Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА БІБЛІОГРАФІЇ

2022-10-17
929(477)
У-45
Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. Ін-ту біогр. дослідж. – Вип. 21 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; редкол.: М. Г. Палієнко, В. І. Попик [та ін.]. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2021. – 372 с. : іл. – Бібліогр. наприкінці робіт та у підрядк. прим.
Збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень присвячений проблемам теорії та методології сучасної біографіки, аналізу здобутків і нерозв’язаних питань, нових явищ і тенденцій у її розвитку, завдань і перспектив подальшого поступу, висвітленню життєвого й творчого шляху діячів вітчизняної історії, науки та культури. Збірник орієнтований на науковців, які працюють у галузі біографіки, біобібліографії, соціальних комунікацій, розбудови електронних ресурсів біографічної інформації, а також на широке коло дослідників, які цікавляться вітчизняною історією і культурою.
271.222(477.411)
В 56
Вклади і вкладники Успенського собору Києво-Печерської лаври XVI–поч. XX століття : (сакральні тканини і вироби з металу у зібранні Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідника) : каталог / Нац. Києво-Печер. іст-культ. заповідник ; упоряд.: В. Щербакова, Г. Листопад ; відп. ред. В. Колпакова. – К. : КВІЦ, 2005. – 104 с. : іл., кольор. іл. – (Пам’ятки культури). – Імен. покажч.: с. 96-97. – Бібліогр.: с. 98-100.
Головна церква Києво-Печерської лаври – Успенський собор, упродовж віків був скарбницею не тільки духовних, але й матеріальних цінностей. Вони зберігалися у його ризниці. Серед предметів церковного вжитку знаходились і дарунки - вклади від представників влади, Церкви, військової еліти, видатних і заможних людей та інших верств суспільства. До цього каталогу увійшли вкладні сакральні тканини і вироби з металу ХVІ – поч. XX ст., які тепер зберігаються у фондах Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. 
Каталог зацікавить як фахівців і дослідників, так і широкий читацький загал.
271.222(477.411)
Н 27
Напрестольні Євангелії XVI–XVIII століть у зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника : каталог / Нац. Києво-Печер. іст-культ. заповідник ; упоряд. Л. Юріна ; відп. ред. В. Колпакова. – К. : КВІЦ, 2005. – 196 с. : іл., кольор. іл. – (Пам’ятки культури). – Імен. покажч.: с. 177-180. – Покажч.: с. 181-185. – Бібліогр.: с. 187-191.
Напрестольна Євангелія – річ сакральна, священна, до внутрішнього і зовнішнього оздоблення якої завжди ставились з особливою увагою. Кожна Євангелія, одягнена в святкові шати, єдина в своїй неповторності. В каталозі вперше подається попримірниковий бібліографічний опис більше 200 напрестольних Євангелій XVI-XVIII століть із зібрання Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Опис оправ супроводжується ілюстраціями, переважна більшість яких публікується вперше.
Каталог розрахований на широке коло дослідників культури, істориків, мистецтвознавців, бібліофілів.
001(477)
Н 34
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : [зб. наук. пр.]. – Вип. 62 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; редкол.: Н. Е. Кунанець, В. Горовий [та ін.] ; відп. за вип. О. З. Клименко. – К., 2021. – 530 с. : рис., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику наукових праць представлено матеріали, у яких розглянуті різноаспектні питання науково-етодичного та нормативного забезпечення розвитку бібліотечно-інформаційної діяльності наукової бібліотеки.
Видання призначене для спеціалістів бібліотек, науковців, аспірантів і студентів вишів, які досліджують актуальні питання розвитку бібліотечно-інформаційної діяльності.
 
001(477)
Н 34
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : [зб. наук. пр.]. – Вип. 61 : Стратегічні комунікації та глобальний інформаційний простір / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; редкол.: Н. Е. Кунанець, В. Горовий [та ін.] ; наук. ред. О. Онищенко. – К., 2021. – 352 с. : рис., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику наукових праць представлено матеріали, у яких висвітлюються актуальні питання гуманітарно-культурної складової стратегічних комунікацій в умовах інформаційних викликів часу, сучасних моделей діяльності бібліотек як наукових і соціокультурних центрів.
Видання орієнтоване на широке коло працівників бібліотечно-інформаційної сфери, науковців і практиків у сфері соціальних комунікацій та інформаційно-комунікативних технологій.

 


Новини

2024-04-04

Шановні користувачі, для вас нові надходження до Відділу краєзнавства.

2024-04-03
«Доброго здоров’я!» – так часто вітаються українці. А коли прощаються, кажуть: «Бувайте здорові!». Тобто бажають здоров’я і при цьому майже не замислюються, який глибокий зміст у цих словах. Здоров’я ‒ це справжнє багатство, наявність якого ми часто ігноруємо. 7 квітня весь світ відзначає Всесвітній день здоров’я, який було започатковано на честь створення в 1948 році Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), точніше, прийняття статусу цієї організації. З цієї нагоди пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "Здоров’я - головний життєвий скарб".
 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день