Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

2022-03-02
908(477)
Р 69
Романюк, П. Євангеліє від Марії. Пролог Незалежності України / П. Романюк. - Львів : Меморіал, 2021. - 608 с. : кол.іл. 
 
Павло Романюк – відомий український журналіст, публіцист, культуролог та громадський діяч. Народився 1940 року, виріс у Косові на Гуцульщині. Чверть століття працював власним кореспондентом газети «Культура і життя». Його нова книга есеїв присвячена опису й аналізу передісторії здобуття країною Незалежності та сучасної ситуації в Західній Україні, насамперед на Гуцульщині. 

 

929.6(477)
П 16
Панченко, В. О. Міська геральдика старої України / В. О. Панченко. - К. : Веселка, 2021. - 600 с. : кол.іл. 
 
Ця книга — своєрідна енциклопедія міської та містечкової геральдики України періоду XIV — початку XX ст. Вона знайомить читачів з основами геральдики, містить огляд символіки 1111 населених пунктів на території сучасної України, які в минулому (до першої третини XX ст.) мали статус міста або містечка (чи наближалися до нього за багатьма ознаками), а також кольорові реконструкції гербів цих поселень та докладні автентичні ілюстративні матеріали з історії їхньої символіки. Унікальне за змістом науково-популярне видання в подарунковому оформленні розраховане на істориків, краєзнавців, студентів, старшокласників — усіх, хто цікавиться історією та історичним краєзнавством України.
 

 

94(477)"19"
С 60
Солдатенко, В. Ф. Україна: революційна доба й наступні десятиліття : (іст.-історіогр. есе) / В. Ф. Солдатенко ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2021. - 520 с. 
 
До збірки відібрано 18 матеріалів, опублікованих, або підготовлених до друку автором за останнє п’ятиріччя. В них відбивається науковий пошук, яким наповнена вітчизняна історична наука, що розробляє актуальну проблематику досвіду XX століття. Певна частина публікацій, присвячена здійснюваним спільно із зарубіжними колегами проектами, з’явилася у російськомовних виданнях і маловідома українським читачам. Під час підготовки до друку всі вони переглянуті, в разі потреби, до них внесені необхідні виправлення й мінімальні доповнення для узгоджень між сюжетами книги. У випадках передруків тексти подаються переважно у первісному варіанті й формі відповідного видання із зазначенням републікацій, або ж, у разі деяких розбіжностей, тим, яким надається авторська перевага.

 

1(477)
К 44
Кісь, Р. Окремішнє я і смислові світи : (нова філософія суб’єктивности) : [монографія] / Р. Кісь ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. - Львів : Ін-т народознавства НАН України, 2021. - 410 с. 
 
У своїй останній книзі – ґрунтовному трактаті з фундаментальної сенсології – автор прецизійно й зусібіч розкриває суть своєї авторської концепції. Йому вдається ретельно, завдяки зосередженому й глибокому слуханню в повсякчасний «шурхіт» смислових «шлейфів», простежити й омовити шлях оприлюднення й буквально розгортання експлікації істини, проявлення смислів із надр нашого єства й смислових світів життєпису – сенсокунесису. 
 

 

123
К 44
Кісь, Р. Свобода і рух смислів / Р. Кісь ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства НАН України. - Львів : Ін-т народознавства НАН України, 2019. - 384 с. 
 
Проблематика свободи у книзі розглядається у новітньому філософському ключі авторської концепції феноменологічної сенсології, яко свобода кожного окремішнього індивіда в контексті його буттювання та співбуттювання у життєсвіті (зокрема у горизонтах граничних смислів і цінностей). І позитивна і неґативна свобода (свобода-для і свобода-від, зокрема, яко свобода від обмеження свободи і від втручання у простір особистісної свободи) розглядається не як абстрактна філософська категорія (у референції щодо кластерів «сусідніх» концептів); а як феномени (та – відповідно – динамічні конфіґурації смислів; ноем та смислообразів; а також енергем прагнення (життєвого пориву до свободи та інтенційної «націлености» на горизонти свободи як понадвартості)
У ЇХ кореференціях зі смисловими мережами та світообразом – «world view»), що стосуються таких п’яти реґіонів дійсної свободи: 1). Свобода, яко ДІЯ (ДІЇ) започатковування Цілком Нового (згідно із Ганною Аредт – Initium). 2). Свобода, як Акт (Акти) (Творчости і духовні стани ТВОРЕННЯ. 3). Свобода, яко спонтанний рух смислів (вільний сенсокінесіс), яко фундаментальна передумова ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД БРУТАЛЬНОЇ РЕЧОВОСТІ ЖИТТЄСВІТУ та головна передумова суверенности (самісности) самосвідомости і вільного мислення (зокрема – так званого «за-кидування» нових смислів «попереду самого себе». 4). Свобода, яко вільні акти самоперевершування та самоподолання. 5). Свобода, яко проти-діяння (насамперед – духовного проти-діяння) всілякому поневолюванню та обмеженням свободи. 6). Свобода яко вільне сенсопокладання Граничних Смислів (у полі екзистенціялів та екзистентного співбуттювання) на противагу до конформізму масової буденної свідомости та різноманітних суроґатів ідеологій. Розглядається (теж в аспекті фундаментальної сенсології) так звана «свобода волі» (Free will) та «свобода вибору».

 

81
К 44
Кісь, Р. Мова, думка і культурна реальність : (від Олександра Потебні до гіпотези мовного релятивізму) / Р. Кісь ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. - Львів : Ін-т народознавства НАН України, 2021. - 336 с.
 
Ця книга – одна з перших розвідок в українській лінґвокультурології.. У ній зібрані унікальні матеріали про зв'язок мови й ментальности, мови і культури українського народу, на широкому тлі мовних фактів виявлено закономірності мовної поведінки різних етносів. Роман Кісь – етнограф за фахом, який упродовж багатьох років, перебуваючи в експедиціях, досліджував чукотську культуру. Основні міркування автора з етнолінгвістики, лінґвокультурології підтверджують також матеріали про мовну картину світу чукотського народу. 

 

81(477)
К 44
Кісь, Р. Глобальне - національне - локальне : (соціяльна антропологія культурного простору) : [монографія] / Р. Кісь ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. - 2-ге вид. - Львів : Ін-т народознавства НАН України, 2021. - 360 с. : іл. 
 
У монографії вперше в українському культурознавстві та лінґвокультурології розглянуто соціокультурний простір як поле розгортання дискурсивних практик, що вкорінені у розмаїті сфери життєдіяльності. Досліджено процеси сенсоутворення, що відбуваються у надрах життєдіяльности людей у лоні їх розмаїтої дискурсивної активности. 

 


Новини

2022-06-16

У неділю, 19 червня, в Україні відзначатимуть День батька – свято, покликане нагадати про важливість тата в житті кожної дитини. У нашій країні свято дуже молоде – офіційно його встановили лише у 2019 році. Згідно з Указом Президента України №274/2019 День батька відзначається в третю неділю червня кожного року. З нагоди цього свята пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "Батько - засновник родини".

2022-06-16

26 травня 2011 р. за рішенням Закарпатської обласної ради Комунальному закладу «Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека» Закарпатської обласної  ради присвоєно ім’я видатного письменника, краєзнавця, етнографа та археолога Федора Михайловича Потушняка.
26 лютого 2021 р. у нашій бібліотеці відбулася презентація унікальної колекції цінних та рідкісних видань з особистої бібліотеки Ф. Потушняка.
Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "З особистої колекції Федора Потушняка".