Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     >  Лідія Григорівна Голомб

Видатні закарпатці

Всі закарпатці Алфавітний покажчик

Голомб Лідія Григорівна

1938 - 2013 рр.

 
Біографія:
Народилася 10 червня 1938 р. в селищі Дворічна Харківської області в родині вчителів. У 1960 р. закінчила українське відділення філологічного факультету Ужгородського державного університету (стаціонар). Навчалася в аспірантурі (1963–1966), перебувала в докторантурі (1983–1986) при кафедрі української літератури цього ж університету. Кандидатську дисертацію на тему “Поетична творчість І. Франка кінця ХІХ – початку ХХ ст.” захистила 1967 р. в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України в м. Київ (науковий керівник – професор Пономарьов П. П.). Докторську дисертацію – “Проблема особи і суспільства в українській ліриці кінця ХІХ – початку ХХ ст.” – також захищено в Інституті літератури НАН України у 1990 році. Ветеран праці; Відмінник народної освіти України; нагороджена Почесною грамотою та медаллю Закарпатської обласної ради з нагоди 55-річчя УжНУ та Почесною грамотою Закарпатської обласної ради до 59 річниці університету. Основна сфера наукових інтересів – українська література кінця ХІХ – початку ХХ ст., зокрема питання розвитку раннього українського модернізму. У руслі цієї проблематики видано монографії “Особа і суспільство в українській ліриці кінця ХІХ – початку ХХ ст.” (Львів, 1988), “Василь Пачовський: Закарпатські сторінки життя і творчості поета” (Ужгород, 1999), “Поетична творчість Федора Потушняка” (Ужгород, 2001). Упорядковано й видано окремими книжками з власними передмовами твори П. Карманського (Петро Карманський. Ой люлі, смутку… – Ужгород, 1996) та Ф. Потушняка (Федір Потушняк. Хвилини вічності. – Ужгород, 2000). Здійснено публікації навчально-методичного характеру: “Основні проблеми вивчення української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст. Методичний посібник” (Ужгород, 2003); “Методологія та методика студентських наукових досліджень із українського літературознавства. Навчально-методичний посібник” (Ужгород, 2002); “Конкурсні тестові завдання для вступників: Українська література” (Ужгород, 2003). У 2005 р. у видавництві “Ґражда” виходить збірник наукових статей “Із спостережень над українською лірикою ХІХ – початку ХХ століть”. Загальна кількість наукових публікацій – понад 150. Була членом ради по захисту кандидатських дисертацій з літературознавства в Івано-Франківському національному університеті (2000–2003 рр.), у Херсонському державному педагогічному університеті. Померла 7 січня 2013 року.
Джерело: Голомб (Марченко) Лідія Григорівна : [укр. вчений, літературознавець] // Наукова еліта Закарпаття / Мін-во освіти і науки України, Ужгород. Нац. ун-т ; передм. М. М. Вегеш ; редкол.: М. М. Вегеш. – Ужгород : Ґражда. – 2005. – C. 40.

 

Додаткова інформація:
Джерельні приписи:
Голомб, Л. Г. Основні проблеми вивчення української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст. : навч.-метод. посіб. для студентів-філологів спец. "Укр. мова і літ." / Л. Г. Голомб ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Ліра, 2003. – 96 с. – Бібліогр.: с. 74-82.
Голомб, Л. Г. Із спостережень над українською поезією ХІХ–ХХ століть : зб. статей / Л. Г. Голомб ; Мін-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Каф. укр. літ. – Ужгород : Ґражда, 2005. – 380 с. – Бібліогр. в кінці розд.
Голомб, Л. Г. Новаторські тенденції в українській літературі кінця ХІХ – перших десятиліть ХХ ст. / Л. Г. Голомб. – Ужгород : Ґражда, 2008. – 296 с. 
Голомб, Л. Г. Василь Пачовський: закарпатські сторінки життя і творчості поета / Л. Г. Голомб ; ред. Н. Й. Ребрик. – Вид. 2-е. – Ужгород : Ґражда, 2009. – 152 с. – (Шкільна серія ; вип. 6). – Бібліогр.: с. 30-31, 121.
Голомб, Л. Г. Петро Карманський: життя і творчість : [монографія] / Л. Г. Голомб. – Ужгород : Ґражда, 2010. – 248 с. : іл. – Бібліогр. у підрядк. прим.
Голомб, Л. Г. Три поети раннього українського модернізму: Олександр Олесь, Грицько Чупринка, Микола Філянський : монографія / Л. Г. Голомб. – Ужгород : Ліра, 2011. – 184 с.
***
Володимир Винниченко: у пошуках естетичної, особистої і суспільної гармонії : зб. ст. / С. Гальченко, Л. Г. Голомб, Т. Гундорова [та ін.] ; гол. ред. Л. З. Онишкевич ; редкол.: М. Знаєнко та ін., Видавнича комісія УВАН у США: Л. Винар, А. Гумецька, О. Біланюк та ін. ; Українська Вільна Академія наук у США, Комісія дослідження життя і творчості Володимира Винниченка. – Нью- Йорк, 2005. – 280 с.
Сучасні дослідження з іноземної філології : зб. наук. праць. Вип. 10 / О. Н. Алієва, О. А. Бабелюк [та ін.] ; відп. ред. М. П. Фабіан ; редкол.: П. М. Лизанець, Л. Г. Голомб [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т романо-герм. філол. – Ужгород : ФОП Бреза А. Е., 2012. – 400 с. : табл.
Українська література : зб. тест. завдань для підготовки до ЗНО за програмою 2017 р. / Л. Г. Голомб, В. В. Барчан [та ін.]. – Ужгород : РІК–У, 2016. – 168 с. 
Карманський, П. Ой люлі, смутку... : поезії / П. С. Карманський ; упоряд., передм., прим. Л. Г. Голомб. – Ужгород : Патент, 1996. – 506 с. – (Поличка "Карпатського краю" ; № 6 (49). – Бібліогр. у прим.: с. 378-399.
***
Балла, Е. Творчість поетів – молодомузівців у рецепції Лідії Голомб / Е. Балла // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – Ужгород : Вид-во УжНУ, 2018. – Вип. 23. – С. 27 – 30.
Барчан, В. Лідія Голомб як літературознавець / В. В. Барчан // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – Ужгород : Вид-во УжНУ, 2018. – Вип. 23. – С. 11-16.
Барчан, В. Професор Лідія Григорівна Голомб / В. В. Барчан // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. – Ужгород, 2008. – Вип. 18. – С. 133-135.
Голомб (Марченко) Лідія Григорівна : [укр. вчений, літературознавець] // Наукова еліта Закарпаття. – Ужгород : Ґражда, 2005. – С. 40.
Голомб Лідія Григорівна: (н. 10.06.1938) ; літературознавець // Жіночі постаті в історії Закарпаття. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2004. – С. 87-95.
Голомб Лідія Григорівна : [д- р філол. наук, проф. каф. укр. літ. УжНУ] // Біля джерел / В. Барчан. – Ужгород : Вид-во УжНУ, 2004. – С. 72-82.
Козак, М. Українська література Закарпаття як об’єкт наукових студій професора Лідії Голомб : [укр. літературознавець] / М. Козак // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – Ужгород : Вид-во УжНУ, 2018. – Вип. 23. – С. 172-175.
Кузьма, О. Лідія Голомб – дослідник творчості Лесі Українки / О. Кузьма // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – Ужгород : Вид-во УжНУ, 2018. – Вип. 23. – С. 180-183.
Кузьма, О. Лідія Григорівна Голомб : [80-річчя з дня народж. педагога, вчен.-літературознавця (1938–2013)] / О. Кузьма // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2018 рік. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2017. – С. 101-106.
Лідія Григорівна Голомб : [некролог] // Слово і час. – 2013. – № 2. – C. 126.
Пам’яті Лідії Голомб : [некролог ; проф. каф. укр. літ. УжНУ, д-р філол. наук] // Новини Закарпаття. – 2013. – 12 січ. – С. 15. ; Закарпат. правда. – 2013. – 12-18 січ. – С. 7.
Староста, О. Лірика Володимира Самійленка в науковій інтерпретації Лідії Голомб / О. Староста // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – Ужгород : Вид-во УжНУ, 2018. – Вип. 23. – С. 305-308.
 
Інтернет-ресурси:
Голомб Лідія Григорівна [Електронний ресурс] : матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії. – Режим доступу : https://bit.ly/2nLmzhV. – Назва з екрана.
Барчан, В. Лідія Голомб: людина і вчений [Електронний ресурс] : [д-р філолог. наук, проф. каф. укр. літ. УжНУ] / В. В. Барчан // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. – Ужгород, 2013. – Вип. 1(29). – С. 5-10. – Режим доступу : https://bit.ly/2IR6KgK. – Назва з екрана.
Вегеш, М. М. Голомб Лідія Григорівна [Електронний ресурс] : [філолог, літературознавець, д-р філол. наук, проф.] / М. М. Вегеш // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2006. – Т. 6 : Го–Гю. – С. 93. – Режим доступу : https://bit.ly/2BeaSDy. – Назва з екрана.
 
Підготувала бібліограф М. Бадида

 

Новини

2024-07-16

Шановні користувачі, для вас нові надходження до Відділу художньої літератури.

2024-07-11

15 липня святкує своє 85-річчя поет, перекладач, сценарист, член Спілки письменників України – Павло Михайлович Мовчан. З цієї нагоди пропонує вашій увазі віртуальну виставку „Глибини Слова і велич Чину”.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день