Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     > 

Віртуальна довідка

Задати питання

  
2021-02-23 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9873
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Управіння підприємством,менеджмент О. П.
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-02-23

Добрий день! До вашої уваги наступна література, яка є у фондах нашої бібліотеки:

005.3
А 72
Антикризовий менеджмент : навч. посіб. / Л. І. Скібіцька [и др.]; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – К.: Центр учб. літ., 2014. – 584 c.

65.050.2
Д 81
Дудар, Т. Г. Менеджмент : навч. посіб. / Т. Г. Дудар, Р. В. Волошин, В. Т. Дудар; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Терноп. нац. екон. ун-т. – К.: Центр учб. л-ри, 2013. – 336 c.

65.9(4УКР)29
Е 90
Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення : монографія / В. П. Мікловда [и др.]; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" . – Полтава: ПУЕТ, 2013. – 234 c.

65.29
К 73
Котельніков, Д. І. Управління підприємством : слов.-довід. юрид. Термінів / Д. І. Котельніков, А. В. Нестеренко. – К.: Кондор, 2009. – 228 c.

65.29
М 21
Мальська, М. П. Управління діяльністю підприємств корпоративного типу (АТ і ТзОВ) : підручник / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк, Ю. С. Занько; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – К.: Центр учб. л-ри, 2013. – 290 c.

65.29
М 37
Мачкур, А. Є. Економіка і управління підприємством : навч. посіб. / А. Є. Мачкур, Л. А. Лещій, З. О. Коваль; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів: Львівська політехніка, 2010. – 156 c. : a-рис.

65.29
Х 66
Хмурова, В. В. Менеджмент підприємницької діяльності : навч. посіб. / В. В. Хмурова; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – К.: Центр учб. л-ри, 2013. – 288 c.

Ахромкін, Є. М. Управління підприємством за цілями в умовах трансформації регіону на шляху до сталого розвитку / Є. М. Ахромкін. – (Економіка та підприємництво) // Держава та регіони. -2017. -№ 4-5. – C. 37-40.

Гельман, В. М. Теоретичні засади контролінгу в системі управління підприємством / В. М. Гельман. – (Економіка та підприємництво) // Держава та регіони. – 2017. – № 6. – C. 44-51.

Городецька, Т. Б. Інноваційний маркетинг в стратегічному управлінні промисловим підприємством / Тетяна Борисівна Городецька, Алла Григорівна Іващенко, Людмила Вікторівна Семерунь // Економіка. Фінанси. Право. – 2019. – № 2. – C. 28-33.

Ковбас, Г. І. Основні напрямки розвитку концепції антикризового управління підприємствами в Україні / Галина Іванівна Ковбас // Економіка. Фінанси. Право. – 2019. – № 6. – C. 23-27.

Ловінська, Л. Г. Нормативно-правове забезпечення звіту про управління підприємств в Україні / Л. Г. Ловінська, Я. В. Олійник, Т. А. Бондар // Фінанси України. – 2018. – № 6. – C. 19-44.

Скрипник, Н. А. Диверсифікація як елемент управління підприємством / Н. А. Скрипник, М. І. Скалозуб // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 6. – C. 48-50.

Шмиголь, Н. М. Організаційно-економічні методи управління підприємством з використанням інформаційних систем / Н. М. Шмиголь, В. Ю. Цокур. – (Економіка та підприємництво) // Держава та регіони. – 2017. – № 3. – C. 54-58.

Новини

2022-01-25

Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "Мова народу - народ", присвячену 95-річчю від дня народження видатного мовознавця, педагога, правозахисника Олекси Тихого.

2022-01-19

До вашої уваги нові надходження до Відділу художньої літератури.

2022-01-18

До вашої уваги нові надходження літератури до Відділу краєзнавства.

2022-01-17

До вашої уваги новідходження до Відділу наукової інформації та бібліографії. А в розділі Електронна бібліотека можна ознайомитися з покажчиком "Дмитро Кешеля".