Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

Віртуальна довідка

Задати питання

  
Всього довідок: 5857
2020-11-08 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9842
Добрий день! Допоможіть, будь ласка. Мене цікавить: література для курсової роботи за темою "Поняття, ознаки та види нормативно-правових актів" Анастасія
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2020-11-16

Добрий день! До вашої уваги наступна література:

67.0
С 29
Селецький, С. І. Теорія держави і права : навч. посіб. / С. І. Селецький. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 246 c.

67.0
С 42
Скакун, О. Ф. Теорія права і держави : підручник / О. Ф. Скакун; М-во освіти і науки України. -Вид. 4-те, допов. і переробл. – К.: Алерта, 2013. – 526 c.

340.12
Т 33
Теорія держави і права. Академічний курс : підручник / О. В. Зайчук, А. П. Заєць [та ін.]; М-во освіти і науки України. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 688 c.

340.12
Т 33
Теорія держави і права : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К.: Центр учбової літ., 2019. – 184 c.

Берназюк, Ян Олександрович. Розпорядження Президента України як один з видів актів глави держави / Я. О. Берназюк // Держава і право. – 2011. – Вип. 53. – С. 152-158.

Бірюкова, А. Поняття і сутність локальних нормативно-правових актів у системі джерел трудового права/ Алевтина Бірюкова // Підприємництво, господарство і право. -К., 2016. -№ 6. – C. 75-78

Вакарюк, Л. Нормативно-правові акти в структурі правового режиму в трудовому праві України / Людмила Вакарюк, Ігор Бабін // Підприємництво, господарство і право. – 2020. – № 3. – C. 103-108.

Житарєв, Є. В. Перспективи використання модельних нормативних актів у правовій сфері України / Є. В. Житарєв // Адвокат. – 2013. – № 4. – C. 37-41.

Клімова, С. Види нормативних актів управління у сфері публічних фінансів / Світлана Клімова // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 11. – C. 126-130

Косович, В. М. Приховані (латентні) недоліки нормативно-правових актів України: загальнотеоретична характеристика / В. М. Косович // Публічне право. – 2018. – N 2. – C. 184-191.

Лістрова, С. Печатка на документах : реквізит не обов`язковий, але не для всіх / С. Лістрова // Все про бухгалтерський облік. – 2017. – № 82. – C. 13.

Мельник, В. Поняття та ознаки нормативно-правового акта: теоретичний аспект / В. Мельник // Юридична Україна. – 2009. – № 8. – C. 23-27.

Нормативно-правові акти, виконання яких контролює Держпраці // Збірник систематизованого законодавства. – 2018. – № 3. – C. 183-184.

Панченко, В. Внутрішні локальні нормативні акти як основа ефективної виробничо-господарської діяльності сільськогосподарського підприємства / В. Панченко // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 12. – C. 200-202.

Плотнікова, Марія Володимирівна. Види правових актів Національного банку України / М. В. Плотнікова // Держава і право. – 2012. – Вип. 58. – С. 467-472.

Совгиря, Ольга. Види та правова природа актів Кабінету Міністрів України / О. Совгиря // Юридична Україна. – К., 2011. – № 8. – С. 39-45.

Соломонюк, О. Роль правотворчих актів у судовій правотворчості / Олександр Соломонюк // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 1. – C. 124-127.

Теплюк, М. Законодавчі акти в механізмі реалізації права / М. Теплюк // Право України. – 2013. – № 11. – С.318-327.

Харитонова, Н. М. Аналіз нормативно-правових актів щодо врегулювання питань із видалення та відновлення насаджень у смузі відведення автомобільних доріг загального користування / Н. М. Харитонова, О. А. Миколаєнко, Т. М. Лозова // Автошляховик України. – 2020. – № 1. – С. 55-60.

Чабан, В. Адміністративний нормативно-правовий акт і адміністративний договір: юридична характеристика / Валентин Чабан // Підприємництво, господарство і право – 2015. – № 6. – C. 52-57.

2020-11-06 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9841
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, по такому питанню: Виноградівській швейній фабриці "Гроно", яка заснована в 1946 році, найближчим часом виповнюється 75 років. Якими ресурсами ви володієте, в яких ми б могли почерпнути її історію заснування та розвитку? Буду вдячний, якщо Тарас
Ільченко Лариса Олександрівна

Ільченко Лариса Олександрівна
2020-11-09

Доброго дня.
У наявності є наступні матеріали, які знаходяться у відділі краєзнавства.

Горват, В. "Гроно": потенціал року залежить від власників : [Виноградів. ВТШО "Гроно"] / В. Горват // Новини Закарпаття. – 2004. – 10 черв. – С. 5.

Лакатош, Ігор. ВАТ ВВТШО "Гроно" – швейні традиції Виноградівщини / І. Лакатош // Закарпаття. – 2012. – № 5. – С. 80-81 : фот.кольор.

Лакатош, В. "Гроно" силою наливається : [інтерв’ю з дир. Виноградів. швейної фабрики / вів Б. Баглай ] / В. Лакатош // Срібна Земля. – 1993. – 30 квіт. – С. 6.

Лакатош, В. "Гроно" стигне, коли роботає : [інтерв’ю з дир. Виноградів. швейної фабрики / вів В. Горват] / В. Лакатош // Новини Закарпаття. – 2002. – 9 лип. – С. 2.

Мізун, І. Виноградівських швейників знають і за океаном / І. Мізун // Новини Закарпаття. –1993. – 9 верес.

Романенчук, Г., Баглай, Б. Полку мотористок – прибуває / Г. Романенчук, Б. Баглай // Срібна Земля. – 1999. – 24 квіт. – С. 6.

Сенинець, О. Чому душать ініціативу : [про Виноградів. швейне об’єднання "Гроно"] / О. Сенинець // Закарпат. правда. – 1993. – 25 груд.

Толочко, Наталія. 70 років безперервної швейної машини : [про найбільше швейне підприємство "Гроно-Текс"] / Н. Толочко // Унікум. – 2016. – № 11. – С. 94-95 : фот. кольор.

Якимчик, В. Музику замовляють іноземці : [Виноградів. ВТШО "Гроно"] / В. Якимчик // Закарпат. правда. – 1993. – 20 берез.

2020-11-05 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9839
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: література на тему: "Охорона природи. Довкілля"(книги, періодика, інтернет ресурси). Дякую. Света
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2020-11-05

Добрий день! До вашої уваги література, яка є у фондах нашої бібліотеки:

20.1
Г 85
Грицик, В. Екологія довкілля. Охорона природи : навч. посіб. / В. Грицик, Ю. Конарський, Я. Бедрій. – К.: Кондор, 2011. – 292 c.

20.1(4УКР)
І-73
Інтегроване управління водними ресурсами України / Всеукр. еколог. ліга, Центр еколог. освіти та інформ.; редкол.: Т. В. Тимочко, С. Н. Вадзюк [та ін.]. – К.: Аспект-Поліграф, 2015. – 36 c.

502(477)
К 64
Конвенція про захист Чорного моря від забруднення / Всеукр. екол. ліга, Центр еколог. освіти та інформ.; редкол.: Т. В. Тимочко, С. Н. Вадзюк [та ін.]. – К.: СТ-Друк, 2018. – 24 c.

20.1
О-54
Олійник, Я. Б. Основи екології : підручник / Я. Б. Олійник, П. Г. Шищенко, О. П. Гавриленко. – К.: Знання, 2012. – 560 c.

55(477)
С 76
Стан водних ресурсів в Україні / Всеукр. екол. ліга, Центр еколог. освіти та інформ.; редкол.: Т. В. Тимочко, С. Н. Вадзюк [та ін.]. – К.: СТ-Друк, 2019. – 24 c. : a-іл.

502
Т 38
Технології захисту навколишнього середовища : підручник / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Херсон : Олді-плюс. – 2019
Ч. 1 : Захист атмосфери / В. Г. Петрук, І. В. Васильківський [та ін.]. – 2019. – 432 c. : a-рис.

Бровкова, Олена Георгіївна. Формування екологічної стратегії українських підприємств у координатах сталого розвитку / Олена Георгіївна Бровкова // Економіка. Фінанси. Право. – 2020. – № 2. – С. 18-21. – Бібліогр. наприкінці ст.

Городецька, Ірина. Корупціогенні фактори в системі державного контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища / Ірина Городецька // Підприємництво, господарство і право. – 2020. – № 8. – С. 157-162. – Бібліогр. в кінці ст.

Козка, Олександр. Нова Стратегія ЄС із біорізноманіття : подолання загроз та фінансова підтримка / О. Козка // Природа і суспільство. – 2020. – 5 черв. (№ 21). – С. 4.

Лиховид, Інна. „Охорона спільного дому” : [Ватикан оголосив Рік екології – що може запропонувати світові Україна?] / І. Лиховид // День. – 2020. – 29-30 трав.(№ 99-100). – С. 14.

Патлачук, О. В. Поняття, принципи та функції юридичної техніки природоохоронного законодавства / О. В. Патлачук // Юридична Україна. – 2019. – № 11. – С. 36-48. – Бібліогр. в кінці ст.

Плига, А. Кожен п’ятий вид тварин і восьмий рослин Червоної книги України зникає внаслідок вирубки лісів / А. Плига, М. Богомаз // Гуманитарный экологический журнал. – 2020. – вып. 2. – С. 63-64.

Универсальная Декларация прав Матери-Земли : 22.04.2010 г. Конференция ООН, Качабамба, Боливия // Гуманитарный экологический журнал. – 2020. – Вып. 3. – С. 29-31.

Ходыкин, А. В. Развитие зоозащитной этики как атрибут гуманизации общества / А. В. Ходыкин // Гуманитарный экологический журнал. – 2020. – Вып. 3. – С. 22-27.

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5
2020-10-16 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9830
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:чи є уК 72 Н 34 Науковий збірник Товариства "Просвіта" в Ужгороді : научное издание / Редкол.: Й.О. Баглай, О.Д. Довганич, І.О. Мандрик та ін.; Упор. та наук. ред. П. Федака. – Ужгород : Два кольори, 1996 - Річник V- VII (XIX- XXI). – 2003. – 322 с. інф Надія
Ільченко Лариса Олександрівна

Ільченко Лариса Олександрівна
2020-10-16


Доброго дня! Потрібна Вам книга знаходиться у Відділі краєзнавства (ІІI поверх)!
2020-10-16 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9831
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Книга Закарпаття: анотований каталог видань за 2017-2020. Святослав
Ільченко Лариса Олександрівна

Ільченко Лариса Олександрівна
2020-10-20

Доброго дня! Потрібні Вам видання знаходяться у Відділі краєзнавства (ІІI поверх).
Книга Закарпаття: анотований каталог видань за 2020 рік вийде наприкінці травня 2021 року!
2020-10-15 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9828
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: тема для реферата: Історія становлення банкірського дому сім"ї Карнегі (Ендрю) Тетяна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2020-10-19

Добрий день! Пропонуємо скористатись наступними Інтернет-ресурсами:

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5
Посилання 6


2020-10-15 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9829
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:чи є у фодах вашої книгозбірні "Протоколи засідань Головного відділу Товариства "Просвіта"в Ужгороді за 1920 -1934 рр.//Наук.зб.Т-ва "Просвіта" в Ужгороді.Річн.5--7(ХІХ-ХХІ. -Ужгород, 2003. Наперед дякую Надія
Ільченко Лариса Олександрівна

Ільченко Лариса Олександрівна
2020-10-16

Доброго дня! Потрібна вам книга знаходиться у Відділі краєзнавства (ІІI поверх):
К 72
Н 34
Науковий збірник Товариства "Просвіта" в Ужгороді : научное издание / Редкол.: Й.О. Баглай, О.Д. Довганич, І.О. Мандрик та ін.; Упор. та наук. ред. П. Федака. – Ужгород : Два кольори, 1996 -
Річник V- VII (XIX- XXI). – 2003. – 322 с.
2020-10-12 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9827
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Бібліотечна справа України у ХХ-на початку ХХІ ст. Валя
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2020-10-13

Добрий день! До вашої уваги література, яка є у фондах нашої бібліотеки:

78.34(4УКР)
Д79
Дубровіна, Л. А. Бібліотечна справа в Україні в ХХ столітті / Л. А. Дубровіна, Н. М. Оніщенко; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського, Ін-т рукопису. - К.: Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2009. - 532 c

Вилегжаніна, Т. І. Бібліотеки і бібліотекарі в процесі змін / Т. І. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. - 2017. - N 4. - С. 4.

Вовк, Наталія. Новітні маркетингові стратегії просування бібліотечних установ / Н. Вовк // Вісник Книжкової палати. - 2017. - № 2. - С. 7-9.

Воскобойнікова-Гузєва, О. В. Розвиток методології бібліотекознавчих досліджень: традиції та новації / О. В. Воскобойнікова-Гузєва // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2017. - № 3. - С. 26-31.

Гаврилюк, Іраїда. Методична діяльність публічних бібліотек: вдосконалення та модернізація / Іраїда Гаврилюк // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. - 2020. - № 1. - С. 33-35.

Головащук, Антоніна. Шляхи забезпечення потреб користувачів в економічній інформації / А. Головащук // Вісник Книжкової палати. - 2017. - № 8. - С. 11-14.

Горбань, Ю. І. Зв'язки з громадськістю як важливий чинник міжкультурної комунікації / Ю. І. Горбань // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2019. - № 2. - С. 162-164.

Горбань, Юрій. Модернізація бібліотечної галузі: до проблем і перспектив міжнародної співпраці / Юрій Горбань // Вісник Книжкової палати. - 2020. - № 7. - С. 17-19.

Горбенко, Ніна. Шляхи активізації видавничої діяльності бібліотек / Н. Горбенко // Вісник Книжкової палати. - 2017. - № 10. - С. 23-26.

Гуменчук, Анатолій. Система цифрових компетентностей Бібліотекаря 4.0 / Анатолій Гуменчук // Вісник Книжкової палати. - 2020. - № 2. - С. 23-28.

Дубас, Тетяна. Організація видавничої діяльності в сучасній бібліотеці : нові тенденції в бібліотечному просторі : розділ 3. / Т. Дубас // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2016. - Вип. 43. - С. 461-475.

Загуменна, Віра. Адвокація як важливий напрям діяльності сучасної бібліотеки / В. Загуменна // Вісник Книжкової палати. - 2019. - № 4. - С. 25-28.

Іванова, Майя. "Право інтелектуальної власності" як важлива категорія в діяльності сучасних бібліотек / М. Іванова // Вісник Книжкової палати. - 2017. - № 10. - С. 18-23.

Косачова, Ольга. Новинна інтернет-журналістика провідних бібліотек України / О. Косачова // Вісник Книжкової палати. - 2016. - № 12. - С. 38-43.

Костенко, Леся. Спонсорство у публічних бібліотеках: законодавче регулювання та особливості застосування / Леся Костенко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. - 2020. - № 3. - С. 4-5.

Мацієвська, Ганна. Сучасне осмислення поняття "організаційна культура бібліотек" / Ганна Мацієвська // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. - 2019. - № 3. - С. 14-17.

Медведєва, Валентина. Інформаційна діяльність бібліотечних установ у середовищі соціальних мереж / В. Медведєва // Вісник Книжкової палати. - 2018. - № 2. - С. 35-37.

Ніколаєнко, Наталія. Управління кадровим потенціалом бібліотеки: функціональний підхід / Наталія Ніколаєнко // Вісник Книжкової палати. - 2020. - № 4. - С. 10-15.

Павленко, Тетяна. Віртуальна книжкова виставка як інформаційний ресурс бібліотеки : (із досвіду діяльності ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) / Тетяна Павленко // Вісник Книжкової палати. - 2020. - № 7. - С. С. 29-34.

Ростовцев, Сергій. Формування системи інтернет-маркетингу в бібліотеках України / С. Ростовцев // Вісник Книжкової палати. - 2017. - № 6. - С. 8-12.

Сагайдак, Світлана. Квест як інноваційна форма роботи бібліотек / Світлана Сагайдак, Ніна Ільченко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. - 2019. - № 1. - С. 28-29.

Синяк, Дмитро. Бібліотечна реформа об`єднаної громади : децентралізація / Д. Синяк // Голос України. - 2018. - 20 верес. - С. 3,15.

Смоляр, Інесса. Трансформація бібліотечно-інформаційного обслуговування в умовах дистанційного сервісу / Інесса Смоляр, Леся Туровська // Вісник Книжкової палати. - 2020. - № 3. - С. 17-20.

Соколов, В. Бібліотечна валеологія: на шляху становлення нового напрямку бібліотекознавчих досліджень та інформаційно-бібліотечної діяльності / В. Соколов // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. - 2017. - № 2. - С. 2-11.

Спіріна, Світлана. Регіональні бібліотеки в сучасних умовах розвитку інтернет-простору : розділ 1. / С. Спіріна // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2016. - Вип. 43. - С. 131-143.

Стратегії розвитку бібліотек: від ідеї до втілення // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. - 2018. - № 2. - С. 55-56.

Цимбалюк, Поліна. Професійні компетенції бібліотекарів - важливий складник успішної бібліотеки / Поліна Цимбалюк // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. - 2020. - № 3. - С. 34-35.

Шевченко, Оксана. Веб-технології на допомогу промоції читання / Оксана Шевченко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. - 2020. - № 2. - С. 13-15.

Яковенко, О. Г. Вплив бібліотек і бібліотечних сервісів на суспільство: аспекти стандартизації / О. Г. Яковенко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2018. - № 4. - С. 29-35.


2020-10-09 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9825
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Дмитро Олександрович Снігурський, біографія та професійна діяльність. K.M.
Ільченко Лариса Олександрівна

Ільченко Лариса Олександрівна
2020-10-12

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступною літературою, яка знаходиться у відділі краєзнавства:

К 91.9:5
С 53
Снігурський Дмитро Олександрович 8.11.1919-19.12.1999 : біобібліограф. покажч. / авт.-уклад. Н. С. Вакула. - Ужгород : [б. и.], 2012. – 40 с. : іл.
***

В Ужгороді презентували "Літопис неврології Закарпаття" : до 100-річчя від дня народження Д. Снігурського // Ужгород. - 2019. - 28 груд. - С. 10 : фот.

Вакула, Наталія. Легенда закарпатської неврології – Дмитро Олександрович Снігурський / Н. Вакула // Екзиль. – 2018. – № 8. – С. 34-37. : фот.

Пулик, Олександр. Для міста він став легендою і слава про нього вийшла за межі краю : [про лікаря Д. Снігурського] / О. Пулик // РІО. – 2019. – 9 листоп. – С. 7. : фот.

Пулик, Олександр. До 100-річчя від дня народження славного ужгородця Дмитра Олександровича Снігурського / О. Р. Пулик // Ужгород. – 2019. – 9 листоп. – С. 8. : фот.

Пулик, Олександр. Кращою похвалою від Снігурського було визнання, що студент чи лікар є носієм хороших генів своїх батьків / О. Пулик // Новини Закарпаття. – 2019. – 9 листоп. – С. 14. : фот.

Снігурський , Олександр . Дмитро Олександрович Снігурський / О. Снігурський // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2014 рік. – Ужгород : Вид–во В. Падяка, 2013. – С. 309-315

Снігурський Дмитро Олександрович : (08.11.1919–19.12.1999) // Федака, Сергій. Ужгород: роки і люди / С. Федака. – Ужгород : Ліра, 2013. – С. 198.

2020-10-09 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9826
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: життєвий шлях та професійна діяльність Стефана Микуланинця Марія
Ільченко Лариса Олександрівна

Ільченко Лариса Олександрівна
2020-10-12

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступною літературою, яка знаходиться у відділі краєзнавства:

К 91.9:5
М 59
Микулинець Степан Миколайович (1903-1978) [Текст] : біобібліографіч. покажч. /авт.-уклад. Н. С. Вакула. - Ужгород : [б. и.], 2012. – 40 с. : іл.
***

Вакула, Наталія. Лікар, що віддав себе людям: До 105-ї річниці від дня народження Степана Микулинця [Текст] / Н. Вакула // Ужгород. - 2008. - 29 берез. - С. 10.

Вакула, Наталія. Степан Миколайович Микуланинець : [115-річчя від дня народж. організатора охорони здоров’я на Закарпатті (1903-1978)] / Н. Вакула // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2018 рік. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2017. – С. 75-85.

Орос, Іван. До 110-річчя з дня народження Степана Микуланинця : [про лікаря, науковця та вчений з с. Лінці] / І. Орос // Вісті Ужгородщини. – 2013. – 12 квіт. – С. 3. : портр.2020-09-24 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9824
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: ліси украіни, захист, управління Михайло
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2020-09-24

Добоий день! До вашої уваги література по темі:

Бедзір, Василь. Два мільйони євро на захист карпатських лісів / В. Бедзір // Урядовий кур’єр. – 2020. – 11 лют.(№ 26). – С. 16.

Бедзір, Василь. Щоб короїд не поїдав ліси / В. Бедзір // Урядовий кур’єр. – 2019. – 17 жовт. (№ 198). – С. 6.

Борейко В. Е. Все санитарные рубки необходимо запретить / В. Е. Борейко // Гуманитарный экологический журнал. – 2020. – вып. 2. – С. 17-25.

Борейко, В. Е. Лесоцид в Украине. Как гибнет лесное чудо – орхидеи и другие редкие цветы / В. Е. Борейко // Гуманитарный экологический журнал. – 2020. – вып. 2. – С. 31-36.

Борейко, В. Е. Что такое незаконная рубка леса? Почему лесникам выгодно не отвечать на этот вопрос / В. Е. Борейко // Гуманитарный экологический журнал. – 2020. – вып. 2. – С. 42-44.

Борейко, В. Е. Лесоцид в Украине. Как гибнут лесные народы – сони, совы, лесные коты, жуки-олени и их собратья / В. Е. Борейко // Гуманитарный экологический журнал. – 2020. – вып. 2. – С. 36-41.

Букша, І. Як впроваджувати національну інвентаризацію лісів : суспільсьтву потрібна прозора сучасна система збору інформації стосовно стану лісів / І. Букша ; записав І. Кугно // Лісовий і мисливський журнал. – 2020. – № 3. – C. 2-5.

Гопкало, Віталій. Достукатися до свідомості : протидія лісовим пожежам / В. Гопкало // Лісовий і мисливський журнал. – 2019. – № 4. – С. 6-8.

Гопкало, Віталій. Зберегти та відновити : про Міжнародну науково-практичну конференцію "Відновлення, охорона й збереження рослинного світу лісів України в умовах техногенного навантаження та змін клімату" / В. Гопкало // Лісовий і мисливський журнал. – 2019. – № 5. – С. 2-6.

Концепція удосконалення системи управління лісами та лісовим господарством України на еколого-економічних засадах : розділ 5 // Екологізація лісокористування в контексті подолання глобальних екологічних загроз : [монографія] / Нац. лісотехн. ун-т України, Лісівн. акад. наук України; наук. ред. І. М. Синякевич. – Львів, 2014. – C. 108-172.

Мєшкова, Валентина. Вилікувати ліс : про нагальні проблеми у вивченні шкідників і збудників хвороб лісу / В. Мєшкова // Лісовий і мисливський журнал. – 2019. – № 5. – С. 18-21.

Мєшкова, Валентина. Як боротися з нашестям?: лише комплексний підхід та досконалість нормативних документів дозволить зберегти ліси від масового всихання / В. Мєшкова // Лісовий і мисливський журнал. – 2019. – № 2. – С. 20-22.

Неживий, Юрій. Короїд любить моно: побороти всихання можна (лісо)культурою / Ю. Неживий // Природа і суспільство. – 2020. – 10 лип. (№ 26). – С. 6.

Полякова, Л. Моделі управління державними лісами : інституційні системи у лісовому господарстві – принципи формування та функціонування / Л. Полякова // Лісовий і мисливський журнал. – 2017. – № 1. – C. 2-5.

Сторчоус, О. Чого коштуватиме право на помилку? : Стратегія управління українськими лісами / О. Сторчоус // Природа і суспільство. – 2020. – 18 верес. (№ 34). – C. 1, 5.

Фурдичко, О. І. Організаційно-економічне забезпечення управління землями лісогосподарського призначення: зарубіжний та вітчизняний досвід / О. І. Фурдичко, С. М. Данькевич // Економіка АПК. – 2019. – № 6. – C. 92-102.

Чемерис, Олег. Ліс і Правила : правила,які завдають шкоди лісовому господарству більше, ніж шкідники і хвороби / О. Чемерис // Лісовий і мисливський журнал. – 2019. – № 4. – С. 18-20.2020-09-16 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9823
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: творчисть в. Стуса М. А.
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2020-09-16

Добрий день! Пропонуємо скористатись наступною літературою:

82-1(477)
Б 81
Бондаренко, А. І. Час вибору : Вивчення творчості Василя Стуса в школі: посібник / А. І. Бондаренко, Ю. І. Бондаренко. – К.: Академія, 2003. – 232 с.

83.3(4УКР)6
Д 69
Дорошенко, О. Василь Стус / О. Дорошенко. – Х.: Антологія, 2015. – 128 c.

83.3(4УКР)6
С 88
Василь Стус: Поет і Громадянин : книга спогадів та роздумів / упоряд. В. Овсієнко. – К.: КЛІО, 2013. – 684 c.: a-іл. – (Програма "Українська книга").

821.161.2.09
С 88
Стус, Д. Василь Стус: життя як творчість / Д. Стус; Нац. ун-т "Києв.-Могил. акад.", Центр Євр. гуманіт. дослідж., Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства [та ін.]. – 4-е вид. -К.: Дух і Літера, 2018. – 384 c.

Біла, Андріана. Василь Стус, народжений під зорею місійності / Андріана Біла // Дзвін. – 2018. – № 3. – С. 220-224.

Кіпіані, Вахтанг. Медведчук і сьогодні судить Стуса / В. Кіпіані // Український тиждень. – 2020. – № 30. – С. 41.

Коляда, Ігор. Василь Стус і Валентина Попелюх: українські Орфей та Евридика / І. Коляда, Д. Іванов // Історія в рідній школі. – 2020. – № 4. – С. 36-41.

Лук‘янчук, Георгій. „Заборонений” (птах у клітці) : скандальний фільм про Стуса / Г. Лук‘янчук // Українське слово. – 2019. – 12 верес.-24 верес. (№ 35-36). – С. 16-17.

Мельник Л. В. Основні проблемно-тематичні лінії поезії В. Стуса / Л. В. Мельник // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2018. – № 9. – С. 21-23.

Михайлова, Тетяна. Проза Василя Стуса та Франца Кафки: спроба компаративного прочитання / Тетяна Михайлова // Дивослово . – 2020. – № 1. – С. 40-48.

Овчаренко, Едуард. Перший художній фільм про Стуса / Е. Овчаренко // Демократична Україна. – 2019. – 13 верес. (№ 35-36). – С. 12.

Павличко, Дмитро . Василь Стус / Д. Павличко // Слово Просвіти. – 2018. – 31 трав.-6 черв. (Ч. 22). – С. 10 ; 7-13 черв. (Ч. 23). – С. 10 ; 14-20 черв. (Ч. 24). – С. 10-11.

Поліщук, Ярослав. Текстова стратегія палімпсеста в поезії Василя Стуса / Ярослав Поліщук // Слово і час. – 2018. – № 6. – С. 3-12.

Пуніна, Ольга. Скульптурно-живописна модель інтерпретації творчої особистості Василя Стуса / Ольга Пуніна // Слово і час. – 2018. – № 1. – С. 38-48.

Пуніна, Ольга. Характер Василя Стуса як основа психотипу письменника / Ольга Пуніна // Слово і час. – 2019. – № 10. – С. 3-13.

Пучков, Андрій. Вірш Василя Стуса «Дозволь мені сьогодні близько шостої…»: спроба орфічно-просторового аналізу одного сновиддя / Андрій Пучков // Слово і час. – 2019. – № 5. – С. 58-73.

Василь Стус // Бернадська Н.І. Українська література ХХ століття : навч. посіб. / Н. І. Бернадська. – 4-те вид., випр. – К. : Знання-Прес, 2008. – С. 253-258.

Швець Людмила "Як добре те, що смерті не боюсь я" Василя Стуса: сучасна інтерпретація / Людмила Швець // Українська мова і література в школі. – 2019. – № 5. – С. 28-30.
2020-09-12 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9822
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: наявність роману Френка Герберта "Дюна". Дякую. Василь
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2020-09-14

Добрий день! Потрібна вам книга знаходиться у Відділі художньої літератури (ІІ поверх:)

84(7СПО)
Г 37
Герберт, Брайан. Дюна: Дом Атрейдесов : роман / Б. Герберт, К. Андерсон; Пер. с англ. А.Н. Анваер. – М. : АСТ, 2001. – 704 с. – (Золотая библиотека фантастики).


2020-09-10 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9821
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: "Лісова пісня" Л. Українка М. П.
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2020-09-10

Добрий день! До вашої уваги наступна література:

821.161.2.09
З-12
Забужко, О. С. Notre Dame d’Ukraine: Українка в конфлікті міфологій / О. С. Забужко. – Вид. 3-тє. – К.: КОМОРА, 2018. – 656 c.

83.3(4УКР)5
М 64
Мірошниченко, Л. Леся Українка. Життя і тексти / Л. Мірошниченко; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К.: Смолоскип, 2011. – 264 c.

83.3(4УКР)5
П 16
Панасенко, Т. М. Леся Українка / Т. М. Панасенко. – Х.: Фоліо, 2013. – 128 c. – (Програма "Українська книга").

83.3(4УКР)5
С 79
Стежками "Лісової пісні" : до 100-річчя драми-феєрії Лесі Українки : збірник / упоряд.: В. С. Гей, Н. П. Горик, Н. Гуменюк. – Луцьк: Терен, 2011. – 200 c.

Глеб О. Проблема гендерних стосунків жіночої самопожертви у драматичних поемах Лесі Українки "Одержима", "Бояриня", "Лісова пісня" / Оксана Глеб // Українська мова і література в школі. – 2011. – № 6. – С. 36-39.

Деркач, Олена. Двосвіття Мавки і Лукаша у драмі-феєрії "Лісова пісня" Лесі Українки / О. Деркач // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 5. – С. 46-51.

Дрик, Олена. Драма-феєрія "Лісова пісня" – глибока філософія життя в любові : урок-дослідження з мультимедійною презентацією та елементами театралізації / Олена Дрик // Дивослово . – 2013. – № 11. – С. 10-12.

Кожухова, Наталія. Леся Українка. Драма-феєрія "Лісова пісня" : проблема боротьби за вільне, красиве, духовно багате життя людини / Н. Кожухова // Українська мова та література. – 2011. – Ч. 5-7. – С. 59-62.

Мамбик, Ю. "Лісова пісня" Лесі Українки / Ю. Мамбик // Все для вчителя. – 2013. – № 11. – С. 114-116.

Марко, Василь. "Лісова пісня": взаємодія цінностей / В. Марко // Дивослово. – 2011. – № 2. – С. 38-43.

Павленко, Марина. "Лісова пісня" Лесі Українки і "Маруся Чурай" Ліни Костенко як перегук епох та літературних поколінь : Спроба порівняльного аналізу / Марина Павленко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2009. – № 1. – С. 66-83.

Поліщук, Г. М. Леся Українка "Лісова пісня" / Г. М. Поліщук // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2016. – № 7-8. – С. 4-10.

Прокіп, Валентина. "Лісова пісня" Лесі Українки: у пошуках джерел і прототипів / Валентина Прокіп // Дивослово . – 2016. – № 2. – С. 18-21, 24.

Розвозчик, М. Мавка – новий тип особистості у драмі-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" / М. Розвозчик // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2009. – № 3. – С. 38-40.

Стебельська, Аріядна. "Лісова пісня" – серце творчості Лесі Українки / А. Стебельська // Родина і Україна. – Вінниця : Державна картографічна фабрика, 2009. – С. 154-161.

Циголко, Н. П. Леся Українка "Лісова пісня" / Н. П. Циголко // Все для вчителя. – 2011. – № 34-36. – С. 30-34.

2020-09-08 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9817
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: "Захар Беркут" І. Франка Мих.Пет.
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2020-09-08

Добрий день! Пропонуємо список літератури по темі:

83.3(4УКР)5
Ж 87
Жулинський, М. Г. Він знав, "як много важить слово..." : [про еволюцію поглядів І. Франка] / М. Г. Жулинський . – К.: Просвіта, 2008. – 134 c.

К 83.3
З-18
Закарпатська Франкіана : зб. наук. ст., есе, худож. творів, бібліогр. Джерел / Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка; уклад. М. Б. Бадида [та ін.] ; ідея О. Д. Гаврош ; відп. за вип. О. А. Канюка. – Ужгород: РІК-У, 2016. – 260 c.

К 83.3
О-91
Офіцинський, Р. А. Іван Франко в історіографічному трикутнику: інтерпретації, джерела, взаємини : монографія / Р. А. Офіцинський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ужгород. нац. ун-т, Історичний ф-т. – Ужгород: Ґражда, 2011. – 248 c.

83.3(4УКР)5
П 12
Павличко, Д. В. Іван Франко – будівничий української державності : есе / Д. В. Павличко. – 2-е вид. – К.: Веселка, 2008. – 40 c.

83.3(4УКР)5
П 16
Панасенко, Т. М. Іван Франко / Т. М. Панасенко. – Х.: Фоліо, 2013. – 126 c. – (Програма "Українська книга").

Віннічук, Г. Компаративний аналіз історичних повістей М. Гоголя "Тарас Бульба" та І. Франка "Захар Беркут" : українська література – зарубіжна література / Галина Віннічук // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 6. – С. 48-50.

Гаврутенко, Г. Івіан Франко, "Захар Беркут". Героїчна боротьба русичів-українців – дорога в майбутнє сучасників / Галина Гаврутенко // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 6. – С. 46-47.

Діброва, Н. А. Боротьба русичів проти монголо-татарських нападників у повісті І. Франка "Захар Беркут" : інтегрований урок (українська література, історія) / Н. А. Діброва, В. Є. Бабанін // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2013. – № 25. – С. 9-16.

Коваленко, Марина. Історична повість "Захар Беркут" І. Франка / М. Коваленко // Українська мова та література. – 2012. – № 13. – С. 6-9.

Колесникова, М. М. Іван Франко. Повість "Захар Беркут" / М. М. Колесникова // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2013. – № 3. – С. 13-21.

Костюкевич, В. Образ рідної землі у творах Миколи Гоголя "Тарас Бульба" та Івана Франка "Захар Беркут" / Валентина Костюкевич, Ольга Канарська // Українська мова й література в сучасній школі. – 2013. – № 4. – С. 30-33.

Лушпай, Н. Л. Іван Франко "Захар Беркут" / Н. Л. Лушпай // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 13-14. – С. 13-20.

Мартинова, М. Єдність і воля – крила народного відродження : підсумковий урок за історичною повістю Івана Франка "Захар Беркут" : українська література / Марія Мартинова, Олена Кучеренко // Українська мова й література в сучасній школі. – 2013. – № 6. – С. 22-27.

Неділя, Ірина. Іван Франко "Захар Беркут" / І. Неділя, Г. Чирко // Українська мова та література. – 2018. – № 13-14. – С. 75-89.

Парпуланська, Оксана. Іван Франко. "Захар Беркут". Історична основа твору / О. Парпуланська // Дивослово . – 2017. – № 9. – С. 16-19.

Пащенко, Анастасія. "Захар Беркут": свобода як цивілізаційний вибір / А. Пащенко // Кіно-Театр. – 2020. – № 1. – С. 8-10.

Семикіна, Людмила. "Захар Беркут" започаткував мою любов до історичного костюма" / Л. Семикіна // Урядовий кур’єр. – 2012. – 11 січ. – С. 18.

Скорикова, Тетяна. Стилістичні особливості історичної лексики повісті Івана Франка "Захар Беркут" / Тетяна Скорикова // Українська мова і література в школах України. – 2019. – № 12. – С. 33.

Шевчук, А. В. Іван Франко "Захар Беркут". Проблема вибору людини у вирішальній ситуації / А. В. Шевчук // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2018. – № 3. – С. 17-19.

Шваєвська, Оксана. Повість Івана Франка "Захар Беркут" і сучасна Україна / Оксана Шваєвська // Дивослово . – 2013. – № 7/8. – С. 32-38.
Новини

2022-01-25

Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "Мова народу - народ", присвячену 95-річчю від дня народження видатного мовознавця, педагога, правозахисника Олекси Тихого.

2022-01-19

До вашої уваги нові надходження до Відділу художньої літератури.

2022-01-18

До вашої уваги нові надходження літератури до Відділу краєзнавства.

2022-01-17

До вашої уваги новідходження до Відділу наукової інформації та бібліографії. А в розділі Електронна бібліотека можна ознайомитися з покажчиком "Дмитро Кешеля".