Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     >  Павло Павлович Чучка

Видатні закарпатці

Всі закарпатці Алфавітний покажчик

Чучка Павло Павлович

1928 - 2016 рр.

 
Біографія:
Чучка Павло Павлович – український мовознавець, доктор філологічних наук, професор,  Заслужений діяч науки і техніки України. Народився 22 лютого 1928 році в с. Баранинці на Ужгородщині. Початкову освіту здобув у рідному селі, а середню – в Ужгородській реальній гімназії та в Ужгородській СШ № 1. Після закінчення Ужгородського держуніверситету працював рік у середній школі та навчався в аспірантурі Київського держ­уні­верситету ім. Т.Г.Шевченка. Кандидатську дисертацію “Українські говірки околиці Ужгорода” захистив 1959 році, а докторську “Антропонімія Закарпаття” – 1970 році обидві в Києві. На викладацькій роботі в ужгородському університеті працює з 1954 році спочатку ст. викладачем кафедри української мови, а з 1974 році на створеній з його ініціативи кафедрі загального і слов’янського мовознавства. 1996 році кафедру реорганізовано в кафедру словацької філології.
Упродовж 51 року роботи в університеті Павло Чучка підготував і вів за­няття з 20 програмових навчальних дисциплін з українського, словацького, слов’янського та загального мовознавства. Як науковець він досліджує сучас­ні українські народні говори, сучасну та історичну ономастику Карпатського регіону та контакти української мови з її західними та південними сусідами. Протягом 20 років Павла Чучка працював завідувачем кафедри, двічі доруча­ли йому працювати деканом філологічного факультету, упродовж двох ка­ден­цій в університеті він очолював Учену раду з української мови та історії Ук­ра­їни. Під його науковим керівництвом 15 аспірантів захистили кандидат­ські, а два докторанти при його наукових консультаціях – докторські дисер­та­ції. Нині всі вони працюють у різних вузах України, Словаччини та Хорватії. Список наукових праць Павла Чучки перевищує 250 назв. Серед них вузів­ські посібники з кількох дисциплін, як “Вступ до слов’янської філології”, “Вступ до мовознавства”, підручники з української мови для національних шкіл України, зокрема з угорською мовою навчання, укладено, редаговано та рецензовано ним кілька двомовних словників, що виходили друком в Украї­ні, Словаччині, Угорщині та Сербії. Професор Чучка Павло Павлович – співавтор колектив­ної академічної монографії “Історія української мови. Лексикологія”, спів­ав­тор кількох енциклопедій, як “Українська мова. Енциклопедія”, “Slowianska onomastyka. Encyklopedia”, “Краєзнавчий словник русинів-українців. Пряшів­щи­на” та ін. Найбільше наукове дослідження проф.есор Чучки Павло Павлович – це моно­гра­фія “Прізвища закарпатських українців. Історико-етимологічний словник”, обсягом у 740 с., який охоплює і пояснює близько 12 тисяч прізвищ корінних українців, їх правопис, вимову і відмінювання, головне – географію, історію та етимологію кожного з них. Помер Павло Павлович Чучка на 89 році життя 10 грудня 2016 року.
 
Додаткова інформація:

Джерельні приписи:

Чучка, Павло Павлович. Прізвища закарпатських українців : історико-етимологічний словник / П. П. Чучка. – Л. : Світ, 2005. – XLVIII+702 с.
 
Чучка, Павло Павлович.  Антропонімія Закарпаття (Вступ та імена)  : конспект лекції / П. П. Чучка ; МВ і ССО УССР, Ужгород. держ. ун-т. – Ужгород : Закарпаття, 1970. – 103 с. – Бібліогр. : С. 95-102.
 
Чучка, Павло Павлович. Вступ до слов'янської філології : навч. посіб. / П. П. Чучка ; М-во вищ. і серед. спец. освіти УРСР, Навч.–метод. каб. з вищої освіти, Ужгород. держ. ун-т. –К. : НМК ВО, 1988. – 78 с. : ілюстр. – Бібліогр.: С. 71-77.
 
Чучка, Павло Павлович.Слов’янські особові імена українців : іст.-етимол. словник : [понад 2000 імен] / Павло Чучка ; ДВНЗ ”Ужгор. нац. ун-т”. – Ужгород : Ліра, 2011. – 428, [1] с. – Бібліогр. : С. 11-33.
 
Слов'янська ономастика  : зб. наук. пр. на честь 70-річчя д-ра філол. наук, проф. П. П. Чучки. – Ужгород : Госпрозрахунк. РВВ Ком. інформації, 1998. – 236 с. : 1 портр. – Бібліогр. : С. 7-28, 31-34 та в кінці ст.
 
***

Горпинич В. О. Чучка Павло Павлович // Українська мова : енциклопедія. – К. : Українська енциклопедія, 2000. –  С. 799. : фот.

Пахомова, Світлана. Павло Павлович Чучка : 80-річчя від дня народж. вченого-мовознавця (нар. 1928) / С. Пахомова // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2008 рік. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2007. –  С. 51-55. – Бібліогр. наприкінці ст.        

Пам’яті професора Павла Павловича Чучки : [некролог; відомий укр. мовознавець, д-р філолог. наук, старійшина УжНУ ] // Новини Закарпаття. – 2016. – 17 груд. –  С. 15 : портр.        

Гаврош, Олександр. Легенда українського мовознавства : третій словник П. Чучки-старшого обіцяють видати до його 90-річчя : [про мовознавця та його твор. доробок] / О. Гаврош // Унікум. – 2017. – № 12. –  С. 30-31 : фот. кольор.       

Худанич, В. І. Чучка Павло Павлович : [відомий укр. мовознавець, д-р філол. наук, професор] / В. І. Худанич // Енциклопедія Закарпаття: визначні особи ХХ століття. – Ужгород : Ґражда, 2007.–  С. 366-367 : портр.        

Фаріон, Ірина. Пам’яті Павла Павловича Чучки (22.02.1928 – 10.12.2016) / І. Фаріон // Укр. мова. – 2017. – № 1. –  С. 154-160 : фот.

Обручар А. Павло Павлович Чучка (22.02.1928 - 10.12.2016). Пам'яті вченого / А. Обручар // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. – 2017. – Вип. 1. – С. 117-118.

Інтернет ресурси:

Чучка Павло Павлович [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.uz.ua/chuchka-pavlo-pavlovich/ – Назва з екрану.

Чучка Павло Павлович [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://wikivisually.com/lang-uk/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE – Назва з екрану.

В Ужгороді помер професор Павло Чучка [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://karpatnews.in.ua/news/126984-v-uzhhorodi-pomer-profesor-pavlo-chuchka.htm – Назва з екрану.

Павло Чучка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrcenter.com/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D – Назва з екрану.

Магічне світло імені : до 90-річчя від дня народження мовознавця Павла Чучки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.biblioteka.uz.ua/vistavka/?presentation=109 . – Назва з екрану.

Новини

2022-06-16

У неділю, 19 червня, в Україні відзначатимуть День батька – свято, покликане нагадати про важливість тата в житті кожної дитини. У нашій країні свято дуже молоде – офіційно його встановили лише у 2019 році. Згідно з Указом Президента України №274/2019 День батька відзначається в третю неділю червня кожного року. З нагоди цього свята пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "Батько - засновник родини".

2022-06-16

26 травня 2011 р. за рішенням Закарпатської обласної ради Комунальному закладу «Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека» Закарпатської обласної  ради присвоєно ім’я видатного письменника, краєзнавця, етнографа та археолога Федора Михайловича Потушняка.
26 лютого 2021 р. у нашій бібліотеці відбулася презентація унікальної колекції цінних та рідкісних видань з особистої бібліотеки Ф. Потушняка.
Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "З особистої колекції Федора Потушняка".