Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     >  Михайло Петрович Тиводар

Видатні закарпатці

Всі закарпатці Алфавітний покажчик

Тиводар Михайло Петрович

1936 - 2017 рр.

 
Біографія:
Тиводар Михайло Петрович народився 7 лютого 1936 року у селі Бедевля, що на Тячівщині – вчений-етнолог, педагог вищої школи, професор Ужгородського національного університету. Закінчив Тячівську середню школу, а у 1958 році – історичний факультет Ужгородського університету. Одержав направлення на роботу в Дубівську середню школу.З вересня 1966 року працював на історичному факультеті УжНУ. Закінчив історичний факультет УжДУ (1958) та аспірантуру при Інституті мистецтвознавства, фольклору і етнографії ім. М. Т. Рильського АН УРСР (1965). У 1994 році захистив докторську дисертацію на тему : “Традиційне скотарство Українських Карпат другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст.”. Працював учителем історії Дубівської СШ Тячівського району, а з 1966 року – в Ужгородському університеті: викладачем (1966-1968), старшим викладачем (1968) та доцентом (1968-1976) кафедри загальної історії; доцентом кафедри УРСР, історіографії та джерелознавства (1976-1988); доцентом (1988-1994), професором (1994-2001), завідувачем кафедри історії стародавнього світу і середніх віків  (2001-2004). Викладач Ужгородського Національного університету, історичного факультету ( 2004-2017рр.). Нагороджений орденом “За мужність” ІІІ ступеня. Обирався депутатом обласної ради, очолював групу “Демократична платформа”. Вирішальну роль у формуванні наукових уподобань студента Тиводара відіграв вчений, педагог і письменник Федір Потушняк про якого згодом він напише працю. Михайло Тиводар – автор понад 100 наукових публікацій (у тому числі кількох монографій). Автор єдиного в Україні підручника “Етнологія”, та зокрема: “Гуцульщина : Історико-етнографічне дослідження”, “Історія Ужгорода”, “Традиційне скотарство Українських Карпат другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст. : Історико-етнологічне дослідження”, “Закарпаття: народознавчі роздуми”. Цього року став лауреатом премії імені Петра Скунця Ужгородської міської ради. Помер Михайло Петрович Тиводар 20 жовтня 2017 року в Ужгороді.
Додаткова інформація:

Джерельні приписи:

Тиводар, Михайло Петрович. Етнографія Закарпаття  : іст.-етногр. нарис / М. П. Тиводар ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ “Ужгород. нац. ун-т”, Каф. історії стародав. світу та серед. віків. – 2-ге вид., випр. та доп. – Ужгород : Ґражда, 2017. – 440 с. : кол.іл. – Бібліогр. : С. 432-436.

Тиводар, Михайло Петрович. Життя і наукові пошуки Федора Потушняка / М. П. Тиводар ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Ґражда, 2005. – 284 с. : іл.

Тиводар, Михайло Петрович. Життя і наукові пошуки Федора Потушняка  / М.П.Тиводар ; УжНУ. – 2-е вид. – Ужгород : Ґражда, 2010. – 284 с. : іл.

Тиводар, Михайло Петрович. Етнологія : навч. посіб. / М. П. Тиводар. – Вид. 3-є, випр. і допов. –Ужгород : Ґражда, 2010. – 504 с. : рис. – Бібліогр. : с. 497-499.

Тиводар, Михайло Петрович. Етнографія Закарпаття  : іст.-етнограф. нарис / М. П. Тиводар ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. “Ужгород. нац. ун-т”, Каф. історії Стародавнього світу і Середніх віків. – Ужгород : Ґражда, 2011. – 416 с. : іл. – Бібліогр. : С. 407-411.

***

Борисенко, В. Видатний учений Михайло Тиводар : (до 80-річчя від дня народж.) / В. Борисенко // Нар. творчість та етнологія. – 2016. – № 1. – С. 8-10.

Гаврош, Олександр. Михайла Тиводара вшановуватимуть в Ужгороді  : [ювілейн. вечір до 75-річчя з дня народж. д-ра іст. наук, проф. УжНУ в ЗОУНБ ім. Ф. Потушняка] / О. Гаврош // Фест. – 2011. – 24-30 листоп. –  С. 3 : фот.

Гаврош, Олександр. 1 грудня в Ужгороді вшановуватимуть Михайла Тиводара  : ювілей відом. закарпат. вчен. не мине непоміченим. : [ювілейн. вечір з нагоди 75-річчя від дня народж. проф. УжНУ, д-ра іст. наук в Закарпат. ОУНБ ім. Ф. Потушняка] / О. Гаврош // Старий Замок. Паланок. – 2011. – 24-30 листоп. –  С. 3 : фот. кольор.

Горват, Василь. У обласній бібліотеці відбувся вечір етнографа Михайла Тиводара  / В. Горват // Трибуна. – 2011. – 3 груд. – С. 4 : фот.      

Кляшторна, Наталя Онуфріївна. Михайло Тиводар : провід. етнограф Закарпаття, д-р іст. наук / Н. О. Кляшторна // Кляшторна, Н. О. Бойківське сузір’я  : словник персоналій Бойківщини : народилися бойками, мешкали на Бойківщині, прислужилися бойкам / Наталя Онуфріївна Кляшторна. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2012. – С. 64.

Малець, Олександр Омелянович. Етнополітичні та етнокультурні процеси на Закарпатті 40-80-х рр. ХХ ст. : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. іст. наук : 07.00.05 / О. О. Малець ; наук. керівник М. П. Тиводар ; Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І.Крип'якевича , Ін-т народознавства. – Львів, 2003. – 20 с. – Бібліогр. : с. 15-16.

Немеш, Любов. Бедевля представила свою історію у книзі професора Михайла Тиводара  : [про презентацію кн. “Історія села Бедевля”] / Л. Немеш // Тячів. – 2013. – 17 серп. –  С. 5. : фото ; Фест. – 2013. – 13-19 верес. –  С. 14.

Олашин, Микола Васильович. Корифей української етнології  : проф. М. Тиводару – 75 : [вчен.-етнолог] / М. В. Олашин // Трибуна. – 2011. – 5 лют. –  С. 6.

Олашин, М. В. Тиводар Михайло Петрович : [д-р іст. наук, доцент, професор] / М. В. Олашин // Енциклопедія Закарпаття: визначні особи ХХ століття. – Ужгород : Ґражда, 2007. –  С. 322-323 : портр.

Пагиря, В. Теодор Легоцький  : [історик-археолог] / В. Пагиря // Пагиря В. “Я світ узрів під Бескидом” / В. Пагиря. – Ужгород : Карпати, 1993. – С.190-194.

Професору Михайлові Тиводару – 80! : [відомий етнолог, історик, педагог] // Трибуна. – 2016. – 5-12 лют. –  С. 4.        

Професор Михайло Тиводар видав “Історію Бедевлі”  : [вихід кн. “Історія села Бедевля” ; Гражда, 2013] // Трибуна. – 2013. – 9 серп. –  С. 2. : фот.    

Тиводар Михайло Петрович : [відомий етнолог, історик, педагог] // Наукова еліта Закарпаття. – Ужгород : Ґражда, 2005. –  С. 128-129 : портр.

Тиводар Михайло Петрович  : [зав. каф. історії стародав. світу та серед. віків іст. ф-ту УжНУ] // Хто є хто. Закарпаття : міжнар. довід.-бібліограф. вид. – К. : Поліграфкнига, 2004. – Вип. 1. –  С. 139 : портр.       

Тиводар Михайло Петрович  : [зав. каф. історії стародав. світу та серед. віків іст. ф-ту УжНУ] // Хто є хто. Закарпаття : міжнар. довід.-бібліограф. вид. – К. : Поліграфкнига, 2004. – Вип. 1. –  С. 139 : портр.        

Федака, Павло. Вчений, педагог, громадський діяч : До 70-річчя народження Михайла Тиводара / П. Федака // Календар “Просвіти” на 2006 рік. – Ужгород : Закарпат. край. т-во “Просвіти”, 2006. – С. 32-34 : портр.

Інтернет ресурси:

Закарпатський професор Михайло Тиводар видав “Історію Бедевлі” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://trubyna.org.ua/novyny/zakarpatskyj-profesor-myhajlo-tyvodar-vydav-istoriyu-bedevli/ – Назва з екрану.

Ференц, П. Михайло Тиводар. Слово про Вчителя : до 80-річчя від дня народження [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakarpattya.net.ua/Blogs/151110-Mykhailo-Tyvodar.-Slovo-pro-Vchytelia – Назва з екрану.

Тиводар Михайло Петрович [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://osvita.uz.ua/tivodar-mihajlo-petrovich/ – Назва з екрану.

Відійшов у вічність Професор Михайло Петрович Тиводар [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://www.uzhnu.edu.ua/uk/news/-vidijshov-u-vichnist-profesor-mihajlo-petrovich-tivodar.htm – Назва з екрану.

Новини

2022-06-16

У неділю, 19 червня, в Україні відзначатимуть День батька – свято, покликане нагадати про важливість тата в житті кожної дитини. У нашій країні свято дуже молоде – офіційно його встановили лише у 2019 році. Згідно з Указом Президента України №274/2019 День батька відзначається в третю неділю червня кожного року. З нагоди цього свята пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "Батько - засновник родини".

2022-06-16

26 травня 2011 р. за рішенням Закарпатської обласної ради Комунальному закладу «Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека» Закарпатської обласної  ради присвоєно ім’я видатного письменника, краєзнавця, етнографа та археолога Федора Михайловича Потушняка.
26 лютого 2021 р. у нашій бібліотеці відбулася презентація унікальної колекції цінних та рідкісних видань з особистої бібліотеки Ф. Потушняка.
Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "З особистої колекції Федора Потушняка".