Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     >  Омелян Дмитрович Довганич

Видатні закарпатці

Всі закарпатці Алфавітний покажчик

Довганич Омелян Дмитрович

1930 – 2009 рр.

 
Біографія:
Народився 8 травня 1930 р. в с. Нижнє Селище Хустського району. Український історик і краєзнавець, журналіст і видавець, педагог вищої школи і літературознавець, громадський діяч. З родини селянина-середняка. Кандидат (1970), доктор (1997) історичних наук. Доцент (1978). Член Національної спілки журналістів України (1957), лауреат обласних премій: ім. О. Борканюка (1986), ім. М. Бабидорича (2004), ім. А. Волошина (2005). Закінчив Хустську середню школу № 2 (1949), відділення журналістики Вищої партійної школи (м. Київ) (1956), аспірантуру при Ужгородському державному (тепер національному) університеті (1966). У 1997 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Проблеми історії Закарпаття напередодні та в роки Другої світової війни (1938-1945 рр.)». Трудову діяльність розпочав у вересні 1949 р. коректором хустської районної газети (тепер «Вісник Хустщини»). Далі служив строкову службу в лавах радянської армії (1950-1952), працював штатним пропагандистом Хустського райкому партії (1952-1953). Після закінчення ВПШ був затверджений редактором великоберезнянської районної газети «Радянське село», де пропрацював до листопада 1961 р. У 1961-1968 рр. перебував на партійній роботі в Ужгороді, у 1968-1972 рр. – головний редактор республіканського видавництва «Карпати» в Ужгороді. У 1972 р. перейшов на роботу на історичний факультет Ужгородського університету. Працював на кафедрі СРСР та УРСР, а з 1992 р. – на кафедрі нової і новітньої історії та історіографії (до 1995 р.). З січня 1993 р. – керівник штатного науково-редакційного відділу (робочої групи) обласної книги «Реабілітовані історією». За 45 років творчої дослідницької роботи опублікував з проблем історії Закарпаття періоду Другої світової війни, Карпатської України, возз’єднання Закарпаття з Українською РСР, історії університету, рідного села Нижнє Селище та репресованих громадян області 57 окремих видань.
Серед них: власних монографій: «Роки лихоліття: невідомі сторінки і трагічні долі» (Ужгород, 1995), «Закарпатські добровольці» (Ужгород, 1998), «У сутінках забуття» (Ужгород, 2000), «Коли історія, як незагойна рана…» (Ужгород, 2000), «У тенетах “Смершу”» (Ужгород, 2002), «Трагічний фінал» (Ужгород, 2004); «Шляхами пошуків і знахідок» (Ужгород, 2005), «Возз’єднання Закарпаття з Україною очима сучасника» (Ужгород, 2006), «Карпатська Україна в боротьбі за незалежність: репресії проти її оборонців та керівних діячів» (Ужгород, 2007), «Університет у нашому житті» (2007), «Так ламалися долі репресованих закарпатців» (2008), «Голгофа жертв політичних репресій» (2009), «До Бузулука через табори ГУЛАГу» (2009);
у співавторстві: «Слідами легенди» (Ужгород, 1971; 1972), «Закарпаття в роки війни» (Ужгород, 1990), «У жорнах сталінських репресій» (Ужгород, 1999), «Нижнє Селище: земля і люди» (Ужгород, 2001), «Закарпатські воїни генерала Людвика Свободи» (Ужгород, 1999), «Осередок освіти, науки, культури: Ужгородському університету – 50 років» (Ужгород, 1995), «Повернення до правди» (Ужгород, 2000);
колективні праці: «Книга Пам’яті України» (Ужгород, 1995-1998. – Т. І-ІІ), «Нариси історії Закарпаття» (Ужгород, 1995. – Т. ІІ), «Закарпаття під Угорщиною» (Ужгород, 1999), «Вони боронили Карпатську Україну» (Ужгород, 2002), «У вирі війни…» (Ужгород, 2000), «Книга Скорботи України: Закарпатська область» (Ужгород, 2002), «Реабілітовані історією: Закарпатська область» (Ужгород, 2003-2004. – Т. 1-2);
упорядковані збірники документів: «Я навіки прийшов у життя» (Ужгород, 1975), «Крізь пекло ГУЛАГів» (Ужгород, 1996), «Дмитро Климпуш – головний командант “Карпатської Січі”» (Ужгород, 1997), «Того дня зійшло сонце возз’єднання: минуле і сучасне» (Ужгород, 1997), «Возз’єднання» (Ужгород, 1999; 2-ге вид. – 2000), «Звершилось. Сталось. Навіки збулось» (Ужгород, 2001), «Навічно в пам’яті історії» (Ужгород, 2004) та ін. Останні вийшли з передмовами, післямовами вченого, його статтями, довідками і примітками.
Відійшов у вічність Омелян Дмитрович Довганич 31 жовтня 2009 року.
М. В. Олашин
Адреса матеріалу : Олашин, М. В. Довганич Омелян, історик, науковець, прихильник Пласту [Електронний ресурс] / М. В. Олашин. – Режим доступу : https://bit.ly/2kgjLHI. – Назва з екрана.

 

Додаткова інформація:

Джерельні приписи:

Довганич, О. Д. Роки лихоліття: Невідомі сторінки і трагічні долі : іст.-краєзнавч. ст. і нариси / О. Д. Довганич.  –  Ужгород : Патент, 1995.  –  259 с.
Довганич, О. Д. Проблеми історії Закарпаття напередодні та в роки Другої світової війні (1938 – 1945 рр.) : автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.01 / Довганич Омелян Дмитрович ; Ужгород. держ. ун-т.  –  Ужгород, 1997.  –  72 с.
Довганич, О. Д. Закарпатські добровольці : нариси з історії та бойового шляху / О. Д. Довганич.  –  Ужгород, 1998.  –  167 с.
Довганич, О. Д. Закарпатські воїни генерала Людвика Свободи / О. Д. Довганич, В. В. Пагиря.  –  Ужгород : Патент, 1999.  –  174 с.
Довганич, О. Д. Коли історія, як незагойна рана... : спогади і розуми на порозі 70-річчя з дня народження / О. Д. Довганич.  –  Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2000. – 61 с. : іл.
Довганич, О. Д. В сутінка забуття : репресовані делегати першого з'їзду народних комітетів Закарпатської України / О. Д. Довганич.  –  Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2000. – 35 с.
Довганич, О. Д. Трагічний фінал. Розвідгрупа "Закарпатці": історія та люди / О. Д. Довганич.  –  Ужгород : Ґражда, 2004.  –  284 с.
Довганич, О. Д. Шляхами пошуків і знахідок : безсмертний голос Срібної Землі : літературознавчі студії : нариси, статті, рецензії / О. Д. Довганич ; передм. І. В. Хланта.  –  Ужгород : Ґражда, 2005.  –  120 с.
Довганич, О. Д. Університет у нашому житті / О. Д. Довганич, Г. М. Довганич.  –  Ужгород : Ґражда, 2007.  –  120 с.
Довганич, О. Д. Карпатська Україна в боротьбі за незалежність: репресії проти її оборонців та керівних діячів / О. Д. Довганич ; Закарпат. обл. осередок наук. тов-ва ім. Т. Шевченка.  –  Ужгород : Ґражда, 2007.  –  140 с.
Довганич, О. Д.Так ламалися долі репресованих закарпатців : сторінками обл. тому "Реабілітовані історією" / О. Д. Довганич.  –  Ужгород : Ґражда, 2008.  –  292 с. : фот.
Довганич, О. Д. До Бузулука  –  через табори ГУЛАГу : з історії засудження, покарання та бойового шляху закарпатських втікачів у СРСР в 1939–1941 рр. / О. Д. Довганич.  –  Ужгород : Ґражда, 2009.  –  268 с. : іл.
Довганич, О. Д. Голгофа жертв політичних репресій : сторінками обл. тому "Реабілітовані історією" / О. Д. Довганич ; передм. М. В. Олашин.  –  Ужгород : Ґражда, 2009.  –  304 с. : іл.
Літописці Нижнього Селища : статті, рецензії, публікації / уклад. : О. Довганич, М. Пригара.  –  Ужгород : Ґражда, 2004.  –  60 с. : іл.
Реабілітовані історією. Закарпатська область : в 2 кн. Кн. 2 / редкол.: І. М. Різак , О. Д. Довганич, О. В. Хланта [та ін.].  –  Ужгород  : Закарпаття, 2004.  –  800 с.
 
***
Хланта, І. В. Омелян Довганич : бібліогр. покажч. / І. В. Хланта ; Закарпат. держ. обл. універс. наук. б-ка ; відп. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород : Патент, 1995. – 76 с. : портр. – Імен. покажч.: с. 67-70. – Покажч.: с. 71-72.
Омелян Довганич : біобібліогр. покажч. / упоряд. І. В. Хланта. – 2-е вид., доп. – Ужгород : Ґражда, 2005. – 168 с. : фот. – Покаж.: с. 157- 165.
Історикові та журналісту Омеляну Довганичу 75 : ст., нариси, інтерв'ю, нагороди та рец. на бібліогр. покажч. до цієї дати / упоряд. О. Д. Довганич. – Ужгород : Ґражда, 2006. – 74 с. – Бібліогр. наприкінці ст.
Омелян Довганич: “Я не випадково став істориком...” / упоряд. : Ю. В. Данилець ; упоряд. М. І. Дочинець ; серію веде М. І. Дочинець. – Мукачево : Карпатська вежа, 2008. – 96 с. : іл.., портр. – (“Домінія слова” : портрети-інтерв'ю ; кн. № 6). 
Колекція видань Омеляна Довганича у фондах ЗОУНБ  : бібліогр. покажч. / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка, Від. л-ри з краєзнавства ; уклад. Н. М. Вачиля ; відп. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2009. – 36 с. : іл.
 
Інтернет-ресурси:
 
Довганич Омелян Дмитрович [Електронний ресурс] : матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії. – Режим доступу : https://bit.ly/2kgi0dA. – Назва з екрана.
Вегеш, М. Довганич Омелян Дмитрович [Електронний ресурс] /  М. Вегеш // Енциклопедія Сучасної України. Т. 8 : Дл–Дя ; Додаток : А–Ґ. – К., 2008. – С. 172 : фот. – Режим доступу : https://bit.ly/2mlfdRb. – Назва з екрана.
Літописець новітньої історії Закарпаття [Електронний ресурс] : [віртуальна виставка до 85-річчя від дня народж. О. Довганича].– Режим доступу : https://bit.ly/2kq0jsk. – Назва з екрана.
Довганич Омелян Дмитрович [Електронний ресурс] : [профіль науковця на порталі НБУВ]. – Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0303778.– Назва з екрана.
 
Підготувала: бібліограф М. Бадида

Новини

2022-06-16

У неділю, 19 червня, в Україні відзначатимуть День батька – свято, покликане нагадати про важливість тата в житті кожної дитини. У нашій країні свято дуже молоде – офіційно його встановили лише у 2019 році. Згідно з Указом Президента України №274/2019 День батька відзначається в третю неділю червня кожного року. З нагоди цього свята пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "Батько - засновник родини".

2022-06-16

26 травня 2011 р. за рішенням Закарпатської обласної ради Комунальному закладу «Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека» Закарпатської обласної  ради присвоєно ім’я видатного письменника, краєзнавця, етнографа та археолога Федора Михайловича Потушняка.
26 лютого 2021 р. у нашій бібліотеці відбулася презентація унікальної колекції цінних та рідкісних видань з особистої бібліотеки Ф. Потушняка.
Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "З особистої колекції Федора Потушняка".