Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     >  Вікентій Іванович Шандор

Видатні закарпатці

Всі закарпатці Алфавітний покажчик

Шандор Вікентій Іванович

1907 - 2003 рр.

 
Біографія:

Вікентія Шандора справедливо називають останнім із могікан Карпатської України. З усіх лідерів цієї маленької української держави йому судилося найдовше прожити – аби донести до нас правду про ті вікопомні події.

Народився   Вікентій  Шандор  12 жовтня 1907 року в с. Баранинці під Ужгородом. Його батько був сільським старостою. Ще 1886 році навчання рідною мовою у селі припинилося, всевладними панами тут були жандарми. Довгий час для родини найміцнішим зв’язком із рідною культурою служила газета Августина Волошина “Наука”, яку передплачував один із дідів Вікентія Шандора.

Після навчання в початковій і горожанській школах вступив в Ужгородську торговельну академію, перенесену згодом у Мукачево, яку закінчив 1927 році. У 1927-1928 роки працював у Підкарпатському банку в Ужгороді, у 1928-1931 роки відбував службу в чеському війську, у 1930-1935 роках вчився у Карловому університеті в Празі, у 1935-1945 роках працював у Земському банку в Братіславі.

Після прийняття Чехословацькою Республікою 22 листопада 1938 року окремого закону про Підкарпатську Русь – Карпатську Україну як федеративне державне утворення був направлений урядом Карпатської України у Прагу в ранзі дипломатичного представника і відіграв помітну роль у творенні Карпатоукраїнської  держави. Саме після проголошення 14 березня 1939 року Августином Волошином незалежності Карпатської України офіційно повідомив про це посольства Англії, Франції, Німеччини, США, Югославії у Празі, а 16 березня вніс до Головної військової комендатури у Празі Дейвицях подання щодо повернення додому воїнів із Карпатської України, які несли військову службу в межах Чехословацької республіки.

Після другої світової війни  Вікентій Шандор  студіював економічні науки у Франкфурті (Німеччина), у 1948 році емігрував до США, там у 1953-1954 році вивчав політологію в Колумбійському університеті Нью-Йорка. У США проводив звичайну плідну громадську і політичну роботу.

У 1948-1961 роки був секретарем Пан-Американської конференції (ПАУК), у 1948-1960 роках - членом публікаційно-інформаційної комісії  Українського конгресового комітету Америки (УККА), у 1959-1977роки працював у Департаменті фінансів, у 1953-1957 роках – доцентом Українського технічного інституту в Нью – Йорку, де викладав міжнародне право і політологію, деякий час – як кваліфікований економіст, юрист і політолог та знавець цілої низки європейських мов – у секретаріаті ООН; у 1985-1989 роках був заступником голови уряду Української  Народної Республіки в екзині, з 50-х років – членом Товариства українських правників у Нью-Йорку та редагував “Правничий вісник”, з 90-х років – членом НТШ, у 1949  році був ініціатором створення у Нью – Йорку земляцького товариства Карпатського Союзу Америки, його довголітнім головою, а з 1989 року очолював Допомоговий комітет Карпатського Союзу ім. майора УПА Івана Шпонтака.

Поважний доробок Вікентія Шандора як вченого і публіциста становлять його численні праці українською, англійською і німецькою мовами. Вони друкувалися в журналах “Український квартальник”, “Український бюлетень”, “Українське козацтво” та інших. У більшості його праць порушувались проблеми національно-культурного і політичного розвитку рідного Закарпаття, боротьби українців краю за незалежність. З-поміж них відомі “Карпатська Україна – сфедерована держава”, “У тридцятиліття Карпатської України” “Русини-українці і словаки”, “Карпатська Україна і Угорщина”, “Бенеш в екземі і карпатські українці” та інші. З початку 90-х років учений підготував  і видав 4 поважні монографії з історії Закарпаття : “Закарпаття. Історико-правний нарис від X ст. до 1920 р.” (Нью-Йорк, 1992), в якій на основі численних документів та опублікованих різними мовами праць переконливо довів, що, незважаючи на багатовікове чужоземне поневолення, почуття єдності закарпатських русинів-українців з українцями інших регіонів України не згасало ніколи, а у переломні періоди історії краю проявлялося з особливою силою; “Спомини, т. І. Карпатська Україна 1938-1939” (Ужгород, 1996) – найповажніша з досі виданих українськими та іншими вченими праця з проблем політичної історії Закарпаття 20-30-х років ХХ століття., зокрема періоду Карпатської України 1938-1939 років. “Карпатська Україна у ХХ столітті” (англійською мовою Гарвардський університет, 1997) – нариси з політичної історії Закарпаття ХХ. “Спомини, т. Карпатська Україна 1939-1945рр.” (Ужгород. 2000) – книга присвячена трагічним сторінкам історії Закарпаття, в якій введено у науковий обіг чимало нових документів і фактів. Учений підготував до друку і 3-й том “Споминів”, який чекає на свого видавця. Помер Вікентій Шандор у серпні 2003 року в м. Сомерсет (штат Нью-Джерсі).

Додаткова інформація:

Джерельні приписи:

Шандор, Вікентій. Карпатська Україна – зфедерована держава / В. Шандор. – Нью-Йорк, 1968.

Шандор, Вікентій. Закарпаття: історично-правний нарис від IX ст. до 1920 р. / В. Шандор. – Нью-Йорк, 1992. – 292 с.

***

Вітання "Просвіти" д-ру Вікентію Шандору з нагоди 95-річчя : [вчен., громад.-політ. діячу] // Календар “Просвіти” на 2002 рік. – Ужгород : Закарпат. край. т-во "Просвіти", 2002. –  С. 225.

Гаврош, Олександр. Заповіт В. Шандора / О. Гаврош // Україна молода. – 2003. – 10 верес. – С.4.

Гаврош, Олександр. Останній з Карпатської України : [про В. Шандора] / О. Гаврош // Старий замок. – 2002. – 14 листоп. – С. 6.

Лауреати премії ім. Августина Волошина. Вікентій Шандор : [вчен., громад.-культ. і політ. діяч] // Календар “Просвіти” на 2002 рік. – Ужгород : Закарпат. край. т-во "Просвіти", 2002. –  С. 222-223.

Малюта, Ольга. Шандор Вікентій : [про громад.-політ. і держ. діяча Закарпаття] / О. Малюта // Малюта, О. “Просвіти” і Українська Державність (друга половина XIX – перша половина XX ст.). – К. : Просвіта, 2011. – С. 753-754 : фот.

Павленко, Г. Шандор Вікентій / Г. Паленко // Г. Павленко  Діячі історії, науки і культури Закарпаття : Малий енцикл. слов. – Ужгород, 1999, – С. 184-185.

Падох, Я. Останній могікан: [про В. Шандора] / Я. Падох // Закарпат. правда. – 1992. – 29 верес. – С 4.        

П.М. Вечір з нагоди 95-річчя Вікентія Шандора : [громад.-політ. і культ. діяча, вчен.] / П.М. // Календар “Просвіти” на 2003 рік. – Ужгород : Закарпат. край. т-во "Просвіти", 2003. – С. 203-204.

Пам`яті Вікентія Шандора  : [вчен., громад.-політ. діяча] // Календар “Просвіти” на 2004 рік. – Ужгород : Закарпат. край. т-во “Просвіти”, 2004. –  С. 228-229.

Поп, И. Шандор Викентий / И. Поп. Энциклопедия Подкарпатской Руси. – Ужгород : изд-во В. Падяка, 2001. – С. 409.       

Федака, Сергій. Служив правді і рідному народові : [про діяча Карпат. України –  В. Шандора] / С. Федака // Європа-Центр. – 2008. – № 4  (груд.). –  С. 66-69 : портр. + фот.

Федака, Сергій. Вікентій Іванович Шандор : 100-річчя від дня народження  культурно-громадського діяча (1907-2003) / С. Федака // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2007 рік : реком. бібліогр. посіб. / Закарпат. ОУНБ ; автор-складач Т. Васильєва. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2006. – С. 384-390.

Федака, Павло. Визначний громадсько-політичний діяч, учений і публіцист: До 100-річчя народження Вікентія Шандора  / П. Федака // Календар “Просвіти” на 2007 рік. – Ужгород : Закарпат. край. т-во “Просвіти”, 2007. –  С. 142-146. : портр.

Федака, П. М. Вікентій Шандор – визначний дослідник політичної історії Закарпаття, канд. іст. наук, громадсько-політичний діяч / П. М. Федака // Наук. вісн. ін-ту ім. А. Волошина. – Вип. 1.– Ужгород, 2001. – С. 47-56.

Юричка, Іван. Вшанування пам`яті знаменитого земляка : [з нагоди 100-річчя від дня народж. громад.-політ. і культ. діяча В. Шандора] / І. Юричка // Календар “Просвіти” на 2008 рік. – Ужгород : Закарпат. край. т-во “Просвіти”, 2008. –  С. 140-142. : фот.

Інтернет  ресурси:

Шандор Вікентій Іванович  [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D – Назва з екрану.

Вікентій Шандор: є це найтяжча дорога… [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://incognita.day.kiev.ua/vikentij-shandor-ye-cze-najtyazhcha-doroga.html – Назва з екрану.

Ребрик, І.. Вікентій Шандор : “...народ живе працею, серцем і мозком своїх відданих одиниць...” / І. Ребрик   [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakarpattya.net.ua/Blogs/101906-Vikentii-Shandor-...narod-zhyve-pratseiu-sertsem-i-mozkom-svoikh-viddanykh-odynyts... – Назва з екрану.

Вікентій Шандор: спогади про Карпатську Україну [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://1939.in.ua/memoirs/vikentij-shandor-spohady-pro-karpatsku-ukrajinu/  – Назва з екрану.

Вікентій Шандор: ворожі чинники і політичне життя в карпатській Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://1939.in.ua/statti/vikentij-shandor-vorozhi-chynnyky-i-politychne-zhyttja-v-karpatskij-ukrajini/ – Назва з екрану.

Останній могікан – Д-р Вікентій Шандор[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.biblioteka.uz.ua/vistavka/?presentation=103 – Назва з екрану.

 

 

 

Новини

2022-06-16

У неділю, 19 червня, в Україні відзначатимуть День батька – свято, покликане нагадати про важливість тата в житті кожної дитини. У нашій країні свято дуже молоде – офіційно його встановили лише у 2019 році. Згідно з Указом Президента України №274/2019 День батька відзначається в третю неділю червня кожного року. З нагоди цього свята пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "Батько - засновник родини".

2022-06-16

26 травня 2011 р. за рішенням Закарпатської обласної ради Комунальному закладу «Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека» Закарпатської обласної  ради присвоєно ім’я видатного письменника, краєзнавця, етнографа та археолога Федора Михайловича Потушняка.
26 лютого 2021 р. у нашій бібліотеці відбулася презентація унікальної колекції цінних та рідкісних видань з особистої бібліотеки Ф. Потушняка.
Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "З особистої колекції Федора Потушняка".