Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА БІБЛІОГРАФІЇ

2022-09-27
016:821.09(477.87)
У-11
У царині художнього слова : біобібліогр. покажч. праць Надії Ференц / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Філол. ф-т [та ін.] ; уклад. : О. М. Чижмар, О. В. Бряник, О. В. Хаван ; відп. за вип. М. М. Медведь. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2021. – 172 с. : іл., портр. – Імен. покажч.: с. 107-112.
Біобібліографічний покажчик присвячено життю та творчій діяльності Надії Станіславівни Ференц, кандидата філологічних наук, доцента кафедри української літератури Ужгородського національного університету, критика і літературознавця. У працях Надії Ференц аналізується багатогранний доробок письменників краю – від фундаторів української літератури на Закарпатті до творчості сучасних майстрів художнього слова. Видання розраховане на широке коло читачів – науковців, літературознавців, крає- знавців, викладачів, студентів, учителів, усіх, кого цікавить літературний процес в Україні та на Закарпатті.
001(477)
Н 34
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : [зб. наук. пр.]. – Вип. 63 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України; редкол.: В. Горовий, Ю. Половинчак [та ін.] ; відп. ред. С. Закірова. – К., 2022. – 360 с. : рис. – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику наукових праць представлено матеріали, у яких висвітлюються актуальні питання діяльності бібліотеки в умовах цифровіpації сучасного інформаційно-освітнього і наукового простору. Розглянуто окремі напрями функціонування бібліотек в умовах війни з РФ та акту альні аспекти протидії агресії; доведено значення бібліотечного ресурсу в сучасній інформаційній діяльності; визначено особливості феномену дилеми інформаційної безпеки особистості; досліджено контент соціаль них медіа як об’єкта бібліотечного депонування; проаналізовано нові тренди динаміки академічної діяльності українських вчених; з’я совано специфіку презентації інституту президентства в соціальних медіа; висвітлено досвід виробництва бібліотечно-інформаційних продуктів Національною бібліоте кою України імені В. І. Вернадського і національними бібліотеками європейських країн.
У наукових статтях випуску репрезентовано історико-славістичні дослідження бібліотечних документальних ресурсів і творчого доробку видатних українців. Досліджено колекції Ягеллонської бібліотеки та бібліотеки СвятоУспенської Почаївської лаври; висвітлено особливості епістолярної спадщини академіка М. Холодного; проаналізовано питання відносин з Росією в інтелектуальній спадщині лідерів українства ХХ ст.; розглянуто різні аспекти творчості М. Рильського, М. Коцюбинського, В. Русанівського, П. Федоренка, О. Степанця.
Видання орієнтовано на широке коло працівників бібліотечно-інформаційної сфери, науковців і практиків у сфері соціальних комунікацій та інформаційно-комунікаційних технологій.
 
016:001(477)
З-36
Засновники і президенти Національної академії наук України: біобібліогр. матеріали / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад.: Т. В. Добко, Т. І. Арсеєнко [та ін.] ; редкол.: Л. А. Дубровіна, Т. І. Арсеєнко [та ін.]. – К., 2021. – 948 с.
Представлено біографічні довідки та бібліографічні матеріали прозасновників та президентів Національної академії наук (НАН) України. Першимиакадеміками (дійсними членами) Української академії наук згідно з наказом ГетьманаПавла Скоропадського по Міністерству народної освіти та мистецтва від 14 листопада1918 р. були обрані відомі вчені: Дмитро Багалій, Володимир Вернадський, МиколаКащенко, Володимир Косинський, Агатангел Кримський, Орест Левицький, МиколаПетров, Степан Смаль-Стоцький, Федір Тарановський, Степан Тимошенко, МихайлоТуган-Барановський, Павло Тутковський. Деякі з них також були обрані йпрезидентами НАН України. Це, зокрема Володимир Іванович Вернадський, ОрестІванович Левицький. Очолювали Академію також: Микола Прокопович Василенко,Володимир Іполитович Липський, Данило Кирилович Заболотний, ОлександрОлександрович Богомолець, Олександр Володимирович Палладін, Борис ЄвгеновичПатон. Нині НАН України очолює відомий український вчений Анатолій ГлібовичЗагородній. Відображено літературу, переважно представлену у фондах Національноїбібліотеки України імені В. І. Вернадського. На допомогу науковцям, історикам,бібліотечно-інформаційним працівникам.
 
025(477)
Р 85
Рукописна та книжкова спадщина України : археогр. дослідж. унік. арх. та бібл. фондів. – Вип. 21 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л. А. Дубровіна, Г. В. Боряк [та ін.].  К. : ІР НБУВ, 2017.  582 с. : іл.  Бібліогр. наприкінці ст. та у підрядк. прим. 
До чергового 27-го випуску збірника увійшли розвідки, що залучають до наукового та суспільного обігу результати археографічних досліджень унікальних архівних та бібліотечних фондів.
Розраховано на істориків, філологів, мистецтвознавців, культурологів, а також на дослідників, які цікавляться вітчизняною та світовою історією.
016:929(477)
К 53
Книжкові джерела української біографістики (2010-2013) : наук.-бібліогр. дослідж. / О. М. Яценко, Ю. В. Вернік [та ін.] ; ред. Т. В. Комарянська ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біограф. дослідж.  К., 2021.  564 с.  (Джерела української біографістики ; вип. 5).  Покажч.: с. 448-563.
Наукове дослідження бібліографічних питань розкриває тенденції, видовий та проблемнотематичний діапазон, характерні риси й особливості вітчизняної біографічної літератури першого — початку другого десятиліть ХХІ ст., позначених стрімким розширенням дослідницької та видавничої роботи у галузі вітчизняної біографіки. Вперше систематизовано весь комплекс книжкових джерел (друкованих і електронних видань), випущених в Україні у 2010-2013 рр., що містять біографічну інформацію про діячів української історії, науки, культури та інших сфер життя. Адресовано науковцям, викладачам, бібліотекарям, студентам та всім, хто досліджує і вивчає українську біографіку.
 
 
 

 


Новини

2024-07-16

Шановні користувачі, для вас нові надходження до Відділу художньої літератури.

2024-07-11

15 липня святкує своє 85-річчя поет, перекладач, сценарист, член Спілки письменників України – Павло Михайлович Мовчан. З цієї нагоди пропонує вашій увазі віртуальну виставку „Глибини Слова і велич Чину”.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день