Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     > 

Віртуальна довідка

Задати питання

  
2013-11-19 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5322
добрий день!допоможіть будь ласка знайти літературу на тему:законодавча влада :українські реалії Оксана
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-20

Доброго дня! Радимо скористатись наступною літературою:

67.9(4УКР)300 К65
Конституційне право України : підручник / Л. К. Байрачна, Ю. Г. Барабаш [та ін.] ; за ред. В. П. Колісник ; Ю. Г. Барабаш; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. -Харкiв: Право, 2008.-416 c.

67.9(4УКР)300 К78
Кравченко В. В. Конституційне право України : навч. посіб. / В. В. Кравченко; М-во освіти і науки України. -Вид. 6-те, випр. та допов. -К.: Атіка, 2009.-608 c.

67.9(4УКР) П 68
Правознавство : підручник / С. Е. Демський, В. С. Ковальський [та ін.] ; за ред. В. В. Копєйчиков. -7-е вид., стер. -К.: Юрінком Інтер, 2003.-736 с.

67.0 Т 33
Теорія держави і права : навч. посіб. / А. М. Колодій, В. В. Копєйчиков [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Копєйчиков. -К.: Юрінком Інтер, 2002.-368 с.

67.9(4УКР)300 Ф 33
Федоренко В. Л. Система конституційного права України: теоретико-методологічні аспекти : монографія / В. Л. Федоренко; М-во освіти і науки України, М-во юстиції України. -К.: Ліра-К, 2009.-580 c.

67.9(4УКР)300 Ш 70
Шляхтун П. П. Конституційне право України : підручник / П. П. Шляхтун. -2-е вид. -К.: Освіта України, 2010.-592 c.

Бульба О. Законодавча влада як один з елементів принципу розподілу влади / О. Бульба // Право України. -2002. -№6. - C. 113-118.

Василюк С. Конституційний механізм взаємодії законодавчої і судової влади в Україні / С. Василюк // Право України. -2003. -№12. - C. 3-6.

Георгіца А. Законодавча влада: поняття, правова природа, місце і роль у системі органів публічної влади / А. Георгіца // Право України. -2009. -№ 11. - С.100-116.

Заяць Н. В. Законодавча компетенція органів представницької влади / Н. В. Заяць // Науковий вісник Київського Національного університету внутрішніх справ. -2009. -№ 4. - C. 14-24.

Омельченко Н. Л. Деякі питання організаційно-правового механізму реалізації законодавчої функції Верховної Ради України / Н. Л. Омельченко // Держава і право. -2013. -Вип. 60. - C. 84-90.

Омельченко Н. Л. Законодавча функція Верховної Ради України: деякі проблеми теорії / Н. Л. Омельченко // Держава і право. -2008. -Вип. 41. - C. 243-250.

Пильгун Н. В. Поділ влади - конституційна основа взаємодії органу законодавчої влади і глави держави/ Н. В. Пильгун // Держава і право. -2010. -Вип. 50. - C. 35-39.

Плавич С. В. Правотворення, правотворчість та законотворчість проблема співвідношення : общественно-политическая література / С. В. Плавич // Держава і право. -2007. -Вип. 35. - C. 88-94.

Селіванов А. Законодавча влада і конституційне правосуддя в Україні / А. Селіванов // Право України. -2009. -№ 5. - С. 23-29.

Словська І. Законодавча влада: тлумачення дефініції та суб'єкти / І. Словська // Юридична Україна. -2011. -№ 3. - C. 33-38.

Тертишник В. Законодавча влада: українські реалії та доктринальні проблеми / Володимир Тертишник // Віче. -2010. -№ 23. - C. 33-35.

Тимченко І. Законодавча влада в Україні / І. Тимченко, О. Святоцький // Право України. -2009. -№ 11. - С.81-91.

Фрицький Ю. Парламент України - Верховна Рада та його роль у реалізації законогдавчої влади / Ю. Фрицький // Право України. -2007 . -№ 7 . - С. 3-7 .


Новини

2023-01-25

Шановні користувачі! Пропонуємо вашій увазі нові надходження до Відділу краєзнавства.

2023-01-12

Пропонуємо вашій увазі нові надходження до Відділу художньої літератури.