Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА БІБЛІОГРАФІЇ

2022-10-17
929(477)
У-45
Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. Ін-ту біогр. дослідж. – Вип. 21 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; редкол.: М. Г. Палієнко, В. І. Попик [та ін.]. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2021. – 372 с. : іл. – Бібліогр. наприкінці робіт та у підрядк. прим.
Збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень присвячений проблемам теорії та методології сучасної біографіки, аналізу здобутків і нерозв’язаних питань, нових явищ і тенденцій у її розвитку, завдань і перспектив подальшого поступу, висвітленню життєвого й творчого шляху діячів вітчизняної історії, науки та культури. Збірник орієнтований на науковців, які працюють у галузі біографіки, біобібліографії, соціальних комунікацій, розбудови електронних ресурсів біографічної інформації, а також на широке коло дослідників, які цікавляться вітчизняною історією і культурою.
271.222(477.411)
В 56
Вклади і вкладники Успенського собору Києво-Печерської лаври XVI–поч. XX століття : (сакральні тканини і вироби з металу у зібранні Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідника) : каталог / Нац. Києво-Печер. іст-культ. заповідник ; упоряд.: В. Щербакова, Г. Листопад ; відп. ред. В. Колпакова. – К. : КВІЦ, 2005. – 104 с. : іл., кольор. іл. – (Пам’ятки культури). – Імен. покажч.: с. 96-97. – Бібліогр.: с. 98-100.
Головна церква Києво-Печерської лаври – Успенський собор, упродовж віків був скарбницею не тільки духовних, але й матеріальних цінностей. Вони зберігалися у його ризниці. Серед предметів церковного вжитку знаходились і дарунки - вклади від представників влади, Церкви, військової еліти, видатних і заможних людей та інших верств суспільства. До цього каталогу увійшли вкладні сакральні тканини і вироби з металу ХVІ – поч. XX ст., які тепер зберігаються у фондах Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. 
Каталог зацікавить як фахівців і дослідників, так і широкий читацький загал.
271.222(477.411)
Н 27
Напрестольні Євангелії XVI–XVIII століть у зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника : каталог / Нац. Києво-Печер. іст-культ. заповідник ; упоряд. Л. Юріна ; відп. ред. В. Колпакова. – К. : КВІЦ, 2005. – 196 с. : іл., кольор. іл. – (Пам’ятки культури). – Імен. покажч.: с. 177-180. – Покажч.: с. 181-185. – Бібліогр.: с. 187-191.
Напрестольна Євангелія – річ сакральна, священна, до внутрішнього і зовнішнього оздоблення якої завжди ставились з особливою увагою. Кожна Євангелія, одягнена в святкові шати, єдина в своїй неповторності. В каталозі вперше подається попримірниковий бібліографічний опис більше 200 напрестольних Євангелій XVI-XVIII століть із зібрання Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Опис оправ супроводжується ілюстраціями, переважна більшість яких публікується вперше.
Каталог розрахований на широке коло дослідників культури, істориків, мистецтвознавців, бібліофілів.
001(477)
Н 34
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : [зб. наук. пр.]. – Вип. 62 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; редкол.: Н. Е. Кунанець, В. Горовий [та ін.] ; відп. за вип. О. З. Клименко. – К., 2021. – 530 с. : рис., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику наукових праць представлено матеріали, у яких розглянуті різноаспектні питання науково-етодичного та нормативного забезпечення розвитку бібліотечно-інформаційної діяльності наукової бібліотеки.
Видання призначене для спеціалістів бібліотек, науковців, аспірантів і студентів вишів, які досліджують актуальні питання розвитку бібліотечно-інформаційної діяльності.
 
001(477)
Н 34
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : [зб. наук. пр.]. – Вип. 61 : Стратегічні комунікації та глобальний інформаційний простір / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; редкол.: Н. Е. Кунанець, В. Горовий [та ін.] ; наук. ред. О. Онищенко. – К., 2021. – 352 с. : рис., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику наукових праць представлено матеріали, у яких висвітлюються актуальні питання гуманітарно-культурної складової стратегічних комунікацій в умовах інформаційних викликів часу, сучасних моделей діяльності бібліотек як наукових і соціокультурних центрів.
Видання орієнтоване на широке коло працівників бібліотечно-інформаційної сфери, науковців і практиків у сфері соціальних комунікацій та інформаційно-комунікативних технологій.

 


Новини

2022-11-29

Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку до 355-річчя від дня народження Джоната Свіфта "Майстер сатири та алегорій".

2022-11-25
Для українців міжнародне визнання Голодомору є свідченням встановлення історичної справедливості щодо оцінки злочину проти людяності, скоєного по відношенню до українського народу та демонстрацією засудження дій тоталітарного режиму, який знищив в Україні мільйони людей. Визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом Українського народу законодавчо закріплено Законом України «Про Голодомор 1932–1933 років в Україні», ухваленим Верховною Радою України 28 листопада 2006 року. Четверта субота листопада об’єднує українців через спільне минуле. Цьогоріч Україна та світ вшановують невинних жертв Голодомору-геноциду 26 листопада. Спільним обов’язком є гідно вшанувати пам’яті жертв голодомору комуністичного режиму. 
Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "Страшні роки геноциду" (до 90-річчя вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років).