Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

2023-02-23

811.161.2
С 91
Сучасний словник іншомовних слів [Текст] : розгорнуті пояснення до слів та виразів, морфологічні особливості, походження слів, слова-синоніми / уклад. Л. І. Нечволод. – Х. : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2008. – 768 с.

До пропонованого словника іншомовних слів включено загальновживану лексику, а також слова та термінологічні словосполучення, які органічно ввійшли в обіг української літературної мови в останнє десятиліття і відтворюють сучасний рівень розвитку науки, техніки, екології, інформатики, економіки, освіти та культури. Словник укладено за сучасними лексичними, граматичними, орфоепічними та стилістичними нормами. Особлива увага зосереджується на відмінкових закінченнях іменників у родовому відмінку однини, невідмінюваних словах.

34
М 42
Медичне право [Текст] : навч.-метод. комплекс / О. О. Грін ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]. – Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2022. – 134 с.

Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Медичне право" містить структуру програми навчального курсу для студентів спеціальності 222 "Медицина" (за спеціалізацією "Лікувальна справа", магістр) та спеціальності 221 "Стоматологія" (за спеціалізацією "Лікар-стоматолог", магістр), тематику лекційних, практичних та самостійних занять, короткий словник медико-правових термінів, а також перелік джерел і літератури

94(4)
Н 72
Новак, Анджей. Як поставала "імперія зла"? [Текст] : досвід Центрально-Східної Європи / А. Новак ; пер. з пол. М. Яковина ; Нац. ун-т "Києв.-Могилян. акад.", Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства, Центр Європ. гуманіт. дослідж. – К. : Дух і Літера, 2021. – 352 с. – (Історична бібліотека Польського Інституту).

Перша україномовна книжка польського історика, професора Анджея Новака містить розмаїті історико-есеїстичні тексти, в яких обговорюється широке коло питань історії Центральної і Східної Європи: постання й самопрезентація Російської імперії та Радянського Союзу, витоки й еволюція польського "прометеїзму", парадокси й протиріччя розвитку американської славістики, а також місце й місія професійного історика в сучасних суспільних дебатах.

821.161.2.09
Т 50
Товт, Ольга Олександрівна. Історико-романтична драматургія Миколи Костомарова [Текст] : монографія / О. О. Товт ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2022. – 236 с. : іл.

Літературознавча студія молодої дослідниці із Закарпаття Ольги Олександрівни Товт усебічно розкриває драматургічну творчість одного із яскравих представників українського романтизму Миколи Костомарова (1817-1885). Використовуючи нові підходи в аналізі історико-романтичної драми письменника, посутньо доповнюючи їх різноманітним теоретико-літературним та історико-літературним матеріалом, малознаними сторінками з біографії та художньої і наукової спадщини Миколи Костомарова, авторка монографічної праці виявляє особливості романтичного мислення драматурга, своєрідність його драматургічного доробку в контексті розвитку української романтичної драми 30-40-х років ХІХ століття, його історіософські засади творчості, самобутність його ідейно-естетичної свідомості, що позначилася на п'єсах "Сава Чалий", "Переяславська ніч", "Украинские сцены из 1649 года", "Кремуций Корд" та "Эллины Тавриды". Ольга Товт розглядає історичну драматургію Миколи Костомарова крізь призму його романтичного мислення як системне й цілісне естетичне явище в нашому національному письменстві. Розраховано на науковців, педагогів, студентську та учнівську молодь, тих, хто любить українську літературу й сценічне мистецтво.

811.161.2
З-91
Зубков, Микола Григорович. Сучасна українська ділова мова [Текст] : підруч. для вищ. та серед. спец. навч. закл. / М. Г. Зубков. – [8-ме вид., випр.]. – Х. : ФОП Співак Т. К., 2007 (2006). – 448 с.

Підручник містить характеристику функційних стилів сучасної української літературної мови. Наведено типові зразки рукописних документів, їх класифікацію, складники й вимоги до укладання. Правила в розділах "Орфографія та орфоепія", "Морфологія і правопис та "Графіка" враховують останні зміни правопису й акцентують увагу на особливостях уживання частин мови в діловодстві. Розділ "Усне ділове мовлення" осягає основи культури мовлення. Запитання та завдання для самоконтролю допоможуть самостійно повторити теоретичний матеріял. Вправи призначено для закріплювання знань. Додатки містять: словничок слововживання; скорочення слів і словосполук; російсько-український словник типових мовних зворотів; понад 500 слів із літерою "Ґ"; власні назви. Для викладачів середньої та вищої школи, учнів, студентів, а також для всіх, хто прагне грамотно і правильно укладати сучасні i ділові папери.

 


Новини

2023-12-11

В розділі "Електронна бібліотека" до ваших послуг електронна версія збірника спогадів, статей, бібілографічних джерел "Петро Скунць у колі сучасників".

2023-12-08

З нагоди 160-річчя від дня народження видатного українського письменника, фольклориста, мовознавця, етнографа Бориса Грінченка пропонуємо вам віртуальну виставку "І душу, і тіло даймо  за край свій єдиний...".

2023-12-08

Запрошуємо вам на презентацію книжки Миколи Пігуляка "Кухмейстер".

2023-12-06

12 грудня в нашій бібліотеці відбудеться презентація детективного роману Ярини Вовк "Не плач, моє красуне".
Вхід вільний.

2023-11-27

Шановні користувачі! Ювілейний рік Дмитра Кременя триває і ми пропонуємо вам нові надходження літератури до Відділу краєзнавства, які присвячені життю і творчості видатного земляка.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день