Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     >  Іван Іванович Опачко

Видатні закарпатці

Всі закарпатці Алфавітний покажчик

Опачко Іван Іванович

1951 - 2021 рр.

 
Біографія:
Іван Іванович Опачко народився 11 березня 1951 року в Берегові. 1972-ого закінчив навчання в Ужгородському держуніверситеті, де й розпочав трудовий шлях аспірантом, згодом працював доцентом, професором і завідувачем кафедри електронних систем. У 1975 році започаткував лазерно-плазмові дослідження, створив лабораторію з вивчення взаємодії лазерного випромінювання з поверхнею твердого тіла. Керував роботою наукового колективу з розробки пристроїв квантової електроніки, зокрема для космічних апаратів. 22 роки Іван Іванович очолював кафедру промислової електроніки, після її реорганізації  –  кафедру електронних систем. Понад 30 років був відповідальним виконавцем і керівником комплексних кафедральних наукових тем. У 2004-ому проект автора «Детектор корпускулярних потоків» став переможцем конкурсу Національного космічного агентства України «Український молодіжний супутник».
Опачко І.І. – автор понад 160 наукових праць, 30 винаходів, монографії «Фізика, техніка і практика застосувань лазерів на самообмежених переходах» (Наукова думка, 2004). Винаходи фахівця успішно використовувались  при створенні пристроїв квантової електроніки з використанням лазерних нанотехнологій. Під його науковим керівництвом було захищено 3 кандидатські дисертації. Іван Іванович був науковим керівником Української молодіжної експедиції «Сузір’я» за спостереженням повного сонячного затемнення (Угорщина, 1999 р.), членом оргкомітетів міжнародних молодіжних конференцій «Людина і космос» (Дніпропетровськ, 1999-2019р.), постійним членом оргкомітетів всеукраїнських колоквіумів «Космос. Людина. Духовність», членом редколегії міжнародного журналу «Manufacturing engineerіng» (Словаччина). І.Опачко брав активну участь у міжнародних конференціях, плідно співпрацював з вітчизняними та зарубіжними закладами, зокрема, з Інститутом фізики НАН України (Київ), Кошицьким технічним університетом (Словаччина), Мішкольським технічним університетом (Угорщина). У 2000 р. фахівця нагородили  грамотою Міністерства освіти і науки України, у  2015-му р.  отримав диплом за кращий винахід року на всеукраїнському конкурсі винаходів.
Опачко Іван Іванович передчасно пішов із життя 8 квітня 2021 року.
Додаткова інформація:
Джерельні приписи:
Фізика, техніка і практика застосувань газорозрядних лазерів на самообмежених переходах / В. А. Кельман, І. І. Опачко, Ю. В. Жменяк, Ю. О. Шпеник. – К. : Наук. думка, 2004. – 157 с. – (Проект "Наукова книга" ).
Лазерні джерела випромінювання та їх застосування в мікроелектроніці : навч. посіб. / М-во науки і освіти України, Ужгор. нац. ун-т ; О. К. Шуаібов, І. І. Опачко, І. Е. Качер, М. П. Чучман. – Ужгород : Говерла, 2009. – 234 с. : іл., табл.
Властивості матеріалів електронної техніки : метод. вказівки до лабораторних робіт з курсу "Матеріали електронної техніки" / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгор. нац. ун-т" ; І. І. Опачко, В. М. Рубіш, І. М. Юркін ; відп. за вип. І. І. Опачко. – Ужгород : Говерла, 2013. – 72 с. 
Опачко, І. І. Напівпровідникові джерела випромінювання : метод. вказівки до лаб. раб. "Твердотільна електроніка" / І. І. Опачко, В. М. Рубіш. – Ужгород : Інвазор, 2014. – 105 с.
Опачко, І. І. Дія лазерного випромінювання на поверхню твердого тіла : метод. вказівки / І. І. Опачко. – Ужгород : УжНУ, 2014. – 48 с.
Опачко, І. І. Елементи фізики лазерної плазми : метод. посіб. / І. І. Опачко. – Ужгород : УжНУ, 2014. – 74 с.
Опачко, І. І. Основні властивості матеріалів електронної техніки : метод. вказівки до лаб. робіт з курсу "Матеріали електронної техніки" / І. І. Опачко, В. М. Рубіш. – Ужгород : Інвазор, 2014. – 72 с. 
Опачко, І. І. Енергетична електроніка. Ч. 1 / І. І. Опачко, Т. М. Заяць.– Ужгород : Говерла, 2017. – 36 с.
Опачко, І. І. Енергетична електроніка. Ч. 2 / І. І. Опачко, Т. М. Заяць. – Ужгород : Говерла, 2017. – 36 с.
Опачко, І. І. Інтелектуальна власність : метод. посіб. / І. І. Опачко, Т. М. Заяць. – Ужгород : Говерла, 2017. – 68 с.
***
Опачко, І. І. Динаміка йонної емісії при резонансному і нерезонансному поглинанні лазерного випромінювання плазмою на поверхні твердого тіла [Електронний ресурс] / І. І. Опачко, Л. Л. Шимон, Б. Я. Хом'як // Журнал фізичних досліджень. – 1996. – Т. 1, Число 1. – С. 46-51. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/jphd_1996_1_1_8
Опачко, І. І. Про можливість напилення періодичних структур цугом наносекундних лазерних імпульсів [Електронний ресурс] / І. І. Опачко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Фізика. – 1999. – Вип. 5. – С. 50-55. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufiz_1999_5_12
Опачко, І. І. Особливості лазерної очистки ілюмінаторів [Електронний ресурс] / І. І. Опачко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Фізика. – 1999. – Вип. 5. – С. 56-61. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufiz_1999_5
Опачко, І. І. Четвертьстолітній етап лазерно-плазмових досліджень Ужгородському держуніверситеті [Електронний ресурс] / І. І. Опачко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Фізика. – 2000. – Вип. 6. – С. 62-75. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufiz_2000_6_10
Опачко, І. І. Особливості інтегральної емісії компонент лазерної плазми [Електронний ресурс] / І. І. Опачко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Фізика. – 2001. – Вип. 9. – С. 56-60. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufiz_2001_9_11
Опачко, І. І. Лазерно-плазмове моделювання дії корпускулярних потоків на елементи космічних апаратів [Електронний ресурс] / І. І. Опачко, Б. Я. Хом’як // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Фізика. – 2007. – Вип. 21. – С. 268-271. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufiz_2007_21_50
Опачко, І. І. Вплив лазерного поверхневого зміцнення і свс на структуру обробленого матеріалу [Електронний ресурс] / І. І. Опачко, Ю. Ю. Жигуц, // Наукові нотатки. – 2015. – Вип. 49. – С. 58-61. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nn_2015_49_14
Опачко, І. І. Особливості ефективного напилення шаруватих структур періодичним лазерними імпульсами [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Жигуц, І. І. Опачко, Б. Я. Хомяк, В. Ф. Лазар // Наукові нотатки. – 2017. – Вип. 59. – С. 112-118. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nn_2017_59_21
Опачко, І. І. Особливості напилення плівок компонентами плазм, створеної наносекундними лазерними імпульсами [Електронний ресурс] / І. І. Опачко, Ю. Ю. Жигуц, М. В. Опачко // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2021. – Т. 57, № 4. – С. 139-144. Режим доступу : https://bit.ly/3wFZZqx
***
Безкровна, С. Ювілейна весна професора Івана Опачка : [д-р фізико-мат., проф. каф. електрон. систем УжНУ] / С. Безкровна // Погляд. – 2021. – 31 берез. – С. 3.
Білак, Ю. Ю. Опачко Іван Іванович : [д-р фізико-математ. наук, професор, зав. каф. електрон. систем УжНУ] / Ю. Ю. Білак, І. І. Шманько // Енциклопедія Закарпаття: визначні особи ХХ століття. – Ужгород : Ґражда, 2007. – С. 231.
Відійшов у вічність Іван Опачко : [некролог ; д-р фізико-мат. наук, проф. каф. електрон. систем УжНУ] // Погляд. – 2021. – 28 квіт. – С. 2.
Іван Іванович Опачко : (д-р фізико-математ. наук, професор, заслуж. діяч науки і техніки України) // Фізика на Закарпатті / В. Химинець. – Ужгород : Карпати, 2012. – С. 273-274.
Опачко Іван Іванович : [д-р фізико-математ. наук, професор, зав. каф. електронних систем УжНУ] // Наукова еліта Закарпаття. – Ужгород : Ґражда, 2005. – С. 88-89.
Інтернет ресурси: 
Опачко Іван Іванович (доктор наук) [Електронний ресурс] : пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ. – Режим доступу : https://bit.ly/3MvhXmc. – Назва з екрана.
Опачко, І. Земля і космос професора Івана Опачка [Електронний ресурс] : [розмова з акад. Акад. інж. наук України / вела І. Звонар] / І. Опачко // Новини Закарпаття. – 2011. – 12 берез. – С. 19. – Режим доступу : https://bit.ly/3yMzEte. – Назва з екрана.
 
Підготувала бібліограф Маргарита Бадида.

Новини

2024-06-04

Шановні користувачі, пропонуємо вашій увазі нові надходження до Відділу художньої літератури.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день