Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     > 

Віртуальна довідка

Задати питання

  
2013-11-11 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5305
Доброго дня! Потрібна література на тему: "Сучасні технології в інформаційному сервісі". Дякую за інформацію. Іванна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-14

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступні джерела інформації:

60.5 А16
Абрамов Л. К. Інформаційний компонент діяльності НДО : [навч. посіб.] / Л. К. Абрамов, Т. В. Азарова ; Ін-т соціокульт. менеджменту. - Кіровоград : ІСКМ, 2009. - 80 с. : портр.

67.9(4УКР)304.1 Г 87
Громадяни у пошуках інформації: українські реалії / Упоряд. І. Підлуська, С.А. Горобчишина. - К. : Агентство "Україна", 2005. - 180 с.

78.5 Г15
Галимова Е. Я. Библиотечный сервис : учеб.-метод. пособие / Е. Я.Галимова. - М. : Либерея-Бибинформ, 2006. - 144 с.

78.5 Г15
Галимова Е. Я. Библиотечный сервис : учеб.-метод. пособие / Е. Я.Галимова. - М. : Либерея-Бибинформ, 2006. - 144 с.

78.3(4УКР) І-73
Інтернет-центри публічних бібліотек як засіб інформаційного сервісу / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г.Короленка ; уклад. Н. М. Кучерява ; Г. Д. Ковальчук ; відп. за вип. Л. П. Незнамова. - Харків : [б. и.], 2004. - 21 с. - (У бібліотеках Східної України).

32.81 К 26
Карпенков С. Х. Современные средства информационых технологий : учеб. пособ. / С. Х. Карпенков. -2-е изд., испр. и доп. -М.: КНОРУС, 2009.-400 c.

78.37 Л 68
Лобузіна К. В. Бібліотечні класифікації в сучасних інформаційних сервісах : [монографія] / К. В. Лобузіна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2010. - 132 с. : іл.

32.97(4УКР) М 19
Малиновський Б. М. Відоме і невідоме в історії інформаційних технологій в Україні / Б. М. Малиновський ; ред. О. Г. Молдованова. -К.: Академперіодика, 2001.-214 с.

73.4(4УКР) О-45
Ожеван М. А. Інформаційні технологіїї як фактор суспільних перетворень в Україні : зб. аналіт. доп. / М. А. Ожеван, С. Л. Гнатюк, Т. О. Ісакова ; за заг. ред. Д. В. Дубов ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К. : НІСД, 2011. - 96 с. : рис., табл.

73 О-66
Орлов П. І. Інформаційні системи і технології в управлінні, освіті, бібліотечній справі : Наук.-практич. Посібник / П. І. Орлов, О. М. Луганський. -Х.: Прометей-ПресA , 2003.-292 с.

78.34(4УКР) П 30
Петрова Л. Г.
Сучасні технології вищої бібліотечно-інформаційної освіти / Л.Г. Петрова; Відп. за вип. В. Іващенко ; М-во культури і мистецтв України, Нац. парламентська б-ка України. - К. : Нац. парламентська б-ка України, 2005. - 68 с.

32.81 Х76
Хоменко Л. Г. Електронна інформаційна цивілізація: досвід розбудови в Україні : монографія / Л.Г.Хоменко. -К.: Міжнар. агенція "BeeZone", 2004.-208 c.

Желай О. Інфотворча складова бібліотечного сервісу: стан та перспективи/ О. Желай // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. -2010. -Вип. 26. - C. 135-143.

Соснін О. Державне управління інформатизацією як виклик цивілізаційного зростання нації/ О. Соснін // Зовнішні справи. -2011. -№ 7-8. - C. 38-41.

Вітущко А. Веб-сервіси комунікативності бібліотечних сайтів / Антон Вітущко, Артур Струнгар // Вісник Книжкової палати. -2013. -№ 3. - C. 23-25.

Швецова-Водка Г. Обласна бібліотека в Інтернет-просторі / Г. Швецова-Водка // Бібліотечний форум України. -2013. -№ 1. - C. 15-19.

Конах В. Національний інформаційний простір України : проблеми формування та регулювання / Вікторія Конах // Стратегічні пріоритети. -2013. -№ 2. - C. 97-103.


Новини

2023-01-25

Шановні користувачі! Пропонуємо вашій увазі нові надходження до Відділу краєзнавства.

2023-01-12

Пропонуємо вашій увазі нові надходження до Відділу художньої літератури.