Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

2022-12-28
321(477)"1917/1921"
П 32
Пінак, Євген. 1920: на захисті Європи від більшовизму [Текст] / Є. Пінак, Я. Файзулін, М. Майоров ; Укр. ін-т нац. пам’яті. – [К.] : [б. в.], [2021]. – 52 с. : фото.
 
Брошура побудована на основі матеріалів виставки "1920: на захисті Європи від більшовизму" – спільного проєкту Українського інституту національної пам’яті, Державної архівної служби України, Галузевого державного архіву УІНП. Виставка вшановувала 100-річчя подій, які в історії отримали назву "Диво над Віслою". Понад 100 років тому, в серпні 1920 року, українська та польська армії спільними зусиллями зупинили наступ російських більшовицьких військ на Європу. Перемога Війська Польського під Варшавою стала можливою, зокрема, завдяки вмілій обороні Замостя українськими та польськими частинами під командуванням українця – полковника Армії УНР Марка Безручка. Воєнний успіх польських та українських військ зруйнував плани більшовиків щодо поширення "червоної" революції в Європі.

94(477)
U 16
Ucrainica Mediaevalia [Текст]. Vol. 4, 2021 / Г. Папакін, І. Ліхтей [та ін.] ; редкол.: А. Єрмоленко, Г. В. Папакін [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. – К. : [б. и.], 2022. – 488 с. : іл.

"Ucrainica Mediaevalia" – це міждисциплінарне рецензоване наукове видання, присвячене широкому колу питань історії, культури, літератури та філософії середньовічної й ранньомодерної доби. Видавцями є Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського та Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України. Видання є міждисциплінарною платформою для ознайомлення широкого кола читачів з результатами інноваційних досліджень у галузі методології історії, культури, філософії, конкретних історичних та історико-філософських досліджень, публікації нових знахідок у галузі текстології, епіграфіки чи палеографії середньовічної й ранньомодерної України, Європи та Візантії. Важливою складовою журналу є публікації джерел з історії Середньовіччя та медієвістики загалом. Пропонований четвертий випуск побачив світ під час повномасштабної російської агресії та активних бойових дій. Серед запропонованих матеріалів – дописи про храми Києва, аспекти судової системи XVII століття, "Слово о полку Ігоревім" в переспіві Миколи Аркаса та інші цікаві статті.

94(477)"19"
Л 46
Ленкавський, Степан. Український націоналізм [Текст] : твори / С. Ленкавський ; Ін-т наук. студій націоналізму. – Вид. 2-ге, змін. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2022

До другого тому творів відомого ідеолога та Провідника ОУН, автора Декалогу українського націоналіста Степана Ленкавського ввійшли праці, що становлять ідеологічну та філософську частину його творчої спадщини. Вони широким спектром охоплюють вплив діяча на становлення світоглядних основ ОУН, виховання та політичну освіту її членства, формування внутрішньоорганізованої системи вишколів, протиборство з більшовицьким колоніальним режимом, викриття його московського коріння і тоталітарної, антигуманної та денаціоналізаційної сутності. Пропонована підбірка творів Степана Ленкавського пронизана ідеєю нації, її незбагненним ірраціональним гоном до життя і самотвердження, інструментальною роллю націоналізму в реалізації її призначення. Автор звертається до теми національної революції, обґрунтовує засадничий націоналістичний принцип опертя на сили власного народу, вдасться до роздумів про призначення національної еліти, політичну консолідацію українського суспільства, тяглість і спадкоємність національно-визвольної боротьби. Його думки актуальні при осмисленні ряду проблем сучасного українського суспільно-політичного життя. Важливе місце у творчості Степана Ленкавського займає націоналістичний символізм. Дух Землі і Дух Крові спонукають українську націю вести одвічну боротьбу за право владарювання на своїй землі. Кожна історична форма української державності це вияв національного інстинкту самоствердження. Боротьба породжує культ зброї і культ героїзму. Героями новітнього етапу боротьби стали Симон Петлюра, Євген Коновалець, Роман Шухевич, Степан Бандера. "В цій боротьбі вони згинули героями; а герої не марно. Вони життям своїм творять реальність, а своєю смертю – міт. Міт непоборности, змагання, величі і слави!" До цього тому ввійшли й філософські праці та нотатки Степана Ленкавського. Його філософські зацікавлення невід'ємно и органічно пов'язані з ідеологічною діяльністю та накладають на неї свій відбиток. Автор був філософом-ідеалістом, перебував під впливом засновників школи "філософії життя" та культивував у своїх творах високий дух ідеалізму, волі до життя, вищості духовного над матеріальним, нації як "непроминального твору" і "повноти духовного життя". Книжка розрахована на дослідників української історії, української політологічної думки, історії та ідеології українського націоналізму й на широке коло його прихильників.

364.6(477.61/.62)"364"
П 27
Перші кроки до відновлення справедливості: посібник для тих, хто долає наслідки сексуального насильства, учиненого під час збройного конфлікту на Донбасі [Текст] / І. Довгань, В. Смірнов [та ін.]. – К. : ГО "Східноукраїнський центр громадських ініціатив", 2021. – 136 с. : іл.

Дане видання ставить за мету допомогти тим, хто постраждав від сексуального та гендерно-обумовленого насильства під час збройного конфлікту на Донбасі. У посібнику зібрано інформацію, що дає відповіді на запитання: що таке сексуальне та гендерно-обумовлене насильство, які форми та наслідки воно має, а також які існують способи подолання таких наслідків. Посібник містить практичні рекомендації з покроковим описом дій постраждалої особи в процесі юридичного захисту своїх прав, а також зразки необхідних юридичних документів. Частина книги – це список контактів державних та громадських організацій, які надають різноманітну допомогу постраждалим. Посібник підготовлено Східноукраїнським центром громадських ініціатив у співпраці з Мережею жінок, які постраждали від сексуального насильства, "SEMA-Україна".

342.4(477)
З-69
Зміни до Конституції у частині децентралізації через консенсус [Текст] : звіт за результатами інклюзивних позапарламентських публічних консультацій / упоряд. А. Драженко. – [К.] : [б. в.], 2020. – 480 с. : фото.кол.

Ця публікація є самостійним важливим елементом інклюзивного (діалогового) процесу публічних консультацій. Вона презентує результат процесу пошуку консенсусних положень, який тривав більш як пів року, та має на меті зафіксувати і представити зроблені широким колом стейкголдерів та експертів напрацювання перед завершальним етапом – парламентським діалогом. На сторінках звіту після відгуків учасників про власне процес ви знайдете найголовнішу частину – спільне комюніке і протокол угод та розбіжностей. Для того, щоб отримати цей результат, учасники й організатори пройшли шлях роботи над спільним дизайном процесу, взяли участь у регіональному турі обговорення та онлайн-консультаціях зі стейкголдерами, провели відкриті експертні обговорення у форматі "акваріумів" та воркшопи з напрацювання рішень. Усі можливі елементи цих етапів оцифровані, задокументовані та викладені у хронологічному порядку в другій частині цього видання, щоб кожен міг ознайомитись із тим, скільки зусиль доклали великі та малі кола залучених учасників у конструюванні такого рішення. Беріть в роботу головне, зважайте на витоки.

 


Новини

2023-01-25

Шановні користувачі! Пропонуємо вашій увазі нові надходження до Відділу краєзнавства.

2023-01-12

Пропонуємо вашій увазі нові надходження до Відділу художньої літератури.