Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     >  Василь Іванович Комендар

Видатні закарпатці

Всі закарпатці Алфавітний покажчик

Комендар Василь Іванович

1926 - 2015 рр.

 
Біографія:

Комендар Василь Іванович доктор біологічних наук, професор кафедри ботаніки Ужгородського національного університету, соросівський професор (1997 р.), академік АНВШ, науковий керівник міжвідомчої науково-дослідної лабораторії охорони природних екосистем (МНДЛОПЕ) і віце-президент Українського ботанічного товариства.

Народився 2 березня 1926 року в селі Буштино Тячівського  району Закарпатської області в родині техробітника народної школи. В 1931-1937 роках навчався в народній школі. Після закінчення 6-го класу народної школи, в 1937 р., після складання вступного іспиту, поступив на навчання в російську реальну гімназію в м. Прага (ЧСР). Після окупації Закарпаття Угорщиною (в 1939 р.) був переведений для продовження навчання в гімназію в м. Хуст (Закарпаття). В 1946 році, після закінчення середньої школи №2 в м. Хуст, поступив навчатись в Ужгородський державний університет на біологічний факультет і спеціалізувався на кафедрі ботаніки. В 1951 році завершив навчання в університеті, отримавши диплом спеціаліста: “Ботанік. Вчитель біології ї хімії”. В 1951 році поступив навчатись в аспірантуру у відділ “геоботаніка”. Науковим керівником теми дисертаційної роботи був чл. - кор. АН УССР, д. б н., проф. Поварніцин В. О. В 1954 році успішно захистив дисертаційну роботу на вчений ступінь кандидата біологічних наук і отримав диплом по спеціальності “геоботаніка”. В цьому ж році був прийнятий на роботу старшим викладачем кафедри морфології і систематики рослин, яка згодом була перейменована на кафедру ботаніки. В 1957 році був обраний доцентом, а в 1962 р. - зав. кафедрою морфології і систематики рослин. В 1970 році захистив дисертацію на вчений ступінь доктора біологічних наук, а в 1971 році ВАК присвоїв мені вчене звання професора. В 1978 році був обраний деканом біологічного факультету. Під час перебування на цій посаді сприяв будівництву в с. Колочава Міжгірського району біобази для проведення літніх практик студентів. У 1982 році  завершився строк роботи на посаді декана і був тільки завкафедрою. Після 34 років  перебування на посаді зав. кафедрою в 1996 р. був обраний професором кафедри ботаніки. В 1993 р. домігся організації при кафедрі ботаніки міжвідомчої науково-дослідної лабораторії охорони природних екосистем. Після створення лабораторії ректоратом УжНУ і начальником Закарпатського обласного управління екології та природних ресурсів В. І. Комендар був призначений науковим керівником і завідувачем цієї лабораторії. Впродовж 17 років досліджував сучасний стан і динамічні тенденції верхньої межі лісу і криволісся в Українських Карпатах і горах-аналогах. В протилежність думці проф. П. Д. Ярошенко та інших авторів, В. І. Комендар, в своїй монографії “Форпост горних лесов” довів, що в сучасний період спостерігається тенденція до просування верхньої межі лісу вгору, причиною чого є тепличний ефект і комплекс інших факторів. Основним фактором, який сприяє зниженню верхньої межі лісу є антропогенний. Василь Іванович Комендар, вперше в ботаніці, запровадив комплексне, монографічне вивчення раритетних видів рослин Карпат на популяційному рівні з метою виявлення їх таксономічної і популяційної структури, морфолого-географічної, екологічної і генетичної диференціації, походження і еволюції. Комплексне дослідження є новим синтетичним напрямом популяційних досліджень, об`єктом яких стала популяція як природно-історична і еволюційна одиниця, як самостійний рівень життя, що дозволяють пізнати біологію виду, шляхи їх становлення і еволюції і, на підставі цього, розробити наукові основи охорони і ефективні заходи по їх реалізації. Цей напрям вивчення видів розроблявся починаючи з 1-ої публікації В. І. Комендарем наукової статті, пов`язаної з комплексним вивченням Narcissus angustifolius Curt. в ”Ботаническом журнале”, 1964. – Т.49, №7. – С. 1024-1032. Згодом аспірантами, співробітниками Міжвідомчої  лабораторії кафедри ботаніки, під науковим керівництвом В. І. Комендаря, було досліджено більше 25 раритетних видів рослин Карпат, захищено 17 кандидатських і одна докторська дисертація.  На ХІ з”їзді УБТ (Харків, 25-27 вересня 2001 р.) професор Ю. А. Злобін визнав, що в Ужгороді, під керівництвом В. І. Комендаря, сформувалась самостійна наукова школа популяційної ботаніки.  Кількість наукових публікацій – 503. Є патент на біологічно-активну добавку до раціону харчування “Бальзам Комендаря”, а також на безалкогольні напої “Закарпатський” та “Васильок”. Є патент у співавторстві з С.С. Фодором “Способи відновлення верхньої межі лісу”. Підготовлено 17 кандидатів біологічних наук, науковий консультант 1 докторської дисертації.

 

Додаткова інформація:

Джерельні приписи :

Комендар, Василь Іванович. Запрошення на бал весни у Долину нарцисів : фотоальбом / В. І. Комендар, С. Ю. Мельник ; ред. В. Т. Дзьоба ; худож. оформ. М. М. Дем’ян. – Ужгород : Закарпаття , 2002. – 32 с. : фот. кольор.

Комендар, Василь Іванович. Ботанічний заказник "Розмарія"  / В. І. Комендар. – Ужгород : Мистецька лінія, 2003. – 72 с. : кольор. іл.

Комендар, Василь Іванович. Збережемо красу Карпат. Рослини, що потребують захисту  / В. І. Комендар, Л. М. Фельбаба-Клушина ; відп. за вип. К. М. Бізіля ; худож. оформ. Л. В. Слов'янин. – Ужгород : [б. и.], 2003. – 18 с. : фот.      

Про охорону природи Карпат / редколегія : В. І. Комендар , Й. М. Чернекі, В. і. Кормош. – Ужгород : Карпати, 1973. – 228 с. : фот.

Зачаровані Карпати: Заповідники та національні природні парки  Закарпаття = Magic Carpatians: National natural park and andscape reserves of Transcarpatia : фотокнига / під заг. наук. ред. Ф. Д. Гамор,  В. І. Комендар. – Ужгород : Карпати, 2005. – 320 с. : кольор. іл.

Комендар, Василь Іванович. Запрошення на бал весни у Долину нарцисів : [фотоальбом] / В. І. Комендар, Ф. Д. Гамор, С. Ю. Мельник ; Карпат. біосфер. заповідник [та ін.]. – Ужгород : Патент, 2007. – 48 с. : кольор. іл.

Комендар, Василь Іванович. Лікарські рослини Карпат. Дикорослі та культурні  / В. І.Комендар. – 3-тє вид.,  доп. і перероб. – Ужгород : Мистецька Лінія, 2007. – 504 с. : іл. – Бібліогр. : С. 487-493.

Комендар, Василь Іванович. У мандри до шовкової косиці / В. І. Комендар ; ред. О. Козоріз ; Держ. упр. навколишнього природ. середовища в Закарпат. обл., Міжвід. н.-д. лаб. охорони природ. екосистем Ужгород. нац. ун-ту. – Ужгород : Мист. Лінія, 2009. – 56 с. : кольор. іл. – Текст укр., англ., угор., пол., рум., чес., словац. мовами.

Комендар, Василь Іванович. Медоноси Карпат / В. І. Комендар, Ю. В. Манівчук. – Ужгород : Карпати, 1975. – 176 с. : іл. – Бібліогр. : С. 173-175.

Комендар, Василь Іванович. Лікарські рослини Карпат / В. І. Комендар. – Ужгород : Карпати, 1971. – 248 с. : іл. – Бібліогр. : С. 244-246. – Абет. покажч.: С. 236-243.

Комендар, Василь Іванович. Подорожі близькі та далекі  / В. І. Комендар ; світлини : В. І. Комендар, С.  Мельник, І. Черниш. – Ужгород : Вид-во ФОП Бреза А. Е., 2014. – 144 с. : кольор. іл.

***

Комендар, Василь. "Ми вже втратили право називатися "Карпатською Швейцарією" : відомий закарпат. науковець В. Комендар каже, що за кілька десятиліть такого, як тепер, газдув. у лісах Карпати перетворяться на пустку : [розмова / вів П. Поліха] / В. Комендар // Новини Закарпаття. – 2011. – 5 берез. – С. 19.
Василь Комендар: "У лісах Карпат господарюють поза законами ведення лісового господарства і лісоексплуатації" : [розмова з проф., науковцем-біологом / вела М. Марко] / В. Комендар // Калейдоскоп оголошень. – 2012. – 31 трав. – С. 1-2.
Комендар, Василь. Високогірник, який рятував закарпатські заповідники і винайшов еліксір здоров’я : В. Комендар присвятив 30 р. "Бальзаму Карпат", рецепт якого у нього вкрали : [розмова з вченим / вела Н. Каралкіна] / В. Комендар // РІО. – 2014. – 26 квіт. – С. 5.
Комендар, Василь. Куди подівся "Бальзам Комендаря"?! : історія, яка може мати гарне продовж. / В. Комендар // Новини Закарпаття. – 2013. – 16 берез. – С. 18.

***
Професор Василь Комендар : біобібліогр. покажч. / [уклад. : О. Д. Закривидорога, О. Г. Люта, Л. О. Мельник, Т. В. Туренко ; передм. акад. К. М. Ситника ; відп. за вип. О. І. Почекутова] ; М-во освіти України, Ужгород. держ. ун-т, Біол. ф-т, Каф. ботаніки, Наук. б-ка Ужгород. держ. ун-ту. – Ужгород : Патент, 1999. – 192 с. – (Серія «Вчені Ужгородського державного університету»).

Бедзір, В. Василь Іванович Комендар: 80-річчя з дня народження вченого-біолога (нар. 1926)/ В. Бедзір // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2006 рік : рек. біобліогр. посіб. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2005. – C. 121-125. – Бібліогр. наприкінці ст.
Василь Іванович Комендар : [д-р біолог. наук, професор] // Тячівщина в іменах : біблограф. покажч. – Тячів, 2011. – С. 19-20.
Василь Комендар : [д-р біолог. наук, проф. каф. ботаніки УжНУ] // Неділя. Топ – 50. Найвпливовіші люди Закарпаття 2006. – Ужгород, 2006. – С. 32.
Василь Комендар : [д-р біолог. наук, проф. УжНУ] // Від Карпат – до Дніпра. – Ужгород : Патент, 1997. – С. 96-97.
Василь Комендар : прозаїк ; [укр. вчений, природознавець] // Літературне Закарпаття у ХХ столітті / І. Хланта. – Ужгород : Вид-во "Закарпаття", 1995. – С. 322-323.
Вічної пам’яті : [некролог ; д-р біолог. наук, проф. УжНУ В. І. Комендар] // Новини Закарпаття. – 2015. – 4 лип. – С. 15.
Волощук, М. Ім’я професора Василя Комендаря – Долині нарцисів / М. Волощук // Вісник Карпат. біосфер. заповідника. – 2016. – № 3. – С. 1.
Джахман, Р. Пам’яті вчителя : [про відомого ботаніка, флориста В. Комендаря] / Р. Джахман // Срібна Земля. – 2016. – 9 черв. – С. 5.
Закарпаття попрощалось із видатним українським ученим-біологом Василем Івановичем Комендарем : [02.03.1926, с. Буштино, Тячів. р-ну – 25.06.2015, м. Ужгород] // Срібна Земля. – 2015. – 2 лип. – С. 10.
Комендар Василь Іванович : [ботанік, флорист] // Наукова еліта Закарпаття. – Ужгород : Ґражда, 2005. – С. 60-62.
Комендар Василь Іванович : [проф., д-р біологіч. наук, акад.] // Від Буштина до вершин їхньої слави / Дмитро Копинець. – Буштино, 2010. – С. 41-73.
Комендар Василь Іванович : [укр. вчений, природознавець] // Історія біологічного факультету Ужгородського національного універсистету. – Ужгород : Мист. Лінія, 2004. – С. 47-49.
Комендар Василь Іванович : педагог вищ. шк., д-р біолог. наук, акад. Акад. наук вищ. шк., віце-президент Укр. ботаніч. т-ва // Верховина. Волівщина–Міжгірщина. – Ужгород : TIMPANI, 2017. – С. 426
Павлище, В. Замість квітки на могилу професора Комендаря / В. Павлище // Зелені Карпати. – 2015. – № 1-4. – С. 145.
Пам’яті Василя Івановича Комендаря (1926 – 2015) // Укр. ботанічний журнал. – 2015. – № 4. – С. 403-404.
Петрус, Ю. Комендар Василь Іванович : [геоботанік, еколог, д-р біологіч. наук, проф.] / Ю. Петрус // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2014. – Т. 14 : Кол – Кос. – С. 178.
Стецяк, І. Комендар Василь Іванович : [вчений-ботанік, проф. УжНУ] / І. Стецяк // Енциклопедія Закарпаття: визначні особи ХХ століття. – Ужгород : Ґражда, 2007. – С. 169-170.
Увіковічнено пам’ять відомого вченого-біолога Василя Комендаря : [відкр. меморіал. дошки на фасаді біологіч. ф-ту УжНУ] // Вісник Карпатського біосферного заповідника. – 2016. – № 6 (груд.). – С. 1.
Феномен Комендаря : [до 80-річчя д-ра біологіч. наук, проф. каф. ботаніки УжНУ – В.І. Комендаря] // Зелені Карпати. – 2006. – № 1-2. – С. 98.
Чубірко, М. Народився під щасливою зіркою : до 90-річчя проф. В. І. Комендаря / М. Чубірко // РІО. – 2016. – 26 берез. – С. 6.

Інтернет  ресурси:

Василь Іванович Комендар [Електронний ресурс]. : (до 80- річчя від дня народження) / Ю . Ю. Петрус., І. Я. Кіш та ін. – Режим доступу : https://bit.ly/2DDpSMr
Петрус, Ю. Ю. Комендар Василь Іванович [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://bit.ly/2svHWFQ

Новини

2024-07-11

15 липня святкує своє 85-річчя поет, перекладач, сценарист, член Спілки письменників України – Павло Михайлович Мовчан. З цієї нагоди пропонує вашій увазі віртуальну виставку „Глибини Слова і велич Чину”.

2024-07-09
11 липня о 17:00 запрошуємо на зустріч "Пам’ять поколінь” з колекціонером, дослідником історії Ужгорода та Мукачева Олександром Волошиним. Вхід вільний.
2024-07-05
Навіщо тисячі людей з усього світу вирушають у подорож?  „Істинне призначення вашої подорожі – це не місце на карті, а новий погляд на життя”, – стверджував  Генрі Міллер. Пропонуємо вам почитати перед початком подорожі, або й під час, книжки, сюжет яких крутиться і закручується безпосередньо довкола мандрівок та усіляких мандрівних пригод українських письменників. Почитати і надихнутися... До вашої уваги віртуальна виставка "Книгомандри з українськими письменниками".
 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день