Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

2023-05-11

332
Т 16
Талавиря, М. П. Розвиток сільських територій в Європейському Союзі : монографія / М. П. Талавиря, М. В. Газуда, Л. М. Газуда ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2022. – 504 с. : іл, табл.

У монографії розглядаються теоретико-методологічні засади і практичні аспекти формування економічного механізму державної підтримки розвитку сільських територій та шляхи його удосконалення. Визначені базові принципи та інструменти підтримки сільського господарства та сільських територій в рамках Світової організації торгівлі та Спільної аграрної політики Європейського Союзу. Проаналізовано стан розвитку сільських територій з погляду відродження і сталого розвитку аграрної сфери економіки. Обґрунтовуються шляхи покращення розвитку сільських територій та поліпшення фінансового забезпечення соціального розвитку села. Розрахована на фахівців і керівників агропромислового виробництва, підприємців, науковців, аспірантів, студентів аграрних навчальних закладів.

94(477)"1917/1938"
У-45
Україна радянська. Ілюзії та катастрофи "комуністичного раю", 1917-1938 роки / Г. Єфіменко, Я. Примаченко, О. Юркова ; під заг. ред. Г. Єфіменко. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 352 с. : іл, фото.кольор. – (Історія без цензури) (Громадський просвітницький проект "LІКБЕЗ. Історичний фронт")

Сьогодні, коли відбуваються потужні зрушення в суспільному сприйнятті минулого, відновлюється інтерес до історії України. Читач може познайомитися з думкою провідних вітчизняних істориків, результатами останніх наукових досліджень та відкриттів. При цьому автори не виконують ідеологічне замовлення, їхні оцінки часом не збігаються, що дозволяє кожному з нас самому виступити суддею в цих суперечках.
• Національна політика більшовиків як засіб відродження імперії
• Казус Кривдонбасу: довкола справжніх обставин появи та зникнення Донецько-Криворіжської республіки
• Голодомор як закономірний результат більшовицької політики та особливості формування ілюзій в Україні в постголодоморні 1933-1938 рр.
• Більшовицькі "запаморочення від успіхів" та методи їх лікування
Сьогодні ці теми стали вкрай актуальними, і пропонована книжка може відповісти на чимало питань, які цікавлять і турбують кожного українця.

811.161.2
Т 49
Тлумачний словник сучасної української мови : [близько 20 000 слів і словосполучень] / за ред. В. С. Калашник ; уклад.: Л. П. Коврига, Т. В. Ковальова, В. Д. Пономаренко. – Х. : Белкар-книга : Еспада, 2005. – 800 с.

Словник с багатим на інформацію довідником з української мови, побудованим на засадах сучасної лексикографії з широкою фіксацією нормативності мовних явищ на різних рівнях: лексичному, акцентуаційному, граматичному, стилістичному. Крім загальновживаної лексики, у словнику подаються значна кількість термінів сучасної науки і техніки, основні терміни зі сфери мистецтва, а також слова, що означають важливі економічні, політичні, історичні, філософські поняття. У словнику міститься лексика, що активно функціонувала протягом ХХ ст. i належним чином демонструє лексичний склад української мови початку третього тисячоліття. Тлумачний словник містить близько 20 тисяч реєстрових слів і словосполучень. Словник розрахований на учнів середньої школи, студентів вищих навчальних закладів, викладачів. Може бути корисним для всіх, хто прагне поглибити знання з сучасної української мови.

94(477)"19"
Р 70
Ромовська, Зорислава Василівна."Присуд смерті приймаю", або Хто він – Степан Бандера / З. В. Ромовська. – Львів : ПАІС, 2020. – 64 с.

Виданий текст є передруком фрагменту книги Зорислави Ромовської "Роздуми небайдужої жінки" (Л., 2011) зі змінами. Степана Бандеру дехто й досі вважає зрадником українського народу, вбивцею мільйонів українців, поляків та євреїв. З їхніх мізків, "контужених сталінізмом" (вислів Полікарпа Шафети), цей осад потужної комуністичної пропаганди навряд чи колись вивітриться. Тож нехай там спокійно й догниває, під поминальним дзвоном конституційного права на свободу світогляду. Ця книга для тих людей, хто здатен налаштувати свій мозок на критичне мислення. Вона – головно для тих, чию свідомість охаювання Степана Бандери зачепило тільки рикошетом, і тих, для кого Степан Бандера досі – terra incognita.

811.161.2
В 29
Венжинович, Наталія Федорівна. Сучасна українська літературна мова. Морфологія : навч.-метод. посіб. для студентів укр. від-ня філол. ф-ту / Н. Ф. Венжинович, О. Д. Пискач ; М-во вищої освіти України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2021. – 222 с.

Навчально-методичний посібник призначений для проведення практичних занять із морфології сучасної української літературної мови. У ньому подано вузлові теоретичні питання, завдання для самостійної роботи, різноманітні вправи, тести, а також детальні зразки морфологічного аналізу. Базова та допоміжна література є орієнтиром і для науково-дослідної роботи студентів. Посібник буде корисним не тільки для студентів, але й для вчителів-філологів і всіх тих, хто цікавиться проблемами морфології сучасної української літературної мови.

343.13(477)
Ч-49
Черниченко, Ірина Василівна. Кримінальний процес України : навч.-метод. матеріали для студентів / І. В. Черниченко ; М-во освіти і науки України, Природн.-гуманіт. фах. коледж [та ін.]. – Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2022. – 148 с. : іл.

Навчально-методичні матеріали включають плани практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, перелік питань для самоконтролю, тести з навчальної дисципліни "Кримінальний процес України". Окремо до кожної теми подано навчальний матеріал, рекомендовано необхідні нормативні джерела та додаткову літературу, теми рефератів, доповідей, глосарій.

 


Новини

2024-06-19

Її називають авторкою оптимістичної прози. Однак Галина Вдовиченко — оптиміст не тільки на книжкових сторінках, а й на сторінках свого життя. 21 червня Галина Вдовиченко святкує своє 65-річчя  і з цієї нагоди пропонуємо вам віртуальну виставку „Життя сильніше за правила”.

2024-06-04

Шановні користувачі, пропонуємо вашій увазі нові надходження до Відділу художньої літератури.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день