Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     > 

Віртуальна довідка

Задати питання

  
2021-02-05 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9865
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:по можливості, монографії з бухгалтерського обліку на підприємствах Артем
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-02-05

Добрий день! Пропонуємо скористатись наступною літературою:

65.052.230
Б 39
Безверхий, К. В. Непрямі витрати в системі управління промислових підприємств: обліково-контрольний аспект : монографія / К. В. Безверхий. – К.: Центр учб. л-ри, 2013. – 276 c.

65.052.9(4УКР)
Б94
Бухгалтерський фінансовий облік в сільськогосподарських підприємствах : навч. посіб. / М. Г. Михайлов [та ін.] ; за заг. ред. М. Г. Михайлов; М-во освіти і науки України, Сум. нац. аграр. ун-т. – К.: Центр учбової л-ри, 2008. – 470 c.

65.052.9(4УКР)
Б 94
Бухгалтерський фінансовий облік: теорія і практика : навч.-практ. посіб. / авт. кол.: Н. І. Верхоглядова ; В. П. Шило ; С. Б. Ільіна [та ін.]. – К.: Центр учбової л-ри, 2010. – 536 c. : a-рис.

65.29
В27
Великий, Ю. М. Управління витратами підприємства : монографія / Ю. М. Великий, В. В. Прохорова, Н. В. Сабліна; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Х.: ІНЖЕК, 2009. – 192 c. : a-рис.

65.052
Г 93
Гудзь, Н. В. Бухгалтерський облік : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів; М-во освіти і науки України. – 2-е вид., переробл. і допов. – К.: Центр учбової літ., 2016. – 424 c.

65.052 П 82
Просянюк, Н. О. Бухгалтерський облік. Теоретичні основи : навч. посіб. / Н. О. Просянюк, В. В. Кірсанова, М. О. Ананська. – Х.: Бурун Книга, 2010. – 204 c.

65.052.9(4УКР)
С24
Свідерський, Є.І. Бухгалтерський облік у галузях економіки : навч. посіб. / Є. І. Свідерський; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. – Вид. 2-е, без змін. . – К.: КНЕУ, 2009. – 240 c.

65.052
С 49
Сльозко, Т. М. Бухгалтерський облік в умовах інституційних перетворень: теорія і практика : монографія/ Т. М. Сльозко. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 304 c. : a-рис.

65.052.9(4УКР)
Х76
Хом'як, Р. Л. Облік на підприємствах малого бізнесу : навч. посіб. / Р. Л. Хом'як, З. М. Скибінська. – Львів: Магнолія 2006, 2008. – 208 c.

Новини

2022-01-25

Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "Мова народу - народ", присвячену 95-річчю від дня народження видатного мовознавця, педагога, правозахисника Олекси Тихого.

2022-01-19

До вашої уваги нові надходження до Відділу художньої літератури.

2022-01-18

До вашої уваги нові надходження літератури до Відділу краєзнавства.

2022-01-17

До вашої уваги новідходження до Відділу наукової інформації та бібліографії. А в розділі Електронна бібліотека можна ознайомитися з покажчиком "Дмитро Кешеля".