Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     > 

Віртуальна довідка

Задати питання

  
2021-02-25 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9876
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Допоможіть, будь ласка, з джерелам про міграційні процеси в Україні. Дякую. Таня
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-02-26

Добрий день! Пропонуємо вашій увазі наступну літературу:

Беседа, Д. Міграційна криза в ЄС та її вплив на безпекову ситуацію в Україні / Дмитро Беседа // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 12. – C. 299-303.

Білошицький, Сергій. Міграційні процеси як фактор соціокультурної трансформації європейського та українського суспільств : розділ 10. / С. Білошицький // Етнополітичний контекст соціокультурних трансформацій у сучасній Україні : [монографія]/ С. В. Білошицький, В. А. Войналович [та ін.] ; редкол.: О. О. Рафальський, В. А. Войналович, Л. П. Нагорна; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – К., 2017. – С. 394-472.

Бурбело, Ольга Романівна. Соціальна адаптація та інтеграція іммігрантів з України у країнах ЄС / О. Р. Бурбело // Соціально-економічні та етнокультурні наслідки міграції для України: зб. матеріалів наук.-практ. конф. (27 верес. 2011 р., м. Київ). – К. : НІСД, 2011. – С. 238-246.

Василенко, Ігор Костянтинович. Щодо форм інтеграції мігрантів у суспільство країн, що їх приймають / І. К. Василенко // Соціально-економічні та етнокультурні наслідки міграції для України: зб. матеріалів наук.-практ. конф. (27 верес. 2011 р., м. Київ). – К. : НІСД, 2011. – С. 269-276.

Водотика, Т.С. Міграційні й модернізаційні процеси в містах Наддніпрянської України за даними першого загального перепису Російської імперії 1897 р. / Т.С. Водотика // Український історичний журнал. – 2013. – № 5. – С. 124-143.

Гумницька, Наталя Олексіївна. Українське зарубіжжя – важливий інформаційно-культурний ресурс стратегічної моделі євроінтеграції України / Н. О. Гумницька, М. А. Петруняк // Соціально-економічні та етнокультурні наслідки міграції для України: зб. матеріалів наук.-практ. конф. (27 верес. 2011 р., м. Київ). – К. : НІСД, 2011. – С. 247-254.

Дідківська, Л. В. Причини і наслідки інтелектуальної міграції в Україні / Л. В. Дідківська // Економіка України. – 2020. – № 3. – C. 65-76.

Євтух, Володимир Борисович. Наслідки для міжетнічних стосунків міграції як індикатор етнонаціональної динаміки регіонів України / В. Б. Євтух // Соціально-економічні та етнокультурні наслідки міграції для України: зб. матеріалів наук.-практ. конф. (27 верес. 2011 р., м. Київ). – К. : НІСД, 2011. – С. 255-260.

Мазука, Людмила Іванівна. Проблема інтеграції новітніх міграційних спільнот в українське суспільство / Л. І. Мазука // Соціально-економічні та етнокультурні наслідки міграції для України: зб. матеріалів наук.-практ. конф. (27 верес. 2011 р., м. Київ). – К. : НІСД, 2011. – С. 261-268.

Майданік, І. Сучасні риси висококваліфікованої міграції в Україні та світі: основні тенденції і структура Європейського Союзу / І. Майданік // Україна: аспекти праці. – 2018. – № 2. – C. 43-49.

Максименко, С. В. Міграція та право на громадянство України / С. В. Максименко // Юридический вестник. – 2008. – № 2. – С. 19-25.

Малиновська, О. А. Міграційна ситуація в Україні : основні характеристики та особливості : розділ 5. / О. А. Малиновська // Малиновська О. А. Міграційна політика: глобальний контекст та українські реалії/ О. А. Малиновська; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К.: НІСД. – 2018. – C. 331-374.

Мудрак, Дарина. Досвід Республіки Польща у сфері управління міграційними процесами (інституційне та нормативно-правове забезпечення процедури надання статусу біженця) / Д. Мудрак // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2009. – № 1. – С. 82-86.

Позняк, Олексій Володимирович. Комплексна класифікація населення за міграційними ознаками / О. В. Позняк // Соціально-економічні та етнокультурні наслідки міграції для України: зб. матеріалів наук.-практ. конф. (27 верес. 2011 р., м. Київ). – К. : НІСД, 2011. – С. 296-306

Посмітна, В. В. Сучасні причини міграції в Україні: правовий аналіз / В. В. Посмітна // Юридична Україна. – 2020. – № 6. – C. 31-39.

Риндзак О. Т. Міграційний потенціал незайнятого населення в системі євроінтеграційних перетворень регіональних ринків праці України (на прикладі м. Львова) / О. Т. Риндзак // Регіональна економіка. – 2015. – № 2. – С. 83-89

Садова, У. Я. Міжнародна науково-практична конференція "Міграційні процеси в Україні: сучасні виклики та регіональна специфіка" / У. Я. Садова // Регіональна економіка. – 2009. – № 4. – С. 223-229.

Снігур, В. Роль міжнародних організацій у забезпеченні міграційного режиму в Україні / В. Снігур // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 4 . – C. 91-95.

Тищенко, О. П. Демографічні та міграційні чинники формування диспропорцій регіонального розвитку національної економіки / О. П. Тищенко // Статистика України. – 2012. – № 1. – С. 41-48

Українська родина і вимушена міграція // Жулинський М. Г. Нація. Культура. Література : нац.-культ. міфи та ідейно-естетичні пошуки укр. л-ри : [зб. ст.] / М. Г. Жулинський; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К. : Наук. думка, 2010. – С. 159-166.

Цапок, С. О. Вплив демографічного розвитку на якість трудового потенціалу регіональних суспільних систем / С. О. Цапок, В. Я. Бідак // Регіональна економіка. – 2012. – № 1. – С. 176-182.
Новини

2022-01-25

Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "Мова народу - народ", присвячену 95-річчю від дня народження видатного мовознавця, педагога, правозахисника Олекси Тихого.

2022-01-19

До вашої уваги нові надходження до Відділу художньої літератури.

2022-01-18

До вашої уваги нові надходження літератури до Відділу краєзнавства.

2022-01-17

До вашої уваги новідходження до Відділу наукової інформації та бібліографії. А в розділі Електронна бібліотека можна ознайомитися з покажчиком "Дмитро Кешеля".