Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     >  Омелян Дмитрович Довганич

Видатні закарпатці

Всі закарпатці Алфавітний покажчик

Довганич Омелян Дмитрович

1930 – 2009 рр.

 
Біографія:
Народився 8 травня 1930 р. в с. Нижнє Селище Хустського району. Український історик і краєзнавець, журналіст і видавець, педагог вищої школи і літературознавець, громадський діяч. З родини селянина-середняка. Кандидат (1970), доктор (1997) історичних наук. Доцент (1978). Член Національної спілки журналістів України (1957), лауреат обласних премій: ім. О. Борканюка (1986), ім. М. Бабидорича (2004), ім. А. Волошина (2005). Закінчив Хустську середню школу № 2 (1949), відділення журналістики Вищої партійної школи (м. Київ) (1956), аспірантуру при Ужгородському державному (тепер національному) університеті (1966). У 1997 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Проблеми історії Закарпаття напередодні та в роки Другої світової війни (1938-1945 рр.)». Трудову діяльність розпочав у вересні 1949 р. коректором хустської районної газети (тепер «Вісник Хустщини»). Далі служив строкову службу в лавах радянської армії (1950-1952), працював штатним пропагандистом Хустського райкому партії (1952-1953). Після закінчення ВПШ був затверджений редактором великоберезнянської районної газети «Радянське село», де пропрацював до листопада 1961 р. У 1961-1968 рр. перебував на партійній роботі в Ужгороді, у 1968-1972 рр. – головний редактор республіканського видавництва «Карпати» в Ужгороді. У 1972 р. перейшов на роботу на історичний факультет Ужгородського університету. Працював на кафедрі СРСР та УРСР, а з 1992 р. – на кафедрі нової і новітньої історії та історіографії (до 1995 р.). З січня 1993 р. – керівник штатного науково-редакційного відділу (робочої групи) обласної книги «Реабілітовані історією». За 45 років творчої дослідницької роботи опублікував з проблем історії Закарпаття періоду Другої світової війни, Карпатської України, возз’єднання Закарпаття з Українською РСР, історії університету, рідного села Нижнє Селище та репресованих громадян області 57 окремих видань.
Серед них: власних монографій: «Роки лихоліття: невідомі сторінки і трагічні долі» (Ужгород, 1995), «Закарпатські добровольці» (Ужгород, 1998), «У сутінках забуття» (Ужгород, 2000), «Коли історія, як незагойна рана…» (Ужгород, 2000), «У тенетах “Смершу”» (Ужгород, 2002), «Трагічний фінал» (Ужгород, 2004); «Шляхами пошуків і знахідок» (Ужгород, 2005), «Возз’єднання Закарпаття з Україною очима сучасника» (Ужгород, 2006), «Карпатська Україна в боротьбі за незалежність: репресії проти її оборонців та керівних діячів» (Ужгород, 2007), «Університет у нашому житті» (2007), «Так ламалися долі репресованих закарпатців» (2008), «Голгофа жертв політичних репресій» (2009), «До Бузулука через табори ГУЛАГу» (2009);
у співавторстві: «Слідами легенди» (Ужгород, 1971; 1972), «Закарпаття в роки війни» (Ужгород, 1990), «У жорнах сталінських репресій» (Ужгород, 1999), «Нижнє Селище: земля і люди» (Ужгород, 2001), «Закарпатські воїни генерала Людвика Свободи» (Ужгород, 1999), «Осередок освіти, науки, культури: Ужгородському університету – 50 років» (Ужгород, 1995), «Повернення до правди» (Ужгород, 2000);
колективні праці: «Книга Пам’яті України» (Ужгород, 1995-1998. – Т. І-ІІ), «Нариси історії Закарпаття» (Ужгород, 1995. – Т. ІІ), «Закарпаття під Угорщиною» (Ужгород, 1999), «Вони боронили Карпатську Україну» (Ужгород, 2002), «У вирі війни…» (Ужгород, 2000), «Книга Скорботи України: Закарпатська область» (Ужгород, 2002), «Реабілітовані історією: Закарпатська область» (Ужгород, 2003-2004. – Т. 1-2);
упорядковані збірники документів: «Я навіки прийшов у життя» (Ужгород, 1975), «Крізь пекло ГУЛАГів» (Ужгород, 1996), «Дмитро Климпуш – головний командант “Карпатської Січі”» (Ужгород, 1997), «Того дня зійшло сонце возз’єднання: минуле і сучасне» (Ужгород, 1997), «Возз’єднання» (Ужгород, 1999; 2-ге вид. – 2000), «Звершилось. Сталось. Навіки збулось» (Ужгород, 2001), «Навічно в пам’яті історії» (Ужгород, 2004) та ін. Останні вийшли з передмовами, післямовами вченого, його статтями, довідками і примітками.
Відійшов у вічність Омелян Дмитрович Довганич 31 жовтня 2009 року.
М. В. Олашин
Адреса матеріалу : Олашин, М. В. Довганич Омелян, історик, науковець, прихильник Пласту [Електронний ресурс] / М. В. Олашин. – Режим доступу : https://bit.ly/2kgjLHI. – Назва з екрана.

 

Додаткова інформація:

Джерельні приписи:

Довганич, О. Д. Роки лихоліття: Невідомі сторінки і трагічні долі : іст.-краєзнавч. ст. і нариси / О. Д. Довганич.  –  Ужгород : Патент, 1995.  –  259 с.
Довганич, О. Д. Проблеми історії Закарпаття напередодні та в роки Другої світової війні (1938 – 1945 рр.) : автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.01 / Довганич Омелян Дмитрович ; Ужгород. держ. ун-т.  –  Ужгород, 1997.  –  72 с.
Довганич, О. Д. Закарпатські добровольці : нариси з історії та бойового шляху / О. Д. Довганич.  –  Ужгород, 1998.  –  167 с.
Довганич, О. Д. Закарпатські воїни генерала Людвика Свободи / О. Д. Довганич, В. В. Пагиря.  –  Ужгород : Патент, 1999.  –  174 с.
Довганич, О. Д. Коли історія, як незагойна рана... : спогади і розуми на порозі 70-річчя з дня народження / О. Д. Довганич.  –  Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2000. – 61 с. : іл.
Довганич, О. Д. В сутінка забуття : репресовані делегати першого з'їзду народних комітетів Закарпатської України / О. Д. Довганич.  –  Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2000. – 35 с.
Довганич, О. Д. Трагічний фінал. Розвідгрупа "Закарпатці": історія та люди / О. Д. Довганич.  –  Ужгород : Ґражда, 2004.  –  284 с.
Довганич, О. Д. Шляхами пошуків і знахідок : безсмертний голос Срібної Землі : літературознавчі студії : нариси, статті, рецензії / О. Д. Довганич ; передм. І. В. Хланта.  –  Ужгород : Ґражда, 2005.  –  120 с.
Довганич, О. Д. Університет у нашому житті / О. Д. Довганич, Г. М. Довганич.  –  Ужгород : Ґражда, 2007.  –  120 с.
Довганич, О. Д. Карпатська Україна в боротьбі за незалежність: репресії проти її оборонців та керівних діячів / О. Д. Довганич ; Закарпат. обл. осередок наук. тов-ва ім. Т. Шевченка.  –  Ужгород : Ґражда, 2007.  –  140 с.
Довганич, О. Д.Так ламалися долі репресованих закарпатців : сторінками обл. тому "Реабілітовані історією" / О. Д. Довганич.  –  Ужгород : Ґражда, 2008.  –  292 с. : фот.
Довганич, О. Д. До Бузулука  –  через табори ГУЛАГу : з історії засудження, покарання та бойового шляху закарпатських втікачів у СРСР в 1939–1941 рр. / О. Д. Довганич.  –  Ужгород : Ґражда, 2009.  –  268 с. : іл.
Довганич, О. Д. Голгофа жертв політичних репресій : сторінками обл. тому "Реабілітовані історією" / О. Д. Довганич ; передм. М. В. Олашин.  –  Ужгород : Ґражда, 2009.  –  304 с. : іл.
Літописці Нижнього Селища : статті, рецензії, публікації / уклад. : О. Довганич, М. Пригара.  –  Ужгород : Ґражда, 2004.  –  60 с. : іл.
Реабілітовані історією. Закарпатська область : в 2 кн. Кн. 2 / редкол.: І. М. Різак , О. Д. Довганич, О. В. Хланта [та ін.].  –  Ужгород  : Закарпаття, 2004.  –  800 с.
 
***
Хланта, І. В. Омелян Довганич : бібліогр. покажч. / І. В. Хланта ; Закарпат. держ. обл. універс. наук. б-ка ; відп. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород : Патент, 1995. – 76 с. : портр. – Імен. покажч.: с. 67-70. – Покажч.: с. 71-72.
Омелян Довганич : біобібліогр. покажч. / упоряд. І. В. Хланта. – 2-е вид., доп. – Ужгород : Ґражда, 2005. – 168 с. : фот. – Покаж.: с. 157- 165.
Історикові та журналісту Омеляну Довганичу 75 : ст., нариси, інтерв'ю, нагороди та рец. на бібліогр. покажч. до цієї дати / упоряд. О. Д. Довганич. – Ужгород : Ґражда, 2006. – 74 с. – Бібліогр. наприкінці ст.
Омелян Довганич: “Я не випадково став істориком...” / упоряд. : Ю. В. Данилець ; упоряд. М. І. Дочинець ; серію веде М. І. Дочинець. – Мукачево : Карпатська вежа, 2008. – 96 с. : іл.., портр. – (“Домінія слова” : портрети-інтерв'ю ; кн. № 6). 
Колекція видань Омеляна Довганича у фондах ЗОУНБ  : бібліогр. покажч. / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка, Від. л-ри з краєзнавства ; уклад. Н. М. Вачиля ; відп. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2009. – 36 с. : іл.
 
Інтернет-ресурси:
 
Довганич Омелян Дмитрович [Електронний ресурс] : матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії. – Режим доступу : https://bit.ly/2kgi0dA. – Назва з екрана.
Вегеш, М. Довганич Омелян Дмитрович [Електронний ресурс] /  М. Вегеш // Енциклопедія Сучасної України. Т. 8 : Дл–Дя ; Додаток : А–Ґ. – К., 2008. – С. 172 : фот. – Режим доступу : https://bit.ly/2mlfdRb. – Назва з екрана.
Літописець новітньої історії Закарпаття [Електронний ресурс] : [віртуальна виставка до 85-річчя від дня народж. О. Довганича].– Режим доступу : https://bit.ly/2kq0jsk. – Назва з екрана.
Довганич Омелян Дмитрович [Електронний ресурс] : [профіль науковця на порталі НБУВ]. – Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0303778.– Назва з екрана.
 
Підготувала: бібліограф М. Бадида

Новини

2024-07-16

Шановні користувачі, для вас нові надходження до Відділу художньої літератури.

2024-07-11

15 липня святкує своє 85-річчя поет, перекладач, сценарист, член Спілки письменників України – Павло Михайлович Мовчан. З цієї нагоди пропонує вашій увазі віртуальну виставку „Глибини Слова і велич Чину”.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день