Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

 

Василь Поп – фундатор закарпатського літературознавства : метод.-бібліогр. матеріали до 90-річчя від дня народж. канд. філолог. наук,  критика (1933-2008) / КЗ «Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка” Закарпат. облради ; Наук.-метод. від. ; матеріали підгот. : І. В. Когутич-Гаврош, О. В. Шмайда ; передм. О. С. Ігнатович ; відп. за вип. О. А. Канюка. – Ужгород, 2023. – 48 с. : фот.
 

У методико-бібліографічних матеріалах та вступній статті знаної літературознавиці Олександри Ігнатович висвітлюється життєвий і творчий шлях Василя Степановича Попа (1933-2008), фундатора літературознавства Закарпаття, кандидата філологічних наук, педагога вищої школи, культурно-освітнього діяча. Також у виданні вміщено сценарій літературного вечора, схему книжково-ілюстративної виставки, вірші-присвяти наставнику, який зіграв значну роль у житті багатьох письменників краю, подано вибрану бібліографію об’ємної спадщини науковця.

Використання в бібліотеках області  краєзнавчої літератури, придбаної за кошти обласних програм : матеріали обл. дослідж. / КЗ “Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка” Закарпат. облради, Наук.-метод. від. ; укл. В. Г. Лехцер ; відп. за вип. О. А. Канюка. – Ужгород, 2020. – 28 с. : таб. – (Вивчаємо, щоб діяти ; вип. 7).
Обласне дослідження “Використання в бібліотеках області  краєзнавчої літератури, придбаної за кошти обласних програм” подає докладний аналіз, найважливішу статистику та коментар узагальненого  матеріалу досліджуваного аспекту діяльності бібліотек області.
Матеріали дослідження доповнюють таблиці літератури розподілу краєзнавчих видань по бібліотеках області, а також списки щодо використання краєзнавчої літератури в бібліотеках області.
Видання допоможе бібліотечним працівникам покращити даний напрямок роботи, використовуючи результати цього дослідження.
 
Роль бібліотек у формуванні екологічної культури населення : матеріали обл. дослідж. / КЗ "Закарпат. обл. унверс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка" Закарпат. облради, Наук.-метод. від. ; уклад. В. Г. Лехцер ; відп. за вип. О. А. Канюка. – Ужгород, 2019. – 52 с., іл. – (Вивчаємо, щоб діяти ; вип. 6).
Обласне дослідження "Роль бібліотек у формуванні екологічної культури населення" подає докладний аналіз, найважливішу статистику та коментар узагальненого  матеріалу досліджуваного аспекту діяльності бібліотек області, а також рекомендації щодо вдосконалення їх  роботи   з екологічних питань. Ці рекомендації доповнюють пропозиції респондентів, спрямовані на покращення екологічного стану території міст і сіл Закарпатської області.
Матеріали дослідження доповнюють списки документів, що користуються найбільшим попитом та списки відсутньої у бібліотеках необхідної літератури.
Видання допоможе бібліотечним працівникам покращити даний напрямок роботи, використовуючи результати цього дослідження.
 

 


У нас в бібліотеках…

Інформаційний бюлетень за матеріалами звітів публічних бібліотек Закарпаття за 2019 рік

Інформаційний бюлетень представляє аналіз матеріалів, відібраних під час опрацювання планово-звітної документації публічних бібліотек Закарпаття за 2019 рік, результатів їх видавничої діяльності, а також найбільш вдалі та актуальні приклади роботи бібліотек області.

 


 

Кадровий потенціал бібліотек області : матеріали обл. дослідж. [Текст] . /   КЗ “Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка”  Закарпат. облради ; Наук.-метод. від. ; уклад. В. Г. Лехцер, Н. М. Яблонська ; відпов. за вип. О. А. Канюка. – Ужгород, 2018. –  40 с. – (Вивчаємо, щоб діяти ; вип. 5).

Матеріали обласного дослідження “Кадровий потенціал бібліотек області” містять оновлені дані кількісного та якісного складу бібліотечних працівників області, їх професійної орієнтації, рівня підготовки спеціалістів та їх відповідності сучасній практичній діяльності бібліотек, а також окреслюють перспективи розвитку бібліотечної професії та бібліотечних установ.
Результати дослідження допоможуть керівникам бібліотек, викладачам бібліотечних дисциплін у подальшому зміцненні кадрового потенціалу бібліотек області.

 

 

 

Публічна бібліотека - простір для реалізації ідей громади : матеріали обл. шк. керівника, 5-6 верес. 2018 р. / КЗ "Закарпат. обл. універс. наук. б-каім. Ф. Потушняка" Закарпат. обл. ради ; укл. Л. З. Григаш ; відп. за вип. О. А. Канюка. - Ужгород, 2018. - 76 с. - (Бібліо-клас ; вип. 24).

 

У нас в бібліотеках… : інформ. бюл. за метеріалами звітів публіч. б-к Закрпаття за 2017 рік / КЗ “Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка” Закарпат. обл. ради, Наук.-метод. від. ; уклад.     Л. З. Григаш ; відп. за вип. О. А. Канюка. – Ужгород, 2018. – 84 с. : іл.

Інформаційний бюлетень представляє аналіз матеріалів, відібраних під час опрацювання  планово-звітної документації публічних бібліотек Закарпаття за 2017 рік, результатів їх видавничої діяльності, а також найбільш вдалі та актуальні приклади роботи бібліотек області.

 

У нас в бібліотеках… : інформ. бюл. за метеріалами звітів публіч. б-к Закрпаття за 2016 рік / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка, Наук.-метод. від. ; уклад. Л. З. Григаш; відп. за вип. О. А. Канюка. – Ужгород, 2017. – 68 с. : іл.

Інформаційний бюлетень представляє аналіз матеріалів, відібраних під час опрацювання  планово-звітної документації публічних бібліотек Закарпаття за 2016 рік, результатів їх видавничої діяльності, а також найбільш вдалі та актуальні приклади роботи бібліотек області. Завершує бюлетень традиційна рубрика “Знайди свою “перлину”.

 

Роль і місце бібліотеки в умовах впровадження реформ : матеріали обл. шк. керівника, 19-20 вересня 2017 р.  - Вип. 22 / КЗ "Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка" Закарпат. обл. ради, Наук.-метод. від. ; уклад. Л. З. Григаш ; відп. за вип. О. А. Канюка. - Ужгород, 2017. - 92 с. - (Серія "Бібліо-клас").

 

Забезпечення фахових інформаційних потреб працівників бібліотек: методичний аспект : матеріали обл. семінару-тренінгу, 7 черв. 2017 р. – Вип. 21. / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка, Наук.-метод.  від. ; уклад.  Л. З. Григаш ; комп'ютер. верстка А. М. Біган ; відп. за вип. О. А. Канюка. – Ужгород, 2017. –  64 с. – (Серія “Бібліо-клас”).

 

             Методико-бібліографічні матеріали ”За всіх скажу, за всіх переболію…”, підготовані на допомогу відзначенню 75-річчю від дня народження Петра Скунця (1942-2007), лауреата Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка, включають оглядову   статтю літературознавця Олександри Ігнатович, що розкриває роль і місце творчості та громадської діяльності Петра Скунця в літературному процесі та культурному житті нашого краю, а також сценарій літературно-музичного вечора ”Я так хотів   потрібним бути всім…”, літературну вікторину, низку спогадів про ювіляра, добірку віршів-присвят П. Скунця побратимам по перу та віршів сучасних поетів Закарпаття присвячених П. Скунцю, а також ноти пісень П. Рака на слова П. Скунця.
            Видання доповнюють укладені в хронологічному порядку бібліографічні матеріали, що сприятимуть пошуку та ознайомленню користувачів з новими публікаціями про життя і творчість ювіляра.

 

Нове видання серії “Вивчаємо, щоб діяти” узагальнює матеріали обласного соціологічного дослідження “Обслуговування користувачів у бібліотеках: складові успіху”. Тема дослідження надзвичайно актуальна: трансформація звичного образу публічної бібліотеки, її соціальної ролі в суспільстві, а отже і запитів користувачів, потребує оптимізації традиційних форм бібліотечного обслуговування та розширення спектру послуг. Тому на часі аналіз цієї діяльності та визначення подальших кроків для розширення і вдосконалення головної функції бібліотек на допомогу розвитку громади. 

 

Бібліотечні фонди: тенденції формування  та організації.  Матеріали обласного семінару-тренінгу 30 березня 2016 р.

 

Інформаційний бюлетень представляє аналіз  матеріалів, відібраних під час опрацювання  планово-звітної документації публічних бібліотек Закарпаття за 2015 рік, результатів їх видавничої діяльності, а також найбільш вдалі та актуальні приклади роботи бібліотек області. Завершує бюлетень традиційна рубрика “Знайди свою “перлину”.

 

Чергове видання серії “Вивчаємо, щоб діяти” – підсумки локального соціологічного дослідження “Бібліотека в житті ужгородців: інформаційний простір, сучасні послуги, перспективи розвитку”. Як показав   аналіз дослідження, отримані матеріали допомогли визначити інтереси мешканців міста та користувачів  Закарпатскої обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Ф. Потушняка, їх соціальний портрет, врахувати в подальшій роботі виявлені ними побажання та пропозиції щодо покращення діяльності бібліотеки. 

 

Матеріали обласного вивчення “Нестаціонарні форми бібліотечного обслуговування населення області: стан, проблеми і шляхи їх розв’язання” подають аналіз діяльності існуючої системи нестаціонарного обслуговування населення області, її відповідність сучасним вимогам та подальший розвиток.
Ці матеріали допоможуть бібліотечним працівникам покращити даний напрямок роботи, використовуючи результати цього вивчення.

 

Вісімнадцятий випуск серії “Бібліо-клас” присвячений матеріалам обласної школи керівника (17-18 червня 2015 р.) на тему: “Орієнтири сучасної бібліотеки: взаємодія, сервіс, креатив” особливо цікавий різнобічністю матеріалів, спрямованих на найактуальнішу сьогодні проблему: шляхи реформування публічних бібліотек зв'язку із передбачуваною адміністративно-територіальною реформою.

 

Черговий випуск серії “Бібліо-клас” присвячений матеріалам обласної школи керівника (16-17 вересня 2014 р.) на тему “Бібліотечний менеджмент як головний чинник управління” включає не тільки повні тексти доповідей, консультацій та повідомлень, що увійшли до програми обласної школи керівника, але й, що особливо важливо, примірні тексти організаційно-розпорядчих та регламентуючих документів бібліотек, розроблених з використанням досвіду бібліотек інших областей України і адаптованих до умов нашої області.

 

У черговий випуск серії “Бібліо-клас” увійшли матеріали обласного семінару-тренінгу на тему “Бібліотечне обслуговування: розширення функцій та інноваційних напрямків”. Окрім повнотекстових доповідей, консультацій та повідомлень у випуску вперше вміщено досвід проведення вуличних опитувань, здійснених працівниками Закарпатської ОУНБ ім. Ф. Потушняка та учасниками семінару-тренінгу.

„Стан поінформованості населення області про бібліотечно-інформаційні послуги”

Українська художня книга: погляд користувача

Підсумки соціологічного дослідження

В Закарпатській ОУНБ ім. Ф. Потушняка впродовж останнього десятиліття відповідно до зростання читацького попиту склалась певна система популяризації української художньої книги. Для дальшої орієнтації у цьому процесі, а також з метою уточнення запитів користувачів, виявлення лакун у фондах української художньої літератури, ефективності та інтенсивності використання цих фондів було прийняте рішення провести локальне соціологічне дослідження “Українська художня книга: погляд користувача”.

Дослідження проводилось на базі трьох відділів бібліотеки – художньої літератури, краєзнавства та зберігання бібліотечного фонду. Аналізувалась інформація за 2012 рік.

Комплексність дослідження допомогла одержати більш-менш цілісну картину, виокремити найважливіші на найближчий час завдання для бібліотекарів, врахувати у дальшій діяльності пропозиції та побажання учасників анкетування.

Видання адресоване бібліотечним працівникам різних категорій для використання у практичній діяльності.

"У нас в бібліотеках..."

 

Інформаційний бюлетень за матеріалами звітів публічних бібліотек Закарпаття за 2013 рік включає найбільш вдалі приклади діяльності книгозбірень за розділами: “Реалізація нових проектів”, “Добросусідство в дії”, “Масові просвітницькі акції + креативність = авторитет бібліотеки”, “Популяризуємо книгу – поповнюємо фонди”, “Видавнича діяльність бібліотек області”.

Шановні колеги!

Наведеним тут Положення про сільську (селищну) бібліотеку,  що працює в умовах децентралізації, ви можете користуватись на період до законодавчого прийняття відповідного документа.

 

 Довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування: трансформація послуг та ресурсів

       У збірник матеріалів обласного семінару-тренінгу методистів та бібліографів ЦРБ, ЦМБ “Довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування: трансформація послуг та ресурсів”  увійшли повнотекстові доповіді, консультації та повідомлення фахівців обласних методичних центрів і районних бібліотек за  тематикою семінару, аналіз виконаних завдань професійного спілкування, а також фоторепортаж з місця подій.

 

Великий Кобзар і сьогодення

У методико-бібліографічних матеріалах “Великий Кобзар і сьогодення” поставлено за мету ознайомити працівників бібліотек з новими виданнями, що сприятимуть ширшому прочитанню та осягненню творчості Т. Г. Шевченка, а також значення постаті і творчого спадку Великого Кобзаря для нашого часу.

Оскільки відзначення 200-річчя Т. Г. Шевченка – подія, що передбачає проведення різноманітних культурно-мистецьких акцій цієї тематики, методико-бібліографічні матеріали доповнено вперше зібраними репродукціями монументальної Шевченкіани Закарпаття, текстами закарпатської поетичної Шевченкіани, літературною вікториною, ілюстраціями, що можуть бути використані при підготовці та проведенні літературних вечорів, усних журналів, читацьких конкурсів тощо.

Список веб-ресурсів та перелік закарпатських митців – лауреатів Національної премії ім. Т. Г. Шевченка допоможе розширити тематичне та жанрове коло святкових акцій.

"У нас в бібліотеках..."

Інформаційний бюлетень за матеріалами звітів публічних бібліотек Закарпаття за 2012 рік включає найбільш вдалі приклади успішної діяльності книгозбірень у розділі “Вісті звідусіль” та  аналіз друкованої продукції в розділі “Видання бібліотек області”.

Мистецтво спілкування як головна складова професійної культури бібліотекаря
Матеріали обласного семінару-тренінгу 16 жовтня 2012 р.

У збірник матеріалів обласного семінару-тренінгу методистів та завідовачів відділів обслуговування “Мистецтво спілкування як головна складова професійної культури бібліотекаря” увійшли повні тексти консультацій та повідомлень. У рубриці “Вчимося у колег!” уміщені методичні рекомендації, які були розроблені нашими колегами з Олександрійської міської ЦБС ім. О. Пушкіна.
Пропонований збірник адресований бібліотечним працівникам, а також студентам – майбутнім фахівцям бібліотечної справи.
 

“СІЛЬСЬКА БІБЛІОТЕКА: СОЦІАЛЬНІ ОРІЄНТИРИ, РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ”
Матеріали обласної школи керівника 7-8 серпня 2012 р.

У збірник матеріалів обласної школи керівника “Сільська бібліотека: соціальні орієнтири, ресурсний потенціал” увійшли повні тексти доповідей, консультацій, а також кращі приклади із творчої лабораторії “Пропонуємо свій досвід: організація огляду-конкурсу “Бібліотека року”, майстер-класу “Сучасний читач сільської бібліотеки: організація вивчень, опитувань, анкетувань”, ділового спілкування “Сільска бібліотека для дітей: нові орієнтири та соціальне партнерство”.
Пропонований збірник адресований бібліотечним працівникам, а також студентам – майбутнім фахівцям бібліотечної справи.
Відповідаючи на питання анкети господарів чергового заняття Школи керівника Тячівської ЦБС, учасники Школи відмітили вдалий вибір бази проведення, тематику, рівень підготовки занять та форми їх проведення, а це свідчення того, що модернізація різних аспектів діяльності сільських бібліотек – нагальна потреба часу.

Дослідник життя і майстер слова
Методико-бібліографічні матеріали до 90-річчя від дня народження лауреата Національної премії ім. Т.Г. Шевченка Івана Чендея (1922-2005)

Методико-бібліографічні матеріали “Дослідник життя і майстер слова”, підготовані на допомогу широкому відзначенню 90-річчя видатного прозаїка, лауреата Національної премії ім. Т.Г. Шевченка Івана Чендея (1922-2005) включають оглядову статтю літературознавця Олександри Ігнатович “Художній світ Івана Чендея”, що допоможе зорієнтуватися у найважливіших віхах життя і творчості письменника, сценарії літературних вечорів: “З любов’ю до рідної землі”, “Лицар слова”, “Пишу про те, що турбує неспокоєм”, фрагменти з щоденника Івана Чендея, схему книжково-ілюстративної виставки та бібліографічні матеріали.

ГІЗЕЛЛА ДРАВОЇ — видатний педагог

Методико-бібліографічні матеріали підготовлені до 100-річчя від дня народження відомого закарпатського угорського педагога, популяризатора угорської літератури – Гізелли Дравої.
Її підручники з угорської мови та літератури були незамінними для шкіл Закарпаття з угорською мовою навчання, для студентів та педагогів. Статті Гізелли Дравої систематично друкувались на сторінках преси.
У вступній статті використано матеріали статті колишнього редактора газети Beregi Hirlap (Вісті Берегівщини) Дьєрдя Чонаді з серії„Старі берегівчани”, яка подається угорською та українською мовами.
Методико-бібліографічні матеріали вміщують також сценарій літературно-музичного вечора-спогадів „Гізелла Дравої – видатний педагог”, схему книжково-ілюстративної виставки „Щоб не були байдужими”, коротку історію культурно-просвітницького клубу ім. Г. Дравої угорською та українською мовами, подано бібліографічні та довідкові матеріали про життя і творчість Гізелли Дравої, електронні ресурси, та додається повний текст її робіт та матеріалів про роботу клубу ім. Г. Дравої на CD.
Покажчик адресований широким колам шанувальників літератури, викладачам, літературознавцям, мовознавцям, краєзнавцям, студентам філологічних дисциплін, бібліотечним працівникам та усім, хто цікавиться діяльністю та багатогранною особистістю Гізелли Дравої.

Організація управління бібліотеками: інноваційні напрями
Матеріали обласної школи керівника 4 -5 липня 2011 р.

У збірник обласної школи керівника “Організація управління бібліотеками: інноваційні напрями” вміщено повні тексти доповідей та консультацій фахівців обласних методичних центрів, тексти презентацій творчої лабораторії “Краща презентація інноваційної бібліотечної діяльності”, аналіз виступів та повідомлень директорів ЦРБ, ЦМБ та їх заступників по роботі з дітьми. Пропонований збірник стане в пригоді і фахівцям-практикам, які впроваджують інновації у роботу бібліотек, і студентам – майбутнім спеціалістам бібліотечної справи. Учасники Школи висловлюють щиру подяку колективу Перечинської районної ЦБС за допомогу в організації проведення занять та культурну програму.

У нас в бібліотеках…
(Інформаційний бюлетень за матеріалами звітів публічних бібліотек Закарпаття за 2010 рік)

Інформаційни бюлетень “У нас в бібліотеках…” містить аналітичну підсумкову статтю В.Г. Лехцер та І.М. Хмари “Бібліотеки Закарпаття в дзеркалі статистики. Рік 2010”, розширені матеріали обласного огляду-конкурсу “Сільська бібілотека року”, добірку найбільш вдалих прикладів діяльності бібліотек області впродовж звітного року, аналіз діяльності Інтернет-центрів та видавничої справи у бібліотеках області, а також традиційну сторінку “Знайди свою перлину”.

Особливості діяльності бібліотек в багатонаціональних населених пунктах
(Матеріали "круглого столу")

Збірник матеріалів "круглого столу" "Особливості діяльності бібліотек в багатонаціональних населених пунктах області" вмістив виступи не тільки бібліотечних працівників, але й представників інших установ, причетних до питань, що обговорювались, а також Рекомендації щодо дальшого планування роботи в цьому напрямку та пошуків шляхів розв'язання наявних проблем.

У нас в бібліотеках…
(Інформаційний бюлетень за матеріалами звітів публічних бібліотек Закарпаття за 2009 рік)

Черговий випуск бюлетеня вміщує матеріали третього обласного огляду-конкурсу “Сільська бібліотека року”, а також найцікавіші приклади з різних напрямків роботи бібліотек області за матеріалами річних звітів.
Завершує випуск традиційна рубрика “Знайди свою перлину” та портфоліо бібліотеки с. Мала Копаня Виноградівського району.

На терезах вічності
Методико-бібліографічні матеріали до 100-річчя від дня народження Федора Потушняка (1910-1960)

Методико-бібліографічні матеріали "На терезах вічності", підготовані на допомогу широкому відзначенню 100-річчя від дня народження видатного письменника і вченого нашого краю Федора Потушняка, включають велику оглядову статтю літературознавця і видавця Дмитра Федаки "Наш незрадний Потушняк", що допоможе побачити життя і творчість Федора Потушняка у світлі сьогодення, а також сценарій літературно-музичного вечора, схему книжково-ілюстративної виставки та подорож по найновішій збірці вибраного "Мій сад".
Видання доповнюють бібліографічні матеріали, що сприятимуть пошуку та ознайомленню з новими виданнями та публікаціями про життя і творчість ювіляра.

Провидець воскресіння України
Методико-бібліографічні матеріали до 100-річчя від дня народження Зореслава [1909-2003])

У присвячений 100-річчю від дня народження видатного українського поета, церковного діяча та науковця Степана Сабола, Зореслава у світі літератури, збірник методико-бібліографічних матеріалів увійшла оглядова стаття кандидата філологічних наук Наталії Ребрик, сценарій вечора пам’яті “Синівський дар поета-патріота”, бібліографічний огляд “До тебе йду, народе мій”, а також бібліографія, де зібрано публікації Зореслава, інтерв'ю з поетом та література про його життя і творчість.
Матеріали доповнюють фотоілюстративні матеріали.
Укладачі збірника висловлюють щиру вдячність Наталії та Івану Ребрикам (видавництво “Ґражда”) та редактору ВАТ “Закарпаття” Дмитру Федаці за люб'язно надані літературознавчі матеріали, фото та консультації, використані при підготовці збірника.

Організаційна культура сучасної бібліотеки: формування та розвиток.
Матеріали обласної школи керівника

 

У нас в бібліотеках…
(Інформаційний бюлетень за матеріалами звітів публічних бібліотек Закарпаття за 2008 рік)

Черговий випуск бюлетеня включає матеріали другого обласного огляду-конкурсу "Сільська бібліотека року", найбільш вдалі приклади соціокультурної діяльності обласної універсальної наукової бібліотеки за 2008 рік, а також - з основних напрямків роботи районних та міських бібліотек області за матеріалами річних звітів.

Випуск завершує традиційна рубрика "Знайди свою "перлину" (письмові казуси з бібліотечної практики).

Знав і казки, і життя.

У методико-бібліографічних матеріалах та вступній статті знаного науковця та фольклориста, учня Петра Лінтура, Івана Сенька висвітлюється життєвий і творчий шлях відомого фольклориста, літературознавця та педагога Петра Васильовича Лінтура, вміщено сценарій літературно-музичного вечора "Збирач народних скарбів", план-схему книжково-ілюстративної виставки, подано бібліографію творів фольклориста, літературознавчих статей про нього.

Дані методико-бібліографічні матеріали являються доповненням до бібліографічного покажчика "Петро Лінтур", який був виданий у 1999 році.

Соціальні інновації в бібліотеках: методичний аспект

Збірник матеріалів обласного семінару-тренінгу методистів та директорів центральних районних та міських бібліотек "Соціальні інновації в бібліотеках: методичний аспект" включає програму семінару, повні тексти головної доповіді та консультацій, а також фоторепортаж з місця проведення акції. Консультація Г.І. Васильцюн, зав. методичним відділом Іршавської ЦРБ - бази проведення семінару, включає і низки практичних розробок, що ілюструють тему "Техніка організаційно-методичної роботи Іршавської ЦРБ".

Пропонований збірник, сьомий у серії "Бібліо-клас" стане в пригоді не тільки фахівцям методичної роботи бібліотек області, але й студентам та викладачам середніх та вищих учбових закладів відповідного профілю.

Довідково-інформаційне обслуговування: реальність і можливість

У виданні вміщено доповіді і консультації бібліотечних фахівців - учасників семінару-тренінгу "Довідково-інформаційне обслуговування: реальність і можливість", що відбувся 29-30 липня 2008 р. на базі Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки.

Головними питаннями, що висвітлювалися, були: підвищення ролі публічних бібліотек області у забезпеченні інформаційних потреб населення, нові напрямки інформаційної роботи, можливості створення корпоративного краєзнавчого каталогу та засвоєння вимог нового ДСТУ ГОСТу 7.1 - 2006.

У нас в бібліотеках…
(Інформаційний бюлетень за матеріалами звітів публічних бібліотек Закарпаття за 2007 рік)

Бюлетень включає матеріали першого обласного конкурсу на кращу сільську бібліотеку "Українську книгу - сільській бібліотеці", найбільш вдалі приклади діяльності центральних районних та міських бібліотек області з найголовніших напрямків роботи із різних звітів - "З користю для справи".

Карпатська Україна - героїчна сторінка історії нашої держави
(Методико-бібліографічні матеріали до 70-річчя Карпатської України)

Методико-бібліографічні матеріали "Карпатська Україна - героїчна сторінка історії нашої держави" розраховані на використання в організації різноманітних форм масових заходів в період відзначення 70-річчя Карпатської України для читачів різних вікових категорій, в тому числі - для школярів середнього та старшого шкільного віку.

Матеріали доповнені докладною бібліографією, яка може бути використана в допомозі читачам при підготовці ними рефератів, курсових та дипломних робіт, а також поглибленого вивчення питань, пов'язаних з відповідним періодом історії нашого краю.

Стратегія формування бібліотечних фондів в сучасних умовах
(Матеріали обласного семінару-тренінгу 25 вересня 2007 р.)

"Василь Стус - трагічний, величний і вічний"
(Методико-бібліографічні матеріали до 70-річчя від дня
народження видатного українського поета (1938-1985)

 

Методико-бібліографічні матеріали "Василь Стус - трагічний, величний і вічний" розраховані на використання у підготовці і проведенні просвітницьких акцій до 70-річчя від дня народження славного сина України, видатного поета, правозахисника Василя Семеновича Стуса та в подальшій роботі по ознайомленню читачів з життям і творчістю цієї непересічної особистості.

"Вічний геній"
Методико-бібліографічні матеріали до відзначення
200-річчя від дня народження Миколи Васильовича Гоголя

Методико-бібліографічні матеріали "Вічний геній" розраховані на використання у підготовці різноманітних форм масових заходів в період підготовки відзначення 200-річчя з дня народження М.В. Гоголя для різних груп читачів - як дорослих, так і середнього та старшого шкільного віку.

Вступна частина, що стисло подає найважливіші моменти нового прочитання творчості та біографії Гоголя, може бути використана для проведення літературних годин, сторінок усного журналу тощо.

Підбір бібліографічних матеріалів завершено у серпні 2007 року.

Методико-бібліографічні матеріали
(до 110-річчя з дня народження
В. Гренджи-Донського [1897-1974])

Матеріал, підготовлений працівниками бібліотеки, вміщує коротку біографічну довідку про життя і творчість Василя Гренджі-Донського, сценарій літературно-музичного вечора "Син Срібної Землі", план-схему книжково-ілюстративної виставки та примірну тематику читань до ювілею письменника, також подано бібліографію творів письменника, літературознавчі статті про нього та посилання на матеріали про В. Гренджу-Донського в Інтернет-мережі.

Методико-бібліографічні матеріали
(до 150-річчя з дня народження
І.Я. Франка [1856-1916])

2006 рік - рік широкого відзначення в Україні та за її межами 150-річчя з дня народження видатної постаті української культури - поета, письменника, філософа, громадського діяча Івана Франка.

У пропонований збірник методико-бібліографічних матеріалів увійшли сценарії літературно-музичних вечорів, рекомендаційний список "Франко і Закарпаття", а також вступна стаття, у якій зроблено акцент на новому баченні постаті Івана Франка та його ролі в українській культурі та літературі.

 

Новини

2024-07-16

Шановні користувачі, для вас нові надходження до Відділу художньої літератури.

2024-07-11

15 липня святкує своє 85-річчя поет, перекладач, сценарист, член Спілки письменників України – Павло Михайлович Мовчан. З цієї нагоди пропонує вашій увазі віртуальну виставку „Глибини Слова і велич Чину”.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день