Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

Віртуальна довідка

Задати питання

  
Всього довідок: 5985
2024-04-04 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10349
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: чи є у вас книжка Ігоря Павлюка "Буг", а також які інші його видання. Толя
Смільгіна Наталія Іванівна

Смільгіна Наталія Іванівна
2024-04-04

Добрий день!
Пропонуємо Вашій увазі видання, які можете знайти у відділі художньої літератури нашої бібліотеки!
821.161.2
П 12
Павлюк, Ігор Зиновійович. Буг : роман / І. З. Павлюк. –Львів : Світ, 2020. – 328 с.

84(4УКР)6
П 12
Павлюк, Ігор. Скляна корчма : лірика / І. Павлюк. – Дрогобич : Відродження, 1995. – 94 с. : портр., іл.


2024-04-04 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10350
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: книга "Листи забутого життя" Горбатюк Василь. Дякую Василь
Смільгіна Наталія Іванівна

Смільгіна Наталія Іванівна
2024-04-04

Добрий день! Потрібне видання Ви можете знайти у відділі художньої літератури нашої бібліотеки!

821.161.2
Г 67
Горбатюк, Василь Іванович. Листи забутого життя / В. І. Горбатюк. – К. : Укр. пріоритет, 2023. – 656 с.
2024-04-04 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10351
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: книга Єремеєва павла "Міфи та фейки з історії України. 33 спростування". Дякую. Олена
Смільгіна Наталія Іванівна

Смільгіна Наталія Іванівна
2024-04-05

Доброго дня! Потрібне видання Ви можете знайти у відділі художньої літератури нашої бібліотеки!

821.161.2
Є 70
Єремєєв, Павло. Міфи та фейки з історії України. 33 спростування / П. В. Єремєєв. – Х. : АССА, 2023. – 144 с. : кол.іл.
2024-04-04 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10352
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: книга "Грані війни" мережевий щоденник історика. Дякую. Василь Іванович
Смільгіна Наталія Іванівна

Смільгіна Наталія Іванівна
2024-04-05

Добрий день! Потрібне видання Ви можете знайти у відділі обслуговування нашої бібліотеки!

355(477)
Т 76
Троян, Сергій Станіславович. Грані війни: мережевий щоденник історика / С. С. Троян. – К. : Ніка-Центр, 2023. – 272 с. : іл.
2024-03-27 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10347
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Августин Волошин – президент Карпатської України Михайло
Довжанин Оксана Василівна

Довжанин Оксана Василівна
2024-03-28

Добрий день!
Пропонуємо Вашій увазі:
94(477.87)
В 26
Вегеш, Микола Миколайович. Августин Волошин : [монографія] / М. М. Вегеш, С. В. Віднянський ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України [та ін.]. – Вид. 5-те, доопрац. і змін. – Ужгород : РІК-У, 2022. – 512 с. : іл. – Бібліогр.: с. 470-510 та у підрядк. прим.

94(477.87)"1938/1939"
В 26
Вегеш, Микола Миколайович. Августин Волошин – будівничий української державності за Карпатами / М. М. Вегеш, С. В. Віднянський ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса, Центр іст. політології. – Вид. 2-ге. – К. : Парлам. вид-во, 2021. – 472 с. : іл. – (Політичні портрети). – Бібліогр. у підрядк. прим. – Імен. покажч.: с. 460-469.

К 63.3
В 26
Вегеш, Микола Миколайович. Августин Волошин: педагог, політик, людина / М. М. Вегеш. – 2000. – 360 с. – Бібліогр.: с. 84-101, 304-316, 325-356.

К 63.3
В 26
Вегеш, Микола Миколайович. Історія Карпатської України. Августин Волошин – президент Карпатської України. Будівничі Карпатської України. Василь Гренджа-Донський розповідає... / М. М. Вегеш ; ред., упоряд. М. Ю. Токар. – 2005. – 552 с.

929(477.87)
В 26
Вегеш, Микола Миколайович. Короткий життєпис Августина Волошина (1874-1945) / М. М. Вегеш, В. Туряниця ; Ужгород. держ. ун-т. – Ужгород : Патент, 1995. – 28 с.

К 63.362.31-8
В 26
Вегеш, Микола Миколайович. Смерть президента : (Останні дні життя і смерть президента Карпат. України А. Волошина) / М. М. Вегеш, В. В. Туряниця, І. М. Чаварга. – Ужгород : [б. в.], 1995. – 40 с.

К 63.362.31-8
З-62
Зимомря, Микола Іванович. Августин Волошин / М. І. Зимомря, В. В. Гомоннай, М. М. Вегеш ; Ін-т методики навчання і виховання, підвищ. кваліфікації педагог. кадрів, Закарпат. обл. від-ня. педагог. т-ва України. – Ужгород : [б. в.], 1995. – 102 с. : портр. – Бібліогр.: с. 96-100.

К 63.312.1
К 26
Карпатська Україна і Августин Волошин : матеріали міжнар. наук. конф. "Карпатська Україна – пролог відродження української держави" (Ужгород, 11 – 12 берез. 1994 р.) / редкол. : П. П. Чучка ; О. В. Мишанич [та ін.]. – Ужгород : Гражда, 1995. – 352 с.

К 74.03
К 52
Кляп, Маріанна Іванівна. Педагогічна та освітньо-культурна діяльність Августина Волошина в міжвоєнний період (1919-1939) / М. І. Кляп ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2001. – 151 с. : портр., фото. – Бібліогр.: с. 134-148.

* * *
92.5
К 17
Вегеш, Микола. Августин Іванович Волошин: 130-річчя з дня народження президента Карпатської України, вченого-педагога (1874-1945) / М. Вегеш // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2004 рік : рек. біо-бібліогр. посіб. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2003. – С. 82-91. – Бібліогр. наприкінці ст.

К 63.3
В 26
Вегеш, Микола. Короткий життєпис Августина Волошина (1874–1945) / М. Вегеш // Вегеш, Микола Миколайович. Історичні дослідження / М. М. Вегеш. – Ужгород, 2000. – Т. 3 : Августин Волошин: педагог, політик, людина. – С. 102-221. – Бібліогр. наприкінці ст.
Зміст: Дитячі і юнацькі роки. Формування світогляду Августина Волошина (1874–1945). – С.102-119 ; Період зрілості А. Волошина (1900–1938). – С.119-158 ; Августин Волошин і Карпатська Україна. – С.159-177 ; Августин Волошин в еміграції. Останні роки життя (1939–1945). – С.177-208.

К 63.3
В 26
Вегеш, Микола. Література про життя і діяльність Августина Волошина / М. Вегеш // Вегеш, Микола Миколайович. Історичні дослідження / М. М. Вегеш. – Ужгород, 2000. – Т. 3 : Августин Волошин: педагог, політик, людина. – С. 339-356.

К 63.3
В 26
Вегеш, Микола. Президент Карпатської України в оцінці Василя Гренджі-Донського : [про А. Волошина ; в т. ч. про поета, прозаїка, громад.-культ. діяча В. Гренджу-Донського] / М. Вегеш // Вегеш, Микола. Історія і політика : в 4-х т. / М. Вегеш. – Ужгород, 2005. – Т. 2 : Історія Карпатської України. Августин Волошин – президент Карпатської України. Будівничі Карпатської України. Василь Гренджа-Донський розповідає... . – С. 537-541.

К 63.3
В 26
Вегеш, Микола Миколайович. Карпатська Україна – один із етапів нашої державності : [інтерв’ю з істориком в т. ч. про Президента Карпат. України А. Волошина / взяв Я. Світлик] / М. М. Вегеш // Вегеш, Микола. Історія і політика : в 4-х т. / М. Вегеш. – Ужгород, 2005. – Т. 4 : Основи політичної науки. Західна геополітика в іменах. Історія, філософія, політологія і літературознавство (рецензії різних років). Передвиборні програми, політичні звернення та прокламації. Інтерв'ю різних років (1994-2005). – С. 420-424.

015(477.87)"2024"
К 17
Гаврош, Олександр. Августин Іванович Волошин : 150-річчя з дня народж. Героя України, Президента Карпат. України, видат. політ. і громад. діяча (1874–1945) / О. Гаврош // Календар краєзнавчих пам’ятних дат Закарпаття на 2024 рік : рек. бібліогр. посіб. – Ужгород : РІК-У, 2023. – С. 125-132 : фот. – Бібліогр. наприкінці ст.

* * *
Рішко, Микола. Августин Волошин – священник, педагог, президент : до 150-ліття від дня народж. одного з найвідоміших краян / М. Рішко // Новини Закарпаття. – 2024. – 16 берез. – С. 8 : фот. кольор.

За більш детальною інформацією звертайтеся до Відділу краєзнавства нашої бібліотеки.
2024-03-27 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10348
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Творчість Наталії Дурунди Марина
Довжанин Оксана Василівна

Довжанин Оксана Василівна
2024-03-28

Добрий день!
Пропонуємо Вашій увазі книги, наявні у Відділі краєзнавства нашої бібліотеки:

821.161.2(477.87)
Д 84
Дурунда, Наталія. До ніг твоїх я небо простелю... : роман / Н. Дурунда. – Ужгород : ТІМРАNІ, 2018. – 232 с.

К 84
Д 84
Дурунда, Наталія. Доле орана– переорана... : повісті / Н. Дурунда. – Ужгород : ТІМРАNІ, 2012. – 200 с.

821.161.2(477.87)
Д 84
Дурунда, Наталія. За брамою пекла : роман / Н. Дурунда. – К. : Ліра-К, 2023. – 330 с. – (За брамою пекла).

821.161.2(477.87)
Д 84
Дурунда, Наталія. Зрада : роман / Н. Дурунда. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2020. – 224 с.

821.161.2(477.87)
Д 84
Дурунда, Наталія. Коли відчинені ворота раю... : повісті / Н. Дурунда. – К. : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2017. – 130 с.

821.161.2(477.87)
Д 84
Дурунда, Наталія. Крижане полум’я : роман / Н. Дурунда. – Ужгород : Патент, 2022. – 368 с.

821.161.2(477.87)
Д 84
Дурунда, Наталія. Під клеймом "O S T" : роман / Н. Дурунда. – К. : Ліра-К, 2023. – 384 с. – (За брамою пекла ; кн. 2).

* * *
821.161.2(477.87)
Л 64
Дурунда, Наталія. Доле орна– переорана..." : (уривок із повісті) / Н. Дурунда // Літературне Закарпаття 2017. – Ужгород : TIMPANI, 2018. – С. 207– 215.

Дурунда, Наталія. [Прозові твори] / Н. Дурунда // Літературне Закарпаття 2020-2021 : альм. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2021. – С. 140-146. – Зміст: "Солодкий смак сльози, або Тепер я знаю, що живу..." ; Зрада.

821.161.2(477.87)
Л 64
Дурунда, Наталія. Спокутий гріх : (уривок із роману) / Н. Дурунда // Літературне Закарпаття 2018. – Ужгород : TIMPANI, 2019. – С. 220– 228.
2024-03-22 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10346
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: чи Вас є книга ю.касаткіна в.л. стенографія- к.: вища школа, 1988 Люда
Смільгіна Наталія Іванівна

Смільгіна Наталія Іванівна
2024-03-25

Добрий день! Потрібне видання Ви можете знайти у відділі обслуговування нашої бібліотеки!

81.9
К 28
Касаткіна, Валентина Леонідівна. Стенографія : учебное пособие / В. Л. Касаткіна, Н. М. Смоляренко, М. Ф. Хоменко. – К. : Вища шк., 1988. – 296 с.
2024-03-21 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10340
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: про Юрія Мушкетика. Пелагія
Смільгіна Наталія Іванівна

Смільгіна Наталія Іванівна
2024-03-25

Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі переглянути віртуальну виставку за 2024 рік, що представлена на сайті нашої бібліотеки –http://www.biblioteka.uz.ua/vistavka/?presentation=296

2024-03-21 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10341
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: чи є у вас роман Твердиня, Макса Кідрука. Дякую. Віка
Смільгіна Наталія Іванівна

Смільгіна Наталія Іванівна
2024-03-24

Добрий день! Потрібне видання Ви можете знайти у відділі художньої літератури нашої бібліотеки!

2024-03-21 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10342
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: монографія Діти і війна. Дякую Таня
Смільгіна Наталія Іванівна

Смільгіна Наталія Іванівна
2024-03-25

Добрий день! Потрібне видання Ви можете знайти у відділі обслуговування нашої бібліотеки!

159.922.7
Д 49
Діти і війна : монографія / В. Зливков, С. Лукомська [та ін.]. – К. ; Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2023. – 224 с. : іл, табл. – Бібліогр.: с. 194-205.
2024-03-21 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10343
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Чи можна у вас взяти книгу Симоненко Костянтина "Вкрадена весна"? Дякую Мілена
Смільгіна Наталія Іванівна

Смільгіна Наталія Іванівна
2024-03-25

Доброго дня! Потрібне видання Ви можете знайти у відділі художньої літератури нашої бібліотеки!

821.161.2
С 37
Симоненко, Костянтин. Вкрадена весна : повість про війну, життя та подорожі / К. Симоненко. – К. : [б. и.], 2023. – 240 с. : іл.
2024-03-21 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10344
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Чи є у Вас книга Яничук О. А. Коли і як з'явилася мова. Дякую Олена
Смільгіна Наталія Іванівна

Смільгіна Наталія Іванівна
2024-03-25

Доброго дня! Книгу, яка вказана у Вашому запиті, Ви зможете знайти у відділі
обслуговування нашої бібліотеки.

81
Я 66
Янчук, Олександр Андрійович. Коли і як з’явилася мова / О. А. Янчук, О. С. Янчук. – Житомир : ФОП Гембарський О. П., 2023. – 84 с. : іл. – Бібліогр.: с. 80-81.
2024-03-21 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10345
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: книга "Московіада" Юрія Андруховича. Дякую Анжеліка
Смільгіна Наталія Іванівна

Смільгіна Наталія Іванівна
2024-03-24

Добрий день! Потрібне видання Ви можете знайти у відділі художньої літератури нашої бібліотеки!

2024-03-13 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10339
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Листування Бориса Грінченка: публікації, статті, книжки. Дякую. Світлана
Смільгіна Наталія Іванівна

Смільгіна Наталія Іванівна
2024-03-14


Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі:

821.161.2.09
Г 85
Грінченко, Борис Дмитрович. Листи з України Наддніпрянської / Б. Д. Грінченко. – К. : Укр. прес-група, 2014. – 64 с. : портр.
***
91.9 : 83.3(4УКР)
В 42
"Віддав себе я праці без вагання..." : бібліограф. покажч.-дайджест до 150-річчя від дня народження Б. Грінченка / Закарпат. обласна б-ка для дітей та юнацтва ; уклад. Л. С. Горай ; відп. за вип. В. Д. Чіка. – Ужгород : [б. и.], 2013. – 32 с. : іл.

78.38
З 91
Зубкова, Наталія Михайлівна. Архів і бібліотека видатного діяча українського просвітництва Б. Д. Грінченка (З фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – К. : [б. и.], 2008. – 180 с.

83.3(2УК)1
П 43
Погрібний, Анатолій Григорович. Борис Грінченко : нарис життя і творчості. – К. : Дніпро, 1988. – 268 с. : іл.
***
Богданець-Білоскаленко, Наталія. Біографічні нариси Бориса Грінченка як джерело вивчення історії української літератури ХІХ ст. / Наталія Богданець-Білоскаленко // Українська мова і література в школах України. – 2018. – № 5. – С. 38-41.

Голобородько, Я. Ю. Борис Грінченко – речник української духовності: життєтворчість крізь призму "херсонського періоду" / Я. Ю. Голобородько // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2020. – № 19-21. – С. 8-16.

Козар, Лідія. Фольклористично-етнографічна спадщина Бориса Грінченка в дослідженні Василя Яременка / Л. Козар // Українська літературна газета. – 2024. – січ. (№ 1). – С. 37 : фот.

Мовчун, А. Борис Грінченко в Чернігові: життя і діяльність / Антоніна Мовчун // Українська мова і література в школах України. – 2017. – № 7/8. – С. 38-45.

Мовчун, Антоніна. Невідомий Борис Грінченко: з нових архівних досліджень / А. Мовчун // Дивослово. – 2017. – № 12. – С. 48-52.

Яременко, Василь. Епістолярні діалоги Бориса Грінченка про українські національні справи / Василь Яременко // Українська мова і література в школах України. – 2020. – № 7/8. – С. 10-21.

Яременко, Василь. Публіцистика – чин героїчний : письменник Б. Грінченко / В. Яременко // Українська літературна газета. – 2021. – 24 верес. (№ 19). – С. 14-15. – Закінчення. Початок у № 17, 18.

Інтернет-ресурси:

Посилання 1

Посилання 2

Посилання 3

Посилання 4

Посилання 5

2024-02-25 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10338
Добрий день! Скажіть, будь ласка, коли буде продовжено роботу з публікації архіву "Закарпатської правди" у розділі "Ретрогазети" Святослав
Довжанин Оксана Василівна

Довжанин Оксана Василівна
2024-02-26

Добрий день!
Робота з публікації архіву "Закарпатської правди" у розділі "Ретрогазети" проводиться, але у зв’язку з відсутністю відповідних техзасобів цей процес дуже повільний.

Новини

2024-05-29

30 травня 70-річчя від дня народження педагога, літературознавиці, докторки філологічних наук, професорки кафедри української літератури Ужогородського національного університету (2000–2021) Валентини Володимирівни Барчан. З цієї нагоди пропонуємо вам віртуальну виставку "Втілення мрії або шлях до щастя".

2024-05-27

Запрошуємо всіх, хто має бажання опанувати мову жестів на практичне заняття!

2024-05-23

27 травня виповнюється 95 років від дня народження відомого українського письменника Романа Іваничука. З цієї нагоди пропонуємо вам віртуальну виставку "Роман Іваничук - майстер українського роману".

2024-05-20
18 травня 2024 року виповнюється 80 років з моменту насильницької депортації кримських татар. Цього дня Україна і світ вшановують пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу. 18 травня 1944 року радянська влада почала операцію з депортації понад 200 тисяч кримських татар із Кримського півострова. За оцінками, протягом наступного року понад 30 тисяч із них загинули від голоду, хвороб і виснаження. З 2014-го року країна-терорист - росія незаконно окупувала Крим та продовжує скоювати злочини проти корінного населення Кримського півострова й нині. З цієї нагоди пропонуємо вам віртуальну виставку "Крим - дорога додому".
2024-05-17

Шановні користувачі, пропонуємо  вашій увазі нові надходження до Відділу краєзнавства.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день