Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     >  Олександр Іванович Маркуш

Видатні закарпатці

Всі закарпатці Алфавітний покажчик

Маркуш Олександр Іванович

1893 - 1971 рр.

 
Біографія:
Олександр Іванович Маркуш народився 2 листопада 1891 року в Хусті. Після закінчення горожанської школи Олександр вчиться в Учительській семінарії в Мараморош-Сигеті, де навчання велося угорською мовою. Тут особливо виявилося його захоплення літературою, він багато читає класиків угорської, української, російської та західноєвропейської літератури в оригіналах і в перекладах. В останніх класах гімназії бере участь у роботі літературного гуртка, пробує писати вірші, замальовки, сміховинки зі студентського життя.
В 1910 році Олександр Маркуш закінчує учительську семінарію і одержує направлення на роботу в селище Тячів. В 1923 році його призначають інспектором. Він всього себе віддає культурно-освітній роботі. З 1922 по 1939 роки видавав і редагував журнал «Наш рідний край». Займався збиранням народної творчості, зокрема видав «Підкарпатські народні казки», написав більше 20 підручників. Серед них такі, як «Рідне слово», «Підручник української мови для угорських шкіл», «Нова Європа», «Далеким світом» та інші.
У 1921 році розпочав і свою літературну діяльність, друкуючи оповідання в різних газетах, альманахах, календарях. Окремим виданням вийшла книжка «Виміряли землю» (1925)р., «Чужі краї – чужі люди» (1932р.), «По всіх царствах природи» (1932 р.). У березні 1939 року, коли угорські фашисти окупували Закарпаття, О. Маркуша звільняють з роботи, заарештовують і нищать його бібліотеку. Згодом письменника випустили під суворий жандармський нагляд. Довгий час Маркуш перебуває без роботи. Він перебирається в Хуст, до сина. Розрадою в ці важкі часи стала художня творчість. В 1955 році Олександра Маркуша було прийнято до Спілки письменників УРСР. Він продовжує свою літературну діяльність. У цей період були надруковані такі книги, як «Марамороські оповідання» (1956 р.), повість «Мрійники» (1961 р.), «Лист матері» (1963 р.), «Світанок Тисі усміхнувся» (1966 р.) та інші. Помер Олександр Іванович Маркуш 27 жовтня 1971 року. Похований в Хусті на Замковій горі.
Додаткова інформація:
Джерельні приписи:
По родному краю. Учебник географии [Електронний ресурс] / сост. : А. Маркуш, М. Шпицер. – Ужгород : Свобода, 1926. – 80 c. : фот. – (Видання Педагогічного товариства Підкарпатської Русі ; ч. 26). – Режим доступу : https://bit.ly/3JwV0fU
Маркуш, О. І. Марамороські оповідання / О. І. Маркуш. – Ужгород : Закарпат. обл. вид-во, 1956. – 148 с.
Маркуш, О. І. Дорога в Широке : повісті та оповід. / О. І. Маркуш ; передм., упоряд., підготов. текстів В. С. Поп. – Ужгород : Карпати, 1978. – 368 с. : іл.
Маркуш, О. І. Юлина : повісті, оповідання / О. І. Маркуш ; [упоряд. та вступ. ст. М. Дубини]. – К. : Дніпро, 1981 . – 352 с.
Маркуш, О. І. Гомін Тиси : оповідання. Повісті / О. І. Маркуш ; упоряд., передм. та прим. В. С. Поп. – К. : Дніпро, 1991. – 414 с.
Маркуш, О. І. Наш рідний край : народознавчі матеріали про Закарпаття / О. І. Маркуш ; УжНУ ; Закарпат. ін-т післядипломної педагог. освіти. – Ужгород, 2002. – 176 с.
Маркуш, О. І. Пригоди вовчка Товчка : [уривок з оповідання ; в т. ч. коротка біогр.] / О. І. Маркуш // Закарпатська література для дітей ХХ століття. – Ужгород, 2004. – С. 94-103.
Маркуш, О. І. Федорова служба. Старі Гонведи. Дараба розбилася : [оповідання ; в т. ч. коротка біогр.] / О. І. Маркуш // Закарпатське оповідання ХХ століття. – Ужгород, 2002. – С. 89-102.
 
***
Алмашій, М. Маркуш Олександр : [педагог, письменник, публіцист, краєзнавець, видавець] / М. Алмашій // Русинська бібліографія / М. Алмашій. – Ужгород, 2011. – С. 252.
Балега, Ю. Творчість Олександра Маркуша : [про письменника] / Ю. Балега // Карпати : літ.-худож. альм. – Ужгород : Закарпат. обл. вид-во, 1958. – № 3. – С. 68-74.
Вишневський, І. Олександр Іванович Маркуш : [про укр. прозаїка та культ. діяча] / І. Вишневський // Вишневський, І. Закарпатські новелісти. – Л., 1960. – С. 10-26.
Гомоннай, В. Маркуш Олександр Іванович (1891-1971) / В. Гомоннай // Гомоннай, В. Культурно-освітні діячі Закарпаття : навч. посіб. – Ужгород : Госпрозрахунк. редакц.-видавн. від. Закарпат. компресінформу, 1996. – С. 25-27.
Ігнатович, О. Неоромантичні тенденції в повісті "Юлина" Олександра Маркуша / О. Ігнатович // Ігнатович, О. Синхромія : нариси, літературознавчі статті. – Ужгород : TIMPANI, 2019. – С. С. 180-189
Маляр, Л. Українська література на сторінках шкільних підручників А. Волошина та О. Маркуша / Л. Маляр // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. – Вип. 18. – Ужгород, 2008. – С. 30-35.
Маркуш Олександер : (*1891) ; [про укр. прозаїка та культ. діяча] // Закарпаття в енциклопедії українознавства. – Ужгород : Ґражда, 2003. – ТТ. 1-11. – С. 97.
Маркуш Олександр Іванович : (02.11.1893-27.10.1971) ; [укр. письменник, перекладач, педагог ] // Ужгород: роки і люди / С. Федака. – Ужгород : Ліра, 2013. – С. 143-144.
Маркуш Олександр Іванович : (2.11.1891-27.10.1971) ; [укр. письменник-прозаїк] // Діячі історії, науки і культури Закарпаття. – Ужгород : Патент, 1999. – С. 112-113.
Олександр Маркуш : (1891-1971) ; [про укр. прозаїка та культ. діяча] // Українське красне письменство Закарпаття / Д. Федака. – Ужгород : TIMPANI, 2017. – С. 148-153.
Олександр Маркуш : [закарпат. письменник] // Відлуння Карпат. – Ужгород : Срібна Земля, 1994. – С. 29-30.
Олександр Маркуш : прозаїк, перекладач // Літературне Закарпаття у ХХ столітті / І. Хланта. – Ужгород : Вид-во "Закарпаття", 1995. – С. 424-436
Пальок, В. В. Роль О. Маркуша в розвитку краєзнавства на Закарпатті в 20-30-х рр. XX ст. / В. В. Пальок // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Історія. – Вип. 1. – Ужгород, 1995.– С. 60-63.
Поп, В. Олександр Маркуш : [про укр. прозаїка та культ. діяча] / В. Поп // Письменники Срібної Землі. – Ужгород : Ужгород. міська друк., 2006. – С. 187-197.
Сенько, І. Олександр Маркуш як етнолог / І. Сенько // Сенько, І. Ментальність русинів-українців. – Ужгород, 1996. – С. 107-115.
Унікальна виставка кам’яних і пісочних мозаїк : [персон. вист. з нагоди 65-річного ювілею Й. Маркуш] // Срібна Земля. – 2016. – 17 берез. – С. 5.
Федака, Д. Сіяч доброго, розумного, вічного: до 115-річчя народження Олександра Маркуша : [письменник, фольклорист, журналіст, педагог] / Д. Федака // Календар "Просвіти" на 2006 рік. – Ужгород : Закарпат. край. т-во "Просвіта", 2006. – С. 153-154 ; Просвіта. – 2016. – № 1(22). – С. 3.
Федака, С. Олександр Маркуш : [закарпат. письменник] / С. Федака // Історія Закарпаття у персоналіях : нариси / С. Федака. – Ужгород : Карпати, 2019. – С. С. 228-234
Хланта, І. Маркуш Олександр Іванович : [письменник, делегат першого з’їзду народ. комітетів Закарпат. України] / І. Хланта // Енциклопедія Закарпаття: визначні особи ХХ століття. – Ужгород : Ґражда, 2007. – С. 206-207.
Хланта, І. Олександр Маркуш : прозаїк, пер. / І. Хланта // Хланта, І. Народний літературно-мистецький музей Копашнівської ЗОШ I-III ступенів Хустського району : путівник. – Ужгород : ТДВ "Патент", 2018. – С. С. 351-354
Часопис "Наш рідний край" і читанки Олександра Маркуша // Від часів Лаборця до сьогодення / І. Сенько. – Ужгород : Карпати, 2012. – С. 225-242
Чендей, І. Наш Олександр Маркуш : [письменник, журналіст] / І. Чендей // Іван Чендей у колі сучасників : зб. спогадів, ст., есе, худож. творів, бібліогр. джерел. – Вид. 2, допов. – Ужгород : РІК-У, 2020. – С. 98-103.
Юришинець, Н. 120 років тому народився Олександр Маркуш: письменник, журналіст і громадський діяч / Н. Юришинець // Нарцисова долина. – 2011. – 28 жовт. – С. 6.
 
Інтернет ресурси: 
Маркуш Олександр Іванович [Електронний ресурс] : матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії. – Режим доступу : https://bit.ly/360PzbF. – Назва з екрана.
Габор, В. В. Маркуш Олександр Іванович [Електронний ресурс] : [письменник, педагог, фольклорист, видавець, перекладач] / В. В. Габор // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2018. – Т. 19 : Малиш – Медицина. – С. 260. – Режим доступу : https://bit.ly/3ucYjEH. – Назва з екрана.
Савчук, М. Відомий письменник, педагог  Олександр Маркуш на Тячівщині [Електронний ресурс] / М. Савчук. – Режим доступу : https://bit.ly/3xfqk0f. – Назва з екрана.
Балега, Юрій. Інтелігент Олександр Маркуш  [Електронний ресурс] / Ю. Балега. – Режим доступу :  https://bit.ly/3ut95Xs. – Назва з екрана.
 
Підготувала бібліограф Маргарита Бадида.

Новини

2023-02-06
10 лютого о 16:30 в Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Ф. Потушняка (пр..Свободи,16) відбудеться презентація нових книг Наталії Дурунди «За брамою пекла» та «Під клеймом OST». Наталія Дурунда — українська письменниця, авторка шести повістей і шести романів, членкиня Національної спілки письменників України. Серед творів пані Наталії художні твори про сталінські репресії, події Другої Світової війни, російської агресії на Сході України та радянсько-афганської кампанії 1979-1989 рр. Роман «За брамою пекла» – творче полотно, зіткане з мозаїки реальних людських спогадів і гармонійно вплетене в цікавий сюжет. Художній твір веде читача сторінками Другої Світової війни, в яких ідеться про долі українців, вивезених на примусові роботи до фашистської Німеччини. Роман «Під клеймом «OST» – друга книга серії «За брамою пекла», що змальовує життя репатріантів у повоєнний період, Хрущовської відлиги, Горбачовської перебудови і аж до наших днів. 
2023-02-04
07.02.23   Творча майстерня:  "Креативна годівничка" - майстер клас  та цікава інформація від орнітолога з УжНУ, ідеї професійної художниці, поради майстра - дорослим та дітям. Виготовлені орнітологічні таблички будуть встановлені на набер. Незалежності ;  екологічні годівнички з дерева та кераміки - розміщені на території Скансену.  Для всіх учасників додатково б/о  екскурсія музеєм архітектури та побуту. Організатори заходу: волонтери, ГО "Неємія", ГО "АБЗ", ГО "Сінема Спейс"
2023-02-03

Шановні колеги, пропонуємо вашій увазі методико-бібліографічні матеріали "Василь Поп - фундатор закарпатського літературознавства", присвячені 90-річчю від дня народження кандидата філологічних наук, критика.

2023-02-02

Шановні користувачі! Для вас нові надходження до Відділу художньої літератури.

2023-01-25

Шановні користувачі! Пропонуємо вашій увазі нові надходження до Відділу краєзнавства.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день