Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     >  Григорій Васильович Павленко

Видатні закарпатці

Всі закарпатці Алфавітний покажчик

Павленко Григорій Васильович

1936 - 2001 рр.

Біографія:

Відомий закарпатський історик, провідний вчений Ужгородського університету, доктор історичних наук, професор Григорій Васильович Павленко народився 20 квітня 1936 року в с. Новий Мир Поліського району Київської області. Після закінчення Варовицької середньої школи, в 1954 році він вступив на історичний факультет Ужгородського державного університету. Навчався в умовах так званої “хрущовської відлиги”, коли виховувалося нове покоління істориків, які  намагалися одержати можливість відходу від закостенілих схем, започаткованих в роки сталінщини. Незважаючи на скрутне фінансове становище молодий Григорій Павленко вчився добре, намагаючись отримати максимум необхідних знань для подальшої  роботи в царині історичної науки. Закінчивши у 1959 році з відзнакою історичний факультет, він  потрапляє на далекий Сахалін, де упродовж 1959-1962 років працював учителем  історії в Южно-Сахалінському педагогічному інституті. Одночасно друкувався в газетах “Советский Сахалин”, “Молодая Гвардия”, “Корейский рабочий”, де знайомив читачів з історичними проблемами Албанії, Німеччини, Франції, Латинської Америки, Близького Сходу. Становлення Григорія Васильовича Павленка як науковця припадає на період першої половини 60-х років минулого століття. У 1962-1964рр. він навчався в аспірантурі при кафедрі нової та новітньої історії Московського  державного педагогічного інституту ім. В. І. Леніна під керівництвом видатного історика академіка О. Л. Нарочницького. Прекрасно володіючи німецькою мовою, Григорій Павленко отримав можливість продовжити студіювання в Берлінському університеті ім. Гумбольда. Так, у 1964-1965 рр. Під керівництвом відомого вченого, професора Я. Штрайзантда він поглиблено вивчав германістику. Наукові статті дослідника виходять на сторінках  найпрестижніших історичних журналів “Новая и новейшая история”  та “Вопросы истории”. З 1965 року Григорій Васильович Павленко розпочав трудову діяльність на кафедрі  загальної історії Ужгородського університету, пройшовши шлях від викладача до професора. У червні 1966 року при Московському педінституті захистив кандидатську дисертацію на тему: “Німецька соціал-демократія і аграрне питання (1890-1895)”. З’являються одна за одною ґрунтовні наукові монографії. Подальша плідна дослідницька робота в галузі історичної германістики завершилася написанням і успішним захистом у квітні 1982 рік докторської дисертації на тему “Проблеми союзу робітничого класу і селянства в німецькій соціал-демократії в період вступу в епоху імперіалізму в останні третині XIX - початку XX ст.”. У 1982-1923 рр. Григорій Павленко знову від’їздить до Німеччини на наукове стажування. Наслідком активної дослідницької роботи стають чисельні наукові публікації. З того часу Григорій Васильович Павленко – учасник багатьох наукових форумів, конференцій, у тому числі міжнародних. Як визнаному науковому авторитету й чудовому педагогу Г. Павленку доручили керівництво історичним факультетом Ужгородського університету, деканом якого він працював упродовж 1986 – 1991 рр. З 1987 року він був завідуючим кафедрою історії стародавнього світу, середніх віків та історіографії, а з 1993 року – завідуючий кафедрою нової і новітньої історії та історіографії історичного факультету. Серед основних наукових інтересів ученого історія і культура Німеччини другої половини XIX – початку XX століття, історія історичної науки і методологія історії та історія Закарпаття. У його  працях оживали історичні постаті – А. Бебель, О. Бісмарк, К. Маркс, Ф. Енгельс, Г. Плеханов, Т. Шевченко, І. Франко, О. Духнович, Е. Еган та ін.. Григорій Павленко був ініціатором створення  наукового збірника “Карпатика”, який в наші дні є одним із провідних історичних видань в Західній Україні. У 1993 році під його керівництвом  побачила світ “Історія Ужгорода” , у співавторстві “Нариси історії Закарпаття” (Т.1.), згодом – “Німці на Закарпатті”. Його перу належить чи не перше в історії Закарпаття енциклопедичне видання “Діячі історії, науки і культури Закарпаття”. Загалом його науковий доробок складає понад 250 праць. Помер Григорій Васильович Павленко в Ужгороді 25 грудня 2001 року де і похований.

Додаткова інформація:

Джерельні приписи:

Павленко, Г. В. Велика французька революція і Закарпаття // Carpatika – Карпатика. Вип. 1. Актуальні проблеми історії і культури Закарпаття / УжДУ; Центр карпатистики при іст. ф-ті УжДУ. – Ужгород, 1992. ­– С. 74-93.

Павленко, Г. В. Встановлення влади Габсбургів у Закарпатті. Антигабсбурзька і антифеодальна боротьба трудящих (кінець XVII-XVIIIст.) / Г.В. Павленко // Нариси історії Закарпаття. Т.1. (з найдавніших часів до 1918 року). – Ужгород : Госпрозрахунк. РВВ у справах преси та інформації, 2003. –  С. 130-155.

Павленко, Г. В. Срезневський – дослідник історії і культури українців Закарпаття / Г.В. Павленко // Carpatika – Карпатика. Вип. 1:  Актуальні проблеми історії і культури Закарпаття / УжДУ ; Центр карпатистики при іст. ф-ті УжДУ. – Ужгород, 1992. – С. 94-106.

Павленко, Г. В. Чи був і чи буде “золотий вік” у закарпатського селянина? / В. Г. Павленко // Carpatika – Карпатика. Вип. 3 : до 50-річчя Ужгородського державного університету / УжДУ; Н.-д ін-т карпатознавства. – Ужгород, 1995. – С. 93-114.

Павленко, Г. В. Ужгород в епоху феодалізму і його кризи / Г. В. Павленко // Історія Ужгорода : Істор. нарис. – Ужгород : Карпати, 1993. – 1993. – С. 18-58.

Павленко, Г. В. Діячі історії, науки і культури Закарпаття : малий енцик. словник : 270 біо-бібліогр. / Г. В. Павленко ; Закарпатське обласне товариство охорони пам'яток історії та культури, Ужгородська спілка чеської культури ім. Я. А. Коменського. – 2. вид., доп. і перероб. – Ужгород : [б.в.], 1999. – 196 с. : рис.

Павленко, Г. В. Німці на Закарпаття / Г. В. Павленко. – Ужгород : Патент, 1995. – 72 с.

***

Вегеш, М. Григорій Васильович Павленко : 70-річчя з дня народження вченого-історика  (1936-2001) / М. Вегеш // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2006 рік : реком. бібліогр. посіб. / Закарпат. облас. універс. Наук. б-ка ім. Ф. Потушняка, Від. краєзнав. л-ри; Від. наук. інформації та бібліографії; уклад. : Т. І. Вачиля, Г. В. Бобонич, І. М. Горват, ; відп. за вип. Л. З. Григаш; випуск. ред. Л. О. Падяк. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2005. – С. 172-175.

Вегеш, М. М. Григорій Павленко / М. М. Вегеш., Л. В. Горват // Іст. наука в Ужгород. держ. Ун-ті. – Ужгород, 2000. – С. 86-113.

Вегеш, М. Григорію Павленку – 65 / М. Вегеш // Carpatika – Карпатика. Вип. 10: Актуальні проблеми політичного та етнокультурного розвитку Карпатського регіону в XIX-XX століттях/ УжДУ ; НДІ карпатознавства. – Ужгород, 2001. – С. 344-347.

Вегеш, М. Григорій Павленко / М. Вегеш // Іст. дослідження “Українська історична наука в портретах (XIX-XX ст.)” – Ужгород, 200. – Т.V. – С. 246-278.

Вегеш, М. Олашин, М. Відомий вчений і педагог : до 60-річчя від дня народж. проф. Г. Павленка / М. Вегеш., М. Олашин // Новини Закарпаття. – 1996. – 20 квіт. – С. 15.

Закривидорога, О. Доробок ученого і педагога : [про доктора історичних наук професора, зав. кафедрою нової і новітньої історії Г. Павленка] / О. Закривидорога // Новини Закарпаття. – 1997. – 11 груд. – С. 6.

Історія Мукачева. В 2-х т. / ред. і кер. автор. кол. Г. Павленко. – Ужгород : Патент, 1998. – Т. 1. З найдавніших часів до 1918 року. – 264 с.

Історія Ужгорода / Балагурі Е. А., Зігалов В. О., Мазурок О.С. Павленко Г. В., Тиводар М. П. – Ужгород : Патент, 1993. – 220 с.

Мателешко, Ю. П. Григорій Павленко: огляд наукової спадщини / Ю. П. Мателешко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Ужгород, 2011. – С. 317-324.

Джерельні приписи:

Олашин, Микола. УжНУ : професор Григорій Павленко як вчений і педагог / М. Олашин [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://karpatnews.in.ua/news/17724-uzhnu-profesor-hryhorii-pavlenko-yak-vchenyi-i-pedahoh.htm. : Назва з екрану.

Новини

2023-09-26
Капуркова книжка повертається!!! Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Ф. Потушняка запрошує дати новий подих своїй домашній бібліотеці, адже книга не повинна припадати пилом, її потрібно читати. У п’ятницю, 29 вересня, з 11:00 до 16:30 пропонуємо всім охочим завітати у вуличну книжкову ятку, що розташується біля воріт заднього дворику бібліотеки (пр.Свободи, 16), та безкоштовно обміняти будь-яку зі своїх прочитаних книг на нову! Прохання: приносити книги у хорошому стані, тільки художню літературу (бажано видання після 2000-х років) та виключно українською мовою! 
2023-09-25
Друзі, відзначайте Всеукраїнський день бібліотек разом з нами!   Ми з нашими партнерами підготували для вас насичену програму 29 вересня!!!  ⚡️11:00 - 16:30 - ваша улюблена акція з буккросингу "Капуркова книжка" та фотозона у дворику бібліотеки (пр.Свободи,16)  ⚡️ 12:00 - 15:00 - Літературне бібліокафе (вул.Капітульна,10)  ⚡️ 14:00 - Майстер-клас "Гачкуємо закладки в книжку"  за сприяння Карпатський Фонд / Carpathian Foundation (пр.Свободи, 16)  ⚡️День відкритих дверей в Tatohub.Ужгород (пр.Свободи,16) :      👉 11:00 - 16:30 - вулична презентація проєкту жителям міста      👉 17:30 - інтерактивна лекція про стосунки      👉 18:00 - розвантажувальний захід для всіх "Молодіжні вечорниці"  з Ужгородською молодіжною радою  🍩🍬☕️А ще ми будемо пригощати вас кавою та смаколиками увесь день!!!  ✅ Про кожен захід будемо писати детальніше окремими дописами. Тому стежте за оновленнями на нашій стрічці!!!
2023-09-21

26 вересня, о 17:00, в Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Ф. Потушняка відбудеться презентація нових книжок Дмитра Кременя та видань про Шевченківського лауреата. 70-річчя від дня народження відомого поета, публіциста, перекладача, який сформувався як особистість на Закарпатті, а прожив більшу частину життя у Миколаєві, відзначається на державному рівні. У ювілейний рік вийшло шість різнопланових видань, які й будуть представлені в Ужгороді.
Під час вечора заплановане і відкриття виставки картин Дмитра Кременя, які він малював в ужгородський період життя у мистецькій студії Золтана Баконія.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день