Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

Віртуальна довідка

Задати питання

  
Всього довідок: 5977
2023-04-03 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10274
Добрий день! Допоможіть, будь ласка. Мене цікавить: джерела інформації для написання курсової на тему «Основні етапи розвитку українського державного управління» Ольга
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2023-04-04

Добрий день! Пропонуємо скористатись літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

351:33(477)
Д 36
Державне управління : Навчальний посібник/ А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенский, А. Ю. Васіна, Л. Ю. Гордієнко. – К.: Знання-Пресс, 2003. – 343 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

67.9(4УКР)301
Л 17
Лазор, О. Д. Основи державного управління та місцевого самоврядування : навч.-метод. посіб./ О. Д. Лазор, О. Я. Лазор, І. Г. Лазар; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Вид. 4-е, допов. і переробл. – Ужгород: Ліра, 2011. – 456 c.

67.9(4УКР)301
Л47
Леонова, А. О. Ефективність державного управління в контексті євроінтеграції України : навч.- метод. посіб./ А. О. Леонова, В. П. Давидова, О. О. Новачук. – К.: Кондор, 2007. – 390 c.

35(477)
М 19
Малиновський, В. Я. Державне управління : Навч. посібник/ В.Я. Малиновський. – 2-е вид., доп. та перероб. – К.: Атіка, 2003. – 576 с.

67.9(4УКР)301
Т 33
Теорія та історія державного управління : [навч. посіб. для слухачів магістратури і студ. вищ. навч. закл.]/ Г. С. Одінцова [та ін.] ; за заг. ред. Г. С. Одінцова ; О. Ю. Амосов; М-во освіти і науки України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. -К.: Професіонал, 2008. – 288 c.

Барановська, В. М. Етапи розвитку управління вітчизняною зовнішньоторговельною діяльністю/ В. М. Барановська // Економіка та держава. – 2011. – № 4. – C. 8-13.

Гаєвська, Оксана. До проблеми реформування системи управління в Україні: забезпечити керівництво державою науковим знанням / Оксана Гаєвська // Віче. – 2011. – № 22. – С. 16-18.

Держуправління реформується на всіх рівнях // Урядовий кур’єр. – 2019. – 28 берез. (№ 60). – С. 2.

Матіос А. Державне управління в умовах адміністративно-правової реформи / А. Матіос // Юридична Україна. – 2006. – №2. – С. 34-37.

Олійник, Дмитро. Реформування системи державного управління: вітчизняний досвід / Д. Олійник // Економіст. – 2011. – № 1. – С. 28-30.

Пахомова Т. Сучасні тенденції розвитку системи державного управління / Т. Пахомова // Юридический вестник. – 2006. – №2. – С. 89-95.

Пилипів В. В. Територіальна організація управління в Україні: ідеологія реформування / В. В. Пилипів // Регіональна економіка. – 2011. – № 3. – С. 54-60.

Рябоконь В. П. Соціально-економічна сутність аграрної політики та шляхи її реалізації / В. П. Рябоконь // Економіка АПК. – 2011. – № 6. – С. 3-8.

Хачатурян, Хачатурян Володимир. Державне управління і реформування українського суспільства / Х.В. Хачатурян // Наше право. – 2006. – № 4. – С.
2023-03-31 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10271
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:Чи є у Вас в бібліотеці книги Дарії Корній ? Світлана
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2023-04-02

Добрий день! До Вашої уваги література, яка є у фондах нашої бібліотеки:

84(4УКР)6
К 67
Корній, Дара. Гонихмарник [Текст] / Д. Корній. – Х. : Клуб Семейного Досуга, 2010. – 336 с.

821.161.2
К 67
Корній, Дара. Зірка для тебе [Текст] : [роман] / Д. Корній. – Харків : Vivat, 2019. – 320 с. – (Художня література).

821.161.2
К 67
Корній, Дара. Крила кольору хмар [Текст] : роман / Д. Корній, Т. Владимирова. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 320 с.

821.161.2
К 67
Корній, Дара. Місяцівна [Текст] : [роман] / Д. Корній. – Харків : Vivat, 2019. – 352 с. : іл. – (Художня література) (Золоті письменники України).

821.161.2
К 67
Корній, Дара. Поруч з тобою [Текст] : збірка / Д. Корній, Н. Доляк, М. Іванцова. – 2-е вид. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. – 224 с.

398.4(=161.2)
К 67
Корній, Д. Чарівні істоти українського міфу : домашні духи / Д. Корній ; худ. А. Канкава. – Харків: Vivat, 2021. – 352 c. :a-кол.іл. – (Оберіг).

398.4(=161.2)
К 67
Корній, Д. Чарівні істоти українського міфу : духи-шкідники / Д. Корній ; худ. А. Канкава. – Харків: Vivat, 2021. – 336 c. :a-кол.іл. – (Оберіг).


2023-03-26 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10268
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить.Джерела до курсової .Художня правда в характероутворенні козацьких ватажків за «Історією Русів» Світлана
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2023-03-28

Добрий день! До Вашої уваги пропонуємо наступні джерела інформації:

63.3(4УКР)
І-90
Історія Русів / пер. укр. І. Драч. – К.: Веселка, 2001. – 368 c. – (Історична бібліотека для дітей "Золоті ворота").

83.3(4УКР)4
М 71
Мишанич, Ярослав. "Історія русів": історіографія, проблематика, поетика / Я. Мишанич ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – К. : Обереги, 1999. – 239 с. – Бібліогр.: с. 217-225 та у підрядк. прим.

83.3(4УКР)
М 71
Мішуков, Олег Васильович. Філологія. Історія. Культура : зб. наук. пр. : у 2 т. / Олег Васильович Мішуков. – К. : Парлам. вид-во, 2002. –
Т. 1 : "Історія русів" у європейському контексті : монографія / Мішуков, Олег Васильович. – Вид. 2-е, допов. і переробл. – Бібліогр.: с. 307-318 та у підрядк. прим.

821.161.2.09
Ч-59
Чижевський, Д. І. Історія української літератури/ Д. І. Чижевський. – К.: Академія, 2003. – 568 c. – (Альма-матер).

83.3(4УКР)5
Ш 37
Шевчук, Валерій Олександрович. Муза Роксоланська : Українська література XVI-XVIII століть: У 2-х кн./ Валерій Олександрович. Шевчук. – К. : Либідь. – 2004. –
Кн. 1 : Ренесанс. Раннє бароко. – 2004. – 400 с. :a-іл.

Гордієнко, Д. "Історія Русів" в осмисленні Бориса Крупницького/ Д. Гордієнко // Славістична збірка. Вип. 3 / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; за ред.: Д. С. Гордієнко, В. В. Корнієнко. – К., 2017. – C. 215-225.

Юрчук, О. "Історія Русів" І. Т. Шевченко: прийняття і заперечення/ О. Юрчук // Дивослово. -2012. – № 3. – C. 16-19.

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5
Посилання 6


2023-03-22 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10267
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: дидактичні ігри у дошкільній освіті наталя
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2023-03-23

Добрий день! Пропонуємо Вашій увазі наступну літературу:

74
П 35
Пихтіна, Ніна Порфиріївна. Основи педагогічної техніки : навч. посіб. / Н. П. Пихтіна. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 316 с.

373.2
П 35
Пихтіна, Ніна Порфиріївна. Теорія і методика ігрової діяльності дітей : навч. посіб. / Н. П. Пихтіна ; Ніжин. держ. ун-т ім. М.В.Гоголя. – К. : КНТ, 2019. – 268 с.

Архіпова, Наталія. З LEGO місто будували і професії вивчали : інтегроване заняття для дітей старшої групи / Н. Архіпова // Палітра педагога. – 2018. – № 6. – С. 11-13.

Бєлєнька, Ганна. Із дарами щедрими зими ні на мить не занудьгуєм ми! : організація ігрової та дослідницької діяльності дітей / Г. Бєлєнька // Палітра педагога. – 2020. – № 12. – С. 3-6.

Веремчук, Олена. Разом граємось, тривоги не лякаємось! : ігри в укритті для дітей дошкільних груп / О. Веремчук, О. Іванюк, О. Лущакевич // Дошкільне виховання. – 2022. – № 10. – С. 13-15.

Єленко, Любов. Іграшки – знайомі незнайомці : ігри з використанням прийомів ейдетики для дітей середньої та старшої груп / Л. Єленко // Палітра педагога. – 2018. – № 6. – С. 14-15.

Жолондієвська, Вікторія. В бізіхатці й дах, і стіни – все для розвитку дитини : розвивальний посібник для дітей раннього та молодшого дошкільного віку / В. Жолондієвська // Дошкільне виховання. – 2022. – № 12. – С. 27-29.

Кожелупенко, Тетяна. З диво-кубом грай – Україну пізнавай : лепбокс для дітей старшої групи / Т. Кожелупенко, О. Селезньова // Палітра педагога. – 2018. – № 6. – С. 24-25.

Кривкова, Людмила. Ігри для кмітливих малюків та їхнії батьків / Л. Кривкова // Палітра педагога. – 2018. – № 6. – С. 16-17.

Музика, Ганна. Снігові забави влаштовуємо на славу! : ігри зі снігом для дітей дошкільних груп / Г. Музика, Р. Острань // Палітра педагога. – 2020. – № 12. – С. 7-9.

Острань, Руслана. Ігри математичні – цікаві та незвичні : дидактичні ігри для дітей дошкільних груп / Р. Острань, Г. Музика // Палітра педагога. – 2021. – № 1. – С. 12-13.

Остроух, Наталя. Козацький скарб : розвага для дітей старшої групи до Дня захисників і захисниць України / Н. Остроух // Дошкільне виховання. – 2022. – № 9. – С. 37-39.

Пилипчук, Галина. Пекли діти калачі... : заняття-гра для дітей раннього віку / Г. Пилипчук // Дошкільне виховання. – 2022. – № 10. – С. 18-19.

Пилипюк, Інна. Діти з курочкою грали, математику вивчали : заняття для дітей молодшої групи / І. Пилипюк // Палітра педагога. – 2021. – № 1. – С. 20-21.

Рудь, Галина. Гудзики запрошують до гри : ігри для дітей з особливими освітніми потребами / Г. Рудь, Н. Склянчук // Дошкільне виховання. – 2022. – № 10. – С. 16-17.

2023-03-13 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10266
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить книги та періодичні видання на тему "Нестандартні форми навчання на уроках природничої освітньої галузі під час першого циклу навчання (1 клас)". Дякую. Дарина
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2023-03-13

Добрий день! Пропонуємо Вашій увазі літературу, яка є у фондах нашої бібліотеки:

373.3
Н 72
Нова грамотність і ключові компетентності в умовах реформування початкової освіти : [колективна монографія]/ Л. О. Хомич, Г. В. Товканець [та ін.] ; за заг. ред. Г. В. Товканець; М-во освіти і науки України, Мукачів. держ. ун-т. – Ужгород: РІК-У, 2022. – 248 c.

37.016
С 59
Соколовська, О. С. Екологія та природознавство з методикою навчання : навч.-метод. посіб., Ч. 1/ О. С. Соколовська, І. О. Січка; Миколаїв. нац. ун.т ім. В. О. Сухомлинського. – Миколаїв: Гельветика, 2018. – 224 c.

Алєксєєв, В. Цікава дидактика : Світ тварин і рослин. 1-й кл./ В. Алєксєєв // Початкова освіта. -2019. – № 7. – C. 40-53.

Андрусенко, І. Формування екологічних умінь як складник природознавчої компетентності молодших школярів/ І. Андрусенко // Початкова освіта. – 2017. – № 6. – C. 4-8.

Артеменко, С. Експерименти з рослинами : природознавство. 1-4-й клас/ С. Артеменко // Початкова освіта. – 2018. – № 12. – C. 29-41.

Вєтрова, М. Неси добро у світ природи : виховний захід/ М. Вєтрова // Початкова освіта. – 2012. – № 46. – C. 22-24.

Діхтяренко, Л. Звірята, птахи та комахи : інтегрований урок із природознавства й трудового навчання в 1-му класі/ Л. Діхтяренко // Початкова освіта. – 2017. – № 21. – C. 26-31.

Долішняк, О. Природознавство : цикл уроків у 1-му класі/ О. Долішняк // Початкова освіта. -2017. – № 2. – C. 16-41.

Долішняк, О. Розвиток пізнавальної активності школярів на уроках природознавства/ О. Долішняк // Початкова освіта. – 2017. – № 2. – C. 4-15.

Дробах, К. Природознавство, читання, музика, образотворче мистецтво. 1-й клас/ К. Дробах // Початкова освіта. – 2018. – № 7. – C. 46-50.

Жадік, І. Уроки милування природою : ранок уроку/ І. Жадік // Початкова освіта. – 2011. – № 13. – C. 7-9.

Зінченко, Н. Рекорди тварин : дидактика,що об`єднає спорт, природознавство та любов до тварин. 1-4-ті кл./ Н. Зінченко // Початкова освіта. – 2019. – № 11. – C. 42-65.

Золотченко, С. Тварини наші друзі : Природознавство 1-й клас/ С. Золотченко // Початкова освіта. – 2018. – № 7. – C. 16-20.

Кулаківська, В. Українська народна казка "Рукавичка" : бінарний урок із природознавства, англійської мови й читання в 1-му класі/ В. Кулаківська, О. Анічкіна // Початкова освіта. – 2017. – № 19. – C. 56-63.

Природознавство. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів : 1-4-ті класи // Початкова освіта. – 2016. – № 19. – C. 25-33.

Пушкарьова, Т. Типологія уроків з курсу "Навколишній світ" : особливості викладання предметів за проектом "Росток"/ Т. Пушкарьова, Е. Воронцова // Початкова освіта. – 2011. – № 21. – C. 11-20.

Чередниченко, В. Як економно використовувати воду вдома : природознавство. 1-й кл./ В. Чередниченко // Початкова освіта. – 2018. – № 23. – C. 48-50.


2023-03-11 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10265
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: менеджмент в банківській сфері Федір
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2023-03-13

Добрий день! До Вашої уваги наступна література:

65.9(4УКР)26
Б 23
Банківський менеджмент : підручник/ За ред. О.А. Кириченко, В.І. Міщенко. – К.: Знання, 2005. – 832 c. – (Вища освіта ХХІ століття).

65.26
В 20
Васюренко, О. В. Банківський менеджмент : посібник/ О.В. Васюренко. – К.: Академія, 2001. -320 с. – (Альма-матер).

65.9(4УКР)26
Л 34
Левандівський, О. Т. Банківські операції : навч. посіб./ О. Т. Левандівський, П. Е. Деметер. – К.: Знання, 2012. – 464 c. :a-іл. – (Вища освіта ХХІ століття).

65.050.2
Х 52
Хіт, Р. Кризовий менеджмент для керівників/ Р. Хіт ; пер. з англ.: Р. Л. Ткачук, С. М. Рябчук, Н. І. Мішеніна. – К.: Всеувито: Наук. думка, 2002. – 568 c. :a-іл. – (Усе про менеджмент).

Бобиль. В. В. Удосконалення системи ризик-менеджменту банківського сектора України в умовах фінансової кризи/ В. В. Бобиль, Ю. В. Півняк // Регіональна економіка. – 2013. – № 2. – C. 131-139.

Васильченко, З. Похідні фінансові інструменти в сучасних системах ризик-менеджменту/ Зоя Васильченко // Банківська справа. – 2017. -№ 3. – C. 32-43.

Гірняк, О. М. Професіоналізм у менеджменті і його вплив на зменшення ризику банкрутства підприємства/ О. М. Гірняк, П. П. Лазановський // Наукові записки [Українська академія друкарства]. – 2019. – № 2. – C. 105-112.

Загурський, О. Моделі управління та оцінювання репутаційних ризиків банку/ Олег Загурський, Петро Юхименко // Банківська справа. – 2020. – № 1. – C. 90-104.

Ленін, Д. Економічний потенціал банків у сучасній системі банківського менеджменту/ Дмитро Ленін // Банківська справа. – 2013. – № 8. – C. 114-126.

Перехрест, Л. М. Банківський ризик-менеджмент/ Л. М. Перехрест // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 10. – C. 122-128

Савелко, С. О. Вдосконалення внутрішнього регулювання банківської системи на засадах організації системи управління ризиками/ С. О. Савелко // Економіка та держава. – 2011. – № 10. – C. 40-42.

Старостіна, А. Ефективне управління ризиками – важливий чинник формування сили банківського бренду/ А. Старостіна, В. Кравченко, Д. Шмиглюк // Маркетинг в Україні. – 2010. - № 6. – C. 16-23.


2023-03-07 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10264
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Психологічний аналіз агресивності як набутої соціальної поведінки.». Даша
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2023-03-08

Добрий день! Пропонуємо Вашій увазі наступну літературу:

88.8
Л87
Лучинкіна, А. І. Профілактика девіантної поведінки, Ч. 1/ А. І. Лучинкіна. – К.: Главник, 2008. -128 c. :z-табл. – (Бібліотечка соціального працівника).

88.8
Л87
Лучинкіна, А. І. Профілактика девіантної поведінки : навч. посіб., Ч. 2/ А. І. Лучинкіна. – К.: Главник, 2008. – 112 c. – (Бібліотечка соціального працівника).
88.36
М 17
Максимова, Н. Ю. Психологія девіантної поведінки : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл./ Н. Ю. Максимова. – К.: Либідь, 2011. – 520 c.

316.6
П 35
Пихтіна, Н. П. Профілактика девіантної поведінки дітей і молоді: психолого-педагогічні та соціально-правові аспекти : навч. посіб./ Н. П. Пихтіна, М. П. Пихтін, Т. Є. Федорченко; М-во освіти і науки України, Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Вид. 2-ге, перероб. та допов. – К.: КНТ, 2019. – 376 c.

159.922.7
Ч-15
Чайковська, О. М. Психологія конфліктності молодших підлітків, схильних до девіантної поведінки : монографія/ О. М. Чайковська; М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – К.: КНТ, 2018. – 166 c.


Хомік, В. С. Агресія у різних юнацьких і дитячих кагортах : дослідження в українській психології / В. С. Хомік // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 7. – С. 1-6. ; № 8. – С. 4-13.

Вітюк, О. Ю. Програма занять з корекції агресивності учнів 5-8 класів / О. Ю. Вітюк // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 7. – С. 35-46.

Кльоц, Л. А. Профілактика агресивної та жорстокої поведінки серед неповнолітніх та молоді / Л. А. Кльоц, Н. О. Носок, Т. Й. Шугай, Н. В. Завадська // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 6. – С. 19-25

Конарєва, І. Індивідуально-психологічні детермінанти структури агресивності особистості / І. Конарєва // Соціальна психологія. – 2010. – № 3. – С. 124- 136

Федорченко, Тетяна. Агресивність і насильство а сім`ї / Т. Федорченко // Директор школи. – 2012. – № 4. – С. 17- 30.

Коломієць, Олена. Агресивність особистості: вроджена і набута (спроба філософського аналізу) / О. Коломієць // Вища освіта України. – 2011. – № 4. – С. 78-82

Палчей, М. В. Агресія – перший крок до насильства : заняття з елементами тренінгу / М. В. Палчей // Зарубіжна література в школах України. – 2015. – № 10. – С. 13-16

Андрущенко, Віктор. Агресивність особистості та її мінімізація засобами освіти / Віктор Андрущенко // Вища освіта України. – 2020. – № 2. – С. 7-12


2023-03-06 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10262
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: матеріали, про PR в інфомаційних установах. Дякую! Алевтина
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2023-03-08

Добрий день! До Вашої уваги пропонуємо наступну літературу:

65.050
П 65
Почепцов, Г. Г. Паблік рилейшнз : Навч. посіб./ Г.Г. Почепцов; Пер. з рос. Д.С. Обухов. – 2-е вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2004. – 376 c. – (Вища освіта ХХІ століття).

65.050.2
П76
Примак, Т. О. Паблік рилейшнз у бізнесі : Навч. посіб./ Т. О.Примак; Київський нац. економ. ун-т. – К.: КНЕУ, 2006. – 176 c.

65.050.2
Б 20
Балабанова, Л. В. Публік рилейшнз : навч. посіб./ Л. В. Балабанова, К. В. Савельєва; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. – К.: Професіонал, 2008. – 528 c. :a-рис. – (Школа маркетингового менеджменту).

76.0
П 78
Про зв’язки з громадськістю: теорія, практика, досвід : практ. посіб./ Закарпат. облдержадмін., Управління інформації та зв’язків з громадськістю; за заг. ред. В. Дрогальчук. – Ужгород: Карпати, 2007. – 68 c.

Громадський контроль державної політики європейської інтеграції та система PR (паблік рилейшнз) як засоби забезпечення підтримки євроатлантичного курсу держави населенням : розділ 5 // Основи європейської та євроатлантичної інтеграції України : навч. посіб./ В. В.
Говоруха [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Горбулін. – К.: Євроатлантикінформ. – 2006. – C. 240-247.

Ковальчук, Ю. Піар-офіси сучасних бібліотек України/ Ю. Ковальчук, І. А. Хоменко // Бібліотечна планета. – 2015. - N 3. – C. 19-21

Луцяк, В. В. Особливості управління практикою дослідження зв'язків з громадськістю/ В. В. Луцяк, А. Д. Остапчук, Я. П. Бондарчук // Економіка АПК. – 2020. – № 12. – C. 89-102.

Сенченко, О. Брудний піар і класичні правила пропаганди/ Оксана Сенченко // Вісник Книжкової палати. – 2022. – № 4. – C. С. 18-26.

Сенченко, О. Псевдонаукові дослідження на службі піар-компаній/ Оксана Сенченко // Вісник Книжкової палати. – 2022. – № 5. – C. С. 26-33.

Федорчук, А. Використання зарубіжного досвіду аналізу змісту публікацій при моніторингу інформаційних потоків : розділ 2/ А. Федорчук // Наукові праці Національної бібліотеки України іменв В. І. Вернадського. – 2020. – Вип. 58. – C. 304-316.


2023-03-06 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10263
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Туристичне країнознавство: туристичні ресурси світу. Європа, Азія, Австралія та Океанія: Навчальний посібник. / Стафійчук В.І., Малиновська О.Ю. — К.: Альтерпрес, 2009. - 427 с. в електронному варіанті Яна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2023-03-08

Добрий день! У фондах нашої бібліотеки є наступні видання:

796.5(4)
М 21
Мальська, М. П. Туристичне країнознавство. Європа : навч. посіб./ М. П. Мальська, М. З. Гамкало, О. Ю. Бордун. – 2-ге вид., стер. – К.: Центр учбової літ., 2019. – 224 c.

796.5(5)
М 21
Мальська, М. П. Туристичне країнознавство. Азія та Океанія : навч. посіб./ М. П. Мальська, О. Ю. Бордун, М. З. Гамкало; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – К.: Центр учбової літ., 2019. – 184 c.

В електронному варіанті видання відсутні.

2023-02-24 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10261
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Архівна справа в Украіні Наталія
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2023-02-24

Добрий день! Пропонуємо Вашій увазі літературу, яка є у фондах нашої бібліотеки:

930.259075.8)
А 87
Архівознавство : підручник / Держ. комітет архівів України; Український науково-дослідний ін-т архівної справи та документознавства; За заг. ред. Я. Калакура, І. Матяш. – 2-е вид., випр. і доп. – К. : Академія, 2002. – 356 с.

004
З-43
Зведений словник термінів з інформаційної, бібліотечної та архівної справи : [словник] / М. М. Головченко, Ю. В. Данькевич [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Херсон : Олди-плюс, 2020. – 166 с.
Данькевич [та ін.], Ю. В.

930.2
М 82
Московченко, Наталія Павлівна. Документне фондознавство: архівні фонди : навч. посіб. / Н. Я. Московченко, Ю. І. Палеха ; за заг. ред. Ю. І. Палеха ; М-во освіти і науки України. – К. : Ліра-К, 2018. – 308 с. : табл., рис.

001.3(477)
О-64
Організація діловодства та архівного зберігання документів у Національній академії наук України : зб. нормат. та метод. док. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства ; упоряд.: Л. М. Яременко, О. В. Січова [та ін.] ; редкол.: В. І. Попик, Л. А. Дубровіна [та ін.]. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського : Ін-т архівознавства, 2017. – 312 с. : табл.

006
П 14
Палеха, Юрій Іванович. Стандартизація в документально-інформаційній, бібліотечній, архівній та видавничій справі : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, І. В. Смоловик, М. В. Геращенко ; М-во освіти і науки України, ПВНЗ "Європ. ун-т". – К. : Ліра-К, 2020. – 220 с. : іл, табл.

016:02(477)
С 76
Стандарти з бібліотечної справи і суміжних галузей (чинні станом на 1.11.2019 р.) : анот. бібліогр. покажч. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; упоряд. І. В. Соколова ; відп. ред. О. М. Василенко. – К. : НБУВ, 2019. – 72 с.


Бездрабко В. В. До концепції нової редакції термінологічного стандарту з діловодства й архівної справи / В. В. Бездрабко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2019. – № 1. – С. 63-72.

Білущак, Тетяна. Використання digital-маркетингових комунікацій в стратегії популяризації архівної інфрмації / Т. Білущак // Архіви України. – 2020. – № 4. – С. 71-83.

Василенко Д. П. Пріоритетні напрями цифровізації архівної справи / Д. П. Василенко, Л. В. Бутко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2021. – № 4. – С. С. 32-38.

Гаранін, Олександр. Сучасний стан практичної реалізації законодавства про авторське та суміжні права в державних архівах України : розділ 4 / О. Гаранін, Н. Залєток (Введено оглавление) // Рукописна та книжкова спадщина України : археогр. дослідж. унік. арх. та бібл. фондів, Вип. 28/ Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – К. : ІР НБУВ, 2022. – Вип. 28. – С. 330-346.

Ємельянова, Тетяна. Удосконалення планово-звітної документації в контексті модернізації архівної статистики / Т. Ємельянова // Архіви України. – 2020. – № 2. – С. 28-39.

Калакура, Ярослав. Персональний менеджмент архівіста: теоретичні засади і сучасна практика / Я. Калакура // Архіви України. – 2020. – № 1. – С. 84-103.

Ковальська, Леся Андріївна. Документ в діловодстві та архівній справі: комунікація інформаційної діяльності / Леся Андріївна Ковальська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2021. – № 3. – С. 29-37.

Коржик, Наталя. Проблеми формування контенту веб-сайтів державних обласних архівів України / Н. Коржик // Вісник Книжкової палати. – 2018. – № 8. – С. 31-34.

Коржик, Наталя. Цифрові архіви України: стан, проблеми, перспективи / Наталя Коржик // Вісник Книжкової палати. – 2022. – № 4. – С. С. 35-39.

Левчук, Олена. Архівні електронні інформаційні ресурси як джерело історичної інформації / О. Левчук // Архіви України. – 2020. – № 4. – С. 52-70.

Палеха Ю. І. Стандартизація у сфері інформації та документації : розд. 3 / Ю. І. Палеха, І. В. Смоловик, М. В. Геращенко // Стандартизація в документально-інформаційній, бібліотечній, архівній та видавничій справі : навч. посіб./ Ю. І. Палеха, І. В. Смоловик, М. В. Геращенко; М-во освіти і науки України, ПВНЗ "Європ. ун-т". – К. : Ліра-К, 2020. – С. 76-129.

Палієнко, Марина. Українські архіви, війна та збереження національної ідентичності / М. Палієнко // Архіви України. – 2022. – № 1. – С. 12-38.

Свердлик З. М. Програма розвитку галузевої науки у сфері архівної справи України на 2021-2025 роки: проблеми розроблення та перспективи впровадження / З. М. Свердлик, О. Я. Гаранін, В. Ф. Бойко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2021. – № 3. – С. 5-13.

Стратегія розвитку архівної справи на період до 2025 року : проєкт // Архіви України. – 2020. – № 4. – С. 9-25.

Хромов, Анатолій. ”Зберегти образ сучасності” : про оновлення Державної архівної служби, перспективи оцифрування документів та функціонування архівів у нових об‘єднаних районах / А. Хромов // День. – 2021. – 13-14 жовт. (№ 129-130). – С. 15.

2023-02-16 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10258
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: які цьогорічні періодичні видання є у бібліотеці? Наталія
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2023-02-16

Добрий день.
На поточний рік наша бібліотека має передплату на 46 назв загальноукраїнських періодичних видань (газет та журналів) та 8 назв місцевих закарпатських періодичних видань (газет).

2023-02-16 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10260
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:інформація на тему психологічні особливості тривожності підлітків. Крістіна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2023-02-16

Добрий день! Пропонуємо Вашій увазі літературу, яка є у фондах нашої бібліотеки:

88.8
В 67
Волков, Б. С. Психология подростка : учеб. пособие/ Б. С. Волков. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Педагогическое общество России, 2001. – 160 c.

159.922.7
Д 84
Дуткевич, Т. В. Дитяча психологія : навч. посіб./ Т. В. Дуткевич. – К.: Центр учбової літ., 2019. -424 c. :z-табл.

159.922
К 30
Кацавець, Р. С. Вікова психологія : навч. посіб./ Р. С. Кацавець; М-во освіти і науки України. -К.: Алерта, 2019. – 112 c.

88.37
К 95
Кутішенко, В. П. Вікова та педагогічна психологія : (курс лекцій) : навч. посіб./ В. П. Кутішенко. – 2-е вид. – К.: Центр учбової л-ри, 2010. – 128 c.

Бузовський, І. Соціальна напруженість і тривожність у контексті діагностики суспільних конфліктів/ І. Бузовський // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2008. – № 3 . – C. 169-176.

Вавілова, А. Тривожність у дітей та підлітків : діагностика/ А. Вавілова // Психолог. – 2019. – № 9. – C. 28-33. – Бібліогр. наприкінці ст.

Ворман, Ю. Рятуємося від тривожних думок/ Ю. Ворман // Порадниця. – 2023. – № 4. – C. 5.

Гаркава, В. Перетворюйте тривожність на конструктив/ В. Гаркава // Порадниця. – 2022. – № 13. – C. 5.

Долгополова, О. Долаємо підліткову тривожність : заняття з елементами тренінгу для підлітків/ О. Долгополова // Психолог. – 2012. – № 23. – C. 14-16. – Бібліогр. наприкінці ст.

Львова, Н. Тривожність : арт-терапевтичні методи роботи з дітьми/ Н. Львова // Психолог. -2019. – № 2. – C. 42-55.

Сітніков, Н. Основні фактори шкільної тривожності/ Н. Сітніков // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2010. – № 10. – C. 38-39.2023-02-13 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10256
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Психосоматика та позитивна психотерапія - Н. Пезешкіан Жанна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2023-02-13

Добрий день! На жаль, потрібне Вам видання у фондах бібліотеки відсутнє.
2023-02-02 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10254
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Які підручники з менеджменту є у фондах бібліотеки, бажано новіші Ольга П.
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2023-02-02

Добрий день! Пропонуємо вам літературу, яка є у фондах нашої бібліотеки:

005.3
А 72
Антикризовий менеджмент : навч. посіб. / Л. І. Скібіцька [и др.] ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – К. : Центр учб. літ., 2014. – 584 с. : рис., табл.

005
Б 76
Божидарнік, Тарас Вікторович. Креативний менеджмент : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Т. В. Божидарнік, Н. М. Василик. – Стер. вид. – Херсон : Олди-плюс, 2019. – 498 с. : рис., табл.

65.29
Б 88
Бровкова, Олена Георгіївна. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. / О. Г. Бровкова. – К. : Центр учбової л-ри, 2012. – 224 с. : табл.

65.050.2
В 23
Ващук, Федір Григорович. Комунікативні процеси в менеджменті : монографія / Ф. Г. Ващук, І. В. Козубовська ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : ФОП Бреза А. Е., 2013. – 280 с.

658.5:005
В 52
Виробничий менеджмент : підручник / М. П. Бутко, С. М. Задорожна, Н. В. Іванова [та ін.] ; за заг. ред. М. П. Бутко ; М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технолог. ун-т. – К. : Центр учбової літ., 2017. – 424 с. : рис., табл.

65.29
Г 94
Гуменник, Володимир Ілліч. Менеджмент організацій : навч. посіб. / В. І. Гуменник, Ю. С. Копчак, О. С. Кондур. – К. : Знання, 2012. – 504 с. : іл, табл. – (Вища освіта ХХІ століття).

65.050.2
Д 81
Дудар, Тарас Григорович. Менеджмент : навч. посіб. / Т. Г. Дудар, Р. В. Волошин, В. Т. Дудар ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Терноп. нац. екон. ун-т. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 336 с. : рис., табл.

65.29
К 89
Кузнецова, Світлана Анатоліївна. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. / С. А. Кузнецова. – К. : Центр учбової літ., 2014. – 124 с.

65.29
К 89
Кузьмін, Олег Євгенович. Прикладний менеджмент : [навч. посіб. для студ. екон. спец. напрямів підготовки за галузями знань "Економіка і підприємництво" та "Менеджмент і адміністрування"] / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник, Н. Я. Петришин ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2009. – 292 с. : іл, табл.

364
Л 84
Лукашевич, Микола Павлович. Кар’єра соціального працівника: менеджмент та самоменеджмент : підручник / М. П. Лукашевич, О. М. Лукашевич, Ф. Ф. Шандор ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". – 2-ге вид., допов. і перероб. – Ужгород : РІК-У, 2020. – 352 с. : табл.

65.29
М 26
Маркіна, Ірина Анатоліївна. Менеджмент організації : навч. посіб. / І. А. Маркіна, Р. І. Біловол, В. А. Власенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 248 с. : табл.

005
М 50
Менеджмент : навч. посіб. / С. І. Михайлов, Т. І. Балановська ; за ред. С. І. Михайлов. – К. : Центр учбової літ., 2017. – 536 с. : рис., табл.

005
П 24
Пекар, Валерій Олександрович. Різнобарвний менеджмент : еволюція мислення, лідерства та керування / В. О. Пекар. – К. : Довженко Букс, 2017. – 192 с. : іл.

65.050.2
П 79
Проектний менеджмент: регіональний зріз : навч. посіб. / М. П. Бутко, М. І. Мурашко , І. М. Олійченко [та ін.] ; за заг. ред. М. П. Бутко ; Черніг. нац. технол. ун-т. – К. : Центр учбової літ., 2016. – 416 с. : табл., рис.

65.29
Х 66
Хмурова, Вікторія Валентинівна. Менеджмент підприємницької діяльності : навч. посіб. / В. В. Хмурова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 288 с. : рис., табл.


2023-02-02 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10255
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Література про творчість Д. Павличка Федір
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2023-02-02

Добрий день! Пропонуємо вашій увазі наступну літературу:

83.3(4УКР)6
Л 82
Лубківський, Р. М. Сповідь. Молитва. Присяга : літ. портр. Д. Павличка/ Р. М. Лубківський. -2-е вид.. -К.: Веселка, 2008.-32 c.

821.161.2.09
П 78
Про Дмитра Павличка : зб. ст./ А. Абдулла, О. Г. Астаф’єв [та ін.] ; упоряд., ред. Д. Пилипчук. -К.: Просвіта, 2019.-1040 c.

Ґолибард, Євген. Тяжка, велична і шляхетна праця Дмитра Павличка / Є. Ґолибард // Слово Просвіти. – 2017. – 17-23 серп. – С. 13.

Голик О. "...Здох тиран, але стоїть тюрма!" Д. Павличко. "Коли помер кривавий Торквемада" – засудження диктаторського режиму, викриття "культу особи" : / Олена Голик // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 1. – С. 44-46.

Калита, Оксана. Засоби популяризації міфологізованих образів у "Віршах з Майдану" Дмитра Павличка / О. Калита // Дивослово. – 2017. – № 2. – С. 38-41.

Кир’ян, Надія. Поет Божою милістю : [Дмитро Павличко] / Н. Кир’ян // Слово Просвіти. – 2014. – 25 верес.-1 жовт. (ч. 38). – С. 8-9.

Мельникова, А. С. Кохання у творчості Дмитра Павличка та Ліни Костенко : усний журнал / А. С. Мельникова // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2013. – № 12. – С. 24-28.

Мельниченко, Володимир. Дмитро Павличко: "Україно, ми йдемо до бою – дай нам смертоносного меча!" / В. Мельниченко // Українська літературна газета. – 2022. – червень (№ 11-12). – С. 22-23.

Мороз, Лариса. Українська національна ідея у творчості Дмитра Павличка / Лариса Мороз // Слово і час. – 2019. – № 9. – С. 34-42.

Дмитро Павличко. Відчайдушний крик українського болю (Введено оглавление) // Жулинський М. Українська література: творці і твори: учням, абітурієнтам, студентам, учителям. – К. : Либідь, 2011. – С. 863-882.

Дмитро Павличко (р. н. 1929) // Усі українські письменники : біографічний нарис, літературно-художній огляд, перелік основних творів, література для додаткового користування, термінологічний словник / упоряд. : Ю. І. Хізова, В. В. Щоголева. – Х. : Торсінг плюс, 2009. – С. 244-249.

Дмитро Павличко (р. н. 1929) // Усі українські поети : усі українські поети (за шкіл. прогр.). Біограф. нарис. Літ.-худож. огляд. Л-ра для додатк. користування. Термінолог. слов. Літературознав. матеріали / упоряд. : Ю. І. Хізова ; В. В. Щоголева. – Харків : Торсінг плюс, 2009. – С. 203-211.

Павличко Дмитро // Українські письменники : біографії, огляди творчості, літератур. напрямки і течії, літературознав. словник : [довідник] / М. І. Преварська. – К. : Велес, 2013. – С. 186-191.

Дмитро Павличко // Бернадська Н.І. Українська література ХХ століття : навч. посіб./ Н. І. Бернадська. – 4-те вид., випр. – К. : Знання-Прес, 2008. – С. 199-206.

Паламар, С. П. Поетика сонетарію Дмитра Павличка / С. П. Паламар // Українська література в загальноосвітній школі. – 2011. – № 3. – С. 30-31

Пилипчук, Дмитро. Дмитро Павличко, класик української та світової літератури / Д. Пилипчук // Слово Просвіти. – 2019. – 3-9 жовт. (Ч. 40). – С. 8-10.

Селіверстова, Світлана. ...Ні, не буди поета, Боже мій... (зустріч із Дмитром Павличком) / Світлана Селіверстова // Слово і час. – 2015. – № 5. – С. 120-121.

Сліпушко, Оксана. Духовна Вежа Дмитра Павличка : про нову книгу автора "Грім у січні" / О. Сліпушко // Слово Просвіти. – 2017. – Ч. 22. – С. 10.

Сліпушко, Оксана. Тарас Шевченко очима Дмитра Павличка / О. Сліпушко // Слово Просвіти. – 2018. – 8-14 берез. (Ч. 10). – С. 8-9.

Тєлєжкіна, О. О. Природа в поетичному мовосвіті Дмитра Павличка / О. О. Тєлєжкіна // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2012. – № 11. – С. 37-39.

Новини

2024-04-04

Шановні користувачі, для вас нові надходження до Відділу краєзнавства.

2024-04-03
«Доброго здоров’я!» – так часто вітаються українці. А коли прощаються, кажуть: «Бувайте здорові!». Тобто бажають здоров’я і при цьому майже не замислюються, який глибокий зміст у цих словах. Здоров’я ‒ це справжнє багатство, наявність якого ми часто ігноруємо. 7 квітня весь світ відзначає Всесвітній день здоров’я, який було започатковано на честь створення в 1948 році Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), точніше, прийняття статусу цієї організації. З цієї нагоди пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "Здоров’я - головний життєвий скарб".
 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день