Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ КРАЄЗНАВСТВА

2022-11-10
821.161.2(477.87)
Б 72
Бобонич, Кароліна Еріківна. Легенди про рослини : [зб. оповідань] / К. Е. Бобонич. – Ужгород : [б. в.], 2022. – 24 с. 
 
До збірника ввійшли легенди, написані Кароліною Бобонич та опубліковані в багатьох журналах і газетах в Україні, Польщі, Румунії, Канаді, США.
Для науковців, філологів, істориків, етнографів, викладачів і студентів вузів, учителів та учнів загальноосвітніх шкіл, усіх шанувальників народнопоетичної творчості.
 
75.071(477.87)
В 14
Вакула, Наталія Степанівна. Медицина в мистецькій спадщині Закарпаття : [альб.-кат.] / Н. С. Вакула, Л. І. Біксей. – Ужгород : ФОП Сабов А. М. : Бреза, 2022. – 168 с. : кол. іл. – Бібліогр.: с. 164-166. – Імен. покажч.: с. 167.
 
«Медицина – це воістину найблагородніше зі всіх мистецтв», – так колись сказав батько медицини Гіппократ.
Зібрані та досліджені матеріали зусиллями закарпатських фахівців із історії лікарської справи та мистецтва -Наталії Вакули і Людмили Біксей- склалися у книгу про наших медиків, їх долі, про медичну етику, філософію та образотворчу культуру в їх житті.
Найшляхетніше мистецтво – медицина, гідно відтворене через глибоко психологічні твори портретного жанру обдарованих Богом художників Закарпаття 19-21 століть.
Видання унікальне своїм мистецьким пафосом та вагомим суспільним надбанням. Закарпатська художньо-мистецька еліта промовляє до струн душі кожної людини через образи, варті шани і захоплення, образи лікарів-закарпатців.
Для широкого кола читачів.
 
 
821.161.2(477.87)
Г 45
Гечко, Руслана. Білий шум : [есеї] / Р. Гечко. – Ужгород : РІК-У, 2022. – 40 с. : іл. 
 
У своїх публіцистичних за формою викладу й філософських за змістом есеях авторка торкається актуальних питань сучасності, які сягають і минулого. Тема толерантності, зокрема в питанні рівності тендерів, змінюється роздумами про людину на війні, що вражають глибиною проникнення думки, специфікою узагальнень: «Молоді хлопці йдуть на передову, ще не знаючи життя, й уже за декілька років стають дідами, що бачили усе, а, повертаючись, не знають нічого...»; «Жах війни змушує відмовитися від утвердженої істини, бо вона не має сенсу, коли головне завдання – дожити до завтра; але вона ж породжує тотальну любов до батьківщини, хоча тільки у формі страху... » («Людина на війні»).
Цікавими є роздуми авторки про роль слова у людському бутті, про культурні надбання рідного народу, про важливість читання в еру стрімкого розвитку. Причому вона не лише рефлексує, а й пропонує конкретні кроки щодо врегулювання тих чи інших питань, скажімо, формування мовної стійкості.
 
271.4(477.87)"1918/1939"
К 46
Кічера, Віктор Васильович. Інституційний розвиток Мукачівської греко-католицької єпархії в Чехословаччині (1918-1939) / В. В. Кічера. – Ужгород : РІК-У, 2021. – 388 с. : іл, табл. – Бібліогр.: с. 379-387 та у підрядк. прим. 
 
Пропоноване дослідження стосується вивчення історії Мукачівської греко-католицької єпархії з акцентом на відносини зі світською державою Чехословаччиною (ЧСР) у 20-30-і pp. XX ст.
Видання розраховане на широкий читацький загал.
 
633.88
Л 56
Лікарські рослини як джерело інуліну для фармакології / П. П. Бобонич [та ін.]. – Ужгород : Ліра, 2021. – 32 с. : кол. іл. – Бібліогр.: с. 30.
 
У книжці подано основні відомості про лікарські рослини, які містять інулін. Наведено їх ботанічний опис та відсотковий склад інуліну.
Для лікарів, провізорів та фармацевтів.
 
 
821.161.2(477.87)
Л 64
Література Закарпаття в рецепції Юрія Балеги : [ст., рец., літ.-крит. огляди, передм. і післямови] / упоряд. Н. С. Ференц. – Ужгород : Ґражда, 2021. – 704 с. 
 
Книгу «Література Закарпаття в рецепції Юрія Балеги» склали статті, рецензії, літературно-критичні огляди, передмови і післямови, які публікувалися на сторінках різних періодичних видань упродовж п’ятдесятиліття. Присвячені вони різним письменникам, жанрам і загальним особливостям літературного процесу Закарпаття. Не все з літературно-критичного доробку Юрія Балеги увійшло в це видання. Окремі статті опубліковані у книзі «Особистість у вимірі часу». Літературна критика Юрія Балеги, сміємо стверджувати, все ж витримала випробовування часом. Без його імені важко скласти пазл літературного процесу на Закарпатті.
 
 
378.09
О-72
Освітні тренди професійного розвитку педагогічних працівників в умовах неформальної освіти : зб. навч.-метод. матеріалів для пед. працівників. Кн. 1 / В. Бережна, В. Биркович [та ін.] ; під ред. І. З. Даньків ; Комун. закл. "Центр профес. розвитку пед. працівників" Ужгород. міськради. – Ужгород : Ліра, 021. – 208 с. : кол. іл. – Бібліогр. наприкінці ст. 
 
У посібнику подано матеріали заходів, проведених для педагогів закладів освіти Ужгорода. Розкрито різні моделі щодо професійного розвитку педагога в пошуку інноваційних освітніх технологій; професійної підтримки педагогічних працівників з питань упровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти й нових освітніх технологій; підвищення рівня майстерності вчителів, їхньої фахової та інноваційної компетентностей; створення гнучких інформаційних технологій для розкриття творчого потенціалу педагогів та пошук ефективних шляхів організації освітньої діяльності.
Видання містить інформацію про сучасні освітні тренди, альтернативні школи, включає матеріали з досвіду роботи працівників ЦПРПП Ужгородської міської ради.
У розділі «На замітку педагогу» розміщено матеріали, що є актуальними та дають розгорнуте уявлення про ті документи, що повинні стати для кожного освітянина «настільною книгою».
Навчально-методичний посібник рекомендовано педагогічним працівникам та особам, які зацікавлені у розвитку освітньої галузі.
 
001.8(477.87)
У-33
Ужгородський національний університет. Науковий вісник Ужгородського університету : [зб. наук. пр.] / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т історії та міжнар. відносин; редкол.: М. Бабіч, А. Галемба [та ін.] ; гол. ред. Ю. В. Данилець. – Ужгород : Говерла, 1995 –  .
Серія : Історія, Вип. 2 (45). – 2021. – 166 с. : іл, табл. – Текст укр., англ. мовами. – Бібліогр. наприкінці ст. 
 
001.8(477.87)
У-33
Ужгородський національний університет. Науковий вісник Ужгородського університету : [зб. наук. пр.] / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Ужгородський національний університет; редкол.: М. М. Маляр, Г. І. Сливка-Тилищак, Ю. В. Андрашко [та ін.]. – Ужгород : Говерла, 1994 –  .
Серія : Математика і інформатика, Т. 40, № 1 / упоряд. Ю. В. Андрашко. – 2022. – 224 с. : рис., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. 
 
 
821.161.2(477.87)
Ф 32
Федака, Сергій Дмитрович. Історії нестримна течія : поезія / С. Д. Федака. – Ужгород : Ліра, 2021. – 68 с.
 
Збірка історичної лірики із трьох циклів присвячена ключовим епізодам української минувшини і сьогодення. Окремий цикл – про класиків української літератури Тараса Шевченка й Івана Франка, їхню роль в українському націєтворенні. Вітчизняна історія постає у віршах нестримним потоком, в якому нерозривно переплелися два струмені: один – це об’єктивний вир подій, другий – суб’єктивний рух історика углиб пізнаваних ним реалій.
 
 
821.161.25(477.87)
Ф 42
Фенцик, Євґеній. Творы / Є. Фенцик ; вшорили В. І. Падяк, вшорили М. Павліч, спередслово, додаткы, язык. упр. В. І. Падяк. – Пряшів : Выдавательство Пряшівской універзіты, 2021. – 400 с. : іл., портр. – (Русиньска класіка). 
 
Євгеній Фенцик (1844-1903) – священик, поет, прозаік, драматік, публіціста. Закладатель і незмінный редактор ізвістного ужгородьского часописа «Листокъ» (1885-1903). Іскрава і плодна особность добы будительства. Ёго творы, незаслужено забыты, лем днесь ся вертають ид русиньскому читателю.
Книга ёго выбратых творів вміщає в собі лем три майважны літературны творы (із веце як двасто); суть то повісті «Нищіє духом» и «Учитель-Неборак», а тыж драма «Покореніє Ужгорода».
 
 
37.018(477.87)"191/195"
Ч-46
Черепаня, Марія Тарасівна. Діяльність інтернатних закладів Закарпаття (перша половина XX століття) : монографія / М. Т. Черепаня ; М-во освіти і науки України, Мукачів. держ. ун-т. – Ужгород : РІК-У, 2022. – 296 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 225-260. 
 
У монографії на основі дослідження документальних матеріалів Державного архіву Закарпатської області обґрунтовано соціально-педагогічні умови процесу становлення та розвитку закладів інтернатного типу Закарпаття першої половини XX ст. На основі визначених хронологічних меж та об’єктивно-історичних умов виокремлено основні етапи у становленні та розвитку закладів інтернатного типу: І етап (1901 – 1919 pp.) – створення нормативно-правової бази для функціонування державних закладів інтернатного типу; II етап (1919 – 1938 pp.) – удосконалення системи освітньо-виховної роботи в закладах інтернатного типу; III етап (1939 – 1944 pp.) – згортання педагогічної практики інтернатної освіти, поширення впливу на розвиток релігійних та громадських організацій. Визначено особливості організації, підпорядкування та управління, кадрового забезпечення та змісту діяльності закладів інтернатного типу Закарпаття в межах кожного етапу. Актуалізовано конструктивний ретродосвід діяльності закладів інтернатного типу в Закарпатті першої половини XX століття в умовах реформування сучасної інтернатної освіти в Україні.
Наукова монографія слугуватиме вагомим джерелом для подальших розвідок науковців, викладачів і здобувачів закладів вищої освіти та поціновувачів історії вітчизняної педагогіки.

 


Новини

2023-12-11

В розділі "Електронна бібліотека" до ваших послуг електронна версія збірника спогадів, статей, бібілографічних джерел "Петро Скунць у колі сучасників".

2023-12-08

З нагоди 160-річчя від дня народження видатного українського письменника, фольклориста, мовознавця, етнографа Бориса Грінченка пропонуємо вам віртуальну виставку "І душу, і тіло даймо  за край свій єдиний...".

2023-12-08

Запрошуємо вам на презентацію книжки Миколи Пігуляка "Кухмейстер".

2023-12-06

12 грудня в нашій бібліотеці відбудеться презентація детективного роману Ярини Вовк "Не плач, моє красуне".
Вхід вільний.

2023-11-27

Шановні користувачі! Ювілейний рік Дмитра Кременя триває і ми пропонуємо вам нові надходження літератури до Відділу краєзнавства, які присвячені життю і творчості видатного земляка.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день