Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     > 

Віртуальна довідка

Задати питання

  
2021-02-05 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9864
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: літературу до моєї теми курсової роботи «Реклама, як важливий фактор формування іміджу бібліотеки» Микола
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-02-08

Добрий день! До вашої уваги література, яка є у фондах нашої бібліотеки:

78.38
Б82
Борисова, О. О. Реклама в библиотеке : учебно-практическое пособ. / О.О. Борисова. – М.: Либерея-Бибинформ, 2005. – 216 c.

027(477.87)
В 43
Використання інструментів веб-технологій як основа розширення бібліотечних онлайн-послуг у формуванні сучасного іміджу бібліотеки = Using web technology instruments as a basis for expanding library online services in the creation of the modern library image : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. (Ужгород, 18-25 черв. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Наук. б-ка; редкол.: М. М. Медвідь, В. В. Воробець [та ін.] ; відп. за вип. М. М. Медвідь. – Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші , 2019. – 204 c.

78.34(4УКР)
В 42
Від ХІХ до ХХІ століття: трансформація бібліотек у контексті розвитку суспільства : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 12 – 14 жовт. 2011 р.) / М-во культури України, Держ. заклад "Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка"; уклад. О. П. Куніч ; редкол. В. Д. Ракитянська [и др.]. – Х.: ІРІС, 2011. – 368 c.

78.34
Г 83
Грігаш, М. В. Шляхи створення позитивного іміджу публічної бібліотеки : магістер. робота [зі спец. 8.020.102 "Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство"] / М. В. Грігаш ; наук. керівник Т. С. Монько; М-во культури і туризму України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т до вузів. підгот. і післядиплом. освіти, Каф. бібліотекознавства та інформ. ресурсів. – К., 2006. – 174 c.

316.77
Р 69
Ромат, Є. В. Словник основних рекламних і маркетингових термінів / Є.В. Ромат. – Х.: Студцентр, 2003. – 56 с.

Булахова, Галина. Бібліотеки в соціальних мережах та блогосфері як засіб рекламування [Текст] / Г. Булахова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – К., 2013. – Вип. 36. – С. 192-199.

Булахова, Галина. Рекламна діяльність бібліотек [Текст] : (термінологічний аспект) / Г. Булахова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2014. – Вип. 39. – С. 256-266.

Булахова, Галина. Рекламна діяльність бібліотек в умовах розвитку електронних технологій [Текст] / Г. Булахова // Бібліотека і розвиток доступу до правової та соціально значущої інформації : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. "Інновац. модель наук. б-ки ХХІ ст." (Київ, 9-10 жовт. 2012 р.) . – К., 2012. – С. 45-49.

Вовк, Н. Новітні маркетингові стратегії просування бібліотечних установ / Н. Вовк // Вісник Книжкової палати. – 2017. – № 2. – C. 7-9.

Головаха, С. Наукова бібліотека в соціальних мережах / С. Головаха // Бібліотечний вісник. – 2013. – № 1. – C. 29-32.

Ісаєнко, О. Маркетингова складова ефективного управління науковою бібліотекою / О. Ісаєнко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – К., 2013. – Вип. 38. – C. 384-399.

Коханова, Ірина. Бібліотека як заклад просвіти й провідник елементів соціальної реклами [Текст] / І. Коханова // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 6. – С. 21-24

Реклама діяльності Центрів публічного доступу до Інтернету в бібліотеках [Текст] // Центри публічного доступу до Інтернету в бібліотеках. Документи і матеріали. – К. : ДАКККіМ, 2005. – С. 127 – 136.

Ростовцев, С. Формування системи інтернет-маркетингу в бібліотеках України / С. Ростовцев // Вісник Книжкової палати. – 2017. – № 6. – C. 8-12.

Самохіна, Ж. Маркетингові дослідження в наукових бібліотеках України / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – К., 2013. – Вип. 35. – C. 66-75.

Самохіна Ж. В. Реклама електронних інформаційних ресурсів як складова маркетингової комунікаційної діяльності бібліотеки [Текст] / Ж. В. Самохіна // Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 4-6 жовт. 2016 р.)/ Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України [та ін.]; відп. за вип. О. М. Василенко ; редкол.: В. І. Попик, Л. А. Дубровіна [та ін.]. -К.: НБУВ. – 2016. – С. 350-352.

Самсонов, Михайло. Реклама інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек за допомогою соціальних мереж [Текст] / М. Самсонов // Бібліотека і розвиток доступу до правової та соціально значущої інформації : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. "Інновац. модель наук. б-ки ХХІ ст." (Київ, 9-10 жовт. 2012 р.) . – К., 2012. – С. 170-174.
Новини

2022-01-25

Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "Мова народу - народ", присвячену 95-річчю від дня народження видатного мовознавця, педагога, правозахисника Олекси Тихого.

2022-01-19

До вашої уваги нові надходження до Відділу художньої літератури.

2022-01-18

До вашої уваги нові надходження літератури до Відділу краєзнавства.

2022-01-17

До вашої уваги новідходження до Відділу наукової інформації та бібліографії. А в розділі Електронна бібліотека можна ознайомитися з покажчиком "Дмитро Кешеля".