Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

2022-12-01

94(477)
С 13
Савченко, Олександр. Антиукраїнець, або Воля до боротьби, поразки чи зради [Текст] / О. Савченко. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2019. – 192 с.

Книга відомого вченого, економіста, громадського діяча, проф. Олександра Савченка присвячена вирішенню найскладніших соціально-економічних проблем України та українців. По-новому трактуючи ключові моменти історії України, автор доходить висновку, що тисячолітня еволюція українського суспільства створила не лише українських героїв, а й їхніх антиподів, антиукраїнцiв, до яких О. Савченко відносить «малоросів», «хохлiв», прихильників московсько-православної цивілізації, а також корупційну українську еліту. Автор надає конкретні рекомендації українцям, як зробити Україну успішною, а себе – заможними.

329(477)
П 14
Палінчак, М.  Особливості процесу інституціалізації політичних партій і партійної системи України в умовах демократичного транзиту [Текст] : монографія / М. Палінчак, Ю. Остапець, М. Лешанич ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : Ліра, 2021. – 240 с.

У монографії проаналізовано особливості процесу інституціалізації політичних партій і партійної системи України в умовах демократичного транзиту. Розроблено методологічний інструментарій для дослідження процесу інституціалізації політичних партій і партійної системи України. Розроблено індекс інституціалізації політичних партій, і на його основі розраховано рівень інституціалізації українських політичних партій. Запропоновано періодизацію процесу правової інституціалізації українських політичних партій. На основі аналізу процесу інституціалізації партійної системи України упродовж 1991 –2019 рр. установлено головні чинники, які його обумовлювали на різних етапах розвитку. Охарактеризовано конфігурацію партійної системи України та тенденції її розвитку на сучасному етапі.

342.5
Н 30
Народне вето як інститут безпосередньої демократії [Текст] : монографія / В. Ф. Харута [и др.]. – Ужгород : Ліра, 2021. – 256 с.

У монографії встановлено основні етапи розвитку народного вето. На основі аналізу різних теоретичних підходів визначено, що на території сучасної Європи становлення народного вето не знайшло масової підтримки або тільки формально декларується в деякій мірі норми законодавства, які передбачають лише абстрактну можливість скасування громадянами законів. З'ясовано, що саме концепція природного права стала фундаментом для формування народного вето, оскільки саме через призму природного права і розкривається необхідність дотримання ідей справедливості у суспільстві. З'ясовано, що особливість народного вето – це те, що воно є однією з безпосередніх форм вираження влади народу й виступає правовою конструкцією, яка надає пряму можливість здійснювати народовладдя, сприяє не лише взаємодії з представницькими органами влади на всіх рівнях її функціонування, але й встановлює двосторонній зв'язок між народом і його представниками. Визначено, що загальні принципи інститутів безпосередньої демократії поширюються й на народне вето, яке є одним з інструментів, із допомогою якого народ має можливість здійснити свою волю безпосередньо. Встановлено, що під механізмом реалізації функцій народного вето слід розуміти сукупність взаємопов'язаних нормативно-правових i організаційно-правових елементів (механізмів), що забезпечують громадянам практичний специфічний правовий вплив на суб'єкти (органи державної влади та органи місцевого самоврядування при здійсненні ними публічно-владних законодавчих й управлінських функцій) задля забезпечення захисту прав і свобод людини й громадянина від порушень з боку суб’єктів владних повноважень.

616.9
Г 69
Горленко, Олеся Михайлівна. Кір у дітей: ендоекологія, вакцинація, глистна асоціація [Текст] : [монографія] / О. М. Горленко, М. А. Поляк, В. М. Поляк-Товт ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]. – Дніпро : Ліра, 2019. – 246 с.

У монографії викладено основні етіологічні та патогенетичні механізми розвитку кору, часті глисті асоціації. У виданні описано клінічні прояви, діагностичні критерії, сучасне лікування та методи профілактики, вакцинація. Видання розраховане для студентів старших курсів, педіатрів, лікарів загальної практики – сімейних лікарів, лікарів інфекціоністів та епідеміологів.

334
С 69
Соціально відповідальне ведення бізнесу – складова сталого розвитку [Текст] : зб. матеріалів за результатами Всеукр. конкурсу наук. робіт здобувачів вищої освіти та молодих вчених з нагоди 30-ї річниці Незалежності України / Нац. акад. наук України, Держ. установа "Ін-т екон.-прав. дослідж. ім. В. К. Мамутова Нац. акад. наук України" та ін. ; за заг. ред. В. А. Устименко ; упоряд.: А. О. Сошников, А. В. Токунова ; ред.-упоряд. А. Є. Санченко. – К. : Компанія ВАІТЕ, 2022. – 396 с. : іл, табл.

Збірник містить матеріали наукових і експертних робіт з питань бізнесу та прав людини, які підготовлені учасниками Всеукраїнського конкурсу здобувачів вищої освіти і молодих вчених з нагоди 30-ї річниці Незалежності України та провідними вітчизняними і зарубіжними експертами. Роботи висвітлюють теоретичні й практичні аспекти проблематики соціально відповідального ведення бізнесу в Україні та світі, що стосуються різних галузей науки і сфер життєдіяльності суспільства, реалізації Україною міжнародних зобов'язань і досягнення Цілей сталого розвитку. Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів різних спеціальностей закладів вищої освіти, працівників органів державної влади і органів місцевого самоврядування, фахівців-практиків і суб'єктів господарювання, широкої зацікавленої громадськості.

338(477)
П 78
Програма Президента України "Велике будівництво – 2020". Об’єкти [Текст] / упоряд. Ю. Голик ; худ. О. Гугалова-Мєшкова. – Х. : Фоліо, 2022. – 1032 с. : кол.іл.

Національна програма "Велике Будівництво" спрямована на масштабну розбудову якісної інфраструктури України. Це дороги та школи, дитячі садки, центри екстреної медичної допомоги та стадіони. Проєкт розпочато з iнiцiативи Президента України Володимира Зеленського. До програми "Велике Будівництво" залучено кількасот тисяч осіб. У цій книзі лише невелика частина тих об’єктів, що були створені або реконструйовані у процесі створення нової якості життя.

233
К 12
Кабір, Сагіб. Анураґ Саґар [Текст] = Океан любові / С. Кабір ; пер. з браджа Радж Кумар Баґґа ; пер. з англ. О. Костеріна. – К. : Видавець Бихун В. Ю., 2022. – 292 с. : кол.іл.

Це дуже давня історія, яка по-різному передається майже у всіх Священних Писаннях. У поемі Кабiра розкривається її практичний секрет, який дає нам можливість пізнати своє «я» і поринути в наше походження – Бога. Кабір попереджає: "Я розкрию зміст "Анураг Саґара" (Океана Любові), але це зрозуміють лише виняткові святі. Без Любові досягти цього неможливо".

 


Новини

2024-02-19
Запрошуємо на вечір-спомин до Дня Героїв Небесної Сотні. Початок заходу: 16:30. Місце проведення: проспект Свободи, 16, читальна зала.
2024-02-13

17 лютого відзначає своє 65-річчя сучасна українська письменниця і перекладачка Євгенія Кононенко, творчість  якої заслуговує на увагу, бо є віддзеркаленням життя української інтелігенції 90-х років, західної культури, погляду звичайної пересічної людини та долі сучасної української жінки. Творчий доробок Євгенії Кононенко відзначено багатьма літературними та книжковими преміями. Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку „Королева короткої прози”, присвячену творчості Євгенії Кононенко.

2024-02-13

До вашої уваги нові надходження до Відділу краєзнавства.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день