Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     >  Василь Іванович Комендар

Видатні закарпатці

Всі закарпатці Алфавітний покажчик

Комендар Василь Іванович

1926 - 2015 рр.

 
Біографія:

Комендар Василь Іванович доктор біологічних наук, професор кафедри ботаніки Ужгородського національного університету, соросівський професор (1997 р.), академік АНВШ, науковий керівник міжвідомчої науково-дослідної лабораторії охорони природних екосистем (МНДЛОПЕ) і віце-президент Українського ботанічного товариства.

Народився 2 березня 1926 року в селі Буштино Тячівського  району Закарпатської області в родині техробітника народної школи. В 1931-1937 роках навчався в народній школі. Після закінчення 6-го класу народної школи, в 1937 р., після складання вступного іспиту, поступив на навчання в російську реальну гімназію в м. Прага (ЧСР). Після окупації Закарпаття Угорщиною (в 1939 р.) був переведений для продовження навчання в гімназію в м. Хуст (Закарпаття). В 1946 році, після закінчення середньої школи №2 в м. Хуст, поступив навчатись в Ужгородський державний університет на біологічний факультет і спеціалізувався на кафедрі ботаніки. В 1951 році завершив навчання в університеті, отримавши диплом спеціаліста: “Ботанік. Вчитель біології ї хімії”. В 1951 році поступив навчатись в аспірантуру у відділ “геоботаніка”. Науковим керівником теми дисертаційної роботи був чл. - кор. АН УССР, д. б н., проф. Поварніцин В. О. В 1954 році успішно захистив дисертаційну роботу на вчений ступінь кандидата біологічних наук і отримав диплом по спеціальності “геоботаніка”. В цьому ж році був прийнятий на роботу старшим викладачем кафедри морфології і систематики рослин, яка згодом була перейменована на кафедру ботаніки. В 1957 році був обраний доцентом, а в 1962 р. - зав. кафедрою морфології і систематики рослин. В 1970 році захистив дисертацію на вчений ступінь доктора біологічних наук, а в 1971 році ВАК присвоїв мені вчене звання професора. В 1978 році був обраний деканом біологічного факультету. Під час перебування на цій посаді сприяв будівництву в с. Колочава Міжгірського району біобази для проведення літніх практик студентів. У 1982 році  завершився строк роботи на посаді декана і був тільки завкафедрою. Після 34 років  перебування на посаді зав. кафедрою в 1996 р. був обраний професором кафедри ботаніки. В 1993 р. домігся організації при кафедрі ботаніки міжвідомчої науково-дослідної лабораторії охорони природних екосистем. Після створення лабораторії ректоратом УжНУ і начальником Закарпатського обласного управління екології та природних ресурсів В. І. Комендар був призначений науковим керівником і завідувачем цієї лабораторії. Впродовж 17 років досліджував сучасний стан і динамічні тенденції верхньої межі лісу і криволісся в Українських Карпатах і горах-аналогах. В протилежність думці проф. П. Д. Ярошенко та інших авторів, В. І. Комендар, в своїй монографії “Форпост горних лесов” довів, що в сучасний період спостерігається тенденція до просування верхньої межі лісу вгору, причиною чого є тепличний ефект і комплекс інших факторів. Основним фактором, який сприяє зниженню верхньої межі лісу є антропогенний. Василь Іванович Комендар, вперше в ботаніці, запровадив комплексне, монографічне вивчення раритетних видів рослин Карпат на популяційному рівні з метою виявлення їх таксономічної і популяційної структури, морфолого-географічної, екологічної і генетичної диференціації, походження і еволюції. Комплексне дослідження є новим синтетичним напрямом популяційних досліджень, об`єктом яких стала популяція як природно-історична і еволюційна одиниця, як самостійний рівень життя, що дозволяють пізнати біологію виду, шляхи їх становлення і еволюції і, на підставі цього, розробити наукові основи охорони і ефективні заходи по їх реалізації. Цей напрям вивчення видів розроблявся починаючи з 1-ої публікації В. І. Комендарем наукової статті, пов`язаної з комплексним вивченням Narcissus angustifolius Curt. в ”Ботаническом журнале”, 1964. – Т.49, №7. – С. 1024-1032. Згодом аспірантами, співробітниками Міжвідомчої  лабораторії кафедри ботаніки, під науковим керівництвом В. І. Комендаря, було досліджено більше 25 раритетних видів рослин Карпат, захищено 17 кандидатських і одна докторська дисертація.  На ХІ з”їзді УБТ (Харків, 25-27 вересня 2001 р.) професор Ю. А. Злобін визнав, що в Ужгороді, під керівництвом В. І. Комендаря, сформувалась самостійна наукова школа популяційної ботаніки.  Кількість наукових публікацій – 503. Є патент на біологічно-активну добавку до раціону харчування “Бальзам Комендаря”, а також на безалкогольні напої “Закарпатський” та “Васильок”. Є патент у співавторстві з С.С. Фодором “Способи відновлення верхньої межі лісу”. Підготовлено 17 кандидатів біологічних наук, науковий консультант 1 докторської дисертації.

 

Додаткова інформація:

Джерельні приписи :

Комендар, Василь Іванович. Запрошення на бал весни у Долину нарцисів : фотоальбом / В. І. Комендар, С. Ю. Мельник ; ред. В. Т. Дзьоба ; худож. оформ. М. М. Дем’ян. – Ужгород : Закарпаття , 2002. – 32 с. : фот. кольор.

Комендар, Василь Іванович. Ботанічний заказник "Розмарія"  / В. І. Комендар. – Ужгород : Мистецька лінія, 2003. – 72 с. : кольор. іл.

Комендар, Василь Іванович. Збережемо красу Карпат. Рослини, що потребують захисту  / В. І. Комендар, Л. М. Фельбаба-Клушина ; відп. за вип. К. М. Бізіля ; худож. оформ. Л. В. Слов'янин. – Ужгород : [б. и.], 2003. – 18 с. : фот.      

Про охорону природи Карпат / редколегія: Комендар В. І., Чернекі Й. М., Кормош В. і. – Ужгород : Карпати, 1973. – 228 с. : фот.

Зачаровані Карпати: Заповідники та національні природні парки  Закарпаття  = Magic Carpatians: National natural park and andscape reserves of Transcarpatia : фотокнига / Під заг. наук. ред. Ф.Д. Гамор,  В.І. Комендар. – Ужгород : Карпати, 2005. – 320 с. : кольор. іл.

Комендар, Василь Іванович.  Запрошення на бал весни у Долину нарцисів : [фотоальбом] / В. І. Комендар, Ф. Д. Гамор, С. Ю. Мельник ; Карпат. біосфер. заповідник [та ін.]. – Ужгород : Патент, 2007. – 48 с. : кольор. іл.

Комендар, Василь Іванович. Лікарські рослини Карпат. Дикорослі та культурні  / В.І.Комендар. – 3-тє вид.,  доп. і перероб. – Ужгород : Мистецька Лінія, 2007. – 504 с. : іл. – Бібліогр. : С. 487-493.

Комендар, Василь Іванович. У мандри до шовкової косиці / В. І. Комендар ; ред. О. Козоріз ; Державне упр. навколишнього природ. середовища в Закарпат. обл., Міжвід. н.-д. лаб. охорони природ. екосистем Ужгород. нац. ун-ту. – Ужгород : Мистецька Лінія, 2009. – 56 с. : кол.іл. – Текст укр., англ., угор., пол., рум., чес., словац. мовами.

Комендар, Василь Іванович. Медоноси Карпа / В. І. Комендар, Ю. В. Манівчук. – Ужгород : Карпати, 1975. – 176 с. : іл. – Бібліогр. : С. 173-175. – (в опр.)

Комендар, Василь Іванович.  Лікарські рослини Карпат / В. І. Комендар. – Ужгород : Карпати, 1971. – 248 с. : іл. – Бібліогр. : С. 244-246. – Абет. покажч.: С. 236-243. – (в опр.)

Комендар, Василь Іванович. Подорожі близькі та далекі  / В. І. Комендар ; світлини: В. І. Комендар, С.  Мельник, І. Черниш. – Ужгород : Видавництво ФОП Бреза А. Е., 2014. – 144 с. : кольор.іл.

***

Комендар, Василь. "Ми вже втратили право називатися "Карпатською Швейцарією" : відомий закарпат. науковець В. Комендар каже, що за кілька десятиліть такого, як тепер, газдув. у лісах Карпати перетворяться на пустку : [розмова / вів П. Поліха] / В. Комендар // Новини Закарпаття. – 2011. – 5 берез. – С. 19.

Василь Комендар: "У лісах Карпат господарюють поза законами ведення лісового господарства і лісоексплуатації" : [розмова з проф., науковцем-біологом / вела М. Марко] / В. Комендар // Калейдоскоп оголошень. – 2012. – 31 трав. – С. 1-2.

Комендар, Василь. Високогірник, який рятував закарпатські заповідники і винайшов еліксір здоров’я : В. Комендар присвятив 30 р. "Бальзаму Карпат", рецепт якого у нього вкрали : [розмова з вченим / вела Н. Каралкіна] / В. Комендар // РІО. – 2014. – 26 квіт. – С. 5.

Комендар, Василь. Куди подівся "Бальзам Комендаря"?! : історія, яка може мати гарне продовж. / В. Комендар // Новини Закарпаття. – 2013. – 16 берез. – С. 18.

***

Василь Іванович Комендар : [д-р біолог. наук, професор] // Тячівщина в іменах : біблограф. покажч. – Тячів, 2011. – С. 19-20.

Василь Комендар : [д-р біолог. наук, проф. каф. ботаніки УжНУ] // Неділя. Топ – 50. Найвпливовіші люди Закарпаття 2006. – Ужгород, 2006. – С. 32.

Василь Комендар : [д-р біолог. наук, проф. УжНУ] // Від Карпат – до Дніпра. – Ужгород : Патент, 1997. – С. 96-97.

Василь Комендар : прозаїк ; [укр. вчений, природознавець] // Літературне Закарпаття у ХХ столітті / І. Хланта. – Ужгород : Вид-во "Закарпаття", 1995. – С. 322-323.

Вічної пам’яті : [некролог ; д-р біолог. наук, проф. УжНУ В. І. Комендар] // Новини Закарпаття. – 2015. – 4 лип. – С. 15.

Волощук, М. Ім’я професора Василя Комендаря – Долині нарцисів / М. Волощук // Вісник Карпат. біосфер. заповідника. – 2016. – № 3. – С. 1.

Джахман, Р. Пам’яті вчителя : [про відомого ботаніка, флориста В. Комендаря] / Р. Джахман // Срібна Земля. – 2016. – 9 черв. – С. 5.

Закарпаття попрощалось із видатним українським ученим-біологом Василем Івановичем Комендарем : [02.03.1926, с. Буштино, Тячів. р-ну – 25.06.2015, м. Ужгород] // Срібна Земля. – 2015. – 2 лип. – С. 10.

Комендар Василь Іванович : [ботанік, флорист] // Наукова еліта Закарпаття. – Ужгород : Ґражда, 2005. – С. 60-62.

Комендар Василь Іванович : [проф., д-р біологіч. наук, акад.] // Від Буштина до вершин їхньої слави / Дмитро Копинець. – Буштино, 2010. – С. 41-73.

Комендар Василь Іванович : [укр. вчений, природознавець] // Історія біологічного факультету Ужгородського національного універсистету. – Ужгород : Мист. Лінія, 2004. – С. 47-49.

Комендар Василь Іванович : педагог вищ. шк., д-р біолог. наук, акад. Акад. наук вищ. шк., віце-президент Укр. ботаніч. т-ва // Верховина. Волівщина–Міжгірщина. – Ужгород : TIMPANI, 2017. – С. 426

Павлище, В. Замість квітки на могилу професора Комендаря / В. Павлище // Зелені Карпати. – 2015. – № 1-4. – С. 145.

Пам’яті Василя Івановича Комендаря (1926 – 2015) // Укр. ботанічний журнал. – 2015. – № 4. – С. 403-404.

Петрус, Ю. Комендар Василь Іванович : [геоботанік, еколог, д-р біологіч. наук, проф.] / Ю. Петрус // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2014. – Т. 14 : Кол – Кос. – С. 178.

Стецяк, І. Комендар Василь Іванович : [вчений-ботанік, проф. УжНУ] / І. Стецяк // Енциклопедія Закарпаття: визначні особи ХХ століття. – Ужгород : Ґражда, 2007. – С. 169-170.

Увіковічнено пам’ять відомого вченого-біолога Василя Комендаря : [відкр. меморіал. дошки на фасаді біологіч. ф-ту УжНУ] // Вісник Карпатського біосферного заповідника. – 2016. – № 6 (груд.). – С. 1.

Феномен Комендаря : [до 80-річчя д-ра біологіч. наук, проф. каф. ботаніки УжНУ – В.І. Комендаря] // Зелені Карпати. – 2006. – № 1-2. – С. 98.

Чубірко, М. Народився під щасливою зіркою : до 90-річчя проф. В. І. Комендаря / М. Чубірко // РІО. – 2016. – 26 берез. – С. 6.

Чужа, О. Зберегти едельвейс закликає проф. Комендар : [нова кн. В. Комендара "У мандри до шовкової косиці" ( в-во"Мистецька лінія")] / О. Чужа // Фест. – 2010. – 21-27 січ. – С. 14. ; Європа-центр. – 2010. – 2 июля. – С. 7.

Інтернет  ресурси:

Василь Іванович Комендар : (до 80- річчя від дня народження) / Ю . Ю. Петрус., І. Я. Кіш та ін. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://bit.ly/2DDpSMr

Петрус, Ю. Ю. Комендар Василь Іванович [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://bit.ly/2svHWFQ

Новини

2022-06-16

У неділю, 19 червня, в Україні відзначатимуть День батька – свято, покликане нагадати про важливість тата в житті кожної дитини. У нашій країні свято дуже молоде – офіційно його встановили лише у 2019 році. Згідно з Указом Президента України №274/2019 День батька відзначається в третю неділю червня кожного року. З нагоди цього свята пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "Батько - засновник родини".

2022-06-16

26 травня 2011 р. за рішенням Закарпатської обласної ради Комунальному закладу «Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека» Закарпатської обласної  ради присвоєно ім’я видатного письменника, краєзнавця, етнографа та археолога Федора Михайловича Потушняка.
26 лютого 2021 р. у нашій бібліотеці відбулася презентація унікальної колекції цінних та рідкісних видань з особистої бібліотеки Ф. Потушняка.
Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "З особистої колекції Федора Потушняка".