Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     >  Лідія Григорівна Голомб

Видатні закарпатці

Всі закарпатці Алфавітний покажчик

Голомб Лідія Григорівна

1938 - 2013 рр.

 
Біографія:
Народилася 10 червня 1938 р. в селищі Дворічна Харківської області в родині вчителів. У 1960 р. закінчила українське відділення філологічного факультету Ужгородського державного університету (стаціонар). Навчалася в аспірантурі (1963–1966), перебувала в докторантурі (1983–1986) при кафедрі української літератури цього ж університету. Кандидатську дисертацію на тему “Поетична творчість І. Франка кінця ХІХ – початку ХХ ст.” захистила 1967 р. в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України в м. Київ (науковий керівник – професор Пономарьов П. П.). Докторську дисертацію – “Проблема особи і суспільства в українській ліриці кінця ХІХ – початку ХХ ст.” – також захищено в Інституті літератури НАН України у 1990 році. Ветеран праці; Відмінник народної освіти України; нагороджена Почесною грамотою та медаллю Закарпатської обласної ради з нагоди 55-річчя УжНУ та Почесною грамотою Закарпатської обласної ради до 59 річниці університету. Основна сфера наукових інтересів – українська література кінця ХІХ – початку ХХ ст., зокрема питання розвитку раннього українського модернізму. У руслі цієї проблематики видано монографії “Особа і суспільство в українській ліриці кінця ХІХ – початку ХХ ст.” (Львів, 1988), “Василь Пачовський: Закарпатські сторінки життя і творчості поета” (Ужгород, 1999), “Поетична творчість Федора Потушняка” (Ужгород, 2001). Упорядковано й видано окремими книжками з власними передмовами твори П. Карманського (Петро Карманський. Ой люлі, смутку… – Ужгород, 1996) та Ф. Потушняка (Федір Потушняк. Хвилини вічності. – Ужгород, 2000). Здійснено публікації навчально-методичного характеру: “Основні проблеми вивчення української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст. Методичний посібник” (Ужгород, 2003); “Методологія та методика студентських наукових досліджень із українського літературознавства. Навчально-методичний посібник” (Ужгород, 2002); “Конкурсні тестові завдання для вступників: Українська література” (Ужгород, 2003). У 2005 р. у видавництві “Ґражда” виходить збірник наукових статей “Із спостережень над українською лірикою ХІХ – початку ХХ століть”. Загальна кількість наукових публікацій – понад 150. Була членом ради по захисту кандидатських дисертацій з літературознавства в Івано-Франківському національному університеті (2000–2003 рр.), у Херсонському державному педагогічному університеті. Померла 7 січня 2013 року.
Джерело: Голомб (Марченко) Лідія Григорівна : [укр. вчений, літературознавець] // Наукова еліта Закарпаття / Мін-во освіти і науки України, Ужгород. Нац. ун-т ; передм. М. М. Вегеш ; редкол.: М. М. Вегеш. – Ужгород : Ґражда. – 2005. – C. 40.

 

Додаткова інформація:
Джерельні приписи:
Голомб, Л. Г. Основні проблеми вивчення української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст. : навч.-метод. посіб. для студентів-філологів спец. "Укр. мова і літ." / Л. Г. Голомб ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Ліра, 2003. – 96 с. – Бібліогр.: с. 74-82.
Голомб, Л. Г. Із спостережень над українською поезією ХІХ–ХХ століть : зб. статей / Л. Г. Голомб ; Мін-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Каф. укр. літ. – Ужгород : Ґражда, 2005. – 380 с. – Бібліогр. в кінці розд.
Голомб, Л. Г. Новаторські тенденції в українській літературі кінця ХІХ – перших десятиліть ХХ ст. / Л. Г. Голомб. – Ужгород : Ґражда, 2008. – 296 с. 
Голомб, Л. Г. Василь Пачовський: закарпатські сторінки життя і творчості поета / Л. Г. Голомб ; ред. Н. Й. Ребрик. – Вид. 2-е. – Ужгород : Ґражда, 2009. – 152 с. – (Шкільна серія ; вип. 6). – Бібліогр.: с. 30-31, 121.
Голомб, Л. Г. Петро Карманський: життя і творчість : [монографія] / Л. Г. Голомб. – Ужгород : Ґражда, 2010. – 248 с. : іл. – Бібліогр. у підрядк. прим.
Голомб, Л. Г. Три поети раннього українського модернізму: Олександр Олесь, Грицько Чупринка, Микола Філянський : монографія / Л. Г. Голомб. – Ужгород : Ліра, 2011. – 184 с.
***
Володимир Винниченко: у пошуках естетичної, особистої і суспільної гармонії : зб. ст. / С. Гальченко, Л. Г. Голомб, Т. Гундорова [та ін.] ; гол. ред. Л. З. Онишкевич ; редкол.: М. Знаєнко та ін., Видавнича комісія УВАН у США: Л. Винар, А. Гумецька, О. Біланюк та ін. ; Українська Вільна Академія наук у США, Комісія дослідження життя і творчості Володимира Винниченка. – Нью- Йорк, 2005. – 280 с.
Сучасні дослідження з іноземної філології : зб. наук. праць. Вип. 10 / О. Н. Алієва, О. А. Бабелюк [та ін.] ; відп. ред. М. П. Фабіан ; редкол.: П. М. Лизанець, Л. Г. Голомб [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т романо-герм. філол. – Ужгород : ФОП Бреза А. Е., 2012. – 400 с. : табл.
Українська література : зб. тест. завдань для підготовки до ЗНО за програмою 2017 р. / Л. Г. Голомб, В. В. Барчан [та ін.]. – Ужгород : РІК–У, 2016. – 168 с. 
Карманський, П. Ой люлі, смутку... : поезії / П. С. Карманський ; упоряд., передм., прим. Л. Г. Голомб. – Ужгород : Патент, 1996. – 506 с. – (Поличка "Карпатського краю" ; № 6 (49). – Бібліогр. у прим.: с. 378-399.
***
Балла, Е. Творчість поетів – молодомузівців у рецепції Лідії Голомб / Е. Балла // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – Ужгород : Вид-во УжНУ, 2018. – Вип. 23. – С. 27 – 30.
Барчан, В. Лідія Голомб як літературознавець / В. В. Барчан // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – Ужгород : Вид-во УжНУ, 2018. – Вип. 23. – С. 11-16.
Барчан, В. Професор Лідія Григорівна Голомб / В. В. Барчан // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. – Ужгород, 2008. – Вип. 18. – С. 133-135.
Голомб (Марченко) Лідія Григорівна : [укр. вчений, літературознавець] // Наукова еліта Закарпаття. – Ужгород : Ґражда, 2005. – С. 40.
Голомб Лідія Григорівна: (н. 10.06.1938) ; літературознавець // Жіночі постаті в історії Закарпаття. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2004. – С. 87-95.
Голомб Лідія Григорівна : [д- р філол. наук, проф. каф. укр. літ. УжНУ] // Біля джерел / В. Барчан. – Ужгород : Вид-во УжНУ, 2004. – С. 72-82.
Козак, М. Українська література Закарпаття як об’єкт наукових студій професора Лідії Голомб : [укр. літературознавець] / М. Козак // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – Ужгород : Вид-во УжНУ, 2018. – Вип. 23. – С. 172-175.
Кузьма, О. Лідія Голомб – дослідник творчості Лесі Українки / О. Кузьма // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – Ужгород : Вид-во УжНУ, 2018. – Вип. 23. – С. 180-183.
Кузьма, О. Лідія Григорівна Голомб : [80-річчя з дня народж. педагога, вчен.-літературознавця (1938–2013)] / О. Кузьма // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2018 рік. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2017. – С. 101-106.
Лідія Григорівна Голомб : [некролог] // Слово і час. – 2013. – № 2. – C. 126.
Пам’яті Лідії Голомб : [некролог ; проф. каф. укр. літ. УжНУ, д-р філол. наук] // Новини Закарпаття. – 2013. – 12 січ. – С. 15. ; Закарпат. правда. – 2013. – 12-18 січ. – С. 7.
Староста, О. Лірика Володимира Самійленка в науковій інтерпретації Лідії Голомб / О. Староста // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – Ужгород : Вид-во УжНУ, 2018. – Вип. 23. – С. 305-308.
 
Інтернет-ресурси:
Голомб Лідія Григорівна [Електронний ресурс] : матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії. – Режим доступу : https://bit.ly/2nLmzhV. – Назва з екрана.
Барчан, В. Лідія Голомб: людина і вчений [Електронний ресурс] : [д-р філолог. наук, проф. каф. укр. літ. УжНУ] / В. В. Барчан // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. – Ужгород, 2013. – Вип. 1(29). – С. 5-10. – Режим доступу : https://bit.ly/2IR6KgK. – Назва з екрана.
Вегеш, М. М. Голомб Лідія Григорівна [Електронний ресурс] : [філолог, літературознавець, д-р філол. наук, проф.] / М. М. Вегеш // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2006. – Т. 6 : Го–Гю. – С. 93. – Режим доступу : https://bit.ly/2BeaSDy. – Назва з екрана.
 
Підготувала бібліограф М. Бадида

 

Новини

2022-06-16

У неділю, 19 червня, в Україні відзначатимуть День батька – свято, покликане нагадати про важливість тата в житті кожної дитини. У нашій країні свято дуже молоде – офіційно його встановили лише у 2019 році. Згідно з Указом Президента України №274/2019 День батька відзначається в третю неділю червня кожного року. З нагоди цього свята пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "Батько - засновник родини".

2022-06-16

26 травня 2011 р. за рішенням Закарпатської обласної ради Комунальному закладу «Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека» Закарпатської обласної  ради присвоєно ім’я видатного письменника, краєзнавця, етнографа та археолога Федора Михайловича Потушняка.
26 лютого 2021 р. у нашій бібліотеці відбулася презентація унікальної колекції цінних та рідкісних видань з особистої бібліотеки Ф. Потушняка.
Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "З особистої колекції Федора Потушняка".