Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     >  Василь Іванович Ілько

Видатні закарпатці

Всі закарпатці Алфавітний покажчик

Ілько Василь Іванович

1928 - 2012 рр.

 
Біографія:

Ілько Василь Іванович відомий український вчений, педагог і адміністратор вищої школи, громадський діяч, доктор історичних наук, професор.  Народився 24 серпня 1928 року в селі Тересва (тепер Тячівського району Закарпатської області) в селянській родині. Навчався у місцевій народній школі, горожанці,  у 1949 році закінчив Солотвинську середню школу. Після чого вступив на історичний факультет Ужгородського університету. Далі було навчання в аспірантурі (1954 – 1957). По  закінченні трудився на історичному факультеті УжДУ на посадах старшого лаборанта, викладача, старшого викладача, доцента, старшого наукового співробітника, професора, завідувача кафедри історії СРСР та УРСР. Шість років був деканом історичного факультету У 1992 – 2010 роках працював професором кафедри нової і новітньої історії та історіографії. За 50 років науково-педагогічної роботи став провідним вченим-істориком, знаним педагогом вищої школи, авторитетним наставником студентської молоді. Наукові пошуки Василя Івановича були спрямовані на дослідження аграрної історії Закарпаття середини ХІХ – першої половини ХХ століть. Її він обрав ще у студентські роки. Тут стало у нагоді знання іноземних мов – угорської, чеської, словацької. Найперше він взявся за вивчення особливостей трансформації капіталізму в сільському господарстві краю в другій половині ХІХ ст. На основі опрацювання чисельних архівних документів історик розкрив актуальні питання розвитку капіталістичних відносин у поміщицьких і селянських господарствах, показав особливості процесу обезземелення і розшарування селян, проаналізував причини соціальних рухів у закарпатському селі у вказаний період. І у листопаді 1960 року на засідання ради Інституту історії АН УРСР успішно захистив кандидатську дисертацію. Наступним етапом наукових пошуків стало дослідження проблеми аграрних відносин на Закарпатті у першій половині ХХ століття. Він сумлінно працював в архівах СРСР, УНР і ЧССР, де вивчив матеріали десятків фондів. Глибоко опрацював опубліковані документи і статистичні дані, ретельно знайомився з працями попередників. Результати наукових пошуків апробував, беручи участь у роботі різних наукових форумів. Побачили світ нові книги: “Закарпатське село на початку ХХ ст. (1900 – 1919 рр.)” (Львів, 1973) і “Революційна боротьба селянства Закарпаття в 20 – 30-і рр. ХХ ст.” (Ужгород, 1974). Крім того, він був співавтором низки колективних видань, а саме: “Історія селянства Української РСР” (К., 1967), “Торжество історичної справедливості” (Львів, 1968), “Шляхом до щастя: Нариси історії Закарпаття” (Ужгород, 1973) та ін. Серйозним науковим підсумком наукових пошуків у цьому напрямку став блискучий захист у жовтні 1984 року докторської дисертації “Аграрні відносини на Закарпатті в епоху імперіалізму (1900 – 1944 рр.)”. За роки незалежної Української держави найбільше уваги приділяв новим проблемам – це репресії проти греко-католицьких священиків, прорахунки в організації колективних господарств, символіка Закарпаття тощо. Він працював над історією Тересви, хрестоматією з історії закарпатського селянства, готував до друку оригінальні джерела. Був співавтором перших двох томів “Нарисів історії Закарпаття” (Ужгород, 1993–1995) та першого тому академічного видання “Історія українського селянства” (К., 2006). Його праці стали помітним внеском у вітчизняну та європейську історіографію.Василь Іванович Ілько був відомим педагогом і методистом вищої школи. Викладав нормативні курси “Основи етнографії”, “Історія первісного суспільства”, “Історія СРСР ХІХ – ХХ ст.”, “Вступ до спеціальності” та спецкурси. Він чудово знав фактичний матеріал своїх дисциплін, заохочував пізнавальну активність студентів, з повагою ставився до них. Свій багатий педагогічний досвід частково використав при написанні навчально-методичних праць. Дбав він і про підготовку науково-педагогічних кадрів – під його керівництвом було написано і захищено три кандидатські дисертації. Він був завідувачем кафедри історії СРСР та УРСР (1983–1992) і деканом історичного факультету (1974–1980). Помер Василь Іванович Ілько 30 січня 2012 року в Ужгороді де і похований.

Додаткова інформація:

Джерельні приписи:

Данилюк, Д. Учений з робітничого селища : до 70-ліття професора Василя Ілька / Д. Данилюк // Новини Закарпаття. – 1998. – 20 серп. – С. 7.

Літописець карпатського села : про життєвий шлях та науково-педагогічну діяльність професора Василя Ілька : біобібліогр. покажч.­ – Ужгород : Патент. – 1999. – 168 с. : іл.

Олашин, М. В. Ілько Василь Іванович / М. В. Олашин // Енциклопедія Закарпаття : визначні особи XX століття. – Ужгород : Гражда, 2007. – С. 144 : портр.

Олашин, М. В. Літописець карпатського села : професору Василю Ільку – 75 / М. В. Олашин // Старий Замок. – 2003. – 18-24 верес. – С. 13.

Привітання тересвянців з нагоди 70-ліття В. І. Ілька // Срібна земля. – 1998. – 22 серп. – С. 2 : фот.

Сенько, І. Літописець карпатського села / І. Сенько // Новини Закарпаття. – 2003. – 28 серп. – С. 6.

Інтернет ресурси:

Ілько Василь Іванович [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://osvita.uz.ua/ilko-vasil-ivanovich/. – Назва з екрану.

Олашин, М. В. ІЛЬКО Василь Іванович [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://esu.com.ua/search_articles.php?id=13170. – Назва з екрану.

Помер закарпатський історик, професор Василь Ілько [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://zakarpattya.net.ua/News/92374-Pomer-zakarpatskyi-istoryk-profesor-Vasyl-Ilko. – Назва з екрану.

ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА В. І. ІЛЬКА [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/2356/1/%D0%9F%D0%90%D0%9C%E2%80%9. – Назва з екрану.

 

 

 

 

 

Новини

2022-06-16

У неділю, 19 червня, в Україні відзначатимуть День батька – свято, покликане нагадати про важливість тата в житті кожної дитини. У нашій країні свято дуже молоде – офіційно його встановили лише у 2019 році. Згідно з Указом Президента України №274/2019 День батька відзначається в третю неділю червня кожного року. З нагоди цього свята пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "Батько - засновник родини".

2022-06-16

26 травня 2011 р. за рішенням Закарпатської обласної ради Комунальному закладу «Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека» Закарпатської обласної  ради присвоєно ім’я видатного письменника, краєзнавця, етнографа та археолога Федора Михайловича Потушняка.
26 лютого 2021 р. у нашій бібліотеці відбулася презентація унікальної колекції цінних та рідкісних видань з особистої бібліотеки Ф. Потушняка.
Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "З особистої колекції Федора Потушняка".