Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

2022-05-11

75.071(477)
А 21

Авраменко, О.  Приходько [Текст] = Prykhodko : [монографія] / О. О. Авраменко ; уклад.: О. О. Авраменко, Т. Пилипчук ; пер. англ. Т. Фролов ; кер. проекту Т. Пилипчук ; Ін-т пробл. сучас. мистецтва Нац. акад. мистецтв України. - К. : Горобець, 2021. - 168 с.

Монографічне дослідження мистецтвознавиці Олесі Авраменко, присвячене життєвому і творчому шляху народного художника Івана Приходька, написане на підставі докладного аналізу творчого доробку і виставкових експозицій митця, низки інтерв’ю з ним та вивчення непростих життєвих колізій народного майстра. Творчість Івана Приходька розглянута в констексті політичних і соціальних змін у суспільстві протягом його творчості, а також у світлі побутування народних традицій у фольклорі та мистецтві.

 

811.161.2
Є 97
Єщенко, Т. А. Феномен художнього тексту: комунікативний, семантичний і прагматичний аспекти [Текст] : монографія / Т. А. Єщенко ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького. - Львів : Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького, 2021. - 470 с. : іл.
 
У монографії вперше здійснено системний аналіз текстових категорій у комунікативному, семантичному та прагматичному аспектах. Окреслено сучасний стан наукового розв’язання проблеми комунікативної природи тексту й запропоновано новий підхід до інтерпретування текстових категорій. Обґрунтовано комунікативність як ієрархічно найвищий рівень репрезентації текстових інваріантних ознак тексту, які пов’язані з відображальною здатністю людського мислення, базовими координатами когнітивної, мовленнєво-мисленнєвої діяльності й комунікативногоо акту – Людина, Простір, Час й експліковані текстовими категоріями антропоцентричності, діалогічності, часу і простору, інформативності й модальності. Схарактеризовано діалогічний синтез інтертекстуальності та інформативності із семіотичним універсумом української культури, указано на їхній зв’язок із національними націєцентричними кодами. Доведено, що етнічна мовна картина світу, мислення авторів українськомовних текстів опосередковано сформовано під впливом прецедентних словесних цілих. Визначено концептуальність як чинник етнічної ідентифікації, культурної зумовленості емотивності мовленнєвого витвору, способів експлікації національного світобачення адресанта через текстову підкатегорію аксіологічності. Для фахівців у галузі філології, викладачів вишів, аспірантів, магістрантів, студентів, учителів-словесників.

 

821.161.2.09"18"
Б 24

Барабаш, Ю. Просторінь Шевченкового Слова [Текст] : текст-контекст, семантика-структура : [монографія] / Ю. Барабаш. - К. : Темпора, 2011. - 508 с.

Монографія Юрія Барабаша "Просторінь Шевченкового Слова" містить комплексний аналіз поетової спадщини, ґрунтований на засадах структурно-семантичного та компаративного методів. Підставовими у шевченкознавчому дискурсі книги є такі дефініції, як текст і контекст, діахронія та синхронія, знак і образ, бінарна опозиція та ін. Праця розрахована на фахівців-філологів, викладачів і студентів навчальних закладів гуманітарного профілю, а також на читачів – шанувальників Шевченкової поезії.

 

821.161.2.09
П 12

Павличко, Д. В. Літературознавство. Критика [Текст] : [у 2 т.] / Д. В. Павличко. - К. : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2007. - Т. 1 : Українська література. - 2007. - 568 с.

Цей двотомник є найповнішим виданням літературно-критичних праць видатного поета і перекладача, державного і громадського діяча, почесного професора Києво-Могилянської академії, почесного доктора Львівського, Прикарпатського та Варшавського університетів Д. В. Павличка. В першому томі представлено літературно-критичні розвідки, статті, доповіді та виступи автора з проблем української літератури. Після праць загального характеру подано матеріали про окремі персоналії та літературні явища чи події здебільшого за часом появи в літературі відповідних імен, творів чи феноменів. Наприкінці тому вміщено публікації автобіографічного змісту.

 

821.161.2.09
П 12

Павличко, Д. В. Літературознавство. Критика [Текст] : [у 2 т.] / Д. В. Павличко. - К. : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2007. - Т. 2 : Світова література. - 2007. - 456 с.

Цей двотомник є найповнішим виданням літературно-критичних праць видатного поета і перекладача, державного і громадського діяча, почесного професора Києво-Могилянської академії, почесного доктора Львівського, Прикарпатського та Варшавського університетів Д.В. Павличка. У другому томі читач знайде літературно-критичні розвідки, статті, доповіді та виступи автора з проблем світової літератури. Ці дослідження будуть цікавими усім, хто прагне поглибити свої знання у царині літературної критики і надзвичайно корисними тим, хто лише починає ознайомлення з кращими зразками світової літератури.

 

398(477)
П 57

Попельницька, О. О. 100 великих міфів і легенд України [Текст] / О. О. Попельницька, М. В. Оксенич. - К. : Арій, 2009. - 400 с.

Ця книга є спробою реконструкції у популярній формі українських міфів на основі згадок у літописах та інших творах давнього і середньовічного письменства, фольклорі, топоніміці й та ін. Прагнучи хоча б побіжно охопити усі аспекти української міфології, починаючи з найдавніших часів до сьогодення, і, враховуючи той факт, що на книжковому ринку вже існує ціла галузь подібної літератури, автори вважали за потрібне ознайомити читача переважно з міфами і легендами, не відомими широкому загалу, і свідомо уникати дублювання вже достатньо добре висвітлених тем.

 

94(477)"16/17"
Н 30

Нартов, В. В. Найвидатніші гетьмани та кошові отамани України [Текст] / В. В. Нартов. - Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2008. - 320 с. : іл.

У виданні зібрано найцікавіші відомості про гетьманів та кошових отаманів України. Матеріал, поданий у цитатах із найрізноманітніших джерел – як найдавніших, так і сучасних, висвітлює життя видатних історичних постатей із різних боків. Отож перед нами постає гетьман чи кошовий отаман і як політичний діяч та вершитель долі країни, і водночас як людина, яка може відчувати страх і хвилювання, любов і ненависть…Книга буде корисною не лише для фахівців, але й для всіх, хто цікавиться творцями історії України.

 

784.4
П 34

Пісні українців Кубані [Текст] / запис текстів і мелодій, упоряд., підгот. текстів, вступ. ст., прим., слов., алф. покажч. І. В. Хланта, відп. за вип. Г. В. Дрогальчук, відп. за вип. М. В. Делеган ; КЗ "Обл. орг.-метод. центр культури" Закарпат. облради, Закарпат. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. - Ужгород : Патент, 2021. - 456 с. : іл.

До збірника відібрано із записаних в 1995 році найпопулярніші, найкращі за змістом і художньою вартістю пісенні твори українців Кубані Російської Федерації. Збірник є спробою привернути увагу українського читача до своєї культурної спадщини, що нині перебуває за межами України, щоб кожен українець відчув себе часткою цілого народу, частиною загального європейського простору. Цей збірник стане у пригоді музикознавцям, працівникам культури, учасникам художніх мистецьких колективів, учителям, учням та широким колам шанувальників народнопоетичної творчості.

 


Новини

2022-11-25
Для українців міжнародне визнання Голодомору є свідченням встановлення історичної справедливості щодо оцінки злочину проти людяності, скоєного по відношенню до українського народу та демонстрацією засудження дій тоталітарного режиму, який знищив в Україні мільйони людей. Визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом Українського народу законодавчо закріплено Законом України «Про Голодомор 1932–1933 років в Україні», ухваленим Верховною Радою України 28 листопада 2006 року. Четверта субота листопада об’єднує українців через спільне минуле. Цьогоріч Україна та світ вшановують невинних жертв Голодомору-геноциду 26 листопада. Спільним обов’язком є гідно вшанувати пам’яті жертв голодомору комуністичного режиму. 
Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "Страшні роки геноциду" (до 90-річчя вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років).
2022-11-24

До вашої уваги нові надходження літератури до Відділу краєзнавства.

2022-11-24

Для вас нові надходження до Відділу наукової інформації та бібліографії.

2022-11-14
Новий збір книг! Для дітей на деокупованих територіях!