Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

2023-03-21

271.4(477)"19"
М 69
Михалейко, Андрій. Митрополит Андрей Шептицький і нацистський режим, 1941-1944: між християнськими ідеалами і політичними реаліями [Текст] / А. Михалейко ; авториз. пер. з нім. О. Сидор ; Ін-т історії Церкви Укр. католиц. ун-ту, Укр. ін-т нац. пам’яті. – Львів : Український католицький університет, 2021. – 416 с.

Митрополит Андрей Шептицький по праву вважається однією з найвпливовіших і водночас найскладніших постатей в історії Української Греко-Католицької Церкви. За більш як сорок років на митрополичому престолі він стикався з усіма тими катаклізмами, що спіткали європейців у першій половині ХХ століття: світовими війнами, розпадом імперій, поширенням і пануванням тоталітарних ідеологій тощо. І хоч сам він не вважав себе політиком, його пастирське служіння неминуче набувало суспільно-політичного виміру та значення, а його ставлення, зокрема, до нацистського режиму та його діяльність у роки німецької окупації ще й досі дістають діаметрально протилежні оцінки й нерідко стають предметом ідеологічно забарвлених дискусій. Це дослідження – спроба запропонувати новий погляд на діяльність галицького ієрарха в 1941–1944 рр., реконструювавши перебіг трьох років його життя під нацистським пануванням. Автор розглядає Шептицького в широкому контексті, який визначався тогочасними уявленнями про відносини між Церквою і державою, надіями на здобуття української державності, мріями про поєднання Церков, а також тими викликами, що поставали перед Церквами під владою безбожних і людиноненависницьких режимів, – і показує, як митрополит шукав відповіді на складні питання та які були реальні межі його можливостей в умовах німецької окупації.

615
З-14
Загальна лікарська підготовка. Фармакологія "Крок 1" [Текст] : навч. посіб. для самопідгот.  до ліценз. іспиту по системі "Крок – 1" для студентів вищ. мед. навч. закл.: [тестові завдання] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.] ; упоряд. О. М. Торохтін [та ін.]. – Ужгород : Ліра, 2017. – 184 с.

Збірник тестових завдань по фармакології з медичною рецептурою містить основні розділи дисципліни, які передбачені типовою програмою. Посібник складено відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста за кредитно-модульною системою відповідно Болонського процесу(«Крок 1»). Розраховано для студентів вищих навчальних медичних закладів ІІІ-ІV рівні акредитації МОЗ України (лікувальна справа, фармація, стоматологія).

316.77
М 80
Мороз, Оксана. Боротьба за правду [Текст] : як мій дядько переміг брехню / О. Мороз. – К. : Yakaboo Publishing, 2020. – 160 с. : іл.

Книга розвінчує міф про те, що звичайна людина не може розпізнати брехню в ЗМІ та соціальних мережах. Може, проте для цього потрібно дотримуватися інформаційної гігієни. Простих правил, які здатен освоїти кожен і незалежно від віку. Це історія пошуків дядьком Іваном правди. Через буденні проблеми та сучасне життя показується, як людину змінює інформація та що вона сама цьому може протиставити. Це процес формування інформаційної гігієни у простого українця. Зі всіма сумнівами, невдачами, навчанням, мотивацією, результатами. Основні події відбуваються з весни 2019 до літа 2020 років.

543
Ф 43
Фершал, Максим Вікторович. Аналітичні сенсорні системи [Текст] : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл., які навчаються за напрямком підгот. "Хімія" / М. В. Фершал ; уклад. М. В. Фершал ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : Говерла, 2022. – 220 с. : іл, табл.

Розглянуто принципи роботи сенсорів та їх використання у аналізі, конструювання сенсорних систем, принципи їх роботи та отримання аналітичного сигналу. Приведено основні уявлення про електрохімічні, оптичні, гравіметричні та біосенсори і їх використання в аналізі. Призначено для студентів та аспірантів які навчаються за напрямом підготовки «Хімія».

341.7(477)"1917/1921"
Д 70
"Досвід, куплений дорогою ціною...". Українська дипломатія [Текст] : 1917-1926 / Укр. ін-т нац. пам’яті, М-во закордон. справ України, Держ. архів. служба України ; працювали: І. Матяш, Я. Файзулін, О. Женжера. – К. : [б. в.], [2021]. – 52 с. : фото.

Брошура видана на основі вуличної виставки "Досвід, куплений дорогою ціною…": Українська дипломатія 1917–1926".Виставка є одним із проєктів у рамках відзначень сторіччя Української революції 1917–1921 років. На основі унікальних архівних документів та світлин вона розкриває історію української дипломатії у час, коли українці намагалися відстояти свою державність на початку XX століття. Проєкт розповідає про те, яких зусиль доклали дипломати для визнання і розбудови української незалежності, а також про шляхи формування мережі українських дипломатичних установ у 28 державах світу.

 


Новини

2024-07-16

Шановні користувачі, для вас нові надходження до Відділу художньої літератури.

2024-07-11

15 липня святкує своє 85-річчя поет, перекладач, сценарист, член Спілки письменників України – Павло Михайлович Мовчан. З цієї нагоди пропонує вашій увазі віртуальну виставку „Глибини Слова і велич Чину”.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день