Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     >  Отто Бартоломійович Шпеник

Видатні закарпатці

Всі закарпатці Алфавітний покажчик

Шпеник Отто Бартоломійович

1938 - 2020 рр.

 
Біографія:
Шпеник Отто Бартоломійович народився 14 липня 1938 року в м. Мукачево Закарпатської області. У 1961 р. закінчив фізико-математичний факультет Ужгородського державного університету, за фахом – фізик; у 1964 – аспірантуру при кафедрі оптики цього університету. У 1966 р. захистив кандидатську, а в 1975 р. –  докторську дисертації. Професор за спеціальністю "Фізична електроніка" (1983 р.).
Шпеник Отто Бартоломійович – радник при дирекції Інституту електронної фізики НАН України, академік НАН України, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреат премії НАН України ім. І. Пулюя, дійсний член Угорської академії наук, почесний громадянин міста Ужгород, голова Закарпатського фізичного товариства, Президент Закарпатського відділення Малої академії наук, голова Закарпатської філії Федерації вчених України, доктор фізико-математичних наук, професор, член секції фізики Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, член Експертної ради ВАК України, член бюро Відділення фізики і астрономії НАН України, Соросівський професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, член наукової ради "Фізика плазми" Російської академії наук, член оргкомітетів та організатор багатьох республіканських та міжнародних наукових конференцій, "Людина року '97" міста Ужгород. Нагороджений орденом "За заслуги ІІІ ступеня" та почесним знаком "Винахідник СРСР", Подякою президента України Л.Д. Кучми (1999 р.), Почесною грамотою Закарпатської обласної державної адміністрації (1997 р.), Почесною грамотою Закарпатської обласної ради (2000 р.), пам'ятною медаллю Дебреценського наукового центру Угорської АН, пам'ятною медаллю ім. Лоняї Саболч–Сатмар–Березького наукового товариства Угорської АН (1998 р.), ювілейною медаллю інженерного факультету Мішкольцського університету (1998 р.).
Один із ветеранів кафедри оптики, квантової електроніки та Проблемної науково-дослідної лабораторії фізики електронних зіткнень УжДУ, активний учасник створення Ужгородського відділення Інституту ядерних досліджень АН України та відділу іонних процесів, чимало зусиль доклав по будівництву лабораторного корпусу та створенню передумов для відкриття першого на Закарпатті академічного інституту – Інституту електронної фізики НАН України; перший його директор. Один із продовжувачів ужгородської наукової школи з фізики електронних зіткнень.Галузі наукових інтересів: експериментальна атомна фізика, оптика, фізика електронних і атомних зіткнень, фізична електроніка, взаємодія електронів з поверхнею твердого тіла, елементарні процеси у верхніх шарах атмосфери Землі і планет.
Помер Шпеник Отто Бартоломійович 29 вересня 2020 року.
 
Додаткова інформація:

Джерельні приписи:

Метастабільні атоми і молекули / О. Б. Шпеник [та ін.]. – Л. : Євросвіт, 2001. – 440 с.
Образование метастабильных атомов и молекул в столкновениях с электронами / О. Б. Шпеник [та ін.]. – СПб : Изд-во С.Петерб. ун-та, 2006. – 347 с.
***
Завiлопуло, А. М. Елементарні процеси в атомних системах / А. М. Завiлопуло, О. Б. Шпеник // Вісник НАН України. – 2000. – № 2. – С. 64-66.
Запесочный, И. П. Новое в экспериментальной методике исследований возбуждения при электронно-атомных столкновениях / И. П. Запесочный, О. Б. Шпеник // Известия АН СССР. Сер. : Физика. – 1963. – Т. 27. – № 8. – С. 1033‑1036.
Запесочный И. П. О резонансном характере возбуждения атомов ртути при столкновениях с медленными электронами / И. П. Запесочный, О. Б. Шпеник // ДАН СССР. – 1965. – Т. 160. – № 5. – С. 1053‑1056.
Шпеник, О. Б. Застосування методу квазімонохроматизації електронного пучка для дослідження оптичних функцій збудження / О. Б. Шпеник, В. С. Шевера // Наукові записки Ужгородського університету. – 1962. – Т. XLIX. – С. 59‑63.
Шпеник, О. Іван Прохорович Запісочний : 90-річчя від дня народж. д-ра фізико-мат. наук, проф., засл. діяча науки і техніки України (1922–2001) / О. Шпеник, А. Завілопуло // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2012 рік. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2011. – С. 144-152.
Шпеник, О. Б. Розсіювання повільних електроннів поверхнями полікристалічного танталу та молібдену / О. Б. Шпеник, Т. Ю. Попик, Р. О. Ортіков // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Фізика. – Ужгород, 2010. – Вип. 27. – С. 72-81.
Запесочный, И. П. Возбуждение атомов пучками моноэнергетических электронов / И. П. Запесочный, О. Б. Шпеник // ЖТЭФ. – 1966. – Т. 50. – Вып. 4. – С. 890‑896.
Запесочный, И. П. О передаче энергии возбуждения при взаимодействии ионов с атомами / И. П. Запесочный, А. Н. Завилопуло, О. Б. Шпеник // Оптика и спектроскопия. – 1970. – Т. 28. – Вып. 5. – С. 856‑858.
Шпеник, О. В інтелектуальної еліти – свято. Національній Академії Наук України – 90 / О. Шпеник // Новини Закарпаття. – 2008. – 25 листоп. – С. 6.
Шпеник, О. Б. Возбуждение атомов при медленных ионно-атомных столкновениях / О. Б. Шпеник, И. П. Запесочный, А. Н. Завилопуло // ЖЭТФ. – 1971. – Т. 60. – Вып. 2. – С. 513‑520.
Шпеник, О. Б. Неупругие столкновения медленных ионов щелочных и щелочноземельных элементов с атомами кадмия / О. Б. Шпеник, А. Н. Завилопуло, И. П. Запесочный // ЖЭТФ. – 1972. – Т. 62. – Вып. 3. – С. 513‑520.
Шпеник, О. Б. Перезарядка с возбуждением медленных ионов цинка на атомах Zn, Cd и Na / О. Б. Шпеник, А. Н. Завилопуло, И. П. Запесочный // Оптика и спектроскопия. – 1970. – Т. 29. – Вып. 5. – С. 1018‑1020. – Текст рос. мовою.
Шпеник, О. Фундатор академічної ядерної науки на Закарпатті : з нагоди 80-річчя з дня народж. : [про проф. В. Шкоду-Ульянова] / О. Шпеник, В. Маслюк // Ужгород. – 2007. – 8 верес. – С. 10 : портр.
Шпеник, О. Б. Чародій електронної фізики. Першому і єдиному академіку Національної академії наук України, який живе і працює на Закарпатті, виповнюється 70! : [інтерв’ю / вели І. Густі, І. Вашкеба] / О. Б. Шпеник // Новини Закарпаття. – 2008. – 12 лип. – С. 19 : портр.
***
Академік Отто Шпеник : до сімдесятиріччя від дня народження / Ін-т електрон. фізики Нац. акад. наук України ; вступ. ст.: І. М. Вашкеба,  А. М. Завілопуло, В. А. Кельман ; ред. А. М. Завілопуло. – Ужгород : Мист. Лінія, 2008. – 154 с. –Бібліогр.: с. 72-105.
В Ужгороді від коронавірусної інфекції помер академік НАН України Отто Шпеник : [некролог ; науковець, академік НАН України, почес. дир. Ін-ту електрон. фізики, заслуж. діяч науки і техніки України] // РІО. – 2020. – 3 жовт. – С. 4 : фот.
Гомонай, Г. Пам’яті академіка Отто Шпеника : [некролог ; науковець, академік НАН України, почес. дир. Ін-ту електрон. фізики, заслуж. діяч науки і техніки України] / Г. Гомонай // Ужгород. – 2020. – 3 жовт. – С. 5 : фот.
Гомонай, Г. Перший академік НАНУ на Закарпатті Отто Шпеник відзначив 80-ліття : [про заслуж. діяча науки і техніки України, д-ра фізико-математ. наук, професор, академік НАН України] / Г. Гомонай // Новини Закарпаття. – 2018. – 14 лип. – С. 10 : фот. кольор.
Завілопуло, А. Академік НАН України Шпеник Отто Бартоломійович : [про заслуж. діяча науки і техніки України, д-ра фізико-математ. наук, професор] / А. Завілопуло // 20 років Інституту електронної фізики Національної академії наук України. – Ужгород : ФОП Бреза А. Е., 2012. – С. 48-50, 65 : портр.
Завілопуло, А. Отто Бартоломійович Шпеник [Електронний ресурс] : 75-річчя від дня народж. д-ра фізико-мат. наук, директора електрон. фізики Нац. Акад. наук України / А. Завілопуло // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2013 рік. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2012. – С. 269-277. – Бібліогр. наприкінці ст. – Режим доступу : https://bit.ly/3k7NZsk. – Назва з екрана
Завілопуло, А. Почесному громадянину Ужгорода академікові Отто Шпенику – 80 років : [про заслуж. діяча науки і техніки України, д-ра фізико-математ. наук, професор, академік НАН України] / А. Завілопуло, Г. Гомонай // Ужгород. – 2018. – 14 лип. – С. 6 : фот., портр.
Інститут електронної фізики Національної академії наук України : [в т. ч. про дир., д-р фізико-математ. наук, професор О. Б. Шпеника] // Хто є хто. Закарпаття. – Вип. 1 : міжнар. довід.-бібліограф. вид. – К. : Поліграфкнига, 2004. – С. 136 : фот., портр.
Отто Бартоломійович Шпеник : (д-р фізико-математ. наук, професор, заслуж. діяч науки і техніки України, лауреат Держ. премії України в галузі науки і техніки, акад. НАН України, інозем. член Угор. акад. наук) // Химинець, В. Фізика на Закарпатті / В. Химинець . – Ужгород : Карпати, 2012. – С. 298-300 : портр.
Отто Шпеника нагороджено орденом "За заслуги" : [дир. Ін-ту електрон. фізики] // Трибуна. – 2008. – 13 груд. – С. 2.
Отто Шпенику – почесному громадянину Ужгорода і єдиному закарпатському академіку – красних 70 // Ужгород. – 2008. – 19 лип. – С. 6.
Світлій пам’яті світлої Людини присвячується : [некролог ; ст. наук. співробітник від. кван. електроніки ІЕФ Ю. Шпеник ] // Закарпат. правда. – 2012. – 29 верес.-5 жовт. – С. 12.
Шманько, І. І. Шпеник Отто Бартоломійович : [д-р фізико-мат. наук, директор електрон. фізики Нац. Акад. наук України] / І. І. Шманько // Енциклопедія Закарпаття: визначні особи ХХ століття. – Ужгород : Ґражда, 2007. – С. 379-380 : портр.
Шманько, І. І. Шпеник Отто Бартоломійович : д-р фізико-мат. наук, проф., чл.-кор. НАН України, інозем. член Угор. акад. наук, засл. діяч науки і техніки України, лауреат Держ. премії України в галузі науки і техніки (1995) / Ілля Іванович Шманько // Шманько, І. І. Фізики Закарпаття / І. І. Шманько. – Ужгород : Мист. Лінія, 2000. – С. 86-88. : портр.
Шпеник Отто : фізик // Дочинець, М. Енциклопедія Мукачева в іменах / М. Дочинець, В. Пагиря. – Мукачево : Карпат. вежа, 2006. – С. 120 : портр.
 
Інтернет ресурси:
 
Шпеник Отто Бартоломійович [Електронний ресурс] : матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії. – Режим доступу : https://bit.ly/31jXAWf. – Назва з екрана.
Отто Шпеник: "Усе життя дотримувався одного принципу – бути Людиною з великої букви" [Електронний ресурс] : [інтерв’ю / вела Н. Петерварі]. – Режим доступу : https://bit.ly/3bJQ74S. – Назва з екрана.
Отто Шпеник [Електронний ресурс] / студія “cineVIR” проект «Ужгород і ужгородці». – Режим доступу : https://bit.ly/3HozBWr. – Назва з екрана.
Гомонай, Г. М. Творець ужгородської школи з атомної фізики (до 80-річчя академіка НАН України О. Б. Шпеника)  [Електронний ресурс] / Г. М. Гомонай, А. М. Завілопуло // Вісник Національної академії наук України. – 2018. – № 7. – С. 90-94. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2018_7_14. – Назва з екрана.
Відійшов у вічність академік Отто Бартоломійович Шпеник [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://bit.ly/3EBUNWp. – Назва з екрана.
 

Підготувала бібліограф Маргарита Бадида.

Новини

2024-06-04

Шановні користувачі, пропонуємо вашій увазі нові надходження до Відділу художньої літератури.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день