Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     >  Іван Артемович Панькевич

Видатні закарпатці

Всі закарпатці Алфавітний покажчик

Панькевич Іван Артемович

1887 – 1958 рр.

 
Біографія:
Панькевич Іван Артемович (крипт. — І. П., П., П. І.; 6.Х 1887, с. Цеперів, тепер Кам’янка, Бузького р-ну Львів. обл. — 25.II 1958, Прага) — укр. мовознавець, літературознавець, фольклорист, етнограф, мистецтвознавець, історик, педагог, громад. діяч, доктор філол. наук з 1938, професор з 1939, чл. НТШ у Львові з 1924. Навч. 1907-09 у Львів. ун-ті. Закін. 1912 Віден. ун-т. Працював 1912 — 19 викладачем, доцентом Консулярної академії (Відень), 1920 — 39 — у наук. осередках, гімназіях Ужгорода, з 1939 — професор Братисл. і Карлового (Прага) ун-тів. Один із засновників т-ва «Просвіта» і «Педагогічного товариства Підкарпатської Русі» в Ужгороді (1920), редактор «Наукового збірника товариства „Просвіта"» (1922-28), журн. «Підкарпатська Русь» (1924 — 36), ряду ін. видань. Досліджував сучас. стан укр. говорів Закарпаття, передусім фонетику і морфологію («Українські говори Підкарпатської Руси і сумежних областей. Звучня і морфологія», 1938; «Говір сіл Ріки Руської був. Марамороша в Румунії», 1934), записував укр. закарп. говори на фонограф; вивчав історію лемк. і закарп. говорів («До питання генези українських лемківських говорів», 1959). Зібрав багато писемних пам’яток Закарпаття і Сх. Словаччини з 16 — 18 ст., опубл. ряд пам’яток і дослідив їхню мову («Тишівська Александрія із початку XVIII ст. Текст і язикова аналіза», 1922; «Покрайні записи на підкарпатських церковних книгах», ч. 1, 1929; «Покрайні записи на південнокарпатських церковних книгах», ч. 2, 1937; «Фольварочна грамота Алексія Мироловича 1607 р. як пам’ятка українського лемківського говору на Спиші», 1946 — 48; «Дві лемківські грамоти з початку XVI ст.», 1954); на підставі уперше опрацьованих закарп. пам’яток різного часу написав синтет. працю «Нарис історії закарпатських говорів, ч. 1. Фонетика» (1958). П. належать розвідки про церковнослов’ян. пам’ятки укр. редакції, укр. вплив на їхню мову («Пандекти Антіоха 1307 p.», 1917; «Про відношення пам’ятників староукраїнської мови до полудневослов’янських під лексикальним оглядом», 1918; «Українсько-болгарські мовні зв’язки в Семигороді», 1955). Учений запропонував ряд етимологій етнонімів і топонімів, простежив формування і структурні особливості локального варіанта староукр. літ. мови («Закарпатський діалектичний варіант української літературної мови XVII-XVIII ст.», 1958). Популяризував праці багатьох філологів (Ф. Корша, А. Мейє, Й. Добровського, В. Сімовича та ін.). Створив ряд шкіл, підручників з укр. мови та уклав правила укр. правопису, орієнтовані на регіон. мовні особливості Закарпаття і Пряшівщини («Граматика руского языка для молодших клас шкіл середніх і горожанських», 1922, 1927, 1936; «Граматика руського языка», 1941; «Етимологічний правопис на Підкарлатті», 1937; «Короткі правила українського правопису для вжитку Пряшівщини», 1952). Розробив теор. засади та питальник для збирання матеріалів до Словника закарп. говорів [«Подкарпаторуський діалектологічний (областний) словар», 1922; «Діалектичний підкарпаторуський словар», 1933]; разом з В. Гнатюком укладав картотеку Словника закарп. говірок (зберіг. в Ін-ті чес. мови, Прага).
Літературозн. дослідження П. охоплюють теор. питання («Літературний бідермайєр в галицько-українському письменстві», 1941), міжслов’ян. літ. зв’язки, творчість окр. письменників (І. Франка, О. Духновича, М. Шашкевича, І. Бережанина та ін.), літературознавців (М. Драгоманова, Ю. Яворського, Є. Сабова, Ф. Тіхого, А. Гартла). Записував, публікував і вивчав фольклор Галичини та Закарпаття (календарну і сімейно-побут. поезію, істор. пісні, перекази, легенди, приповідки); уклав програму збирання вертепних лялькових ігр на Закарпатті (1929); надрукував описи ряду ремесел, традиц. матеріальної культури Закарпаття; займався питаннями краєзнавства, музеєзнавства, педагогіки, в т. ч. народної.
П. Ю. Гриценко

Адреса матеріалу: https://bit.ly/3bM92de

Додаткова інформація:
Джерельні приписи:
Дольницька, М. Нова бібліографія праць Івана Панькевича : додаток до зб. “Іван Панькевич і питання літературної мови” / М. Дольницька ; Каф. укр. мови та літ., Наук.-дослід. від. україністики, Філософ. ф-т Пряшів. ун-ту. – Пряшів, 2002. – 36 с.
Іван Панькевич та питання літературної мови : статті та матеріали / Каф. укр. мови та літ., Наук.-дослід. від. україністики, Філософ. ф-т Пряшів. ун-ту. – Пряшів, 2002. – 208 с. : фот. – Назва обкл.: Ivan Pankevyc a otazky spisovneh0 jazyka. – Текст укр., чес. мовами. 
Матеріали наукової конференції, присвяченої пам`яті Івана Панькевича (23-24 жовт. 1992 р.) / Закарпат. край. т-во "Просвіта", Закарпат. краєзнав. музей. – Ужгород, 1992. – 400 с. 
Чикут, В. Листування Івана Панькевича з редакцією “Української загальної енциклопедії” (1929–1935) / В. Чикут ; Ужгород. нац. ун-т, Філолог. ф-т, Каф. укр. мови. – Ужгород : Говерла, 2007. – 48 с. : портр. – Бібліогр.: с. 12-13 та у підряд. прим. 
Чикут, В. Наукові досягнення І. А. Панькевича і їх вплив на розвиток українознавчих лінгвістичних галузей / В. Чикут ; передм. М. І. Мушинки ; Центр антрополог. дослідж., Асоц. україністів Словаччини, Наук. т-во ім. Шевченка у Словаччині. – Пряшів, 2009. – 242 с. – (Бібліотека ОКО ; № 18). – Парал. тит. арк. слов. – Бібліогр.: с. 212-240.
 
***
Ганудель, З. Вчений і культурно-освітній діяч : (з приводу 100-річчя від дня народж. І. А. Панькевича) / З. Ганудель // Дукля. – 1988. – № 1. – С. 53-57.
Гомоннай, В. Панькевич Іван Артемович (1887–1958) / В. Гомоннай // Гомоннай, В. Культурно-освітні діячі Закарпаття : навч. посіб. – Ужгород : Госпрозрахунк. ред.-вид. від. Закарпат. компресінформу, 1996. – С. 13-14.
Завадяк, І. 10 років служіння Богу і людям : [про о. І. Панькевича] / І. Завадяк // Благовісник. – 2011. – № 8 (серп.). – С. 25.
Іван Артемович Панькевич (1887–1958 рр.) : [культ. діяч Закарпаття] // Слово вчителя. – 2012. – 5 жовт. – С. 6.
Іван Панькевич : [літературознавець, фольклорист] // “Я світ узрів під Бескидом” / В. Пагиря. – Ужгород : Карпати, 1993. – С. 169-171.
Ісаєвич, Я. Д. Панькевич Іван : [фольклорист, літературознавець, філолог, видавець іст. джерел, громад. та освіт. діяч] / Я. Д. Ісаєвич // Енциклопедія історії України. Т. 8 : Па–Прик. – К. : Наук. думка, 2011. – С. 53-54.
Кальницький, П. Визначний дослідник мови і культури українців Закарпаття : до 120-річчя народж. І. Панькевича / П. Кальницький // Календар “Просвіти” на 2007 рік. – Ужгород : Закарпат. край. т-во “Просвіта”, 2007. – С. 121-123.
Кальницький, П. Іван Панькевич і Закарпаття : до 125-річчя народж. І. Панькевича / П. Кальницький // Просвіта. – 2012. – № 1(18) жовт. – С. 5.
Коломийки про Карпатську Україну, записані Іваном Панькевичем / подав М. Мушинка // Календар “Просвіти” на 1999 рік. – Ужгород : Закарпат. край. т-во “Просвіта”, 1999. – С. 78.
Мушинка, М. Збірка закарпатоукраїнських прислів’їв Івана Югасевича 1806 року, віднайдена та досліджена Іваном Панькевичем і Миколою Яськом / М. Мушинка // Вісник Закарпатського художнього інституту. – Ужгород : Закарпат. худож. ін-т, 2015. – Вип. 6. – С. 16-21
Мушинка, М. Хто і коли реабілітував Івана Панькевича на Пряшівщині? / М. Мушинка // Дукля. – 1997. – № 2. – С. 62-64.
Неврлий, М. Я. Згадуючи І. Панькевича... : [про літературознавця й фольклориста] / М. Я. Неврлий // Минуле й сучасне : зб. слов’янознав. праць / М. Я. Неврлий. – К. : Смолоскип, 2009. – С. 688-691.
Неврлий, М. Про щирого і доброзичливого вчителя : (жмуток спогадів про І. Панькевича) / М. Неврлий // Верховина : зб. науков. праць на пошану проф. О. Мишанича. – Дрогобич : “Коло”, 2003. – С. 186-192.
Павлик, В. Іван Панькевич – видатний просвітник Закарпаття : з нагоди 130-річчя : [мовознавець, фольклорист] / В. Павлик // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2017. – № 13. – С. 25-30.
Панькевич Іван : (1887 – 1958) ; [літературознавець, фольклорист] // Закарпаття в енциклопедії українознавства. ТТ. 1-11. – Ужгород : Ґражда, 2003. – С. 114.
Панькевич Іван Артемович : (06.10.1887–25.02.1958) ; [педагог, літературознавець, фольклорист, громад. діяч] // Ужгород: роки і люди / С. Федака. – Ужгород : Ліра, 2013. – С. 166-167.
Панькевич Іван Артемович : (6.10.1887 – 25.2.1958) // Діячі історії, науки і культури Закарпаття. – Ужгород : Патент, 1999. – С. 133-134.
Статєєва, В. Маловідомі праці І. Панькевича та І. Огієнка про українські говори Закарпаття / В. Статєєва // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – Вип. 12.– Ужгород : Говерла, 2008.– С. 185-189.
Сюсько, М. Іван Артемович Панькевич : 120-річчя від дня народж. літературознавця, фольклориста (1887–1958) / М. Сюсько // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2007 рік. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2006. – С. 370-374.
Угрин, О. Лист Івана Панькевича до Миколи Лелекача / О. Угрин // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. – 2009. – Вип. 21. – С. 169-170.
Федака, П. М. Народознавчі дослідження Івана Панькевича, опубліковані у Науковому збірнику товариства “Просвіти” в Ужгороді : до 125-річчя народж. укр. вченого / П. М. Федака, П. П. Федака // Календар “Просвіти” на 2012 рік / Закарпат. край. культ.-освітнє т-во “Просвіти” ; уклад. : П. М. Федака, П. П. Федака. – Ужгород, 2012. – С. 109-112.
Хланта, І. Іван Панькевич : літературознавець, фольклорист / І. Хланта // Літературне Закарпаття у ХХ столітті : біобібліогр. покажч. – Ужгород : Вид-во "Закарпаття", 1995. – С. 517-525. – Бібліогр. наприкінці ст.
Чикут, В. До характеристики внеску І. Панькевича в розвиток українського мовознавства: питання історії мови / В. Чикут // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. – Вип. 14. – Ужгород, 2006. – С. 153-157.
Чикут, В. З історії проекту "Словника українських говорів Закарпаття" І. Панькевича та М. Грицака / В. Чикут // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – Вип. 12. – Ужгород : Говерла, 2008. – С. 55-57.
 
Інтернет ресурси: 
Панькевич Іван Артемович [Електронний ресурс] : матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії. – Режим доступу : https://bit.ly/348wgYo. – Назва з екрана.
Панькевич Іван Артемович [Електронний ресурс]  : [праці] / ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА "УКРАЇНІКА". – Режим доступу : https://bit.ly/2JywsH4. – Назва з екрана.
 
Підготувала: бібліограф М. Бадида

Новини

2023-09-26
Капуркова книжка повертається!!! Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Ф. Потушняка запрошує дати новий подих своїй домашній бібліотеці, адже книга не повинна припадати пилом, її потрібно читати. У п’ятницю, 29 вересня, з 11:00 до 16:30 пропонуємо всім охочим завітати у вуличну книжкову ятку, що розташується біля воріт заднього дворику бібліотеки (пр.Свободи, 16), та безкоштовно обміняти будь-яку зі своїх прочитаних книг на нову! Прохання: приносити книги у хорошому стані, тільки художню літературу (бажано видання після 2000-х років) та виключно українською мовою! 
2023-09-25
Друзі, відзначайте Всеукраїнський день бібліотек разом з нами!   Ми з нашими партнерами підготували для вас насичену програму 29 вересня!!!  ⚡️11:00 - 16:30 - ваша улюблена акція з буккросингу "Капуркова книжка" та фотозона у дворику бібліотеки (пр.Свободи,16)  ⚡️ 12:00 - 15:00 - Літературне бібліокафе (вул.Капітульна,10)  ⚡️ 14:00 - Майстер-клас "Гачкуємо закладки в книжку"  за сприяння Карпатський Фонд / Carpathian Foundation (пр.Свободи, 16)  ⚡️День відкритих дверей в Tatohub.Ужгород (пр.Свободи,16) :      👉 11:00 - 16:30 - вулична презентація проєкту жителям міста      👉 17:30 - інтерактивна лекція про стосунки      👉 18:00 - розвантажувальний захід для всіх "Молодіжні вечорниці"  з Ужгородською молодіжною радою  🍩🍬☕️А ще ми будемо пригощати вас кавою та смаколиками увесь день!!!  ✅ Про кожен захід будемо писати детальніше окремими дописами. Тому стежте за оновленнями на нашій стрічці!!!
2023-09-21

26 вересня, о 17:00, в Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Ф. Потушняка відбудеться презентація нових книжок Дмитра Кременя та видань про Шевченківського лауреата. 70-річчя від дня народження відомого поета, публіциста, перекладача, який сформувався як особистість на Закарпатті, а прожив більшу частину життя у Миколаєві, відзначається на державному рівні. У ювілейний рік вийшло шість різнопланових видань, які й будуть представлені в Ужгороді.
Під час вечора заплановане і відкриття виставки картин Дмитра Кременя, які він малював в ужгородський період життя у мистецькій студії Золтана Баконія.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день