябін), яку було створено у 1957 р. Ця команда пройшла славетний спортивний шлях в історії закарпатського волейболу: у 1961 р. вона здобуває звання чемпіона УРСР серед команд викладачів, а в 1963 р. стає бронзовим призером першості СРСР. У 1966–1967 рp. ця команда знову здобуває звання чемпіона УРСР, а в 1967 р. стає чемпіоном СРСР серед команд викладачів вищих навчальних закладів Радянського Союзу. У цих спортивних досягненнях вагомий внесок і С. С. Поляка.

Степан Степанович був і залишається одним з провідних організаторів волейбольних змагань і серед молоді, і серед ветеранів. Він і зараз систематично тренується, підтримує хорошу спортивну форму. У співавторстві з О. М. Трифан написав цікаву, змістовну монографію про історію волейболу на Закарпатті, успіхи закарпатських волейболістів у дитячій, студентській, аматорській та професійних лігах України. Ця монографія “Волейбол Закарпаття” – яскраве свідчення таланту Степана Степановича не тільки як відомого математика ‑ педагога і вченого, але й прискіпливого дослідника історії спортивного Закарпаття.

Степан Степанович має понад 100 публікацій, серед яких вісім навчальних посібників з вищої математики (п’ять з них мають гриф МОНУ) та дві монографії.

Був удостоєний почесними знаками “Вища школа СРСР”, “За відмінні успіхи в роботі”, “Відмінник освіти України” та “Заслужений професор Закарпатського державного університету”.Автор: АНАТОЛІЙ ЗАВІЛОПУЛО


Бібліографія/джерела

1. Маринець, В. В. Математики і математичний факультет Ужгородського національного університету : документи, цифри, факти : до 40-річчя мат. ф-ту УжНУ та 56 річниці від початку підготовки спеціалістів з мат. в УжНУ / В. В. Маринець, С. С. Поляк ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Ґражда, 2006. – 334 с.

2. Поляк, С. С. Волейбол Закарпаття / С. С. Поляк, О. М. Тріфан ; вступ.ст. І. Зарева. – Ужгород : Ґражда, 2007. – 184 с.

3. Поляк, С. С. Практикум з аналітичної геометрії / С. С. Поляк, Ф. Г. Ващук, В. П. Рудько. – Ужгород : Госпрозрахунк. РВВ Закарпат. ком. у справах преси та інформації. – 1998. – 168 с.

***

4. Математика, механіка та інформатика Закарпаття. ХХ століття : енциклопедія / М. Д. Бабич, П. М. Гудивок [та ін] ; за заг. ред. С. С. Поляк. – Ужгород : Ґражда, 2004. – 112 с.

***

5. Поляк, С. С. Аналітична геометрія / С. С. Поляк // Методичні вказівки до контрольної роботи № 3 з вищої математики. – Ужгород, 1973. – С. 1-10.

6. Поляк, С. С. Аналітична геометрія на площині / С. С. Поляк // Методичні вказівки до контрольної роботи № 1 з вищої математики. – Ужгород, 1973. – С. 1-10.

7. Поляк, С. С. Вступ до аналізу / С. С. Поляк // Методичні вказівки до контрольної роботи № 4 з вищої математики. – Ужгород, 1974. – С. 1-10.

8. Поляк, С. С. Классы сопряженных элементов унитреугольной группы / С. С. Поляк // Кибернетика. – 1991. – С. 40-48.

9. Поляк, С. С. Невизначений та визначений інтеграл / С. С. Поляк // Методичні вказівки до контрольної роботи № 6 з вищої математики. – Ужгород, 1974. – С. 1-26.

10. Поляк, С. С. Незвідні комплексні зображення групи трикутних матриць над скінченим простим полем / С. С. Поляк // Доповіді АН УРСР. – К., 1966. – № 1. – С. 13-16.

11. Поляк, С. С. Неприводимые комплексные представления группы треугольных матриц над простым полем / С. С. Поялк, С. Д. Берман // Первая республиканская научная конференция молодых исследователей : программа и тезисы докладов. – К., 1964. – С. 40.

12. Поляк, С. С. Неразложимые классы сопряженных элементов унитре­угольной группы / С. С. Поляк, В. П. Рудько // Науковий вісник Ужгородського інституту інформатики, економіки і права. – Вип. 1. – Ужгород, 1998. – С. 31‑46.

13. Поляк, С. С. Похідна / С. С. Поляк // Методичні вказівки до контрольної роботи № 5 з вищої математики. – Ужгород, 1974. – С. 1-14.


Новини

2023-12-11

В розділі "Електронна бібліотека" до ваших послуг електронна версія збірника спогадів, статей, бібілографічних джерел "Петро Скунць у колі сучасників".

2023-12-08

З нагоди 160-річчя від дня народження видатного українського письменника, фольклориста, мовознавця, етнографа Бориса Грінченка пропонуємо вам віртуальну виставку "І душу, і тіло даймо  за край свій єдиний...".

2023-12-08

Запрошуємо вам на презентацію книжки Миколи Пігуляка "Кухмейстер".

2023-12-06

12 грудня в нашій бібліотеці відбудеться презентація детективного роману Ярини Вовк "Не плач, моє красуне".
Вхід вільний.

2023-11-27

Шановні користувачі! Ювілейний рік Дмитра Кременя триває і ми пропонуємо вам нові надходження літератури до Відділу краєзнавства, які присвячені життю і творчості видатного земляка.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день