Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

Віртуальна довідка

Задати питання

  
Всього довідок: 5977
2008-11-25 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=187
яку ви порекомендуєте літературу та інтернет-ресурси на тему "Розвиток іпотечного кредитування в Україні" Коваленко Альонка
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2008-11-26


Пропонуємо Вашій увазі наступну літературу :


65.9(4УКР)26
Л 14

Лагутін, Василь Дмитрович.
Кредитування: теорія і практика [Текст] : навч. посібник / В.Д. Лагутін. – 4-е вид., стереотип. - К. : Знання, 2004. – 215 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Гринько, О. Л.
Формування й розподіл банківських ресурсів на іпотечне кредитування [Текст] / О.Л. Гринько // Фінанси України. – 2005. – №7. – С. 119-131.

Німко, О.
Застосування світового досвіду молодіжного іпотечного кредитування в умовах перехідної економіки України [Текст] / О. Німко // Підприємництво , господарство і право. – 2006. - №2. – С. 19-22.

Башлай, Сергій.
Проблеми та перспективи розвитку іпотечних кредитних відносин в Україні [Текст] / С. Башлай // Регіональна економіка. – 2006. - №1. – С. 109-115.

Бассова, Ольга.
Стан та перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні [Текст] / О. Бассова // Економіст. – 2006. - №9. – С. 36-39.

Лабецька, Л. М.
Історико-правові аспекти іпотеки [Текст] / Л.М. Лабецька // Регіональна економіка. – 2007. - № 1. – С. 209-214. – Бібліогр.: 11 назв.

Іванілов, О. С.
Іпотечне кредитування у українах Західної Європи, США та Україна [Текст] / О. С. Іванілов, М. В. Тітенкова // Фінанси України. – 2007. – № 4. – С. 28-35

Сірош, Т. О.
Правові та економічні передумови розвитку іпотеки в Україні [Текст] / Т.О. Сірош // Економіка АПК. – 2007. – № 8. – С. 85-90.

Гринько, О. Л.
Формування й розподіл банківських ресурсів на іпотечне кредитування [Текст] / О.Л. Гринько // Фінанси України. – 2005. – №7. – С. 119-131.

Інтернет-ресурси

Посилання 1

Посилання 2

Посилання 3

2008-11-24 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=184
Доброго ранку! Доможіть, будь ласка, знайти в електронному варіанті тести з теми: "Страхування. Страхові компанії". Дякую! Валерій
Канюка Олена Анатоліївна

Канюка Олена Анатоліївна
2008-11-27

Тести з теми: "Страхування. Страхові компанії":
Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4

2008-11-24 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=185
Допоможіть, будьласка, знайти відповідь на питання з міжнародної економіки: "Модифікація глобальної моделі міжнародного поділу праці". Дякую. Людмила
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2008-11-26

Радимо переглянути таку літературу:65.24
Б74
Богоявленська, Юлія В'ячеславівна.
Економіка та менеджмент праці [Текст] : навч. посіб. / Ю.В. Богоявленська, Є.І. Ходаківський. - К. : Кондор, 2005. - 332 с. : табл. - Бібліогр.: с. 324-329.

66.4(4)6
Б91
Буряк, П. Ю.
Європейська інтеграція і глобальні проблеми сучасності [Текст] : нвч. посіб. / П.Ю.Буряк, О.Г.Гупало ; Львів. держ. фін. акад. - К. : Хай-Тек Прес, 2007. - 336 с. + Додаток. - Бібліогр.: с. 298-303.

60.59
Г54
Глобалізація. Регіоналізація. Регіональна політика [Текст] : хрестоматія з сучасної зарубіжної соціології регіонів / 65.
Луганський держ. педагог. ун-т ім. Т. Шевченка ; Міжнар. фонд "Відродження". - Луганськ : Альма матер, Знання, 2002. - 664 с.

65.9(4УКР)24
Є 83
Єсінова, Ніна Ігорівна.
Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / Н.І. Єсінова. - К. : Кондор, 2006. - 432 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 425-426.

65.9(4УКР)24
З-13
Завіновська, Галина Терентіївна.
Економіка праці [Текст] : навч. посіб. / Г.Т.Завіновська ; М-во освіти і науки України, Київський нац. економ. ун-т. - К. : КНЕУ, 2003. - 300 с. + Додатки: с. 273-286. - Бібліогр.: с. 298-299. -Алф. покаж.: с. 287-297.

65.9(4УКР)24
К17
Калина, Алла Василівна.
Економіка праці [Текст] : навч. посіб. / А.В. Калина ; Міжрегіональна академія управління персоналом. - К. : МАУП, 2004. - 272 с. - Бібліогр.: с. 264-267.


Иванов, Н. Человеческий капитал и глобализация / Н. Иванов // Мировая экономика и международные отношения. – 2004. – № 9. С 19-31.

Європейський ринок праці в системі міжнародної міграції трудових ресурсів // Економіка АПК. – 2005. – № 2. С. 138-143.

Що таке МОП і чим вона займається? // Соціальна політика. – 2005. № 12. С. 3.

Гукалова ,І.В. Соціальний вимір глобалізації / І.В. Гукалова, Є.О. Маруняк // Український географічний журнал. – 2006. № 3. С. 38-45.

Давиденко, В. Соціальний діалог у формуванні політики міжнародної організації праці / В. Давиденко // Політичний менеджмент. – 2007. – № 1. – С. 151-164.

Иванов, Н. Глобализация и общество: проблемы управления / Н. Иванов // Международная экономика и международные отношения. – 2008. – № 4. – С. 3-15.

Інтернет-ресурси


Посилання 1

Посилання 2

Посилання 3

2008-11-24 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=186
Доброго вечора! Чи знаєте ви, де можна дістати книгу у улектронному вигляді: Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2006. - 291с. - (Вища освіта XXI століття). Кур'янова Лейла Леонідівна
Канюка Олена Анатоліївна

Канюка Олена Анатоліївна
2008-11-27

Радимо звернутись до фонду нашої бібліотеки:

87.7
Р 15
Радевич-Винницький, Ярослав.
Етикет і культура спілкування [Текст] / Я. Радевич-Винницький. – Львів : СПОЛОМ, 2001. – 223 с.

З фраґментами книги можете ознайомитись за адресою:

Посилання 1

Докладну інформацію про видання знайдете у мережі Інтернет:

http://uk.wikipedia.g/wiki/Етикет_і_культура_спілкування#cite_ref-0


2008-11-23 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=181
На яких інтернет ресурсах можна дізнатися про стан трудового потенціалу в аграрному секторі України? Наперед вдячний Петров Віктор Сергійович
Канюка Олена Анатоліївна

Канюка Олена Анатоліївна
2008-11-27

Пропонуємо Вашій увазі наступні Інтернет-ресурси:
http://www.agroua.net/economics/documents/categy-58/doc-8/ Стан ринку праці в сільській місцевості
Посилання 1
ТРУДОВІ РЕСУРСИ СЕЛА – ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
http://revolution.allbest.ru/management/00034890_0.html Т.П.ЖИТНИК УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ : методичні рекомендації
http://www.rusnauka.com/PRNIT_2006/Economics/77.rtf.htm Ефективність використання праці в сільському господарстві як головна складова ефективності виробництва
http://www.referats.net/pages/referats/rkr/page.php?id=21266 Аграрні відносини та їх розвиток за сучасних умов
http://readbookz.com/book/56/2256.html Основи економічної теорії: політ економічний аспект:Особливості переходу до ринкових відносин в аграрному секторі України

2008-11-23 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=182
В чому полягає багатоманітність проявів людської краси? Оля
Канюка Олена Анатоліївна

Канюка Олена Анатоліївна
2008-11-24

Радимо Вам переглянути:

87.8
А 31
Адорно, Теодор.
Теорія естетики [Текст] : наук.-попул. л-ра / уклад. Г. Адорно, Р. Тідеман ; перекл. з нім. П. Таращук. - К. : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2002. - 518 с.


87.7
Х 69
Ходанич, Петро Михайлович.
Етика і естетика [Текст] : курс лекцій / Л.П.Ходанич ; УжДІІЕП; каф-ра суспільних дисциплін та укр. мови. - Ужгород : "Гражда", 2003. - 124 с.

А також наступні Інтернет-ресурси:

Посилання 1

Посилання 2
2008-11-21 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=177
Де можна знайти про бібліотечно-архівну колекцію "Фонд Президента України" та її документні ресурси? Трохименко Ю.С.
Канюка Олена Анатоліївна

Канюка Олена Анатоліївна
2008-11-24

Гадаємо, що відповідь можна отримати на сайті Президента України : http://www.president.gov.ua/
або здійснити пошук у повнотекстовій базі даних
Посилання 1


2008-11-21 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=178
Доброго дня! Скажіть, будь-ласка, де можна скачати тексти творів Оскара Уальда українською мовою?дуже дякую! Антонів Любов Ігорівна
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2008-11-23

Відповідь:
На жаль, потрібні Вам тексти творів Оскара Уальда українською мовою в електронному варіанті в доступному секторі мережі не представлені.

У фонді нашої бібліотеки є така книга:


84(4ВЕЛ)
В14
Вайлд, Оскар.
Портрет Доріана Грея : Роман, п'єси / О. Вайлд; Пер. з англ. Р. Доценко. - Х. : Фоліо, 2006. - 414 с. - (Зарубіжна класика)

2008-11-21 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=179
Будьте ласкаві, підскажіть де можна знайти: "Серидовище системи міжнародних відносин" Інна Василівна
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2008-11-23

Відповідь:
Ознайомтесь з наступними Інтернет – ресурсами:
http://edu.cirs.kiev.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=100&Itemid=76 – Принципи організації та функціонування міжнародних систем
Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4

2008-11-21 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=180
Де можна знайти електронний варіант такої літератури: 1. Рева Т.М., Ковальчук К.Ф., Кучкова Н.В. Місцеві фінанси. Навчальний посібник.- К.: Центр учбової літератури, 2007.- 208 с. 2. Владимиров К.М., Чуйко Н.І. Рогальський О.Ф. Місцеві фінанси: Навч. посібник.- Херсон: Олді-плюс; 2006.-352с. Корнієнко В.В.
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2008-11-23

Відповідь:
На жаль, потрібнs Вам підручники в електронному варіанті в доступному секторі мережі не представлені.
У фонді нашої бібліотеки є така книга:
65.9(4УКР)26
Р32
Рева Т.М.
Місцеві фінанси : навч. посіб. / Т.М.Рева, К.Ф.Ковальчук, Н.В.Кучкова. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 208 с. - Бібліогр.: с. 184-188.
2008-11-19 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=172
Де можна безкоштовно скачати літературний словник-довідник Nota bene (автор Гром'як) Говорухіна Олена Василівна
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2008-11-19

Відповідь:
Текст цієї книги в інтернеті не виставленний. Книга є у фонді нашої бібліотеки.
83.3.
Л 64
Літературознавчий словник-довідник [Текст] : словарь / Р.Т. Гром'як, Ю.І. Ковалів. - К. : Академія, 1997. - 752 с. - (Nota bene).2008-11-19 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=173
Особистісно-орієнтований підхід до контролю та оцінювання знань студентів Наташа
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2008-11-20


Відповідь:

Пропонуємо Вам для перегляду наступні Інтернет – ресурси:

http://ua.textreferat.com/referat-12454.html – Методологічний аспект оцінювання навчальних досягнень студентів

Посилання 1
http://www.franko.lviv.ua/faculty/Philol/www/kr_te.html - Критерії оцінювання знань студентів
http://conf.vstu.vinnica.ua/humed/2008/txt/Nasonova.php - Оцінювання знань студентів у вищих навчальних закладах та тестування в світі нової парадигми освіти

Зверніть увагу!
74.00
Ф 66
Фіцула, Михайло Миколайович. Педагогіка [Текст] : навч. посібник / М.М. Фіцула. - К. : Академія, 2002. - 528 с. - (Альма-матер).

74.00
М 29
Мартиненко, Світлана Миколаївна. Загальна педагогіка [Текст] : навч. посібник / С.М. Мартиненко; Л.Л.Хоружа ; Міжрегіон. академія управління персоналом. - К. : МАУП, 2002. - 176 с. :

Бойко А. Концептуальні засади 12-бальної системи оцінювання у закладах вищої педагогічної освіти // Рідна школа. – 2002. – № 2. - С. 12-15.

Бойко А. 12-бальна система оцінювання у... студентів // Освіта України. - 2000. -№ 49. - С. 9

Зварич І. Об'єктивність у процесі оцінювання знань студентів // Рідна школа. - 2005. -№ 9-10. - С. 19-21.

Зварич І. Реалізація системи контролю і оцінювання знань студентів // Рідна школа. - 2000. -№ 12. - С. 27-28.

Касянчук Г. Рейтингова система оцінювання // Освіта. - 2005. - № 43. - С. 10-11.

Сікорський П. До проблем визначення критеріїв педагогічного оцінювання // Рідна школа. -2001. - № 8. - С. 3-6.

Цимбалюк С. Оцінювання якості освітньої діяльності вищих навчальних закладів: сучасний стан і напрями вдосконалення // Україна: аспекти праці. - 2006. - № 3. - С. 46-51.

Кожем'яченко , Наталія. Деякі аспекти оцінювання навчальних досягнень учнів у курсі "Логіка" [Текст] / Н. Кожем'яченко // Початкова школа. – 2008. – № 7. – С. 44-46. - Бібліогр.: 2 назв.2008-11-19 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=174
яка в вас є іформація на тему "Особливості банківського менеджменту". дякую за допомогу Світлана Олександрівна
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2008-11-20

Відповідь:

Ознайомтесь з наступними Інтернет – ресурсами:

Посилання 1

Посилання 2

Посилання 3

Посилання 4

Посилання 5

Посилання 6


Зверніть увагу!

65.9(4УКР)26
Б 23
Банківський менеджмент [Текст] = Banking management : навч. посібник / За ред. О.А. Кириченко. - 3-є вид., перероб. і доп. - К. : Знання- Пресс, 2002. - 438 с.

65.26
В 20
Васюренко, Олег Володимирович.
Банківський менеджмент [Текст] : посібник / О.В. Васюренко. - К. : Академія, 2001. - 320 с. - (Альма-матер).


65.9(4УКР)26
Б 23
Банківський менеджмент [Текст] : підручник / За ред. О.А. Кириченко, В.І. Міщенко. - К. : Знання, 2005. - 832 с. - (Вища освіта ХХІ століття).


Гармидаров, П. Ризик-менеджмент в банку [Текст] / П. Гармидаров // Регіональна економіка. – 2003. – №4. – С. 140-145.


Шаркаді, Н. В. Управління банківськими ризиками як основа формування залучених ресурсів банків [Текст] / Н.В. Шаркаді
// Актуальні проблеми економіки. – 2004. – №5. – С. 45-54.


Васильченко, Зоя. Моделювання обсягу активів у банківському менеджменті / Зоя Васильченко, Іван Васильченко
// Банківська справа. – 2007. – № 5. – С. 18-26.

2008-11-19 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=175
які ви можете порадити ресури (книги та інтернет) на тему особливості банківського менеджменту сонечко
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2008-11-20

Відповідь:

Ознайомтесь з наступними Інтернет – ресурсами:

Посилання 1

Посилання 2

Посилання 3

Посилання 4

Посилання 5

Посилання 6


Зверніть увагу!

65.9(4УКР)26
Б 23
Банківський менеджмент [Текст] = Banking management : навч. посібник / За ред. О.А. Кириченко. - 3-є вид., перероб. і доп. - К. : Знання- Пресс, 2002. - 438 с.

65.26
В 20
Васюренко, Олег Володимирович.
Банківський менеджмент [Текст] : посібник / О.В. Васюренко. - К. : Академія, 2001. - 320 с. - (Альма-матер).


65.9(4УКР)26
Б 23
Банківський менеджмент [Текст] : підручник / За ред. О.А. Кириченко, В.І. Міщенко. - К. : Знання, 2005. - 832 с. - (Вища освіта ХХІ століття).


Гармидаров, П. Ризик-менеджмент в банку [Текст] / П. Гармидаров // Регіональна економіка. – 2003. – №4. – С. 140-145.


Шаркаді, Н. В. Управління банківськими ризиками як основа формування залучених ресурсів банків [Текст] / Н.В. Шаркаді
// Актуальні проблеми економіки. – 2004. – №5. – С. 45-54.


Васильченко, Зоя. Моделювання обсягу активів у банківському менеджменті / Зоя Васильченко, Іван Васильченко
// Банківська справа. – 2007. – № 5. – С. 18-26.

2008-11-19 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=176
є у вас в електронному вигляді"задання сількогосподарської радіобіології" демяненко андрій вікторович
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2008-11-20

Відповідь:

Ознайомтесь з наступними Інтернет - ресурсами:

Посилання 1

Посилання 2

Посилання 3

Посилання 4

Посилання 5

Посилання 6

Посилання 7

Посилання 8

Зверніть увагу!

57.04
К89
Кузин, А.М. Прикладная радиобиология : (Теорет. и техн. основы). – М.: Энергоиздат,1981. – 222с., ил.Новини

2024-04-04

Шановні користувачі, для вас нові надходження до Відділу краєзнавства.

2024-04-03
«Доброго здоров’я!» – так часто вітаються українці. А коли прощаються, кажуть: «Бувайте здорові!». Тобто бажають здоров’я і при цьому майже не замислюються, який глибокий зміст у цих словах. Здоров’я ‒ це справжнє багатство, наявність якого ми часто ігноруємо. 7 квітня весь світ відзначає Всесвітній день здоров’я, який було започатковано на честь створення в 1948 році Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), точніше, прийняття статусу цієї організації. З цієї нагоди пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "Здоров’я - головний життєвий скарб".
 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день