Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     > 

Віртуальні виставки

Українська повстанська армія - історія нескорених

2022-10-12
до 80-річчя створення УПА
Шлях звільнення кожної нації
густо кропиться кров’ю.
Симон Петлюра
 
Можливо, дехто з майбутніх критиків нашої боротьби
засуджуватиме її, мовляв, забагато жертв вона потягла
за собою. Та цим критикам я відповім коротко: свобода –
це такий скарб, що навіть найбільші жертви – не завеликі.
Михайло Дяченко,
український військовий та політичний діяч
 

 
 
 
Цьогоріч виповнюється 80 років з часу створення Української повстанської армії, символічним днем заснування якої є 14 жовтня 1942 року. 
Українська повстанська армія (УПА) – військово-політичне формування, що діяло на території України в 1942–1956 роках.
Метою створення УПА було об’єднання розрізнених збройних груп націоналістів під керівництвом ОУН(б). Своїм головним завданням УПА декларувала підготовку повстання після того, як комуністичний СРСР і нацистська Німеччина виснажать одне одного у кровопролитній війні. УПА виступала за створення самостійної соборної української держави, яка мала включати в себе всі етнічні українські землі.
УПА стала відповіддю на жорстоку окупаційну політику, що змусила українців організуватися у збройні підрозділи, котрі стали частинами Української повстанської армії. Армії, через яку пройшло понад сто тисяч осіб, за участь у повстанському русі чи його підтримку каральними органами СРСР було репресовано понад півмільйона людей.
Для УПА була характерна партизанська тактика, все озброєння було трофейним – німецьким, радянським, угорським та австрійським (ще з Першої світової війни). Окрім українців, у складі УПА воювали євреї, росіяни та бійці інших національностей. 
УПА воювала на два фронти – проти Німеччини і згодом проти радянської влади, а діяльність УПА визнавали антинімецьким повстанням німецькі окупаційні керівники, зокрема Еріх Кох. Напади частин УПА на німецькі військові підрозділи, як випливає з німецьких документів, тривали до серпня 1944 року, про збройний конфлікт німців і УПА свідчать і звіти радянських партизанів.
Стратегічною метою діяльності УПА було відновлення української державності, відповідно боротьба розгорталася проти всіх держав, що намагалися завадити цьому. Протягом усього часу існування Повстанської армії головним ворогом вважався СРСР, як держава, що завдала українському народові найжахливіших втрат – масові політичні репресії, голодомори, депортації населення. Поруч з тим УПА із самого початку творилася як реакція населення на німецький окупаційний терор, тому протягом всього періоду німецької окупації велася активна антинімецька боротьба.
За матеріалами інтернет джерел
63.3(4УКР)62
Б 82
Борець, Юрій. ОУН-УПА:  Шляхами лицарів ідеї і чину / Ю. Борець ; відп. за вип. В. О. Рог. – К. : Укр. Видавнича Спілка, 2008. – 232 с. : іл. 
Книга учасника національно-визвольної боротьби УПА в доступній формі розповідає
про витоки, підстави, обставини та наслідки боротьби ОУН і УПА.
На підставі документів, власних спогадів та свідчень очевидців автор переконливо спростовує закиди щодо співпраці українських націоналістів з окупантами рідного краю, висвітлює маловідомі сторінки історії нашої України, зокрема доби Української революції 1917-20-х років, голодомору, життя українців в діаспорі.
В книзі поміщені біографічні нариси про провідників та визначних діячів українського руху Опору.
94(477)"19"
В 11
В рядах УПА : зб. споминів бувших вояків Української Повстанської Армії / ред.: П. Мірчук, В. Давиденко. – К. : Центр учб. літ., 2021. – 348 с. : іл.
В книзі зібрано спогади колишніх воків Української Повстанської Армії, в якій вони оповідають про пережите, про відчуття, про бої учасниками яких вони були. Стиль споминівтвердий, шорсткий і простий, як тверде і шорстке і просте саме вояцьке життя.
63.3(4УКР)624
Д 32
Дем’ян, Григорій. Генерал УПА Олекса Гасин – "Лицар" / Г. Дем’ян ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознав. – Львів : Ін-т народознав. НАН України, 2003. – 648 с. : іл, портр.
Дослідження Г. Дем'яна «Генерал УПА Олекса Гасин – «Лицар» опрацьоване на основі великої кількості документальних джерел та літератури, більшість із яких уперше вводяться в наукове використання. У праці висвітлюється національно-політичне середовище, в якому сформувалася визначна особистість української військової історії, один із найталановитіших і особливо заслужених діячів ОУН і УПА. Автор послідовно і ґрунтовно з’ясовує основні питання багатогранної організаційної, ідейно-політичної, але найбільше – військової діяльності видатного сподвижника Степана Бандери, члена Проводу ОУН, керівника Головного Військового Штабу УПА, розкриває його вагомий внесок у теорію та практику визвольної боротьби Української Нації в середині XX сторіччя.
Книга розрахована на широке коло читачів: учених, викладачів вищих і загальноосвітніх шкіл, їх вихованців, кожного небайдужого до героїчної епопеї повстанського руху ОУН і УПА, історії Українського Війська.
63.3(4УКР)62
Д53
Дмитрук, Володимир Григорович. Вони боролися за волю України ( Участь ОУН і УПА у національно-визвольній боротьбі українського народу в 1941-1956 рр. за матеріалами Волині та Полісся ) : монографія. Т. 3 / В.Г.Дмитрук ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки [та ін.]. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2006. – 404 с. : іл.
У книзі на глибокому аналізі історичних подій, на числен¬них архівних документах та спогадах учасників національно- визвольної боротьби українського народу автор відтворює за¬хоплюючу і трагічну сторінку історії боротьби українського народу за незалежність нашої Батьківщини в 1917-1959 рр., який вистояв і переміг в двобої з коричневими і червоними оку¬пантами, що з різних боків навалювалися на нашу Вітчизну.
Для спеціалістів у галузі історії, викладачів, студентів та широкого загалу читачів. 
94(477)"19"
Ж 74
Життя і діяльність Степана Бандери: документи і матеріали / МБУ Центр нац. відродження, Координац. рада вшанування пам’яті лицарів ОУН і УПА ; ред., упоряд. М. Посівнич. – Тернопіль : Астон, 2018. – 642 с. : іл.
Пропоноване видання присвячене життю та діяльності Провідника українського визвольного руху Степана Бандери в 1920-х — 1950-х роках. На основі спогадів та документів у книзі висвітлено боротьбу Організації Українських Націоналістів, показано роль ОУН та її лідера у тогочасних суспільно-політичних процесах в Україні. Крім того, тут читач зможе довідатися про родинне, шкільне, студентське оточення, в якому формувався майбутній Голова проводу ОУН.
Опубліковано ряд важливих матеріалів і документів про життя і діяльність Степана Бандери на еміграції та на чолі Проводу ОУН.
Видання доповнюють біографічні відомості про діячів визволь¬ного руху, а також вибрана бібліографія про Степана Бандеру.
94(477)"1942/1953"
З-90
"Зродились  ми  великої години...". ОУН і УПА / уклад., передм. В. Кіпіані. – Харків : Vivat, 2016. – 304 с. : іл. – (Бібліотека "Історичної правди").
Науково-популярне видання "Історична правда" зібрало статті впливових науковців, журналістів, громадських діячів і дисидентів про Організацію українських націоналістів та Українську повстанську армію. З цієї книжки читач дізнаєтья про лідерів і рядових учасників повстанського руху та підпілля, історію руху опору 1930-1950-х років, організаційні засади діяльності ОУН і УПА, буденне життя й побут вояків. Ця книга спробує дати відповідь на дражливе вже понад сімдесят років питання6 хто ж такі "бандерівці" і за що вони боролись?
94(477)"19"
М 64
Мірчук, Петро. В рядах УПА. Відродження великої ідеї. Трагічна перемога. Євген Коновалець / П. Мірчук. – К. : Центр учб. літ., 2021. – 468 с.
Книга вмістила в себе спомини вояків УПА, які укладені в збірці один по одному в хронологічному порядку. Ці спомини дають, бодай частково, образ тієї збройної боротьби УПА і збройного підпілля, що вже в часі свого тривання створила героїчну традицію, на якій виховується молоде покоління українського народу.
329(477)
П 56
Понипаляк, Аліна. Останній командир УПА : життя і боротьба Василя Кука / А. Понипаляк. – К. : Наш формат, 2021. – 270 с. : фото. – (Наш пантеон).
Є люди-епохи, а є люди — кілька епох. Такою особистістю був остан¬ній командир УПА Василь Кук. Він народився до Першої світової вій¬ни, пережив лихоліття Другої світової, розквіт і згортання діяльності УПА, потрапив у радянський полон і разом з Україною отримав омрія¬ну свободу в 1991-му.
Як сімейна скрута вплинула на його погляди? Коли він загорів¬ся ідеєю збройної боротьби? Як пережив смерть братів Ілька й Іларія, яких стратила польська влада? Як вибудовував мережу ОУН у Дніпро¬петровську й перебував у підпіллі на Волині й Галичині? Як продовжу¬вав тиху боротьбу в 1970-1980 роках й отримав «друге дихання» після незалежності?
На всі ці питання відповідає історикиня Аліна Понипаляк, яка на сьогодні найґрунтовніше дослідила життя й діяльність Василя Кука. Роки, проведені в архівах, спілкування з рідними й людьми, які осо¬бисто знали командира, відвідування місць, де жив і творив Василь Кук, — усе це допомогло показати, яким був Кук та як він боровся за українську незалежність.
63.362.1
С 73
Спогади бійців УПА. – Л. : Апріорі, 2015. – 132 с.
У книзі висвітлено героїчну боротьбу бійців УПА з біль¬шовицькими та німецькими загарбниками за  незалежність українського народу.
83.3(4УКР)6
У-45
Українська Повстанська Армія інакше : (в літературі, мистецтві, культурі) / В. Бойко [и др.] ; упоряд. А. Лукачова ; Нац. б-ка Чеської республіки – Слов’ян. б-ка, РУТА-громад. об-ня. – 1-е вид. – Прага : [б. и.], 2011. – 216 с.
В книзі розповідається про вояків УПА різних професій, таких як художники, літературознавці, видавці, що спонукало їх покинути звичне життя і стати вояком УПА. Також тут досліджується тема псевдо вояків, як вони їх собі обирали, про однострій вояків тощо.
63.3(4УКР)6
У-45
Українська повстанська армія. Історія нескорених / Центр дослідж. визвольного руху , Укр. ін-т нац. пам`яті ; авт. кол. : В. В'ятрович [та ін.], відп. ред. , упоряд. В. В'ятрович. – Львів : [б. и.], 2007. – 352 с. : іл. 
Серед великої кількості літератури, присвяченої діяльності УПА, ця книга претендує на особливе місце: тут читач знайде структурований і лаконічний виклад історії повстанської боротьби. Видання проілюстроване великою кількістю унікальних фотографій, документами і свідченнями учасників. Специфіка кількарівневого тексту допоможе читачеві побачити цілісну картину повстанського руху, зрозуміти його місце і роль в українській та світовій історії.
 

* * *

Гайдук, В. Стежками героїчної боротьби за соборну українську державу / В. Гайдук // Наука і суспільство. – 2017. – № 1-2. – С. 36-43
Гладенький, Т. Відзнака приналежності до УПА / Т. Гладенький // Нумізматика і фалеристика. – 2018. – № 1. – С. 15-18.
Гладенький, Т. Хрест 25-річчя рейду УПА / Тарас Гладенький // Нумізматика і фалеристика. – 2019. – № 1. – С. 25-26
Гривул, Т. Конфлікт в ОУН та його відображення в підпільній мережі західних областей України в 1940-1941 рр. / Т. Гривул // Життя і діяльність Степана Бандери: документи і матеріали/ МБУ Центр нац. відродження, Координац. рада вшанування пам’яті лицарів ОУН і УПА ; ред., упоряд. М. Посівнич. – Тернопіль : Астон, 2018. – С. 181-202.
Громадська, Л. Василь Шкляр презентував роман про УПА / Л. Громадська // Українське слово. – 2017. – 6-12 груд. – С. 9.
Гуменюк, В. Косівщина часів УПА : локалізація і реконструкція пам'яток / В. Гуменюк // Пам'ятки України: історія та культура. – 2018. – № 10/12. – С. 68-77
Гуменюк, В. Пам'яті героя УПА Івана Дебринюка (Непорадного) / В. Гуменюк // Пам'ятки України: історія та культура. – 2018. – № 10/12. – С. 78-79
Життя Провідника на карті Європи : [Степан Бандера] / підгот. С. Липовецький // Локальна історія. – 2022. – № 1. – С. 8-9.
”Звіти для Шухевича”: у мережі опублікували документи віднайденого архіву УПА // Українське слово. – 2022. – 9-22 лют. (№ 7-8). – С. 7.
Іванець, Р. Світлини ці – то невмируща пам'ять... / Регіна Іванець // Дзвін. – 2018. – № 2. – С. 215-218
Іванишин, В. Державотворчий чин Бандери / В. Іванишин, Є. Філь // Життя і діяльність Степана Бандери: документи і матеріали/ МБУ Центр нац. відродження, Координац. рада вшанування пам’яті лицарів ОУН і УПА; ред., упоряд. М. Посівнич. – Тернопіль : Астон, 2018. – С. 177-180.
Ідейно-політична основа Української Повстанської Армії // Дужий П. Українська справа : вчора і сьогодні : (зб. ст., спогадів), Т. 1/ П. Дужий ; вступ. сл. В. М. Косик ; упоряд. І. К. Васюта. – Львів : Афіша, 2002. – С. 268-274.
Кокотюха, А. Бандера – не для серіалу? : чому медіагрупи не готові переносити на телеекрани життя знаменитих українців / А. Кокотюха // Експрес. – 2020. – 19-26 листоп. (№ 47). – С. 18.
Кралюк, П. Українські землі під час Другої світової війни / П. Кралюк // Кралюк П. Історія України "без брому" : розвиток державності на укр. землях/ П. М. Кралюк. – Х. : Фоліо, 2020. – С. 381-392.
Краснодемський, В. Живий подих боротьби / В. Краснодемський // Голос України. – 2020. – 10 жовт.(№ 188). – С. 10.
Купчик, К. Ніл Хасевич – творець бойової графіки УПА / Ксенія Купчик // Вісник Книжкової палати. – 2020. – № 11. – С. С. 42-44
Лесів, С. Історико-меморіальний музей Степана Бандери в Старому Угринові / С. Лесів // Життя і діяльність Степана Бандери: документи і матеріали/ МБУ Центр нац. відродження, Координац. рада вшанування пам’яті лицарів ОУН і УПА; ред., упоряд. М. Посівнич. – Тернопіль : Астон, 2018. – С. 227-234.
Нахманович, В. ОУН та УПА: проблеми історії / В. Нахманович // Світогляд. – 2021. – № 5. – С. 13-17.
Неїжмак, В. Будив співвітчизників прикладом своєї звитяги та жертовності / В. Неїжмак // Голос України. – 2021. – 14 січ. (№ 5). – С. 21.
Нечитайло, А. Що зробив Бандера такого, чого не робили ізраїльські, польські та інші національні провідники : двоїсті стандарти світової спільноти до радикальних методів у визвольній боротьбі / А. Нечитайло // Україна молода. – 2020. – 2-3 жовт.(№ 94). – С. 4-5.
Олександр Хоменко : [Андрій Мельник: від Січового Стрілецтва – до Світового Конгресу Вільних Українців] // День. – 2020. – 11-12 груд. (№ 235-236). – С. 7.
Онишко, Л. Музей української визвольної боротьби ім. Степана Бандери / Л. Онишко // Життя і діяльність Степана Бандери: документи і матеріали/ МБУ Центр нац. відродження, Координац. рада вшанування пам’яті лицарів ОУН і УПА; ред., упоряд. М. Посівнич. – Тернопіль : Астон, 2018. – С. 221-226.
Пастух, Р. Таємна інформаторка УПА / Роман Пастух // Дзвін. – 2020. – № 8. – С. 160-163
Патриляк І. Агентурна справа "Щур" як джерело до вивчення методів агентурної роботи радянських органів держбезпеки проти керівників українського визвольного руху / І. Патриляк // Український історичний журнал. – 2018. – N 4. – С. 128-145
Посівнич, М. Провідник ОУН / М. Посівнич // Життя і діяльність Степана Бандери: документи і матеріали/ МБУ Центр нац. відродження, Координац. рада вшанування пам’яті лицарів ОУН і УПА; ред., упоряд. М. Посівнич. – Тернопіль : Астон, 2018. – С. 9-176.
Правда про УПА: воювали на два фронти за вільну Україну // Українське слово. – 2017. – 18-24 жовт. – С. 6-7.
Романюк, М. На чолі пропагандистського фронту збройного підпілля ОУН та УПА : (до 100-річчя від дня народження Петра Федуна – "Полтави") / Михайло Романюк // Наука і суспільство. – 2019. – № 3-4. – С. 8-14
Савак, Б. Покохала дівчина повстанця : до 75-річчя УПА / Богдан Савак // Дзвін. – 2018. – № 10. – С. 169-171.
Сватко, Я. Степан Бандера : випробування смертю / Я. Сватко // Життя і діяльність Степана Бандери: документи і матеріали/ МБУ Центр нац. відродження, Координац. рада вшанування пам’яті лицарів ОУН і УПА; ред., упоряд. М. Посівнич. – Тернопіль : Астон, 2018. – С. 213-220.
Світайло, Віктор. Вшанували очільника ОУН Андрія Мельника / В. Світайло // Українське слово. – 2021. – 24 груд.-23 січ. (№ 1-2). – С. 5.
Содоль, П. Ордени за героїзм в УПА. Хрести бойової заслуги / П. Содоль // Пластовий шлях. – 2017. – Ч. 1. – С. 30-31.
Українська Повстанська Армія – збройна сила України // Дужий П. Українська справа : вчора і сьогодні : (зб. ст., спогадів), Т. 1/ П. Дужий ; вступ. сл. В. М. Косик ; упоряд. І. К. Васюта. – Львів : Афіша, 2002. – С. 275-277.
Федчук, В. Василь Івахів, перший командир УПА : його ім`я досить довго перебувало в тіні Романа Шухевича... / В. Федчук // День. – 2018. – 25-26 трав. – С. 13. : фот.
Шеремет, С. ”Плануємо створити на Львівщині базу даних ДНК усіх віднайдених останків воїнів УПА...” : меморіально-пошуковий центр ”Доля” і через 75 років після війни знаходить тіла загиблих бійців / С. Шеремет // Високий замок. – 2021. – 30 квіт. – 2 трав. (№ 34). – С. 10.
Шухевич, Юрій. ”Державу потрібно будувати – це вкрай важка і складна робота” : [Герой України Юрій Шухевич – про свого батька, роки в тюрмі та віру в правду й Українську державу] / Ю. Шухевич // День. – 2021. – 19-20 берез. (№ 48-49). – С. 4.


Інтернет-ресурси:

10 цікавих фактів про Степана Бандеру
5 найцікавіших фактів про військову форму УПА (фото)
14 жовнтя – День Української Повстанської Армії
Євреї і УПА: факти, що заперечують пропаганду
За що боролась УПА?
Коротка історія ОУН-УПА для поляків на випадок розмови з українцями
П
'ять цікавих фактів – від УПА до АТО
Роман Шухевич: цікаві факти та міфи про головнокомандувача УПА
Українська повстанська армія
Українська повстанська армія (УПА)
Українська повстанська армія. Відповідь нескореного народу
Українська повстанська армія. Історія виникнення
Українська повстанська армія
Що ви не знали про УПА та СС Галичина
Пісня присвячена воякам УПА  Тартак та Андрій Підлужний  "Не Кажучи Нікому"
 

Проєкт Українського інституту Національної пам'яті "Голоси УПА"
"Голоси УПА. Василь Кук"
"
Голоси УПА. Василь Левкович"
"
Голоси УПА. Дарія Гусяк"

Підготувала Надія Яблонська

 


Новини

2024-06-04

Шановні користувачі, пропонуємо вашій увазі нові надходження до Відділу художньої літератури.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день