Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

Віртуальна довідка

Задати питання

  
Всього довідок: 5887
2013-11-07 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5302
потрібно фотокартку Томчані Михайла Івановича


2013-11-08

Доброго дня!
Скористайтеся будь ласка наступними
Інтернет-посиланнями:

http://www.zosh7.uz.ua/wp-content/uploads/2013/03/Музей-М.Томчанія.ppt#263,19,Михайло Іванович Томчаній (1914 – 1975 р.)
Посилання 1

2013-11-06 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5300
добрий день! мені протрібно: 1)бібліотений фахівець: сучасні вимоги, майбутнє професії. 2) організація внутрішнього простору бібліотек. 3)бібліографічні ресурси України як база забезпечення інформаційних запитів користувачів. дякую вікторія
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-11-08

Добрий день.
Пропонуємо переглянути наступні видання:

Амлінський Л. Бібліотечний комфорт : розкіш чи веління часу / Лев Амлінський // Бібліотечний вісник. – 2010. – № 3. – С. 39-44.

Бабій Л. Роль творчого потенціалу молодих спеціалістів у формуванні гідного іміджу бібліотеки / Л. Бабій // Бібліотечна планета. – 2010. – № 3. – С. 32-33.

Яблонська Н. М. Бібліотечний фахівець: нові орієнтири (за матеріалами обласного соціологічного дослідження «Бібліотечний фахівець: сучасні вимоги, майбутнє професії») / Яблонська Н. М. // Бібліотеки Закарпаття в добу перемін : матеріали міжвід. наук.-практ. конф., присвяч. 65-річчю Закарпат. ОУНБ. – Ужгород : Падяка, 2010. – С. 178-186.

Захаренко М. П. Привлекательность библиотечной профессии для молодежи: опыт социологического исследования / Марина Павловна Захаренко // Библиотековедение. – 2010. – № 3. – С. 112-117.

Вертій Ж. Застосування тренінгових форм роботи у вітчизняному бібліотечному процесі / Жанна Вертій // Бібліотечний вісник. – 2010. – № 6. – С. 26-33.

Ярошенко, Т. О. Бібліотека, бібліотекарі та користувачі бібліотек в епоху Веб 2.0: виклики часу / Т. О. Ярошенко // Бібліотечна планета. – 2011. – № 1. – С. 17-22 : портр.

Бейліс, Л. І. До питання креативності бібліотечної роботи і особистісних мотивів її виконання / Л. І. Бейліс // Бібліотечна планета. – 2011. – № 4. – С. 24-28 : іл. – Бібліогр. в кінці ст.

Дмитричева, В. Бібліотекар - людина особлива! / В. Дмитричева // Бібліотечна планета. – 2008. – № 2. – С. 35 : іл.

Цуріна, І. Влада інвестує в активного бібліотекаря / І. Цуріна // Бібліотечна планета. – 2008. – № 3. – С. 22.

Добко Т. Розвиток довідкової служби Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (до 30-річчя відділу довідково-бібліографічного обслуговування) / Тетяна Добко // Бібліотечний вісник. – 2010. – № 4. – С. 27-40.

Канюка О. А. Використання традиційних та сучасних форм довідково-інформаційного обслуговування користувачів / Канюка О. А. // Бібліотеки Закарпаття в добу перемін : матеріали міжвід. наук.-практ. конф., присвяч. 65-річчю Закарпат. ОУНБ. – Ужгород : Падяка, 2010. – С. 88-97.

Ковальчук Г. К. Використання новітніх технологій – зростання іміджу бібліотеки / Ковальчук Г. К. // Бібліотеки Закарпаття в добу перемін : матеріали міжвід. наук.-практ. конф., присвяч. 65-річчю Закарпат. ОУНБ. – Ужгород : Падяка, 2010. – С. 73-80.

Лисенко Л. Автоматизація процесів групового бібліографічного інформування викладачів / Лариса Лисенко // Бібліотечний форум України. – 2010. – № 2. – С. 13-14.

Стрішенець Н. Каталог у епоху Google та Amazon / Надія Стрішенець // Бібліотечний вісник. – 2010. – № 3. – С. 16-27.2013-11-06 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5301
Потерпілий у кримінальному праві
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-11-08

Пропонуємо наступні видання:

67.9(4УКР)308 С31
Сенаторов, М. В. Потерпілий від злочину в кримінальному праві : монографія / М.В.Сенаторов. – Харкiв : Право, 2006. – 208 с.

67.9(4УКР)6 П64
Потерпілий від злочину (міждисциплінарне правове дослідження) : монографія / Ю. В. Баулін [та ін.] ; за заг. ред. Ю. В. Баулін ; Академія правових наук України, Інститут вивчення проблем злочинності Акад. правових наук України. – Харкiв : Кроссроуд, 2008. – 364 с. : табл. – Бібліогр. у підрядк. прим.

***
Шморгун, Т. Потерпілий як учасник кримінального процесу / Т. Шморгун // Юридична Україна. – 2005. – №6. – С. 63-66.

Гребьонкін, А. Потерпілий від втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність / А. Гребьонкін // Вісник прокуратури. – 2006. – №1. – С. 90-102.

Давиденко, С. Потерпілий як суб’єкт кримінально-процесального доказування при обранні, зміні та скасуванні запобіжних заходів / С. Давиденко // Вісник Академії правових наук України. – 2006. – №3(46). – С. 256-265.

Карпов, Н. Кримінально-правовий, кримінально-процесуальний та віктимологічний аналіз поняття "потерпілий" / Н. Карпов, Т. Панасюк // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 5. – С. 142-145. – Бібліогр. : 19 назв

Герасимчук, О. П. Правонаступництво у кримінальному процесі у разі смерті потерпілого / О.П. Герасимчук // Адвокат. – 2007. – №8. – С. 12-15. – Библиогр. в конце ст. : 11 назв.

Галунько, В. В. Розвиток інституту забезпечення прав і свобод людини і громадянина при здійсненні органами внутрішніх справ України охорони права власності / В. В. Галунько // Держава і право. – 2007. – Вип. 38.– С. 42-51. – Бібліогр. в кінці ст.

Чмут, С. В. Кримінально-правова характеристика потерпілого від статевих зносин з особою, яка не досягла статевої зрілості / С. В. Чмут // Держава і право. – 2007. – Вип. 38. – С. 628-634. – Бібліогр. в кінці ст.

Навроцька, В. Критерії визначення кола діянь, кримінальні справи які порушуються не інакше як за скаргою потерпілого - фізичної особи / В. Навроцька // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 3. – С. 147-152. – Бібліогр. : 30 назв.

Вороновський, Л. Гарантії своєчасного визнання потерпілими під час досудового розслідування близьких родичів загиблого від злочину / Л. Вороновський // Вісник прокуратури. – 2008. – №5. – С. 67-75.

Лепісевич, О. Проблеми реалізації та захисту прав потерпілих від злочину / О. Лепісевич // Вісник прокуратури. – 2008. – №5. – С. 102-109.

Введенська, В. Відмова потерпілого від реалізації своїх процесуальних прав: причини та юридичні наслідки / В. Введенська // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 5 . – С. 140-144. – Бібліогр.: 9 назв.

Павлік, О. Співвідношення понять "потерпілий від злочину" та "жертва злочину" / О. Павлік // Юридична Україна. – 2008. – № 6. – С. 118-124.

Буртовий, М. Актуальні проблеми захисту прав і законних інтересів потерпілого в аспекті вдосконалення чинного Кримінально-процесуального кодексу України / М. Буртовий // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 10. – С. 162-164. –Бібліогр. в кінці ст.

Павлік, О. Потерпілий в системі кримінально-виконавчих відносин / О. Павлік // Юридична Україна. – 2008. – № 11. – С. 103-107. – Бібліогр. в кінці ст.

Буртовий, М. Проблеми своєчасного визначення особи потерпілою від злочину як гарантія дотримання її прав і законних інтересів у кримінальному процесі / М. Буртовий // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 9. – С. 161-162.

Каркач, П. Субсидіарне обвинувачення у кримінальному судочинстві / П. Каркач // Вісник прокуратури. – 2008. – № 9. – С. 68-73.

Павлік, О. Міжнародно-правові підходи щодо захисту прав потерпілого у кримінально-виконавчому законодавстві / О. Павлік // Юридична Україна. – 2008. – № 12. – С. 122-127.

Рибалка, О. Потерпілий як суб'єкт доказування у кримінальних справах приватного обвинувачення / О. Рибалка // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 12. – С. 176-179. – Бібліогр. : 9 назв.

Колінько, О. О. Віктимологічна профілактика доведення до самогубства / О. О. Колінько // Держава і право. – 2012. – Вип. 57. – С. 444-450. – Бібліогр. наприкінці ст.

Мануїлова, К. Суб’єктивний склад у зобов’язаннях з відшкодування шкоди, заподіяної джерелом підвищеної небезпеки / К. Мануїлова // Юридичний вісник. – 2012. – № 3. – С. 121-126. – Бібліогр.: 8 назв.

Хавронюк, М. Згода (прохання) потерпілого як обставина, що виключає злочинність діяння / Микола Хавронюк, Марина Зенова // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 2.– С. 17-21. – Бібліогр. в кінці ст.

Острійчук, О. Показання потерпілого як процесуальне джерело доказів у кримінальному процесі / О. Острійчук // Юридичний вісник України. – 2013. –№ 19-20. – С. 17.

Бойкова, М. А. Міжнародні стандарти відшкодування шкоди, завданої злочином / М. А. Бойкова // Держава і право. – 2013. – Вип. 59. – С. 383-388. – Бібліогр. наприкінці ст.

Острійчук, О. Деякі аспекти показань потепілого у кримінальному провадженні : правозастосовчий аспект норм Кримінального процесуального кодексу / О. Острійчук // Юридична газета. – 2013. – № 19-20. – С. 42-43.


Інтернет - ресурси:
Посилання 1
http://uk.wikipedia.org/wiki/Потерпілий_(у_кримінальному_процесі)
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5


2013-11-05 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5293
Доброго дня! Підшукайте, будь ласка мені літературу на тему "Кодекс законів про працю" Дякую Анюта
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-07

Доброго дня! Пропонуємо скористатись такою літературою:

67.9(4УКР)305 К 57
Кодекс законів про працю України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 11 жовт. 2012 р. : (відповідає офіційному текстові). -К.: Центр учб. л-ри, 2012.-78 c.

67.9(4УКР)305 К57
Кодекс законів про працю України : наук.-практ. комент. : із змінами та доп. станом на 1 верес. 2008 р. / І. В. Арістова [та ін.] ; за ред. О. О. Погрібний ; : М. І. Іншин, І. М. Шопіна. -К.: Всеукр. асоц. видавців "Правова єдність", 2009.-456 c.

67.9(4УКР)305 С80
Стичинський Б. С. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / Б. С. Стичинський, І. В. Зуб, В. Г. Ротань. -2-е вид., допов. та переробл.. -К.: А.С.К., 2001.-1072 c.

Богомаз Г. Відповідальність роботодавця у вигляді відшкодування працівникові моральної шкоди за урядовим проектом Трудового кодексу України / Г. Богомаз // Юридична Україна. - 2005. - №6. - С. 49-53.

Мірошниченко, Оксана. Положення про трудову дисципліну сільськогосподарських працівників у проекті Трудового кодексу України / О. Мірошниченко // Юридична Україна. - 2006. - №8. - С. 13-18.

Теплюк М. Прийняття нового трудового кодексу України - необхідний крок в адаптації трудового законодавства до нових економічних умов / М. Теплюк, О. Святоцький // Право України. - 2009. - № 3.- С.4-6.

Хара В. Реформування трудових відносин за проектом Трудового кодексу України / В. Хара // Право України. - 2009. - № 3. - С. 22-27.

Хуторян Н. Проблеми правового регулювання відпусток у проекті Трудового кодексу України / Н. Хуторян // Право України. - 2009. - № 3.- С.35-40.

Вишновецька С. Загальні положення проекту трудового кодексу України в контексті сучасних тенденцій розвитку трудового права / С. Вишновецька // Право України. - 2009. - № 3.- С.41-47.

Мірошніченко О. Проблеми правового регулювання зміни умов трудового договору у проекті Трудового кодексу України / О. Мірошніченко // Юридична Україна. - 2009. - № 7. - С. 73-75.

Костюк В. Зміст трудової правосуб'єктності працівника за трудовим законодавством України та проектом Трудового кодексу: науково-правовий аспект / В. Костюк // Право України. - 2010. - № 11.- С.140-146.

Костилєва, Тетяна. Поняття та склад правовідносин у сфері контролю за дотриманням законодавства про працю / Т. Костилєва // Публічне право. - 2012. - № 4(8). - С. 241-248.

Середа, Олена. Поняття і сутність нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства / О. Середа // Публічне право. - 2012. - № 4(8). - С. 227-232.

Костилєва, Тетяна. Поняття та склад правовідносин у сфері контролю за дотриманням законодавства про працю / Т. Костилєва // Публічне право. - 2012. - № 4(8). - С. 241-248.

Шевченко, Анна. У Верховні Раді зареєстровано новий доопрацьований проект Трудового кодексу / А. Шевченко // Голос України. - 2013. - 1 жовт. - С. 2.2013-11-05 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5294
Керівні органи НАТО Шімон Сергій
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-07

Доброго дня! Радимо скористатись наступною літературою:

66.4(0) Д 58
Довідник НАТО . - Брюссель: Public Diplomacy Division, 2006. - 384 c.

66.4(0) Н 33
НАТО : довідник. - Брюссель, 2001. - 596 с.

66.4(0)633 Н33
НАТО : краткий справочник / М. Колга [и др.] ; общая ред., сост. М. Колга. - Б.м., 2007. - 544 c.

66.4(0) Н 33
НАТО у ХХІ столітті. - Брюссель, 2004. - 23 с.

66.4(0) С 74
Справочник НАТО. - Брюссель: Public Diplomacy Division, 2006. - 440 c.

66.4(0) Т 65
Трансформована НАТО. - Брюссель, 2004. - 44 с.

66.4(0)633 Щ 92
Що таке НАТО? : знайомство з Трансатлантичним альянсом. - Брюссель, [2013]. - 48 c.

Петровский, Павел. Куда идет НАТО? : взгляд из Лиссабона / П. Петровский, В. Дедушкин // Международная жизнь. - 2010. - № 12. - С. 46-57.

Цирфа, Юлія. "Фронтами" НАТО / Юлія Цирфа // Віче. - 2012. - № 1. - С. 20-21

Зепос, Янис -Алекс. Оглянитесь назад, чтобы увидеть будущее: О стратегической концепции НАТО / Я. -А. Зепос // Международная жизнь. - 2012. - № 1. - С. 21-35.

Цирфа, Юлія. Чиказькі пристрасті. Нова безпекова тактика НАТО / Юлія Цирфа // Віче. - 2012. - № 11. - С. 22-23

Костюк, Богдана. НАТО - Україна: 15 років партнерства / Б. Костюк // Українське слово. - 2012. - 18-24 лип. (№ 29). - С. 6.

Партнерство Україна-НАТО: нові реалії - нові вимоги : [заочний круглий стіл] // Національна безпека і оборона. - 2012. - № 2-3. - С. 12-22.

Поляков, Леонід. Стан і перспективи військово-технічного співробітництва України з Нато / Л. Поляков // Національна безпека і оборона. - 2012. - № 2-3. - С. 45-49.

Гречанінов В. Про новий формат співпраці з НАТО / В. Гречанінов // Зовнішні справи. - 2012. - № 12. - С. 36-37
2013-11-05 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5295
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, інформацію щодо теми "Підвищення кваліфікації викладача за рахунок вивчення англійської мови". Наперед вдячна! Рева Роксолана Романівна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-07

2013-11-05 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5296
Добро дня! мені потрібно літературу: 1. Сучасні часописи та альманахи. 2. Історичні твори В.Чемериса. 4. Свята Юлія
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-07

Доброго дня! Зверніться до наступних Інтернет-ресурсів:

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5
Посилання 6
Посилання 7


2013-11-05 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5297
Сучасні тенденції в дизайні бібліотеки. Дякую гарно! Ольга
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-11-07

2013-11-05 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5298
Доброго дня! Будь ласка надайте мені літературу для написання курсової роботи "Розвиток інформаційної культури особистості" Оля
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-06

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступною літературою:

73 В 85
Вступ до інформаційної культури та інформаційного права : монографія / Наук.-дослід. центр правової інформатики; За заг. ред. М.Я.Швець, Р.А.Калюжний. -Ужгород: ІВА, 2003.-240 с.

67.9(4УКР)304 Ж 91
Журавський В. С. Україна на шляху до інформаційного суспільства / В.С. Журавський, М. К. Родіонов, І. Б. Жиляєв; За заг. ред. М. З. Згуровський; Мін-во освіти і науки України, Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". -К.: Політехніка, 2004.-484 c.

67.9(4УКР)304.1 З-12
Забезпечення доступу до публічної інформації як стратегічний пріоритет державної політики України : аналіт. доп. / О. А. Корнієвський, П. Ф. Вознюк [та ін.]; Нац. ін-т стратег. дослідж. -К., 2012.-72 c.

72.4(4УКР) І-74
Інформаційна складова соціокультурної трансформаціїї українського суспільства : [монографія] / О. С. Онищенко, В. М. Горовий [та ін.]; Нац. акад. наук України. -К., 2012.-256 c.


Кушерець В. Наукове просвітництво та інформаційна культура / В. Кушерець // Трибуна. - 2004. - №9-10. - С. 17-20.

Бабенко Т. Зміст інформаційної культури майбутнього вчителя / Т. Бабенко // Рідна школа. - 2007. - № 4. - С. 23-26.

Носков, Володимир. Психологічні детермінанти інформаційної культури студентів і викладачів гуманітарного ВНЗ / Володимир Носков, Анатолій Кальянов, Ольга Єфросиніна, Оксана Носкова // Соціальна психологія. - 2009. - № 1. - С. 108-120

Хромець М. Вплив сучасних соціокультурних процесів на формування електронних бібліотечно-інформаційних ресурсів / М. Хромець // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. - К. : Нац. парламентська біб-ка України, 2009. - № 4. - С. 11-14.

Поперечна, Лідія. Проектні технології у формуванні інформаційної культури учнів / Л. Поперечна // Шкільна бібліотека. - 2011. - № 7-8. - С. 2-11.

Лукашів В. Особливості становлення і розвитку інформаційної культури майбутніх фахівців зв‘язку / В. Лукашів // Рідна школа. - 2011. - № 8-9. - С. 53-57

Галета Я. Інформаційна культура в професійній підготовці майбутнього педагога / Я. Галета // Рідна школа. - 2011. - № 11. - С. 24-27.

Кресіна, Ірина Олексіївна. Проблеми і перспективи розвитку інформаційно-комунікаціного простору / І. О. Кресіна // Держава і право. - 2011. - Вип. 53. - С. 696-697.

Чи стане Інтернет основним каналом комунікації майбутнього? // Українська культура. - 2012. - № 1. - С. 36-41.

Бібліотеки як суспільні центри управління сучасним інформаційними потоками: напрями діяльності та перспективи розвитку // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2011. - Вип. 30. - С. 7-122.

Можаровська, Наталія. Інформаційна культура як об'єкт національної інноваційної політики та правознавства / Наталія Можаровська // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний господарсько-правовий журнал / Спілка юристів України, Ін-тут держави і права НАН України. - К., 2012. - № 12. - С. 136-139.

Топоровський В. В. Інформаційна культура працівника податкової міліції / В. В. Топоровський // Міліція України. - 2013. - № 3-4. - С. 28-29.

Шулікін, Дмитро. Інформаційну культуру - кожному вчителеві / Д. Шулікін // Освіта України. - 2013. - 10 черв. (№ 23). - С. 10.

Коханова І. Інформаційна культура як засіб корегування асоціальної поведінки користувачів та бібліотечних працівників / Ірина Коханова // Бібліотечний форум України. - 2013. - № 1. - С. 2-3.

Асєєв, Георгій. Документознавство в інформаційній індустрії / Г. Асєєв // Вісник Книжкової палати. - 2013. - № 6. - С. 24-27.
2013-11-05 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5299
Консервація і реставрація документів Марія Михайлівна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-06

2013-11-04 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5292
Батура О.В. Державне казначейство України: місце і роль у виконанні бюджету [Текст] / О.В. Батура // Фінанси України. - 2003. - №11. - С. 3-10. Ганусяк
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-06

Доброго дня! Потрібний Вам журнал знаходиться у фондах читальної зали нашої бібліотеки.
2013-11-03 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5291
Добридень. Мені потрібно літературу до теми: лексико-семантичні (семантичні) групи дієслів, зокрема про такі лексико-семантичні групи як дієслова мовлення і мислення. Дякую. Олеся
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-06

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступну літературу:

81.411.1 Б 75
Бодик О. П. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія : навч. посіб. / О. П. Бодик, Т. М. Рудакова. - К. : Центр учбової л-ри, 2011. - 414 с.

81.411.1 В 29
Венжинович Н. Ф. Сучасна українська літературна мова : навч. посіб. / Н. Ф. Венжинович. - 3-є вид., випр. і допов. - К. : Знання, 2008. - 304 с. : табл. - (Вища освіта ХХІ століття).

81.411.1 В 54
Вихованець І. Теоретична морфологія української мови : Академ. граматика укр. Мови / І. Вихованець, К. Городенська. -К.: "Пульсари", 2004.-400 с.

81.411.1 Г61
Головащук С. І. Словник-довідник з українського слововживання / С. І. Головащук. - К. : Наук. думка, 2004. - 448 с.

74.26 Г 85
Грипас Н. Я. Українська мова. Дидактичний матеріал з морфології : посіб. для вчителя / Н. Я. Грипас, М.Я. Плющ. -К.: Ленвіт, 2003.-184 с.

81.411.1 К 61
Колоїз Ж. В. Сучасна українська літературна мова : зб. завдань для лаборатор. робіт / Ж. В. Колоїз, Н. М. Малюга, В. В. Явір. - К. : Знання, 2006. - 360 с. - (Вища освіта ХХІ століття).

81.411.1 К 90
Культура мови на щодень / Ін-т української мови; Н.Я. Дзюбишина-Мельник, Н.С. Дужик, С.Я. Єрмоленко та ін.; За ред. С.Я. Єрмоленко. - 2-е вид., доп. і випр. - К. : Довіра, 2002. - 169 с.

81.411.1 Р 65
Розумик Т. М. Морфологія сучасної української літературної мови : методичні розробки практ. занять для студ. укр. від-ня філолог. ф-ту/ Т. М. Розумик, Н. Ф. Венжинович; Ужгород. нац. ун-т. -Ужгород: Патент, 2002.-75 с.

81.411.1 С 91
Сучасна українська літературна мова : підручник / М. Я. Плющ, С. П. Бевзенко [та ін.] ; за ред. М. Я. Плющ. - 7-е вид., стер. - К. : Вища шк., 2009. - 432 с.

81.411.1 Ш 37
Шевченко Л. Ю. Сучасна українська мова : довідник / Л. Ю. Шевченко, В. В. Різун, Ю. В. Лисенко ; за ред. О. Д. Пономарів. -2-е вид., випр. і допов. -К.: Либідь, 1996.-320 c.

81.411.1 Ш 67
Шкуратяна Н. Г. Сучасна українська літературна мова : навч. посіб. / Н. Г. Шкуратяна, С. В. Шевчук. - К. : Літера, 2000. - 688 с.

2013-11-02 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5289
Доброго дня допоможіть мені будь ласка підшукати літературу по питанню - Вплив виступів видатних ораторів на історію людства. Бабука Яна Василівна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-05

Доброго дня! У фондах бібліотеки є наступна література:

83.7 В 17
Вандишев В. М. Риторика : екскурс в історію вчень і понять: навч. посібник / В. М. Вандишев. - К.: Кондор, 2003.-264 с.

83.7 К61
Колотілова Н. А. Риторика : навч. посібник / Н. А. Колотілова; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К.: Центр учбової л-ри, 2007.-232 c.

83.7 О-54
Олійник О. Б. Основи ораторської майстерності : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / О. Б. Олійник; М-во освіти і науки України. - К.: Кондор, 2010.-180 c.

83.7 О-63
Ораторське мистецтво : навч. посібник / Н. П. Осипова [та ін.]; за ред. Н. П. Осипова; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х.: Одіссей, 2006.-144 c.

83.7 Ч-58
Чибісова Н. Г. Риторика : навч. посібник / Н. Г. Чибісова, О. І. Тарасова. - К.: Центр навчальної л-ри, 2003.-228 с.

Губарева Г.А. Про точність і логічність мовлення / Г.А. Губарева // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2008. – №16/18. – С. 104-105.

Онищенко Г. І. Елементи практичної риторики / Г. І. Онищенко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2012. – № 32. – С. 2-9.

Затилюк Я.В. Давньоруська історія на службі у київських церковних ієрархів середини – другої порловини 17 ст.: політична риторика та статус митрополій / Я.В. Затилюк // Український історичний журнал. – 2012. – № 6. – С. 40-57.

Турукало Т. Б. Вивчаємо ораторське мистецтво / Т. Б. Турукало // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2012. – № 10. – С. 17-21.

Івко О. М. Основи комунікативно-мовної культури / О. М. Івко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2012. – № 16-18. – С. 4-13.

Гамова Г. І. З історії ораторського мистецтва / Г. І. Гамова // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2012. – № 22-24. – С. 66-70.

Білоус, Петро. Проповідницьке мистецтво Лазаря Барановича : рецензия / Петро Білоус // Слово і час. – 2013. – № 9. – С. 108-110.2013-11-02 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5290
Будь-ласка надайте список необхідної літератури. Тема курсовой роботи "Роль фольклорних елементів у творі "Старі люди" Софії Андрухович" Омельченко Дарина Сергіївна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-04

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступні джерела:

Панченко В. Генітальна література, або дурдом Софії Андрухович / В. Панченко // ЛітАкцент. Альманах. - Київ : Темпора, 2008. - С. 68-73.

Голобородько Я. Жінки не без чоловіків (проза Софії Андрухович) : рецензія / Я. Голобородько // Слово і час. -2007. -№ 4. - С.63-66.

Голобородько Я. Перцепції Софії Андрухович / Я. Голобородько // Українська мова та література. - 2012. - № 21. - С. 37-40.


Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5
Посилання 6
Посилання 7


2013-10-29 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5287
Доброго дня! Допоможіть будь-ласка у написанні курсової роботи, мені потрібен список літератури та електронних сайтів. Тема курсової роботи "Керування документаційними процесами - складова та функція управління". Буду дуже вдячна за допомогу! Олаг Оксана Йосипівна
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-10-31

Доброго дня.
Пропонуємо переглянути наступні видання:

Антоненко, І. Є. Кваліфікаційні вимоги до фахівців у сфері керування документаційними процессами / І. Є Антоненко // БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО. ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО. ІНФОРМОЛОГІЯ. - 2006 . - № 3. - С.61-65.

Боцула М. П. Інформаційні технології для організації систем керування електронними документами / М. П. Боцула // Електронні інформаційні ресурси : створення, використання, доступ. – К., 2010. – С. 40–48.

Добровольська, В. Дослідження процесу керування документацією в органах управління культурою / В. Добровольська // ВІСНИК КНИЖКОВОЇ ПАЛАТИ . – 2012 . – № 3. – С. 28-29.

Добровольська, В. В. Теоретико-методичні засади стратегічного управління системою керування документацією / В. В. Добровольська // БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО. ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО. ІНФОРМОЛОГІЯ. – 2012 . – № 1. – С. 22-26.

Добровольська, В. В. Формування інноваційної політики розвитку системи керування документацією в органах управління культурою/ В. В. Добровольська // БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО. ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО. ІНФОРМОЛОГІЯ. – 2012 . – № 2. – С. 22-25.

Добровольська, В. В. Перспективні напрями розвитку керування документацією в органах управління культурою / В. В. Добровольська // БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО. ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО. ІНФОРМОЛОГІЯ. – 2013. – № 1. – С. 39-44.

Інтернет - ресурси:

Посилання 1
Посилання 2


Новини

2023-01-25

Шановні користувачі! Пропонуємо вашій увазі нові надходження до Відділу краєзнавства.

2023-01-12

Пропонуємо вашій увазі нові надходження до Відділу художньої літератури.