Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ КРАЄЗНАВСТВА

2022-02-18
780.6
B 49
Bernath, Ferenc. Gitar mintazatok : eloadasi darabok klasszikus gitarra = Гітарні візерунки : твори для класич. гітари / F. Bernath ; комп. Ф. Бернат. – [s. l.] : РІК-У : Csepeli Uran Onkormanyzat, 2019. – 24 с.
 
В збірнику Ференца Берната, відомого гітариста-віртуоза, композитора, кандидата мистецтвознавста, який народився на Закарпатті в угорській сім’ї, зібрані твори для гітари угорської та української музики.
 
27(477.87)
В 42
Відповідальність за Створіння і сталий розвиток Верхнього Потисся = Responsibility for Creation and Sustainable Development in the Upper Tisa Region : матеріали міжнар. наук.-практ. семінару (Ужгород, 16–17 трав. 2008 р.) / Коміс. з екології і мігрантів Конф. римсько-катол. єпископів України, Нім. Федер. фонд збереження навколиш. середовища [та ін.] ; редкол. М. Антал, редкол. М. Шашік [та ін.], відп. ред., уклад. О. М. Бокотей, пер. на угор. О. В. Кордонець, пер. на англ. К. А. Томей. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2010. – 112 с. : кол. іл. 
 
Збірник містить матеріали міжнародного науково-практичного семінару, ініційованого римо-католицькими єпископськими конференціями України й Угорщини. Матеріали стосуються спільного пошуку рішень духовною і світською частинами суспільства по збереженню довкілля у Верхньому Потиссі. Зібрано ідеї і пропозиції представників різних конфесій і суспільних рухів та інституцій у напрямку збереження Творіння в унікальному регіоні.
Для екологів, працівників природоохоронних установ, активістів НУО. викладачів і студентів вищих навчальних закладів та широких верств церковної та світської громадськості.
 
502(4)
В 42
Відповідальність за Створіння та енергетичні виклики сьогодення у Східній Європі = Responsibility for Creation and Energy Challenges of Modernity in Eastern Europe : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Ужгород, 6–11 трав. 2011 р. / Коміс. з екології і мігрантів Конф. римсько-катол. єпископів України, Ун-т Людвіга Максиміліана [та ін.] ; уклад. М. М. Біланич ; редкол.: М. Фогт, Р. Матловіч [та ін.] ; ред. О. М. Бокотей ; пер. на англ.: В. М. Губко, К. А. Томей ; пер. з нім. О. І. Мокрянин. – Ужгород : Карпат. вежа, 2011. – 126 с. : іл, табл. – (Проект "Відповідальність за створіння в Україні: міждисциплінарний та екуменічний обмін досвідом в сфері стійкої енергетики та створення інформаційного центру в Ужгороді").
 
Збірник містить матеріали міжнародної науково-практичної конференції, яка відбулась за активної участі провідних представників духовної та світської частин суспільства на екуменічній основі. Зібрані матеріали стосуються найважливіших проблем сьогодення як України, Східної Європи, так і всього світу загалом, пов’язаних з енергоефективністю, енергозбереженням, змінами клімату.
Зроблено чергову пропозицію суспільству переосмислити шляхи і методи ви¬ходу з глобальної екологічної кризи за рахунок підвищення духовності, розвитку християнської екологічної етики, відходу від принципів споживацького ставлення до Божого Створіння - Природи. Підкреслюється важливість роботи по відповідальності зa Створіння Церквою і в Церкві.
Для екологів, працівників природоохоронних установ, активістів НУО, вчителів. викладачів і студентів навчальних закладів, широких верств церковної і світської громадськості та всіх людей доброї волі.
 
373.09(477.87)
В 41
Вивчай, люби, оберігай природу рідного краю! : (зб. проєктів активностей для дітей дошк. та шк. віку) / Ін-т екол.-реліг. студій, Союз охорони природи Німеччини ; уклад. А. Самойлова ; за заг. ред. О. Бокотей. – Ужгород : Карпатська вежа, 2021. – 60 с. – (Проєкт "Церква та НУО задля екоосвіти в національних парках").
 
До збірника ввійшли короткотривалі програми для дітей різної вікової категорії з природоохоронного напрямку. Тренінги та ігри (активності), описані у цьому збірнику, вже були попередньо апробовані на практиці, добре сприймаються дітьми та несуть їм радість.
Для збереження та покращення навколишнього природного середовища необхідно його вивчати, любити та оберігати. Саме цю мету – допомогти підростаючому поколінню зрозуміти, а головне, сприйняти взаємозв'язок людини і природи, відчути і побачити значення природи для суспільства в цілому і для себе зокрема, виробити потребу в спілкуванні з природою та сформувати прагнення брати активну участь у покращенні довкілля – ставить перед собою ековиховання.
Цей збірник розрахований для педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, практичних психологів ЗЗСО, керівників гуртків та секцій, батьків та всіх, хто цікавиться природою рідного краю.
 
311(477.87)
Ґ 34
Ґендерний портрет Закарпатської області [Текст] : стат. зб. / Держ. служба статистики України, Голов. упр. статистики у Закарпат. обл. ; за ред. М. М. Гарагонич ; відп. за вип. О. А. Рябцева. – Ужгород : Голов. упр. статистики у Закарпат. обл., 2019. – 132 с. : іл., табл.
 
311(477.87)
Ґ 34
Ґендерний портрет Закарпатської області [Текст] : стат. зб. / Держ. служба статистики України, Голов. упр. статистики у Закарпат. обл. ; за ред. Г. Д. Гриник. – Ужгород : Голов. упр. статистики у Закарпат. обл., 2020. – 148 с. : іл., табл.
 
 
Цей збірник розроблено Головним управлінням статистики у Закарпатській області на замовлення та за підтримки Проекту "Ґендерне бюджетування в Україні".
Проект "Ґендерне бюджетування в Україні", що фінансується Швецією, з метою підтримки Міністерства фінансів України у процесі впровадження та застосування ґендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі.
У збірнику вміщено дані державної статистичної та адміністративної звітності, матеріли вибіркових обстежень та переписів.
Збірник розрахований на широке коло користувачів.
При використанні матеріалів посилання на це видання є обов'язковим.
 

 

75.071(477.87)
К 49
Владимир Климкович : живопись : [альбом] / авт. вступ. ст. Е. Генова. – Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2021. – 110 с. : портр., цв. ил. 
 
Альбом живописних робіт, виконаних ужгородцем Володимиром Климковичем в складному жанрі європейського живопису ведута.
Ведута – документально точний архітектурний пейзаж, безсумнівно знайде захо¬плених шанувальників його майстерності. Адже в кожному сюжеті (чи стосується він Ужгорода або інших міст Західної Європи) – наша історія і наше життя, наші почуття, наша пам'ять, світла радість і певна ностальгія, намальовані художником на полотні.
 
94(477.87)"13/16"
Д 55
Доба Друґетів : нотатки до політичної, соціокультурної та духовної історії Закарпаття Середньовіччя та раннього нового часу : кол. монографія / З. Борбель [и др.] ; відп. за вип.: З. Борбель, В. Женюх [та ін.] ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т історії та міжнар. відносин [та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2021. – 206 с. : іл.
 
Дослідження присвячене історії аристократичного роду Друґетів, які були активними учасниками суспільно-політичного життя Угорщини і особливо її північно-східного регіону впродовж майже чотирьох століть.
Звертаючись до багатого джерельного матеріалу автори долучилися до з'ясування актуальних питань геральдики і сфрагістики, генеалогії сім'ї Друґетів, їх участі у політичних процесах та релігійному житті доби Середньовіччя і раннього нового часу.
Окремим розділом подано тексти важливих джерел, пов'язаних з історією Друґетів.
Видання адресовано науковцям, вчителям, студентам, усім кого цікавить історія аристократичних та шляхетських родів, зокрема Друґетів.
 
271.4(477.87)
Д 55
Добош, Ондраш. Практика та теологія Євхаристії в історичній Мукачівській єпархії від Ужгородської Унії (1646 р.) до середини XX  століття / О. Добош ; пер. з італ. В. Богів ; під кер. Т. Потт. – Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2021. – 816 с. : карти, табл. 
 
Мукачівській єпархії 2021 р. виповнилося 375 років від укладення Ужгородської Унії, 250 років від канонічного заснування Мукачівської греко-католицької єпархії та 20 років від беатифікації пастиря-мученика нашої Церкви Блаженного Теодора Ромжі. Ці історичні події мали, і сьогодні мають величезний вплив на життя вірних Мукачівської єпархії в її історичних та сучасних межах та стосуються всіх Церков, що походять з Ужгородської Унії. Цим Церквам які зберігають багату традицію, за яку наші предки заплатили величезну ціну, автор і присвячує дану працю.
Дана книга є дослідницькою працею богословсько-літургійного та історичного характеру, що має за мету висвітлити та представити читачеві історію та розвиток сакраментально-літургійного життя Мукачівської Церкви як автономного, унікального, в багатьох моментах відмінного від літургійного життя інших східних католицьких Церков, а також стосується питання церковної та літургійної ідентичності її вірних.
Велика за обсягом праця автора відкриває двері до взаємного пізнання для Церков Ужгородської Унії, щоб вони ще більше могли взаємно збагачувати одна одну власним досвідом, відчуватися Церквами-сестрами, відчувати себе одним цілим, навіть якщо сьогодні вони проголошують Царство Боже та розвиваються в різних країнах та в різних суспільно-культурних умовах і обставинах.
 
398.2(477.87)
Д 71
Дощ, Мороз і Вітер : [казка] / ГО "Центр культур. ініціатив "Фортеця Унг", Укр. культур. фонд ; кер. проєкту, упоряд. Л. Шувалова, упоряд., адапт. тексту О. Д. Гаврош, худ. О. Гаркуша. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші , 2021. – 20 с. : кол.іл. – (Казки Закарпаття. Легка мова). – (Проєкт "Інклюзивне літературно-художнє видання "Казки Закарпаття. Легка мова").
 
398.2(477.87)
М 89
Мудра дівчина : [казка] / ГО "Центр культур. ініціатив "Фортеця Унг", Укр. культур. фонд ; кер. проєкту, упоряд. Л. Шувалова, упоряд., адапт. тексту О. Д. Гаврош, худ. О. Гаркуша. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші , 2021. – 20 с. : кол. іл. – (Казки Закарпаття. Легка мова). – (Проєкт "Інклюзивне літературно-художнє видання "Казки Закарпаття. Легка мова").
 
398.2(477.87)
Т 67
Три наречені : [казка] / ГО "Центр культур. ініціатив "Фортеця Унг", Укр. культур. фонд ; кер. проєкту, упоряд. Л. Шувалова, упоряд., адапт. тексту О. Д. Гаврош, худ. О. Гаркуша. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші , 2021. – 20 с. : кол. іл. – (Казки Закарпаття. Легка мова). – (Проєкт "Інклюзивне літературно-художнє видання "Казки Закарпаття. Легка мова")
 
398.2(477.87)
Ч-20
Чарівна торбинка : [казка] / ГО "Центр культур. ініціатив "Фортеця Унг", Укр. культур. фонд ; кер. проєкту, упоряд. Л. Шувалова, упоряд., адапт. тексту О. Д. Гаврош, худ. О. Гаркуша. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші , 2021. – 20 с. : кол. іл. – (Казки Закарпаття. Легка мова). – (Проєкт "Інклюзивне літературно-художнє видання "Казки Закарпаття. Легка мова")
 
398.2(477.87)
Я 44
Як Бог роки роздавав : [казка] / ГО "Центр культур. ініціатив "Фортеця Унг", Укр. культур. фонд ; кер. проєкту, упоряд. Л. Шувалова, упоряд., адапт. тексту О. Д. Гаврош, худ. О. Гаркуша. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші , 2021. – 20 с. : кол.іл. – (Казки Закарпаття. Легка мова). – (Проєкт "Інклюзивне літературно-художнє видання "Казки Закарпаття. Легка мова")
 
Серія з п'яти книжок у форматі легкого читання, які видані у межах проекту «Інклюзивне літературно-художнє видання "Казки Закарпаття. Легка мова".
Тексти і малюнки до видання "Казки Закарпаття. Легка мова" створювалися за участі людей з інтелектуальними порушеннями.
 

 

821.511.141.09
И 40
Ийеш, Дюла. Шандор Петефи / Д. Ийеш ; пер. с венг., предисл. Е. И. Малыхина. – М. : Радуга, 1984. – 580 с. : ил.
 
Книга выдающегося современного венгерского поэта Дюлы Ийеша "Шандор Петефи" представляет собой не только тщательное воссоздание жизненного пути великого поэта Венгрии Петефи, но и блестящий анализ его творчества, его революционной деятельности.
 
821.161.2(477.87)
М 59
Микита, Михайло. Духовне Его : поезія, лірика : зб. віршів / М. Микита. – Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2020. – 184 с.
 
502
М 69
Михайлець, Марта. Як робить Маріанночка? : правила поведінки в лісі : розмальовка : для дошк. і мол. шк. віку / М. Михайлець ; худ. М. Михайлець. – Ужгород : ФОП Наумченко Н. В., 2021. – 14 с. : іл. – (Проєкт "Молодіжна школа сталого розвитку Карпат").
 
Розмальовку створено для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. Тут вказано основні правила бережного ставлення до природи, правила поведінки у лісі. Також вказані альтерна¬тивні алгоритми поведінки – як варто пово¬дитися у лісі, що ми можемо зробити, аби не тільки уникнути нищівного впливу на природу, а й допомогти.
Розмальовка містить вправи на розвиток логіки і виконання простих математичних дій, а також на розвиток моторики руки – підготовка руки до письма, що є актуальним у період підготовки до школи.
 
 
641.56(477.87)
М 70
Мицько, Михайло Андрійович. Закарпатська кухня / М. А. Мицько. – Вид. 2-ге, допов. – Ужгород : Закарпаття, 2003. – 288 с. : кол. іл.
 
Відомий на Закарпатті фахівець з кулінарії зібрав і підготував найбільш поширені, традиційні та самобутні рецепти народної та сучасної кухні українського, угорського, румунського, словацького, єврейського, польського, російського та циганського населення краю.
Для зручності в користуванні рецепти розмішені за розділами: салати і закуски, перші і другі страви, вироби з тіста, солодкі страви і домашні заготівлі.
Книга стане добрим порадником ґаздиням і кухарям у приготуванні смачної та різноманітної їжі з доступних і недорогих продуктів, навчить заготовляти їх про запас.
 
821.161.2(477.87)
М 75
Молнар, Анатолій. Мій політ : [вірші] / А. Молнар. – Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2021. – 36 с.
 
Це шоста збірка віршів автора на осінні мотиви. В кожного з нас своя осінь: в декого – сумна, тривожна, а в когось – романтична, сповнена надій. Осінь так чи інакше проникає в наше серце та думки і змушує щось переосмислити, щось змінити.
Вірші підійдуть для осінньо-зимового читання за горнятком гарячого чаю, коли по підвіконню барабанитимуть краплі дощу та сипатиме лапатий сніг. Філософські, ліричні та загадкові вірші зачеплять найпотаємніші струни серця читача. 
 
008(477.87)
М 75
Молодь у культурі, культура для молоді: потенціал закарпатських сіл / Закарпат. регіон. центр соц.-екон. і гуманіт. дослідж. НАН України, Укр. культур. фонд ; підгот.: М. Пітюлич, К. С. Машіко [та ін.]. – Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2021. – 128 с. : іл, табл. 
 
Аналітичний звіт за результатами проекту «Молодь у культурі, культура для молоді: потенціал закарпатських сіл», що реалізовувався впродовж червня-жовтня 2021 р. Закарпатським регіональним центром соціально-економічних і гуманітарних досліджень HAH України за підтримки Українського культурного фонду.
У звіті представлено результати дослідження культурно-дозвільних потреб молоді у селах, підходів до формування культурних політик і культурних продуктів. Надані рекомендації щодо покращення залученості молоді до культурного життя у Закарпатській області.
Для керівників територіальних громад, представників органів влади районного та обласного рівнів, фахівців у сфері культури та креативних індустрій, молодіжних громадських активістів та всіх, хто цікавиться питаннями культурного та молодіжного розвитку сільських територій.
 
 
78(477.87)
М 89
Музика Срібної Землі = Music of Silver Land : багатотом. нотна антол. / редкол. В. Ф. Теличко, редкол. Т. І. Росул, редкол. В. І. Волонтир, редкол. В. М. Гайдук, авт. ідеї, упоряд., передм. В. Ф. Теличко. – Ужгород : Карпати. – 2017. – Текст укр., англ. мовами
Т. 1 : Твори для людей та юнацтва = Music for children and youth. – 2017. – 184 с. 
 
Багатотомна нотна антологія «Музика Срібної Землі» вперше в історії Закарпаття презентує музикантам України та зарубіжжя кращі твори композиторів двох століть - К. Матезонського, И. Бокшая, Е. Талапковича, 3. Лендєла, Д. Задора, M. Кречка, M. Попенка, І. Мартона, E. Кобулея, В. Гайдука, В. Волонтира, В. Теличка, В. Янцо, Р. Меденці.
Проект багатотомного двомовного видання буде реалізовано упродовж 2017-2023 рр.
У першому томі представлені кращі різних жанрів для дітей та юнацтва.
 
528.4
Н 73
Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні : матеріали X міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 28-30 жовт. 2021 р.). Вип. 2 / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.] ; редкол.: І. В. Калинич, А. В. Мигаль ; відп. за вип. А. Мигаль. – Ужгород : Говерла, 2021. – 198 с. : іл, рис., табл. 
 
У збірнику матеріалів конференції представлені роботи, які відображають загальнотеоретичні, методологічні, практичні проблеми та результати досліджень у галузі вивчення земної рефракції, рухів земної поверхні, вищої геодезії, інженерної геодезії, картографії, аерофотогеодезії, фотограмметрії, геоінформатики, кадастру, правових відносин у галузі землекористування, лісівництва, заповідної справи та раціонального природокористування Рекомендується для науковців, викладачів, аспірантів, студентів та широкого кола громадськості.
 
 
821.161.2(477.87)
П 24
Пекарь, Діана. Збірка віршів та творів / Д. Пекарь. – Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2021. – 54 с.
 
Це перша творча збірка 12-літньої Діани Пекарь, яка навчається в Ужгородській класичній гімназії.
Юна поетеса почала писати ще з 3-го класу, а вже через три роки вирішила видати перший творчий доробок, в якому зібрані як поетичні так і прозові твори – загалом 50 віршів та оповідань побачили світ у збірці.
Серед них чудова поезія про відчуття, природу, батьків, різні свята, а також оповідання, які пробирають до глибини душі: є навіть повчальні, які стали наслідком уже власного життєвого досвіду юної письменниці.
 
821.161.2(477.87)
П 24
Пекарь, Діана. Йди до вершин : зб. віршів / Д. Пекарь. – Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2021. – 62 с.
 
Збірка представляє поетичний доробок Діани Пекарь, учениці 3 класу Класичної гімназії Ужгородської міської ради. Ніколи не здавайся, завжди йди до вершин – основні мотиви поезій.
 
502.2(477.87)
П 27
Переваги національних парків. Успішні приклади діяльності громад на території національних парків : (метод. рек. та матеріали) / Ін-т екол.-реліг. студій, М-во закордон. справ Німеччини, Союз охорони природи Німеччини ; уклад.: О. Коваль, Н. Куля [та ін.] ; під заг. ред. О. Бокотей ; керівник проекту Б. Тіхоміров. – Ужгород : Карпат. Вежа, 2019. – 126 с. : рис. – (Проект NABU "Адаптація місцевих громад до розширення національних парків Закарпаття спільними зусиллями Церков та громадських організацій"). 
 
В посібнику представлені рекомендації по адаптації до нових умов природокористування в яких опинилися місцеві громади на розширених в 2014 році територіях Синевирськoro, Ужанського національних природних парків та Національного природного парку "Зачарований край" шляхом розвитку сталого туризму в регіоні.
Посібник враховує німецький і загальноєвропейський досвід, спирається на реальні та потенційні кейси з українських умов та розглядає можливості адаптації крізь призму сталого туризму, який є однією з перспективних галузей для розвитку Закарпаття та місцевих громад
Принципи сталого туризму, які гармонійно поєднують рекреаційну, оздоровчу та просвітницьку функцію туризму з одного боку, а з іншого - можливості економічного розвитку та піклування про природу, розглядаються в посібнику як ключові. Вони с головним чинником забезпечення сталого природокористу¬вання місцевими громадами на територіях ПЗФ.
Посібник розрахований на широке коло громадських та екологічних активістів, державних чиновників, представників органів місцевого самоврядування, малого та середнього бізнесу, ініціативних місцевих жителів та всіх людей доброї волі.
 
338.4(477.87)
П 78
Проблеми агропромислового комплексу Карпат : міжвідом. темат. наук. зб. Вип. 29 / Закарпат. держ. с.-г. дослід. станція ; редкол.: В. В. Гордієнко, Т. В. Івченко [та ін.]. – Ужгород : ПП Роман О. І., 2021. – 136 с. : іл, табл. 
 
У збірнику надруковані статті вчених та спеціалістів із науково-дослідних і навчальних закладів України, в яких висвітлюються здобутки та перспективи розвитку науки аз питань землеробства, рослинництва, садівництва, виноградарства, тваринництва та економіки.
Для наукових працівників, аспірантів та студентів аграрного профілю, спеціалістів агропромислового комплексу.
 
502.2(477.87)
Р 58
Робочі матеріали тренінгів / Ін-т екол.-реліг. студій, М-во закордон. справ Німеччини, Союз охорони природи Німеччини ; уклад.: О. Коваль, Б. Мотузенко ; під заг. ред. О. Бокотей ; кер. проекту Б. Тіхоміров. – Ужгород, 2019. – 90 с. : табл. – (Проект NABU "Адаптація місцевих громад до розширення національних парків Закарпаття спільними зусиллями Церков та громадських організацій").  
 
Увазі читачів пропонуються робочі матеріали тренінгів, які розроблялись на основі західного та вітчизняного досвіду та адресовані як жителям місцевих територіальних громад, так і членам місцевих релігійних спільнот, що є впливовими на Закарпатті. Досвід як повсякденної екологічної поведінки, сукупної господарської діяльності на засадах сталого розвитку – зеленого туризму, та врешті решт – спільні громадські та християнські цінності захисту природи відповідальності за Творіння є основою цих матеріалів. Фрагменти текстів, приклади діяльності громад, робочі завдання та матеріали для дискусій – усім цим можуть скористатися всі бажаючі активісти, підприємці, священники, лідери парафіяльних рад, представники місцевого самоуправління та просто небайдужі до збереження довкілля.
 
821(4)
С 23
Сборник работ участников международного Конкурса "Ответственность за Творение и защита климата Восточной Европы" / сост., под общ. ред. А. Бокотей, редкол. С. Юшкевич, редкол. Г. Шошиташвили [и др.], рук. проекта Б. Тихомиров. – Ужгород ; Тбилиси ; Минск : Карпат. вежа, 2018. – 148 с. – (Проект "Альянс религиозных и гражданских организаций по защите климата Восточной Европы"). 
 
В сборнике представлены лучшие работы участников Международного Конкурса "Ответственность за Творение и защита климата Восточной Европы", проведённого в Украине, Грузии, Молдове и Беларуси с целью сохранения и распространения сознательной христианской ответственности за созданный Богом мир. В творческих работах участники отразили и передали своё отношение к природе, а также личную готовность способствовать сохранению климата и жизнедеятельности родного края. Сборник предназначен душепастырям, катехизаторам, учителям христианской экологической этики, экологам, всем, кто с истинной христианской верой желает способствовать всемерной защите Творения.
 
726(477.87)
С 40
Сирохман, Михайло Васильович. Втрачені церкви Закарпаття / М. В. Сирохман ; упоряд., фото М. В. Сирохман. – К., 2021. – 332 с. : іл. – (Проєкт "Втрачені церкви Закарпаття").
 
У новій книзі дослідника дерев'яних церков Закарпаття М. Сирохмана зафіксовано 156 об'єктів церковної архітектури (101 дерев'яна церква, 29 дерев'яних дзвіниць та 26 мурованих храмів), що перестали існувати упродовж ХХ–ХХІ ст., однак збереглися у зображеннях. Відомості про долю втрачених пам'яток були зібрані автором у численних експедиціях селами Закарпаття, що тривали з кінця 1970-х до середини 2000-х років. Їх доповнили матеріали архівних розвідок 1990–2021 рр., проведених у бібліотеках, архівах і музейних фондах України, Словаччини, Чехії, Угорщини.
 
821.161.2(477.87)
Т 41
Тимчук, Володимир. З Гетьманщини безмежжя : поезії / В. Тимчук. – Львів : VarT : Простір-М, 2021. – 120 с. – (Музи мандрівної пісня).
 
Автор, торкнувшись пам'яті і пам'яток Гетьманщини, дає читачеві не лише завжди очікувані поетичне сприйняття, задоволення, та осмислення, а і вкрай необхідні нині наративи, коли відстояти, зберегти та примножити українську гідність і достаток є викликом перед людиною.
 
821.161.2(477.87)
Ш 89
Штеля, Анатолій Юрійович. Новий Єрусалим : [поезії] / А. Ю. Штеля. – Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2021. – 78 с.
 
Новий Єрусалим. Така назва дана твору Івана Богослова "Одкровення" або грецькою мовою "Апокаліпсис", перекладеного у риму, є не випадковою, бо саме ось ці слова є серцем всього твору святого апостола і найулюбленішого учня Ісуса Христа: "І бачив я небо нове і нову землю, перше бо небо та перша земля проминули і моря вже не було. І я, Іван, бачив місто святе, Новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготовлений, як невіста, прикрашена для чоловіка свого. І почув я гучний голос із престолу, який об'являв: Оце оселя Бога з людьми, і Він житиме з ними! Вони будуть народом Його, і Сам Бог буде з ними, і Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерті. Ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося!"(Од. 21:1-4)
 

 


Новини

2022-06-16

У неділю, 19 червня, в Україні відзначатимуть День батька – свято, покликане нагадати про важливість тата в житті кожної дитини. У нашій країні свято дуже молоде – офіційно його встановили лише у 2019 році. Згідно з Указом Президента України №274/2019 День батька відзначається в третю неділю червня кожного року. З нагоди цього свята пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "Батько - засновник родини".

2022-06-16

26 травня 2011 р. за рішенням Закарпатської обласної ради Комунальному закладу «Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека» Закарпатської обласної  ради присвоєно ім’я видатного письменника, краєзнавця, етнографа та археолога Федора Михайловича Потушняка.
26 лютого 2021 р. у нашій бібліотеці відбулася презентація унікальної колекції цінних та рідкісних видань з особистої бібліотеки Ф. Потушняка.
Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "З особистої колекції Федора Потушняка".