Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     > 

Віртуальні виставки

Феномен Юрія Бачі

2022-05-12
до 90-річчя від дня народження педагога, письменника, літературознавця
Юрій Бача – український громадсько-культурний діяч на Пряшівщині,  письменник, публіцист і літературний критик, педагог, науковець-україніст, професор з української літератури, лауреат Міжнародної літературної премії імені Богдана Лепкого. Він народився 13 тарвня 1932 р. у селі Кечківці Свидницького округу на території сучасної Словаччини. Науковець походить з багатодітної селянської сім’ї, був третім із десяти дітей. 
Майбутній публіцист закінчив 6 класів сільської початкової школи, у 1947 року – горожанську школу у Свиднику. Вищу освіту здобув у Торговій академії у Пряшеві (1951), склавши іспити на «відмінно». Продовжив навчання заочно на педагогічному факультеті Словацького університету, згодом закінчив філософський факультет Університету ім. Коменського у Братиславі, аспірантуру з української літератури Київського університету ім. Тараса Шевченка. 
Протягом вересня 1951 – серпня 1952 поряд із навчанням викладав у російській гімназії ім. Героїв Дуклі у Свиднику, працював секретарем ОК профспілок учителів. У студентські роки став першим редактором української газети «Нове життя». З 21 січня 1952 року – кандидат у члени Компартії Чехословаччини. Через рік приєднався до Культурної Спілки Українських Трудящих (КСУТ), яка стала координатором суспільно-культурної діяльності українського населення країни. 
Наукове відрядження для вивчення архівних матеріалів у Львів 1958 сильно вплинуло на національну свідомість Юрія Бачи, завдяки якому він став «свідомим громадянином-українцем». 13 травня 1960, перебуваючи у Києві, захистив дисертацію на тему «Літературний рух на Закарпатті середини ХІХ століття». 
Працював асистентом, старшим викладачем Пряшівського педінституту, доцентом кафедри української мови та літератури Пряшівського філософського факультету Університету ім. Шафарика. Крім того брав активну участь у наукових конференціях, виступаючи з доповідями. Став автором книги «Чому, коли і як?» про минуле і сучасне життя русинів-українців Закарпаття і Пряшівщини. На запрошення української діаспори здійснив візити до Франції, а у 1969 році – до Америки. 
Після вторгнення у Чехословаччину 1968, Ю. Бача заарештований і поміщений у в’язницю, де перебував протягом двох з половиною років. За українські переконання та публікації втратив роботу, до 1990 року працював помічним робітником, шофером, складником та на інших допоміжних роботах. У травні 1990 науковця прийнято за конкурсом на попереднє місце роботи: він знову став доцентом кафедри української мови та літератури Пряшівського філософського факультету університету ім. Шафарика. Від 15 лютого 2001 він професор української літератури. 
З червня 2002 року – на пенсії. 
2006 в Ужгороді з’явилася книга Юрія Бачі «Вибрані твори», в якій подано найкращі прозові та поетичні твори письменника. Через два роки вийшла друга частина книги, до якої ввійшли окремі літературознавчі та кращі публіцистичні праці знаного професора-україніста.
Джерело: wikipedia.
 
 
Творчий доробок
 
К 84
Б 32                     
Бача, Юрій. 
Вибрані твори : [проза, поезії, драм. поема] / Ю. Бача ; передм. В. Любимова. – Ужгород : Мистец. Лінія, 2006. – 552 с. 
 
Юрій Бача – відомий публіцист-україніст, автор багатьох літературних та наукових праць, письменник, лауреат Міжнародної літературної премії імені Богдана Лепкого, професор Пряшівського університету. У 60-х роках був засуджений за перенесення та поширення праці Івана Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?» і на повних двацять літ вилучений із суспільного життя.
Автор монографії «Літературний рух на Закарпатті середини 19 ст.» (Пряшів, 1961) та «З історії української літератури на Чехословаччині» (Пряшів, 1998), збірки оповідань «А матері твоїй завиджу» (Пряшів, 1991 р.), роману «Олекса» (Київ, 1993), документальної та іншої прози «Листи самому собі» (Пряшів, 1997), збірки поезії «На правах рукопису» (Париж—Львів—Цвікау, 2002 р.) та книги вибраних статей про Україну «Добрий день, Україно» (Пряшів, 2002 р.). 
У дане видання ввійшли найкращі прозові та поетичні твори письменника, який дбає про збереження етнічної самобутності русинів-українців Словаччини, зміцнення братніх зв’язків з Україною, утвердження того, що ми єдиний український народ. Посилання на книгу

 

К 84
Б 32
Бача, Юрій. 
Вибрані твори : [публіцистика і літературознавство] / Ю. Бача ; передм. В. Любимова. – Ужгород : Мистец. Лінія, 2008. – 592 с. : фото. 
 
Юрій Бача – відомий публіцист-україніст, професор Пряшів ського університету, письменник, лауреат Міжнародної літературної премії імені Богдана Лепкого. За свою творчість і діяльність, зокрема за перенесення та поширення праці Івана Дзюби “Інтернацоналізм чи русифікація”, був засуджений і на повних двадцять літ вилучений із суспільного життя. 
Автор монографій “Літературний рух на Закарпатті середини 19 ст.” (Пряшів, 1961) та “З історії української літератури Чехосло ваччини” (Пряшів, 1998), збірки оповідань “А матері твоїй завиджу” (Пряшів, 1991), роману “Олекса” (Київ, 1993), документальної та іншої прози “Листи самому собі” (Пряшів, 1997), збірки поезій “На правах ру копису” (Париж–Львів–Цвікау, 2002), книги вибраних статей про Україну “Добрий день, Україно!” (Пряшів, 2002), “Вибраних творів” прози та поезії (Ужгород, 2006).
Юрій Бача – найбільш відомий в українському світі як публіцист. Його публіцистичні праці до сьогодні актуальні. 
У дане видання ввійшли найкращі публіцистичні та літературознавчі статті вченого і письменника.

 

К 63.3
Б 32
Бача, Юрій. 
Добрий день, Україно! : вибрані статті про Україну / Ю. Бача. – Пряшів, 2002. – 97 с. 
 
«Добрий день, Україно» – вибрані статті про Україну професора університету Юрія Бачі, літературознавця, публіциста та культурного діяча українців Словаччини – це результат його ціложиттєвого зацікавлення українськими справами та доказ його позиції в боротьбі за демократичну Україну. Ці матеріали друкувалися переважно в місцевій пресі українців Чехословаччини від початку 60-х років ХХ-го століття і лише незначною кількістю – легально і не легально – потрапляли на Україну та до українського читача в діаспорі.
Тому автор з нагоди свого 70-річчя та відходу на пенсію, вирішив видати кращі зі своїх статей про українські справи окремим виданням як подарунок своїм українським друзям та однодумцям та всім іншим українцям, які повинні довести справу створення вільної і незалежної демократичної України – держави українського народу та проживаючих в ній громадян понад сотні національних меншин – до реального існування.
Матеріали видання доступні розумінню кожного, кому болять українські проблеми і своєю діяльністю хоче сприяти їх розв’язанню. Посилання на книгу

 

К 83.3
Б 32
Бача, Юрій. = Bacha, Juraj.
З історії української літератури Закарпаття та Чехо-Словаччини = Z dejin ukrajinskej literatury zakarpatskej ukrajiny a cesko-slovenska / Ю. Бача. = J. Bacha. – PRESOV : Filozof. f-ta Presovska univerzita, 1998. – 277 c. 
 
В книзі дocлiджyютьcя oкpeмi пepioди icтopiї тa кyльтypи yкpaїнcькoгo 3aкapпaття як peлятивнo cвoєpiднoї чacтини зaгaльнoнaцioнaльнoї yкpaїнcькoї icтopiї тa кyльтypи. 
B пepшiй чacтинi книги дocлiджyютьcя питaння кyльтypнoгo тa зoкpeмa лiтepaтypнoгo життя yкpaїнcькoгo 3aкapпaття cepeдини XIX cт., кoли пiд впливoм peвoлюцiй в цiлoмy pядi кpaїн Євpoпи дoxoдить тaкoж дo вiдpoджeння кyльтypнo-нaцioнaльнoгo життя pycинiв 3aкapпaття тa дo cтвopeння тpaдицiй, якi нaдoвгo (в дeякиx acпeктax нaвiть дo cьoгoднi) визнaчили нaпpям poзвиткy кyльтypи цьoгo нaceлeння. 
B дpyгiй чacтинi книги дocлiджyємo yмoви poзвиткy кyльтypнo-нaцioнaльнoгo тa лiтepaтypнoгo життя yкpaїнcькoгo нaceлeння Чexo-Слoвaччини пicля 1945 poкy, ocкiльки caмe пicля зaкiнчeння Дpyгoї cвiтoвoї вiйни знoвy дoxoдить дo знaчнoгo пoжвaвлeння життя тiєї чacтини yкpaїнcькoгo 3aкapпaття, якe пicля пpиєднaння iншoї чacтини кoлишньoгo 3aкapпaття дo Укpaїни бyлo пoлишeнe в cклaдi Чexo-cлoвa цькoї pecпyблiки. Посилання на книгу

 

К 84
Б 32
Бача, Юрій. 
Листи самому собі : документарна та інша проза / Ю. Бача. – Братислава : Слов’ян. прогрес. вид-во ; Пряшів : Від. укр. л-ри, 1997. – 328 с. : портр. – (SPN – prima, s.r.o.).
 
Листи Юрія Бачі, пропоновані у даній книзі, являють собою самодискусію, самополеміку, самокритику, самоаналіз, самозахист, - вентилятор, який вентилював переповнені думками та проблемами голову й серце автора, щоб вони не тріснули від перенаповнення, щоб не збожеволіти від перенапруження та від безпорадності.
А друкував він ті листи перш за все тому, що ті самі чи дуже подібні проблеми зовсім не зникли з нашого життя й тепер.
ЙОГО  листи є ЙОГО реакцією на ЙОГО розуміння ЙОГО тодішніх проблем.
Та він віддає їх на розсуд тобі, шановний читачу! Посилання на книгу

 

К 83.3
Б 32
Бача, Юрій. 
Літературний рух на Закарпатті середини ХІХ століття / Ю. Бача. – Пряшів : Слов. пед. вид-во, 1961. – 272 с. 
 
В цій книзі зібрано 405 листів різних діячів закарпатських та галицьких українців, представників чеського народу та інших діячів слов’янських народів до Я. Головацького. Це видання і досі залишається найповнішою публікацією листів культурних діячів Закарпаття ХІХ століття. Автор зібрав багато фактів про літературний рух, систематизував їх, намагаючись показати їх зв’язок з умовами життя. Посилання на книгу

 

К 84-5
Б 32
Бача, Юрій. 
На правах рукопису : поезії / Ю. Бача. – Париж ; Львів ; Цвікау : Зерна, 2002. – 108 с. – (Бібліотека альманаху українців Европи "Зерна", 35(43)). 
 
Автор книги роками твердив, що не збирається друкувати свої поетичні спроби окремою книжкою. Проте, згодом йому здалося, що окремі з тих спроб можна все-таки пустити між людей... як документ часу – чи то для того, щоб не пропало написане й вистраждане, чи може, для того, щоб було видно, чим він жив і як прагнув стати людиною.
Отже, шановний читачу, – читай, суди і міркуй!

 

К 84
Б 32
Бача, Ю. 
Олекса : роман в новелах / Ю. Бача. – К. : ІНТЕЛ, 1993. – 144 с.
 
Кажуть, що то роман про Духновича. Однак таке тлумачення твору було б занадто вузьким.
У книзі йдеться про актуальні проблеми саме тих днів, коли вона виникла, коли не можна було її не писати. То лише тому було обрано ніби історичну; інакше зовсім не можливо було б сказати бодай слово правди про сучасних владик Дураковських, Надутовських, Празноглавських чи й прямо Ословичів.
Автор заклав у роман думки, які, на жаль, ще довго й довго можуть бути актуальними. Отже, можна сказати, що це твір про минулі, сучасні й прийдешні проблеми нашого народу.

 

К 63.3
Б 32
Бача, Юрій. 
Чому, коли і як? : запитання й відповіді з історії та культури русинів-українців Чехословаччини / Ю. Бача, А. Ковач, М. Штець ; підготував Ю. Бача. – Вид. 3-є., переробл. та допов. – Ужгород : Мистец. Лінія, 2008. – 84 с. – (Українська етнічність у сучасному світі).
 
Книжка є третім, переробленим та доповненим, виданням, у якому у формі запитань і відповідей пояснюються найважливіші й найактуальніші питання минулого і сучасного життя русинів-українців у Чехословаччині. Життя це маловідоме, і результати його досліджень нечасто публікуються в популярних виданнях. Книжка, за словами авторів, коротко і доступно розповідає «про наше минуле, про те – хто ми є, коли переселилися за Карпати наші предки, як вони жили, що доброго вони створили за тисячі років свого життя, як вони говорили, в яких вірили богів, яких співали пісень, хто були їх найвидатніші представники».
Перше видання побачило світ 1967 року в Чехословаччині, друге – 1992 р. в Україні з певними доповненнями.
Для науковців і широкого кола читачів.

 

К 63.3
К 26
Бача, Юрій. 
"Карпаторусинство" історія і сучасність : доп. на І Конгресі Міжнар. асоц. україністів (Київ, 27 серп. – 3 верес. 1990 р. ) та І Конгресі Респ. асоц. українознавців ( Київ, 20 – 23 груд. 1990 р. ) / Ю. Бача, І. Ванат, В. В. Маркусь [та ін.] ; Міжнар. асоц. україністів (Київ, Україна), Комісія зв’язку та інформації закарпат. українців (Чікаго, США). – К. : Обереги, 1994. – 64 с. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 
Книжка містить тексти доповідей вчених із Словаччини, Америки й України, виголошених на І Конгресі Міжнародної асоціації україністів (Київ, 27 серпня – 3 вересня 1990 р. ) та І Конгресі Республіканської асоціації українознавців ( Київ, 20 – 23 груд. 1990 р.), у яких висвітлено історію і сучасний стан русинства на Закарпатті.

 

К 85
Н 30
Народ співає : про худож. самодіяльність укр. населення Чехословаччини / упоряд. Ю. Бача ; худож. оформ. І. Бринда. – Пряшів : Словац. пед. вид-во в Братіславі : Від. укр. літ., 1965. – 232 с. : фот.
 
Даний нарис є спробою зібрати факти про розвиток нашої художньої самодіяльності. Автори намагались зафіксувати те, що відоме сучасникам і зберегти його як матеріал для майбутніх ґрунтовніших досліджень.

 

К 72
Н 34
Наукові записки. № 19 / Союз русинів-українців Словацької Республіки ; редкол. : Ю. Бача ; М. Бобак [та ін.] ; відп. ред. М. Ілюк. – Пряшів, 1994. – 120 с. : портр. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 
В номері друкуються матеріали міжнародної наукової конференції «Поет і час», присвяченої недожитому 70-річчю Івана Мацинського /Пряшів – Меджилабірці, 11-13 травня 1992 р./

 

К 83.3-8
Д 85
Олександр Духнович : зб. матеріалів наук. конф., присвяч. 100-річчю з дня смерті (1865-1965) / редкол.: М. Ричалка ; Ю. Бача [та ін.]. – Пряшів, 1965. – 408 с. : портр, іл. – Текст укр., слов. мовами. – Бібліогр.: с. 351-361 та у підрядк. прим. 
 
Книга містить матеріали наукової конференції, присвяченої 100-річчю з дня смерті визначної людини для культурного й національного життя українців – Олександра Духновича, які сприятимуть глибшому пізнанню його спадщини і точнішому визначенню його місця в історії культури українців.

 

К 63.3
Р 61
Родовід Андрія Бачі з Кечковець = Rodokmen Andreja Bacu z Keckoviec / уклад.: Ю. Бача, І. Бача. – Пряшів, 2006. – 80 с. : фото.
 Парал. назва на тит. арк. словац.
 
В році 2006 минає 100 років від дня народження няня, діда та прадіда – Андрія Бачі з Кечковець – представника одного з найстарших родів села в Словаччині, Свидницького округу Пряшівського краю. З метою збереження пам’ятки про Бачівський рід, який розростається широко й далеко, родина видала книжечку, яка являє собою пошану предкам й прилюдним обов’язком жити й працювати так скромно, чесно й сумлінно, як жили й працювали вони. До видання ввійшло все, що вдалося знайти вдома та в архівах.

* * *

К 91.9:83.3
B 12
Baču, Juraja. 
Pevec čistej l’udskej duše : výberová bibliografia / J. Baču ; Podduklianska knižnica Svidník. – Svidník, 1997. – 56 с. : портр. – Текст словац. мовою.
 
З нагоди 65-річчя з дня народження земляка, професора, письменника та визначного культурно-освітнього діяча русинів-українців Словаччини, як і відомого загальноукраїнського літературознавця та вченого-публіциста – Юрія Бачі з Кечковець Піддуклянська бібліотека у Свиднику вирішила видати бодай коротку вибіркову бібліографію його найважливіших праць.
Цим способом бібліотека хоче пошанувати нелегке життя і вагому працю ювіляра а також надати можливість своїм читачам зорієнтуватися в його наукових, літературних та публіцистичних роботах.

 

К 83.3
Б 32
Юрій Бача – хто він такий? : персон. бібліогр. / упоряд. Т. Мурчинко. – Пряшів, 2002. – 87 с.
 
Персональна бібліоґрафія одного з найактивніших чехословацьких україністів другої половини ХХ століття – вченого, культурно-освітнього діяча, публіциста та літератора – професора Юрія Бачі, яку він видає з нагоди свого 70-річчя та виходу на пенсію, охоплює біля 700 позицій наукових, науково-популярних, публіцистичних праць та літературних творів автора, подає інформації про участь та виступи у понад 70 заграничних та домашніх наукових конференціях та про важливіші радіопередачі. Бібліоґрафія не подає інформації про ті відгуки на праці та виступи автора, які не містять важливішої інформації про нього та  про ті радіопередачі, тексти яких в архіві радіо не збережено. (Окремі з них збережено в архіві автора).
Натомісць бібліоґрафія подає фотоілюстрації (фотокопії обкладинок книжок, назв газет та журналів), висловлювання автора та визначних людей до важливих життєвих ситуацій, як і фотокопії зразків цікавих текстів автора.
Бібліоґрафії передує розмова з автором, в якій він пояснює «історію» та «долю» найважливіших своїх робіт, що сприяє кращому їх порозумінню та висвітленню окремих складних моментів його життя.

 

* * *
Бача, Юрій. «…А на батька пам’ятайте…» : про життєвий і творчий шлях О. Духновича / Ю. Бача // Духнович, Олександр. Твори / О. Духнович. – Ужгород: Карпати, 1993. С.5-16.
 
Бача, Юрій. До питання періодизації ЗМІ українців Чехословаччини після 1945 року / Ю. Бача // Українські мас-медіа в Словаччині після 1945 року та презентація в них України = Ukrajinské média na Slovensku po roku 1945 a prezentácia Ukrajiny v nich : матеріали Міжнар. конф., яка відбулася 19-20 жовт. 2012 р. в Пряшеві в рамках проекту "Слов.-укр. центр культури – створення та зміцнення співробітництва між Пряшів. самоврядним краєм та Закарпат. обл. HUSKROUA/1001/083". – Пряшів : Союз русинів-українців Слов. Респ., 2013. – С.93-98 : фото.
 
Бача, Юрій. Іван Чендей у моєму житті / Ю. Бача // Іван Чендей у колі сучасників: зб. спогадів, ст., есе, худож. творів. бібліогр. джерел. – Ужгород : ТОВ "PIK–У", 2017. – С. 143-150 : фот. ; Вид. 2, допов. – Ужгород : РІК–У, 2020. – С. 133-140 : фот.
 
Бача, Юрій. «Рум» – Рада української молоді (1968-1970) – прояв життєздатності української молоді ЧССР / Ю. Бача // Молодіжні організації русинів-українців на Словаччині, 1928-2008 : зб. матеріалів міжнар. наук. семінару про діяльність молодіж. орг. русинів-українців на Словаччині в роках 1928-2008 / Л. Бабота [та ін.] ; упоряд. Л. Довгович. – Кошиці, 2008. – С. 67-93. 
 
Юрій Бача : [Хотілося б співанку заспівати ; Перед від’їздом ; Я хочу перейти життям людиною ; Пісні про старшинську долину «Де ми народились, де ми виростали…» ; Я вірю] // Під синіми Бескидами: антологія поезії та малої прози українських письменників Словаччини. – Ужгород: Закарпаття, 2006. – С. 124-127.
 
Бача, Юрій. Шановний читачу! : [післямова] / Ю. Бача, М. Ричалка // Духнович, Александер. Книжиця читалная для начинающихь / А. Духнович. – Факс. вид. 1847. – Пряшів : NITECH s.r.o., 2003. – 117-125 с. – Післямова укр., англ., слов. мовами. 
 
* * *
Бача, Юрій. Бажання : [поезія] / Ю. Бача // Дукля. – 2005. – №1. – С. .29-30.
 
Бача, Юрій. До "ОКРЕМИХ КРОКІВ" Миколи Мушинки : (Мій погляд на ст.–обвинувач. М. Мушинки ВИКОРИСТУВУЮЧИ ПРАВО НА ЗАХИСТ (Дукля, 2015 р., ч. 3, С. 54-58) / Ю. Бача // Дукля. – 2015. – № 5. – С. 65-68.
 
Бача, Юрій. Заслуги його незаперечні, але... До 60-річчя Ужгородського університету / Ю. Бача // Дукля. – 2005. – № 6. – С. 49-50.
 
Бача, Юрій. Іван Чендей в моєму житті : [про письм. та його життєвий шлях] / Ю. Бача // Дукля. – 2006. – № 1. – С. 46-50.
 
Бача, Юрій. Краєзнавчий словник – книга препотрібна, недоліки серйозні / Ю. Бача // Дукля. – 2000. – № 2. – С. 59-71.
 
Бача, Юрій. Ми ще не усвідомили собі всієї величі Тараса! : (з виступу на Шевченківських днях у Львові) / Ю. Бача // Дукля. – 2013. – № 2. – С. 47-52. : портр.
 
Бача, Юрій. Михайло Мольнар – незаслужено призабутий. До 75-річчя з дня народження / Ю. Бача // Дукля. – 2005. – № 6. – С. 56-59.
 
Бача, Юрій. Народ, який не знає своєї історії, буде повторювати її помилки : [уривок з публіцист. праці проф. Ю. Бачі про О. Духновича та його значення як для Закарпаття, так і для України] / Ю. Бача // Дукля. – 2015. – № 1. – С. 28-32. : фот.
 
Бача, Юрій. Не нарікаю! : [поезія] / Ю. Бача // Дукля. – 2005. – № 1. – С. 31.
Бача, Юрій. Не посіщай виноград сей, Господи! : [поезія] / Ю. Бача // Дукля. – 2001. – № 1. – С. 2-4.
 
Бача, Юрій. Непереможною є лише людина : (розмова Долі з Людиною) (поезія у прозі) / Ю. Бача // Дукля. – 2013. – № 4. – С. 2-. : портр.
 
Бача, Юрій. Перед від’їздом; Село; Я хочу перейти життям людиною; Я вірю : вірші / Ю. Бача // Дукля. – 2021. – № 1. – С. 3-6 : фот.
 
Бача, Юрій. П’ять віршів мого життя : [поезії] / Ю. Бача // Дукля. – 2009. – № 6. – С. 2-11. : фото.
 
Бача, Юрій. Сам : [поезія] / Ю. Бача // Дукля. – 2005. – № 1. – С. 30-31.
 
Бача, Юрій. Таких ніде не люблять! : [поезія] / Ю. Бача // Дукля. – 2005. – № 1. – С. 32-33.
 
Бача, Юрій. Християнство і слов’янські культури : (до 200-річчя християнства) : [про Міжнар. наук. конф. з нагоди ювілею на тему "Негативна роль релігії та церкви в сучасному житті української національної меншини Словаччини"] / І. Яцканич // Дукля. – 2000. – № 3. – С. 38-41.
 
Бача, Юрій. Художнє слово в боротьбі... : [функція худож. слова в сучас. критич. ситуації між українцями післявоєнної Чехословаччини та сучас. Словаччини] / Ю. Бача // Дукля. – 2011. – № 4. – С. 65-74.
 
Бача, Юрій. "Шевченко наш бо він в нас!" : [про життя та творчість Т. Г. Шевченка] / Ю. Бача // Дукля. – 2015. – № 2. – С. 43-45. : портр.
 
Бача, Юрій. Ювілей професора Михайла Романа / Ю. Бача // Дукля. – 2005. – № 6. – С. 53-55.
 
Бача, Юрій. Я вірю : [поезія] / Ю. Бача // Дукля. – 2005. – № 1. – С. 31.
 
Бача, Юрій. "Я знав тільки одного Мацинського..." : [розмова з письменником про творчість І. Мацинського / вів М. Бобак] / Ю. Бача // Дукля. – 2018. – № 6. – С. 72-73 : фот.
 
Бача, Юрій. Я не загину : [поезія] / Ю. Бача // Дукля. – 2005. – № 1. – С. 28.
Рец. на кн. : Краєзнавчий словник русинів-українців Пряшівщина. – Пряшів : Союз русинів-українців Словацької Республіки, 1999. – 504 с.
 
Бача, Юрій. ...Як перший сніг : [проза] / Ю. Бача // Дукля. – 2004. – № 2. – С. 5-14.
 

 

Література про життя та діяльність
 
Алмашій, Михайло. Бача Юрій / М. Алмашій // Алмашій, Михайло. Русинська бібліографія. – Ужгород, 2011. – С. 226. : фот.
 
Бача, Юрій. "Коли я згадую ті дні – мороз по шкірі, а сльози годі втримати" : [інтерв’ю з письменником / вів В. Жугай] / Ю. Бача // Жугай, Віталій. Постаті / В. Жугай. – Ужгород : Мист. Лінія, 2001. – С. 34-41 : фот.
 
Неврлий, Микола Ярославович. Інавгурація доцента, доктора Юрія Бачі / М. Я. Неврлий // Неврлий, Микола Ярославович. Минуле й сучасне : зб. слов’янознав. праць. – К. : Смолоскип, 2009. – С. 646.
 
Федака, Дмитро. Шляхами сучасника-інтелігента з Пряшівщини: Юрію Бачі до 75-ліття від дня народження / Д. Федака // Календар "Просвіти" на 2007 рік. – Ужгород : Закарпат. край. т-во "Просвіти", 2007. – С. 60-62. : фото.
 
Федака, Дмитро. Юрій Бача / Д. Федака // Під синіми Бескидами: антологія поезії та малої прози українських письменників Словаччини. – Ужгород: Закарпаття, 2006. – С. 122-123.
 
Хланта, Іван. Творча й громадська діяльність / І. Хланта // Хланта, Іван. Відлуння літературного Закарпаття: літ. портрети, літературознав. ст., інтерв’ю та рец. – Ужгород : Патент, 2017. – С. 46-60 : фот.
 
Юрій Бача // Дотики слова : з творчості укр. поетів Словаччини : вірші, автографи, фото, біограф. довідки / упоряд. М. Бобак ; передм. І. П. Галайда. – Вид. 1-ше. – Пряшів : Спілка укр. письм. Словаччини, 2012. – С. 21-32. : портр.
 
* * *
Вертій, Олексій. Слово до сучасників і нащадків / О. Вертій // Дукля. – 2013. – № 2. – С. 74-78. : портр. Рец. на кн. Хланта, Іван. Юрій Бача. : біобібліограф. покажч. / Іван Хланта. – Ужгород : Патент, – 2012. – 168 с.
 
Вертій, Олексій Іванович. У боротьбі за право бути людиною: історичний контекст і сучасність : (до виходу 3-го т. "Вибраних творів" Ю. Бачі. – Ужгород, "Мистецька лінія". 2014. – 548 с.) / Вертій О. І. // Дукля. – 2015. – № 2. – С. 72-77.
 
Ковач, Федір. Хто не хоче – той не бачить : (відповідь доц. Ю. Бачі та акад. НАН України М. Мушинці) : [про "Краєзнавчий словник русинів-українців Пряшівщина"] / Ф. Ковач // Дукля. – 2000. – № 3. – С. 61-70. : іл.
 
Мишанич, Володимир. До портрета Юрія Бачі / В. Мишанич // Культуролог. джерела. – 2012. – № 3, 4. – С. 39. : фото.
 
Мушинка, Микола. Прогаяні можливості та несправедлива критика України / М. Мушинка // Дукля. – 2013. – № 4. – С. 79-82. Рец. на кн. Бача, Юрій. Чому, коли і як? : запитання й відповіді з історії та культури русинів-українців (Чехо)Словаччини / Юрій Бача. – 114 с.
 
Пасемко, Іван. Словацький україніст Юрій Бача відзначив 80-річний ювілей : / І. Пасемко // Слово Просвіти. – 2012. – 31 трав - 6 черв. – С. 12 ; Фест. – 2012. – 8-14 черв. – С. 14.
 
Хланта, Іван. Творча і громадська діяльність Юрія Бачі : до 80-річчя від дня народж. / І. Хланта // Срібна Земля. – 2012. – 18 трав. – С. 7.
 
Інтернет-джерела:
Підготувала Довжанин Оксана

 


Новини

2024-06-04

Шановні користувачі, пропонуємо вашій увазі нові надходження до Відділу художньої літератури.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день