Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА БІБЛІОГРАФІЇ

2023-10-24
016:021(477)
В 40
Взаємодія в українській бібліотечній науці і практиці (1926-2021) : анот. бібліогр. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; упоряд. О. Л. Сокур. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2022. – 216 с. – Бібліогр.: с. 201-207. – Імен. покажч.: с. 208-213.
Анотована бібліографія містить інформацію про дисертації, автореферати, монографії, статті з наукових збірників, журналів, матеріалів конференцій із питань бібліотечної взаємодії, співпраці, співробітництва, партнерства, кооперації, інтеграції, які було видано упродовж 1926–2021 рр.
016:821.161.2.09"19/20"
С 19
Степан Євстахійович Сапеляк – поет, літературознавець, громадський діяч (1952-2012) : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Терноп. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. : Т. В. Добко, М. В. Пайонк ; редкол.: Л. А. Дубровіна, В. І. Вітенко [та ін.]. – К. : Світ Успіху, 2022. – 148 с. : іл. – Назва на корінці : Степан Євстахійович Сапеляк. – Бібліогр. у підрядк. прим. – Імен. покажч.: с. 114-122.
Пропонований читачам посібник охоплює бібліографію окремих друкованих видань та публікації творів видатного українського поета, публіциста, літературознавця, правозахисника Степана Євстахійовича Сапеляка (1952–2012), а також літературу про його життя й діяльність, опубліковану упродовж 1974–2021 рр. Біобібліографічний покажчик адресовано літературознавцям, історикам, викладачам, студентам, бібліотечним працівникам, усім, хто цікавиться життям і творчістю С. Сапеляка та українською поезією загалом.
929(477)"20"
У-45
Українська біографіка XXI століття: мозаїка контекстів і форм : кол. монографія / В. І. Попик, Г. А. Александрова [та ін.] ; відп. ред. В. І. Попик ; редкол. : В. І. Попик, Л. І. Буряк [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2021. – 400 с. – Назва на корінці : Українська біографіка XXI століття. – Бібліогр.: с. 377-396 та у підрядк. прим.
Колективна монографія Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського присвячена аналізу сучасного стану, здобутків і невирішених проблем, завдань і визначальних тенденцій розвитку вітчизняної біографіки як інформаційно-комунікативного ресурсу в умовах політичних і соціокультурних трансформацій українського суспільства. Сформульовані в монографії теоретичні положення та методичні рекомендації, адресовані дослідникам-біографістам, працівникам видавничої й інформаційної сфери, бібліотекарям, а також представникам громадських осередків – усім, хто причетний до справи біографічних біодосліджень, інтеграції й розширення культурологічної інформації та біографічних знань.
016:025.26(477.411)
О-19
Обмінний фонд Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у 2022 році : бібліогр. покажч. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.] ; уклад. : Л. А. Пестрецова, І. О. Шульга [та ін.]. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2022. – 188 с. – Імен. покажч.: с. 168-185.
У покажчику представлено видання з обмінного фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, які пропонуються установам-партнерам НБУ з документообміну. 
Для працівників бібліотек, вищих навчальних закладів, музеїв та інших наукових установ для формування та поповнення бібліотечних фондів.
76(4)
Є 24
Європейський гравірований портрет XVI–XIX ст. з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: дослідження, ілюстрований каталог : у 2 кн. Кн. 1 / Г. М. Юхимець, Д. Д. Фоменко [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : Академперіодика, 2022. – 496 с. : іл. – Назва на корінці : Європейський гравірований портрет XVI–XIX ст.
Запропонований ілюстрований науковий каталог європейського гравірованого портрета XVI―XIX cт. (понад 800 од. опису) є першим довідковим виданням зібрання НБУВ, що презентує образи історичних осіб  (імператорів, королів та можновладців, політичних, державних, релігійних діячів, військовиків, учених, філософів, істориків, письменників, поетів, композиторів, музикантів, акторів, художників, у т. ч. української еліти, в портретах, створених відомими і маловідомими граверами і рисувальниками європейських країн. Каталог адресовано широкому колу фахівців ― історикам, культурологам, мистецтвознавцям, дослідникам європейської біографістики, працівникам музеїв, бібліотек і усьому колу шанувальників мистецтва.
929:001(477)
В 35
В. І. Вернадський і Україна: діяльність, оточення, зв’язки, пам’ять : довідник / Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського [та ін.] ; авт.-упоряд. : С. М. Кіржаєв, К. Є. Новохатський, Л. М. Яременко ; редкол. : В. Г. Кошечко, О. С. Онищенко [та ін.]. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2023. – 492 с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 415-424.
Видання продовжує реалізацію проєкту "Володимир Іванович Вернадський і Україна", який здійснюють у тісній співпраці Комісія НАН України з наукової спадщини академіка В. І. Вернадського, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського та інші установи НАН України. У Довіднику подано відомості щодо українських локацій, пов’язаних із життям, дослідженнями, науково-організаційною і викладацькою діяльністю першого президента УАН академіка В. І. Вернадського, підготовкою його наукових праць, подіями, у яких він брав участь чи стосовно яких висловлював своє ставлення, родинними зв’язками тощо. Представлено інформацію про коло осіб, які через український контент були знайомі або співпрацювали з видатним ученим (колеги, друзі, учні).
Видання стане у нагоді дослідникам історії української науки та культури, біографістам, усім, хто цікавиться життям і науковою спадщиною В. І. Вернадського.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новини

2024-06-04

Шановні користувачі, пропонуємо вашій увазі нові надходження до Відділу художньої літератури.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день