Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА БІБЛІОГРАФІЇ

2022-12-27
027(477.411)
І-71
Інститут архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: формування та дослідження архівного фонду Національної академії наук України (2000-2020) : [монографія] / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства ; авт. кол.: О. В. Березовська, О. І. Вербіцька [та ін.]. – К. , 2021. – 344 с.
 
У монографії розкрито діяльність Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського з формування, наукового дослідження та реконструкції Архівного фонду Національної академії наук України, відображено роль інституту в процесі управління архівною справою та діловодством у НАН України та її установах.
Видання розраховане на науковців, що працюють у сфері архівознавства, бібліотекознавства, історії науки.
016:323.272(477)
Д 55
Добко, Тетяна. Українська революція (1917-1921) у бібліографічних покажчиках : монографія / Т. Добко, О. Дуднік ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. , 2022. – 392 с. – Бібліогр.: с. 332-381 та у підрядк. прим. – Імен. покажч.: с. 312-331.
 
У монографії схарактеризовано бібліографічні джерела з історії Української революціїта визвольної боротьби українського народу (1917–1921), видані в УРСР, СРСР, незалежній Україні та за кордоном у XX – на початку XXI ст. Увага акцентується на ідеологічних і методологічних засадах їх укладання, аналізується їхній зміст та інформаційне наповнення. Проаналізовано бібліографічні покажчики, списки, огляди, методико-бібліографічні матеріали, біобібліографічні видання, присвячені окремим регіонам, визначним подіям, військовим і державним структурам, підрозділам, органам і організаціям революційної доби, а також визначним діячам Української революції 1917–1921 р. – В. Винниченку, М. Грушевському, В. Липинському, Н. Махну, С. Петлюрі, П. Скоропадському та ін. Розглядаються покажчики, що розкривають зміст окремих періодичних видань. Значну увагу приділено аналізу покажчиків, підготовлених представниками українських національно-патріотичних сил за кордоном, бібліографічних видань радянських дослідників, а також актуальним бібліографічним працям сучасних бібліографів, зокрема присвяченим 100-річчю Української революції. Додаток складає список бібліографічних посібників, які висвітлюють питання Української революції, її видатних діячів і учасників. Видання розраховане на істориків, зокрема історіографів, бібліотекарів, викладачів закладів вищоїосвіти, аспірантів і студентів.
316.7(477)"19/20"
І-74
Інформаційний синтез українського національного простору в контексті варіативності його соціокультурних кодів : аналіт. зап. / Л. А. Дубровіна, К. В. Лобузіна [та ін.] ; відп. ред. Л. А. Дубровіна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. , 2021. – 60 с.
 
Варіативність соціокультурних кодів у світосприйманні, історичному мисленніі культурній пам'яті, притаманна сучасній Україні, значним чином зумовленаяк історичними умовами розвитку, так і сучасними викликами. Завданням якдержавної гуманітарної політики, так і діяльності культурних установ є, з одногобоку, нівелювання деструктивних аспектів такої варіативності, недопущення їїінструменталізації в політичних інтересах як внутрішніх, так і зовнішніх гравців;а з іншого – збереження і використання її конструктивного потенціалу як ресурсунаціональної адаптивності та основи формування інклюзивної нації.Аналітична записка присвячена дослідженню культури як сукупності матері-ального і духовного надбання держави та інформаційно-культурного простору. Проаналізовано міжнародний досвід у регулюванні культурної політики тастворенні цифрового ресурсу культурної спадщини. Висвітлено концептуальнізасади представлення культурної спадщини України та питання консолідаційних аспектів цифрової конвергенції. Запропоновано огляд проєктів Національноїбібліотеки України імені В. І. Вернадського та вчених НАН України з розбудовицифрових ресурсів культурної пам’яті України.
316.7(477)"20"
Р 41
Репрезентації поліфонічності національного буття в державних національних соціогуманітарних стратегіях: стан та перспективи : аналіт. записка / О. С. Онищенко, Ю. М. Половинчак [та ін.] ; відп. ред. Ю. М. Половинчак ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. , 2021. – 44 с. – Бібліогр.: с. 38-43. 
 
Аналітична записка присвячена виявленню стану суспільного сприйняття та державного унормування українського простору у його амбівалентних характеристиках множинності, варіативності та цілісності. Дослідження має на меті введення проблеми репрезентації поліфонічності національного буття в контекст державної національної та соціогуманітарної стратегії.
025(477)
Р 85
Рукописна та книжкова спадщина України : археогр. дослідж. унік. арх. та бібл. фондів. Вип. 28 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л. А. Дубровіна, В. В. Бездрабко [та ін.] ; ред.-пер. Д. Д. Лелюх ; відп. за вип. Ю. Б. Дудка. – К. : ІР НБУВ, 2022. – 468 с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. 
 
Збірник наукових праць, фахове продовжуване видання з підзаголовком «Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів».
Розрахований на фахівців у галузі книгознавства, кодикології, археографії, архівознавства, джерелознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства, соціальних комунікацій, а також на широке коло дослідників, які цікавляться вітчизняною історією.
 
929(477)
У-45
Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. Ін-ту біогр. дослідж. Вип. 22 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; редкол. : М. Г. Палієнко, В. І. Попик [та ін.]. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2021. – 308 с. : іл., табл. – Текст укр., англ. мовами. – Бібліогр. наприкінці робіт та у підрядк. прим. 
 
Збірник наукових праць присвячений теоретичним і методичним засадам вітчизняної біографістики як окремої спеціальної історичної дисципліни, сучасним проблемам, тенденціям і перспективам розвитку української та світової біографіки та біобібліографії, питанням формування електронних біобібліографічних ресурсів, висвітленню життєвого та творчого шляху відомих діячів науки, освіти та культури України.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новини

2023-02-06
10 лютого о 16:30 в Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Ф. Потушняка (пр..Свободи,16) відбудеться презентація нових книг Наталії Дурунди «За брамою пекла» та «Під клеймом OST». Наталія Дурунда — українська письменниця, авторка шести повістей і шести романів, членкиня Національної спілки письменників України. Серед творів пані Наталії художні твори про сталінські репресії, події Другої Світової війни, російської агресії на Сході України та радянсько-афганської кампанії 1979-1989 рр. Роман «За брамою пекла» – творче полотно, зіткане з мозаїки реальних людських спогадів і гармонійно вплетене в цікавий сюжет. Художній твір веде читача сторінками Другої Світової війни, в яких ідеться про долі українців, вивезених на примусові роботи до фашистської Німеччини. Роман «Під клеймом «OST» – друга книга серії «За брамою пекла», що змальовує життя репатріантів у повоєнний період, Хрущовської відлиги, Горбачовської перебудови і аж до наших днів. 
2023-02-04
07.02.23   Творча майстерня:  "Креативна годівничка" - майстер клас  та цікава інформація від орнітолога з УжНУ, ідеї професійної художниці, поради майстра - дорослим та дітям. Виготовлені орнітологічні таблички будуть встановлені на набер. Незалежності ;  екологічні годівнички з дерева та кераміки - розміщені на території Скансену.  Для всіх учасників додатково б/о  екскурсія музеєм архітектури та побуту. Організатори заходу: волонтери, ГО "Неємія", ГО "АБЗ", ГО "Сінема Спейс"
2023-02-03

Шановні колеги, пропонуємо вашій увазі методико-бібліографічні матеріали "Василь Поп - фундатор закарпатського літературознавства", присвячені 90-річчю від дня народження кандидата філологічних наук, критика.

2023-02-02

Шановні користувачі! Для вас нові надходження до Відділу художньої літератури.

2023-01-25

Шановні користувачі! Пропонуємо вашій увазі нові надходження до Відділу краєзнавства.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день