Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     > 

Віртуальна довідка

Задати питання

  
2021-02-18 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9870
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Література Індустрія гостинності Валентина
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-02-18

Добрий день! До вашої уваги наступна література:

75.8 Л 93
Любіцева, О. О. Туристичні ресурси України : навч. посіб. / О. О. Любіцева, Є. В. Панкова, В. І. Стафійчук. – К.: Альтерпрес, 2013. – 376 c. :a-іл.

75.8 М 21
Мальська, М. П. Туристичний бізнес: теорія та практика : підручник / М. П. Мальська, В. В. Худо; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – 2-е вид., переробл. та допов. – К.: Центр учбової л-ри, 2012. – 368 c.

65.424 М 38
Машир, Н. П. Ресторанний сервіс та секрети гостинності : навч. посіб. / Н. П. Машир, А. П. Пасюк. – Вид. 2-ге, допов. і випр. – К.: Кондор, 2015. – 394 c.

63.5(4УКР) Р 88
Русавська, В. А. Гостинність в українській традиційній культурі : [навч. посіб. для студентів ВНЗ] / В. А. Русавська; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К.: Ліра-К, 2014 . – 280 c.

65.9(4УКР)49 Т 99
Тягунова, Н. М. Основи організації туристичного бізнесу : кредитно-модульний курс : навч. посіб. / Н. М. Тягунова, О. А. Спориш, Л. В. Іржавська; М-во освіти і науки України, Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". – К.: Центр учб. л-ри, 2014. – 130 c.

Бедзір, В. І відпочити на природі, і прогулятися онлайн : для туристичної галузі на Закарпатті карантин – не вирок, але змушує перебудовуватися на марші / В. Бедзір // Урядовий кур’єр. – 2020. – 14 трав. (№ 89). – C. 3.

Гармаш, Т. Малі форми : як народжуються нові види туризму / Т. Гармаш // Український тиждень. – 2016. – № 29. – C. 21-23.

Дишкантюк, О. Формування інфраструктурного забезпечення сфери гостинності / Оксана Дишкантюк // Економіст. – 2016. – № 7. – C. 25-28.

Зільник, Н. Договір про надання туристичних послуг: поняття та особливості / Наталія Зільник // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – № 11. – C. 24-29.

Карташова, Л. Підготовки менеджерів соціокультурної діяльності до соціалізації осіб з особливими потребами в індустрії дозвілля / Любов Карташова, Владислава Любарець // Вища освіта України. – 2019. – № 2. – C. 57-62.

Мазур, В. Індустрія гостинності – ефективний інструмент розвитку туристичного бізнесу / В. Мазур // Журнал європейської економіки. – 2015. – Т. 14 (№ 3). – C. 273-286.

Переверзєва, О. В українських Карпатах є не лише гори, а й унікальні туристичні та історичні об’єкти / О. Переверзєва // Українське слово. – 2019. – 22 трав.-4 черв. (№ 21-22). – C. 14.

Серебрій, В. Історичний аспект розвитку туризму в Україні / В. Серебрій // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2015. – № 12. – Вкладка. – C. 8-11.

Скороход, Т. Глобалізація як чинник розвитку туризму у ХХІ столітті / Т. Скороход // Вісник. – 2016. – № 2. – C. 63-64. -Бібліогр. наприкінці ст.

Сорочан, В. О. Аналіз ринку послуг промислового туризму в Україні / В. О. Сорочан // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 12. – C. 136-145.

Україна: куди гострити лижі : альтернатива європейським курортам. Найвідоміші, безумовно, „Буковель”, „Славське” та „Драгобрат” // Урядовий кур’єр. – 2019. – 29 листоп. (№ 230). – C. 12.

Чернецька, С. Перетворимо шахти на креатив : як привабити до нас європейських та українських мандрівників? / С. Чернецька // Україна молода. – 2016. – № 121. – C. 10.

Чміль, Г. Л. Стратегічний аналіз діяльності підприємства індустрії гостинності : виклики COVID-19 / Ганна Леонідівна Чміль // Економіка.Фінанси.Право. – 2020. – № 8. – C. 14-17.

Щука, Г. Відпочинок за Карпатами : ресурси і можливості : [державна програма розвитку регіону українських Карпат на 2020-2022 роки, втілення якої має дати поштовх для розвитку економіки краю] / Г. Щука // Урядовий кур’єр. – 2019. – 9 листоп. (№ 215). – C. 4.


Новини

2022-01-25

Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "Мова народу - народ", присвячену 95-річчю від дня народження видатного мовознавця, педагога, правозахисника Олекси Тихого.

2022-01-19

До вашої уваги нові надходження до Відділу художньої літератури.

2022-01-18

До вашої уваги нові надходження літератури до Відділу краєзнавства.

2022-01-17

До вашої уваги новідходження до Відділу наукової інформації та бібліографії. А в розділі Електронна бібліотека можна ознайомитися з покажчиком "Дмитро Кешеля".