Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     > 

Віртуальні виставки

Різні релігії на одній полиці

2023-05-23
Ми повинні бути вдячні Богові, що він створив світ так,
що все просте – правда,
а все хибне – неправда (Григорій Сковорода).
Релігії існують кілька тисячоліть і виконують важливі функції. Релігія допомагає людині знайти однодумців, заспокоює в горі, встановлює моральні і соціальні норми. Кількість вірувань в сучасному світі порахувати неможливо, але можна виділити п'ять головних релігій, які мають найбільшу кількість віруючих: християнство, іудаїзм, іслам, буддизм, індуїзм.
Християнство
Християнство - найбільша релігія в світі, яка налічує близько 2,5 млрд віруючих. Християнство присутнє на всіх континентах і майже у всіх країнах світу. Головною священною книгою християн є Біблія. Християнство відноситься до монотеїстичних релігій, тобто таких, які визнають наявність лише одного Бога. При цьому Бог, за християнськими віруваннями, має три іпостасі - Отець, Син і Святий Дух. Християни вірять, що Бог створив світ і людей, а також послав на землю Ісуса Христа, який з'єднує божественну і людську природу.
Іудаїзм
Іудаїзм став першою монотеїстичної релігією в світі, і поширений в основному серед євреїв. У світі близько 14 мільйонів юдеїв. Головною релігійною книгою іудеїв є Тора або П'ятикнижжя, яку, за віруваннями іудеїв, написав пророк Мойсей зі слів Бога. Іудейські храми називаються синагогами. Іудеї вважають євреїв обраним народом, який повинен донести божественні істини до всіх людей. Християнство та іудаїзм мають деякі спільні вірування. Однак юдеї не вважають, що Ісус був Божим Сином і спокутував гріхи людства, а переконані, що кожна людина сама відповідає за свої гріхи. В іудаїзмі проголошується обов'язковим знання і виконання всіх законів Тори. Зокрема, юдеї регулярно читають Тору, дотримуються особливих вимог до їжі та напоїв (кошерність) і утримуються від роботи в суботу.
Іслам
Іслам - друга за чисельністю віруючих релігія в світі. Близько 1,8 млрд людей вважають себе мусульманами. Це досить молода релігія, яка виникла в 610 році. Поширена вона в основному в країнах Східної і Південної Азії і на півночі Африки. У перекладі з арабської "іслам" означає "покірність". Мусульмани вірять, що є єдиний Бог Аллах, який передав священну книгу Коран звичайній людині Мухаммеду. Його мусульмани шанують як пророка і проповідника.
В ісламі заборонені ікони і будь-які зображення Бога. Мусульмани суворо контролюють свій побут, регулярно моляться, виплачують милостиню і прагнуть хоча б раз у житті здійснити паломництво до Мекки. Раз на рік на місяць Рамадан мусульмани дотримуються суворого посту - не їдять і не п'ють від заходу до світанку.
Буддизм
Буддизм - поширена в Східній Азії релігія, яка налічує близько 520 мільйонів віруючих. Буддизм називають "релігією без Бога" і вважають скоріше філософським вченням, ніж набором релігійних практик. Буддизм заснований на вченнях Гаутами Будди - духовного лідера і вчителя, який вважав, що позбутися від страждань можна за допомогою медитації і обмеження своїх бажань, свідомого відмови від задоволень. Вчення Будди в буддизмі не є божественним одкровенням, а лише результатом роздумів і медитацій. Буддисти вірять в існування морального закону карми.
Індуїзм
Буддизм є найдавнішою світовою релігією. Своєрідність його вчення, яка стала наслідком впливу на нього різноманітних культур, а також поєднання у його лоні багатьох релігійних течій, шкіл дали підставу розглядати буддизм не лише як релігію, а й як філософську систему. Будучи поширеним в усьому світі, він справив відчутний вплив на духовне, культурне життя народів, які сповідують інші релігії. Індуїзм завжди дбав про збереження та розвиток національної духовної культури, національного менталітету, незважаючи на міграції населення, війни, іноземне панування, внутрішні чвари, філософські та релігійні пошуки. Наявність у ньому численних течій і напрямів, його релігійна множинність полегшують його взаємодію з іншими релігіями. Індуїзм відкритий для всіх релігій, його прихильник може молитися у будь-якому храмі, разом з віруючим іншої релігії він може вклонятися його богові. Ця релігія заклала традиції філософської думки Індії, глибоко вплинула на мислення людей, зробила вагомий внесок у розвиток філософської культури людства. 

 

 

2
П 83
Протеро, Стівен.
Вісім релігій, що панують у світі: чому їхні відмінності мають значення [Текст] / С. Протеро ; пер. з англ. В. Пунько. - К. : BookChef : Форс Україна, 2021. - 464 с.
 
У цій книзі автор стверджує, що наполегливі спроби представити усі релігії як різні шляхи до одного Бога не враховують проблему, яку кожна традиція прагне вирішити. Ця книжка стане незамінним путівником у питаннях, які людство ставило перед собою протягом тисячоліть, і у тому розмаїтті шляхів, якими ми сьогодні просуваємось до їх вирішення.
 
86.2
І-90
Історія релігій світу [Текст] : навч. посіб. / В. І. Лубський [и др.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Філос. ф-т, Каф. релігієзнавства. - К. : Центр учб. літ., 2014. - 536 с.
 
В навчальному посібнику розглядаються особливості предмета історії релігій світу, ґрунтовні положення історії релігій світу, основні поняття, основні концепції дослідження релігії, сутність та значення релігії у духовно-культурній житті особистості. Розглядається історія світових, національних, нетрадиційних релігій.
 
86.3
Б 59
Біблія або Книги Святого Письма Старого и Нового Заповіту [Текст] : із мови давньоєвр. й грец. на укр. дослівно наново пер. - [Б. м. : б. и.]. - 1524 с.
 
Біблія або Книга Святого письма Старого й нового Заповіту. Із мови давньоєврейської та грецької на українську наново перекладена. Поняття «Новий Завіт» у теперішньому розумінні вперше було використано апостолом Павлом у першому та другому посланнях до коринфян. У Новий Завіт, що сформувався з 45-го до 140-го років н. е., богослови відібрали 27 книг, текст яких є єдиним для усіх християн. Він складається з чотирьох Євангелій — від Матвія, Марка, Луки та Іоана, в яких розповідається про прихід Спасителя (Месії) Ісуса Христа, про його життя, смерть і воскресіння. В інших книгах (Діяннях і Посланнях апостолів, в Одкровенні Івана Богослова (Апокаліпсис) описується життя Христа, поширення християнства, тлумачиться віровчення, даються пророцтва про страшний суд та кінець світу. Канонізація Нового Завіту відбувалася у складній боротьбі на Вселенських соборах.
 
86.3
К 68
Королевське Євангеліє 1401 року [Текст] / керівник проекту, упоряд. О. І. Сопко (Долгош), редкол. О. І. Сопко (Долгош), В. В. Німчук [та ін.]. - Факс. вид. - Ужгород : Ґражда, 2015.
 
Унікальна книга, яка була переписана ченцем Станіславом Граматиком у 1401 році, сьогодні є визначною пам’яткою українського писемнетства. Королевське Євангеліє вважають однією з найприкметніших у художньому плані книжок ХІV – початку ХV ст. На думку вчених, це Євангеліє – не тільки цінна пам’ятка мистецтва художнього оздоблення, але й важливе джерело вивчення історії мови на Закарпатті, адже в ньому відбиті деякі риси живої української мови кінця ХІV початку ХV ст., у тому числі й специфічні закарпатські особливості. Варто зауважити, що Королевське Євангеліє на 160 років давніше за славнозвісне Пересопницьке Євангеліє, на якому приймають присягу президенти України. Однак, на жаль, ця книга і досі залишається маловідомою не тільки на території Закарпатті і й цілій державі загалом.
 
 
86.36
К 25
Каро Йосиф. Шульхан Арух [Текст] : зб. законів з комен. / Каро Й. – Л.: [Б. м.], 1879-
Ч. 1 : Орах Хаїм. – Л.: 1879. – на івриті.
 
У XVI столітті їх в один кодекс під назвою «Шульхан-Арух» зібрав рабин і юдейський законодавець Йозеф Каро. Це найавторитетніший посібник щодо практичної галахи (юдейського традиційного права), який визнають усі без винятку течії юдаїзму. У релігійній царині концепції цього широкого руху стимулювали як появу реформованого юдаїзму, так і реакцію на його постання у формі юдейської неоортодоксії та суворого дотримання галахи
 
86.3
П 73
Преславний Коран [Текст] : пер. смислів укр. мовою / пер. з араб., передм. М. Якубович, ред. Л. Таран. - К. : Основи, [2015]. - 434 с. 
 
Презентована книга - перше в Україні видання перекладу смислів Корану, здійсненого кандидатом історичних наук, дослідником мусульманського світу Михайлом Михайловичем Якубовичем ( нар. 1986 р.). Виконаний безпосередньо з арабської мови та з урахуванням авторитетних мусульманських коментарів (тафсірів), переклад уперше дає можливість українському читачеві осягнути глибокі смисли усіх 114 сур Корану. Цей текст, який для кожного віруючого мусульманина має божественне походження, уже чотирнадцять століть відіграє важливу роль не лише в релігійному, а й політичному, культурному, суспільному та економічному житті значної частини людства. 
 
86.3
І-87
Іслам і сучасний світ [Текст] : роботи учасників другого та третього всеукр. конкурсів ісламознавчих дослідж. молодих учених ім. А. Кримського / Всеукр. асоц. громад. орг. "Альраід", Всеукр. громад. орг. "Укр. центр ісламознавства" ; упоряд. та авт. передм. М. І. Кирюшко ; відп. за вип. І. Н. Гімадутін. - К. : [б. и.], 2009. - 324 с.
 
Збірку складають роботи, представлені на другому та третьому всеукраїнському конкурсі ісламознавчих досліджень молодих учених, які відбулися у 2006 та 2007 роках відповідно. Роботи презентують різні підходи до вивчення ісламу та мусульманської спільноти з позицій різних суспільних наук.
 
233
К 12
Кабір, Сагіб. Анураґ Саґар [Текст] = Океан любові / С. Кабір ; пер. з браджа Радж Кумар Баґґа ; пер. з англ. О. Костеріна. - К. : Видавець Бихун В. Ю., 2022. – 292 с.
 
Це дуже давня історія, яка по-різному передається майже у всіх Священних Писаннях. У поемі Кабіра розкривається її практичний секрет, який дає нам можливість пізнати своє «я» і поринути в наше походження – Бога. Кабір попереджає: «Я розкрию зміст «Анураґ Саґара» (Океана Любові), але це зрозуміють лише виняткові святі. Без Любові досягти цього неможливо»
 
86.3
Б 34
Бгаґавад-ґіта як вона є [Текст] : з оригін. санскрит. текстами, транслітерацією кирилицею, послівним пер., літ. пер. та поясненнями. - [Б. м.] : Бгактіведант Бук Траст, 1990. - 914 с. 
 
Центральною частиною «Махабгарати» є книга «Бгагавад-Гіта як вона є» – один з найвеличніших творів духовного, філософського і мистецького спрямування, в якому втілено суть величної мудрості Індії у формі бесіди між Верховним Богом Крішною та його відданим другом Арджуною, якого Господь навчає науці самоусвідомлення. Народ Індії з пошаною ставиться до цієї книги. Існує навіть такий вислів: «Того, чого немає у «Махабгараті», немає в Індії». Головними героями твору висловлюється думка про нетлінну душу, про те, що перемагають завжди ті люди, яким допомагає Всевишній.
 

Інтернет-ресурси:

Релігії світу

Священні книги людства

Світові релігії

П'ять головних релігій світу

Релігійний світогляд Індії

Підготувала Людмила Бобик


Новини

2024-07-16

Шановні користувачі, для вас нові надходження до Відділу художньої літератури.

2024-07-11

15 липня святкує своє 85-річчя поет, перекладач, сценарист, член Спілки письменників України – Павло Михайлович Мовчан. З цієї нагоди пропонує вашій увазі віртуальну виставку „Глибини Слова і велич Чину”.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день